Skadeståndsansvar när markägare placerat rör på väg

FRÅGA
Skolan hade placerat ett rör mitt på stigen där man går. Kontrasterna mellan röret och stigen var väldigt liten, så att min fru som var störd av solskenet (trädet rörde sig) gick på den, föll och bröt underarmen. Underarmen har inte läkt, och nu snackar man om invaliditet (både medicinsk och ekonomisk). Hur kan man stämma skolan? Hon kan inte jobba med det hon utbildat sig till (lärare i svenskt teckenspråk) och inte heller röra sig i armen. Den värker hela tiden. Skolan i fråga borde ju ersätta henne för de stora ekonomiska förlusterna vi gör i och med fallet. Vilken sorts advokat borde vi konsultera?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det första ni behöver göra är att ta reda på vem som är ansvarig för marken olyckan skedde på, för att rikta eventuellt skadeståndsanspråk mot rätt person. För att ta reda på om kommunen är ansvarig tar du kontakt med kommunen; det kan exempelvis vara någon annans mark än skolans.

För att skadeståndsskyldighet ska föreligga, krävs enligt 2 kap. 1§ skadeståndslagen, att markägaren varit vårdslös. I detta fall skulle vårdslösheten kunna bero på underlåtenhet att skylta eller spärra av detta område där röret var beläget. Är kommunen markägare har den en skyldighet att spärra av vägar som innehåller gropar eller föremål etc., om det beror på någon form av vägarbete eller dylikt. Vid bedömningen om det finns behov av skyltar eller en avspärrning tar man i beaktande att det är sannolikt att ett rör av detta slag skulle kunna leda till att en person som går på vägen skadar sig till följd av röret. Man ser även till hur goda möjligheter markägaren haft att förebygga att en skada sker.

Enligt 5 kap. 1§ skadeståndslagen ges skadestånd för personskada även för:
1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,
2. inkomstförlust,
3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Vill ni ha hjälp med en stämningsansökan, efter att ni tagit reda på vem som äger marken ifråga, är ni välkomna att kontakta våra jurister på info@lawline.se. I vart fall bör ni kontakta en jurist, som arbetar med skadeståndsrättsliga frågor.

Har ni några fler frågor är ni varmt välkomna att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98708)