Skadestånd vid personskada

FRÅGA
Hej. Jag råkade ut för n arbetsplats olycka på en skola i Eskilstuna kommun. Mitt ben gick av samt korsbandet och en skada på knäskålen. En elev lyfte mig i smalbenen och släppte ner mig på golvet ca 30 cm högt. Jag är gympalärare och skulle visa ett grepp så eleven skulle visa sig rolig inför sina kamrater. Allt detta gick på några sekunder och jag hann inte reagera. Blev heltidssjukskriven i 8 veckor. Detta var 31/1 i år. Har fortfarande mycket ont och kan inte göra allt om vanligt. Finns det något skadestånd man kan få?Väntar på magnetröntgen som kan ta 7 månader att få. Vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Var regleras bestämmelserna kring skadestånd?

Enligt beskrivningen har du drabbats av en personskada, vilket man kan söka ersättning för enligt 2:1 Skadeståndslagen. Det som krävs är enligt samma paragraf att den som vållat skadan antingen ska ha gjort detta via vårdslöshet eller uppsåt. Det krävs även att det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen och den uppkomna skadan, vilket innebär att man ska kunna förutse att skadan är en rimlig följd av den utförda handlingen. Huruvida dessa båda förutsättningar är uppfyllda är svårt att svara på då man inte har fullständig information och är något som rätten kommer undersöka om det skulle bli en rättslig prövning. Enligt min bedömning utifrån det du beskrivit föreligger goda möjligheter till att få igenom eventuellt skadeståndsanspråk.

Vad ersätts?

Vad du kan få ersättning för stadgas i 5:1 SkL. I punkterna 1-2 ingår bl.a. eventuella sjukvårdskostnader samt inkomstförlust du kan ha drabbats av. Det centrala enligt din fråga borde dock vara det som regleras i punkt 3. Här stadgas att man kan få ersättning för sveda och värk (fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur), samt lyte eller annat stadigvarande men (fysiskt och psykiskt lidande av bestående natur).

Eventuella inkomstförluster samt sjukvårdskostnader brukar vara enkelt att påvisa med hjälp av lönespecifikationer samt kvitton. Gällande den andra ersättningen kan den vara svår att påvisa, med tanke på att väldigt individuella bedömningar måste göras. Det kan här vara bra att grunda sitt ersättningsyrkande i de journaler som beskriver skadan och dess verkningar. Eventuellt skadeståndsbelopp kommer att bestämmas av rätten.

Eventuell jämkning

Av frågan framgår att du är lärare, dock inte vilken ålder som eleven som orsakade skadan var i när skadan inträffade. Enligt SkL 2:4 kan eventuell ersättning jämkas om den som är skadeståndsskyldig inte fyllt 18 år. Skulle detta vara fallet ser man då bl.a. till utvecklingsnivå, handlingens beskaffenhet samt personens ekonomiska förutsättningar. Var personen yngre än 18 kommer rätten göra en bedömning av situationen och någon form av jämkning brukar då bli resultatet.

Hur bör du gå tillväga?

En domstolsprocess kan vara mycket krävande och man tar alltid en risk då utgången inte är given. Jag skulle därför rekommendera dig att i första hand ta kontakt med personen och försöka lösa situationen med hjälp av dennes försäkringsbolag. Skulle detta inte hjälpa kan du lämna in en stämningsansökan vid tingsrätten och sedan pröva frågan i domstol. Enligt min bedömning borde du ha goda chanser att få igenom ett anspråk, men domstolsprocesser är svåra att förutspå och risken att förlora finns alltid.

Skulle du vilja gå vidare med en stämningsansökan råder jag dig att anlita en jurist som kan hjälpa dig under hela processen. Det gör du enkelt på www.lawline.se/boka.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex Hallström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98708)