Skadeståndsanspråk efter nedlagd förundersökning

FRÅGA
HejMin son var med i en fallolycka på sin förskola där ett skyddsglasögon gav vika från sitt fäste. Glasskivan var nyligen utbytt och ersatt med en glasskiva som var av fel storlek. Det blev en polisanmälan (vållande till kroppsskada) som lades ner då det inte ansågs finnas bevis för uppsåt (?) sonen fick en skallfraktur , blödning i hjärnan och i efterdyningarna en hjärnstress/hjärntrötthet som beräknas tas 1-2 år att läka.Min fråga är då om dem (fastighetsägare) helt slipper ansvarsfrågan? Kan vi få ut ett skadestånd? Hur mycket kan ett sådant skadestånd ligga på? Med vänliga hälsningar Jeanette
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill inleda med att beklaga vad som har skett och hoppas verkligen att din son så småningom återhämtar sig.

Jag kommer i mitt svar att bortse från eventuella försäkringsaspekter men vill först påpeka att om försäkringsersättning redan har utbetalats, kan det vara så att din son redan anses vara fullt kompenserad vad gäller eventuellt skadestånd. Försäkringsbolaget kan i sin tur komma att begära den utbetalda ersättningen av fastighetsägaren.

Vad gäller den straffrättsliga delen finns det lite olika vägar att gå. Du kan dels begära en överprövning av nedläggandet av förundersökningen genom att kontakta den åklagarkammare som fattat beslutet, dels kan du utnyttja den så kallade subsidiära åtalsrätten enligt 20 kap. 8 § rättegångsbalken. Den subsidiära åtalsrätten innebär kort att om brottet angetts till polis eller åklagare, och om en åklagare beslutat att inte väcka åtal, så kan den som blivit utsatt för brottet själv väcka åtala för det. Ett sådant åtal väcks genom en skriftlig ansökan om stämning till rätten med vilken det ska bifogas ett intyg om att åtal inte väckts (se vidare 47 kap. 2-3 §§ rättegångsbalken).

Om det här inte skulle vara aktuellt, kvarstår möjligheten att endast begära skadestånd genom en civilrättslig process. Du kan alltså stämma fastighetsägaren och begära skadestånd på grund av personskada utan att denne bedömts skyldig för något brott. En förutsättning är att skadan orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

Skadestånd på grund av personskada omfattar enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen ersättning för:

- Sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära (exempelvis en förälders inkomstförlust samt dennes omvårdnadskostnader)

- Den skadelidandes inkomstförlust

- Sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men, samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Med detta avses fysiskt och psykiskt lidande, ärrbildning, hälta, rörelseinskränkningar, förlust av sinnesfunktioner med mera.

Hur stort skadestånd din son skulle kunna tänkas få genom en skadeståndsprocess beror alltså på en mängd olika faktorer. Utan närmare insyn i just ert fall kan jag tyvärr inte uppge något ungefärligt belopp.

Jag hoppas att det besvarar din fråga, hör gärna av dig om du har några ytterligare funderingar.

Joakim Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (98481)