Skada när person kastat frisbee mot gående i motionsspår

Hej!

Linköpings kommun har ett motionsspår som korsas av en frisbee-bana. Under en promenad i motionsspåret blev jag träffad av en frisbee i ansiktet varvid en allvarlig tandskada uppstod. Har ställt krav på skadestånd men ärendet skickades vidare till kommunens försäkringsbolag som avslog mitt krav med div. konstiga motiveringar. Min uppfattning är att kommunen är ansvarig för min skada eftersom man har givet tillstånd till en frisbee-bana alldeles intill och på flera ställen korsande motionsspåret utan att ha utrett frisbee-spelets bevisligen farlighet för vistelse i motionsspåret. Det saknas t.e.x. skyddsnät mellan banan och motionsspåret där dessa löper parallellt. Finns heller inga varningsskyltar uppsatta som varning för kringflygande fribees.

Motivering för avslag på mitt krav var bl.a att kommunen inte hade ansvaret för fribee-banans anläggning och skötsel. Jag tycker att det är uppenbart att kommunen har försummat att utreda hur farligt frisbee-spelet är och ej heller ställt krav på banans sträckning eller uppsättande av skyddsnät m.m. Är tacksam för hjälp hur jag kan komma vidare i detta ärende. Har inte fått något kommunalt beslut med besvärshänvisning .

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att skadeståndsskyldighet för personskada ska föreligga, krävs att någon uppsåtligen eller vårdslöst orsakat någon personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Skadestånd kan även utgår för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Visserligen har du rätt när du säger, att kommunen torde kunna åläggas visst ansvar på grund av att kommunen agerat vårdslöst när de inte satt upp skyddsnät, skyltar etc. Det är emellertid troligare, att du vinner framgång i en skadeståndstalan mot den som kastade frisbeen. Det får nämligen sägas ha förelegat:

1. Vållande - Genom att kasta frisbeen mot motionsspåret har personen vållat skada, eftersom frisbeen träffat dig.

2. Adekvat kausalitet - Det måste sägas att det förelegat ett nödvändigt samband mellan handlingen och skadan, alltså kausalitet. Att någon skulle kunna ta skada om man kastade frisbeen mor motionsspåret ligger i farans riktning. Skadan får även sägas vara adekvat, eftersom skadan inte kan anses vara alltför en slumpmässig effekt av handlingen, vilket innebär att det föreligger adekvat kausalitet.

3. Culpa eller uppsåt - En person som kastat frisbeen mot motionsspåret bör ha agerat culpöst. Sannolikt var personen medveten om riskerna. Personen hade kunnat kasta frisbeen med större försiktighet eller åt en annan riktning..

Vänd dig först till personen och försök få hjälp med stöd av hans försäkringsbolag. En domstolsprocess kan vara tidskrävande och kostsam. Du bör i vart fall ha rätt till skadestånd med bakgrund till de uppgifter du angivit.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen
Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”