Skada när person kastat frisbee mot gående i motionsspår

FRÅGA
Hej!Linköpings kommun har ett motionsspår som korsas av en frisbee-bana. Under en promenad i motionsspåret blev jag träffad av en frisbee i ansiktet varvid en allvarlig tandskada uppstod. Har ställt krav på skadestånd men ärendet skickades vidare till kommunens försäkringsbolag som avslog mitt krav med div. konstiga motiveringar. Min uppfattning är att kommunen är ansvarig för min skada eftersom man har givet tillstånd till en frisbee-bana alldeles intill och på flera ställen korsande motionsspåret utan att ha utrett frisbee-spelets bevisligen farlighet för vistelse i motionsspåret. Det saknas t.e.x. skyddsnät mellan banan och motionsspåret där dessa löper parallellt. Finns heller inga varningsskyltar uppsatta som varning för kringflygande fribees.Motivering för avslag på mitt krav var bl.a att kommunen inte hade ansvaret för fribee-banans anläggning och skötsel. Jag tycker att det är uppenbart att kommunen har försummat att utreda hur farligt frisbee-spelet är och ej heller ställt krav på banans sträckning eller uppsättande av skyddsnät m.m. Är tacksam för hjälp hur jag kan komma vidare i detta ärende. Har inte fått något kommunalt beslut med besvärshänvisning .
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att skadeståndsskyldighet för personskada ska föreligga, krävs att någon uppsåtligen eller vårdslöst orsakat någon personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Skadestånd kan även utgår för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Visserligen har du rätt när du säger, att kommunen torde kunna åläggas visst ansvar på grund av att kommunen agerat vårdslöst när de inte satt upp skyddsnät, skyltar etc. Det är emellertid troligare, att du vinner framgång i en skadeståndstalan mot den som kastade frisbeen. Det får nämligen sägas ha förelegat:

1. Vållande - Genom att kasta frisbeen mot motionsspåret har personen vållat skada, eftersom frisbeen träffat dig.

2. Adekvat kausalitet - Det måste sägas att det förelegat ett nödvändigt samband mellan handlingen och skadan, alltså kausalitet. Att någon skulle kunna ta skada om man kastade frisbeen mor motionsspåret ligger i farans riktning. Skadan får även sägas vara adekvat, eftersom skadan inte kan anses vara alltför en slumpmässig effekt av handlingen, vilket innebär att det föreligger adekvat kausalitet.

3. Culpa eller uppsåt - En person som kastat frisbeen mot motionsspåret bör ha agerat culpöst. Sannolikt var personen medveten om riskerna. Personen hade kunnat kasta frisbeen med större försiktighet eller åt en annan riktning..

Vänd dig först till personen och försök få hjälp med stöd av hans försäkringsbolag. En domstolsprocess kan vara tidskrävande och kostsam. Du bör i vart fall ha rätt till skadestånd med bakgrund till de uppgifter du angivit.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen
Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (98633)