Privatperson vill kräva utlovad ersättning av företag

FRÅGA
Vi har haft ett företag hos oss som gjort markarbeten och i processen gick vår balkong sönder. De har över mail lovat oss ekonomisk ersättning för materialet då vi bestämde oss för att inte återställa den utan själva bygga en altan istället. Jag har mailat dem summan vi förväntar oss, 4000, det är beräknat på vad virket hade kostat oss att köpa själva( med en ganska bra rabatt då vi fick en bra rabatt på offerterna ) de har inte accepterat det priset men inte heller motsatt sig det. Vi anser att priset är rimligt då dimensionerna på virket vi räknat ut priset genom är mindre än dimensionerna på balkongen som gick sönder och därmed är priset lägre än det hade varit med "rätt" dimensioner, om det låter logiskt. Jag har skickat bankuppgifter till dem men de vägrar nu svara på mail. Vi har betalat och byggt den nya altanen och har ju räknat med att få ersättning från dem. Hur bör vi gå tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Konsumenttjänstlagen
Eftersom ni är privatpersoner som har ingått avtal med ett företag om att de ska utföra markarbeten hemma hos er så gäller Konsumenttjänstlagen (KtjL).

Skada på egendom
När markarbetaren jobbar hemma hos er har arbetaren er egendom "under kontroll" vilket innebär att om en skada uppstår så är utgångspunkten att det är företaget som ansvarar för skadan, KtjL 32 § 1 st. För att företaget inte ska behöva ersätta er krävs det att de bevisar att skadan inte beror på försumlighet från markarbetarens sida. Om de inte kan bevisa detta så är de alltså skyldiga att ersätta er skadan enligt lag.

Reklamation
För att kunna göra felet gällande krävs att ni reklamerar inom skälig tid, det vill säga att ni inom två månader påpekar för den ansvarige att skadan har uppstått, KtjL 17 § 1 st. Reklamationen kan ske muntligt eller skriftligt. Utifrån frågans förutsättningar så har ni reklamerat i tid och därmed ska företaget ansvara för skadorna som de har orsakat. Att ersättningen ska utgå styrks ytterligare av det faktum att företaget via mail har gått med på att utge ersättning för den uppkomna skadan.

Ersättning
Ni behöver inte ha ett kvitto för att få ersättning. När ersättningen beräknas ska en jämförelse ske av marknadspriset och eventuella avdrag kan göras beroende på hur gammal egendomen är. De ska alltså ersätta er för värdet som balkongen hade innan den gick sönder.

Tillvägagångssätt vid utebliven ersättning
Privatpersoner kan välja att stämma företag i domstol, men det medför risker. Dels måste den faktiska skadan bevisas, dels riskerar privatpersonen att stå för samtliga ombudskostnader (både egna och motpartens) vid en eventuell förlust, vilket kan bli dyrt. Det finns dock fler vägar att gå än att välja att stämma företaget privat. Du kan välja att anmäla företag till Konsumentverket och sedan kan Konsumentsombudsmannen (KO) välja att väcka en process för konsumenterna om de anser det vara berättigat. Du kan även välja att ansluta dig till en grupptalan, alltså att flera drabbade parter gemensamt väcker talan, vilket minskar er ekonomiska risk.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänliga hälsningar,

Yekta Keskin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98708)