Kan jag få ersättning för min självrisk?

FRÅGA
En cyklist körde in i bakdörren på min bil i mycket hög hastighet, mitt försäkringsbolag anser inte mig vållande till olyckan, jag måste ändå betala min självrisk för vagnskada samt att cyklisten får skadestånd även då han brutit mot trafikreglerna. Hur kan jag få tillbaka min självriskersättning. Jag har bett cyklisten skicka in en skadeanmälan till sitt hemförsäkringsbolag och jag har skickat alla mina papper dit men cyklisten ignorerar detta. Hur kan jag få hjälp
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Bestämmelser om skadestånd finns i Skadeståndslagen (SKL).

Kan jag få ersättning för min självrisk?
Ja enligt skadeståndslagen ska den som vållat en sakskada genom oaktsamhet ersätta skadan (2 kap 1 § SKL). Som jag tolkar det är den skada du lidit endast självrisken du betalat till ditt försäkringsbolag. Du har rätt att få ersättning för denna skada om cyklisten är att anses som vållande.

Hur får jag ersättning för min självrisk?
För att få ersättning för självrisken måste du ställa ut ett krav till cyklisten. Detta gör du skriftligen och kravet ska innehålla juridisk grund (Skadeståndslagen 2 kap 1 §) och bevis för att du betalat självrisken. Du bör även rekommendera cyklisten att ta kontakt med sitt försäkringsbolag där denne har sin ansvarsförsäkring.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Johannes Hammarling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (98481)