Du har rätt till dina tillhörigheter som ditt ex håller kvar i

2018-08-02 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Kan ej hämta mina tillhörigheter hos mitt ex, tros överenskommelse är hon inte hemma
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom sakerna tillhör dig har du ensamrätt att förfoga över dem. Du innehar äganderätten över sakerna. Genom att behålla sakerna och inte vara på plats för att ge tillbaka sakerna kan ditt ex antas göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande. För detta brott kan du anmäla henne till polisen. Kraven för brottet är inte uppfyllt ifall det du beskriver har skett en enstaka gång och ditt ex inte hade någon avsikt att hålla dina saker borta från dig.Genom att meddela ditt ex om att hon gör sig skyldig till ett brott genom att hålla kvar i dina tillhörigheter kan förhoppningsvis ditt problem lösa sig. Mitt råd är alltså att meddela henne om att agerandet är brottsligt innan du anmäler henne, på så sätt kan förhoppningsvis du få tillbaka sakerna på ett enklare sätt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan man slippa straff om man hävdar att man begick brottet på grund av grupptryck?

2018-07-25 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar vilka giltiga försvar man kan ha mot en polisanmälan om stöld/snatteri?Vi säger att man ger någon man känner "kompispris" när man jobbar som kassör, men också att den personen ger tillbaka när den står som kassör genom att göra samma ska. Kan man yrka att det är tex. grupptryck/utanförskap?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag bara klargöra att det inte rör sig om stöld eller snatteri (numera ringa stöld) att ge ett kompispris till någon. Förutsatt att kassören inte har rätt att ge en sådan rabatt kan det röra sig om trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brottsbalken). Detta har dock ingen betydelse när det gäller din fråga.En invändning om att brottet begicks på grund av grupptryck eller utanförskap torde i de flesta fallen inte vara framgångsrik. Var och en har som utgångspunkt ansvar för sina egna handlingar. Det är endast om brottet begicks på grund av t.ex. hot eller utnyttjande av gärningspersonens oförstånd som en liknande invändning kan fungera.Ett exempel: Om A stjäl en cykel på grund av att B hotar A med en pistol kan A som utgångspunkt inte dömas för stöld. I praktiken är det ju B som begår brottet, även om A utför den fysiska handlingen.Exakt vad du menar med "utanförskap" vet jag inte, men jag antar att du menar att gärningspersonen begår brottet på grund av att hen vill känna sig inkluderad i en grupp. En sådan invändning kommer en domstol helt att bortse ifrån.Andra invändningar som kan fungera är t.ex. att brottet begicks oavsiktligen. Den som t.ex. trodde att hen hade rätt att ge ett kompispris kan inte dömas för brott.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Kan jag kasta annans saker?

2018-07-22 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Vi skilde oss den 4 september 2017. Han har fortfarande saker kvar. Kan jag kasta eller sälja dem?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är en ganska svår situation man hamnar i om ens före detta vägrar hämta sina saker. Eftersom man inte äger sakerna, gör man sig i princip skyldig till olovligt förfogande enligt 10:4 BrB om man helt enkelt skulle slänga bort sakerna eller sälja dem. Om man istället själv tar och flyttar dem, exempelvis kör hem dem till sin före detta, gör man sig förmodligen istället skyldig till egenmäktigt förfarande eftersom man rubbar ägarens besittning enligt 8:8 BrB.Intressant nog kan man även se det som att din före detta gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande, då han vägrar hämta sina saker och detta innebär att din besittning till huset rubbas eftersom dess användbarhet begränsas.En lösning jag kan tänka mig är att du ansöker hos Kronofogden om särskild handräckning enligt 1 och 4 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning. Mer information om detta finns på Kronofogdens hemsida, här: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html. I praktiken kan detta, om det beviljas, innebära att din före detta helt enkelt blir skyldig att hämta sina saker. Beslutet kan också verkställas på annat sätt.Innan detta blir aktuellt, kan det vara en bra idé att återigen försöka prata med din före detta. Egenmäktigt förfarande är ju ett brott, och du kan polisanmäla det. Eftersom båda säkert gärna undviker ett sådant utfall, kan det vara bra att diskutera den saken med din före detta.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är jag återbetalningsskyldig om jag felaktigt får pengar insatta på mitt bankkonto?

2018-07-04 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag blev avskedad från mitt jobb under min provanställning vilket var i mitten av maj och fick enligt ök. lön för hela den månaden. Nu har jag fått en till transaktion från företaget men det framgår inte om det är en lön eller vad det är för något. Mig veterligen så skulle jag inte få något mer från företaget förutom den lönen jag fick i maj. Nu undrar jag om jag är återbetalningsskyldig ifall företaget noterar att dom gjort en felaktig utbetalning?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDin fråga rör ett eventuellt brott. Därför kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).En kvalificerad gissning är att det rör sig om semestersättningEftersom du har fått transaktionen exakt en månad efter det att du fick din sista lön gör jag en kvalificerad gissning och säger att det är semesterersättning du fått insatt på kontot. Det kan givetvis röra sig om någonting annat, men jag skulle tro att det rör sig om det eller något liknande.Är pengarna felaktigt utbetalda måste du återbetala dem till företagetSkulle det röra sig om en felaktig utbetalning blir brottet olovligt förfogande relevant, om du skulle använda pengarna istället för att återbetala företaget (10 kap. 4 § första stycket BrB).När du felaktigt får pengar insatta på ditt bankkonto anses du ha företagets pengar, dvs. det blir inte dina egna pengar bara för att du får dem på ditt konto.Så länge du inte gör något med dem och hör av dig till företaget, som felaktigt satte in pengarna på ditt konto, gör du dig inte skyldig till någonting. Det vore orimligt om du skulle kunna bli åtalad för ett misstag företaget begått.Skulle du däremot använda pengarna, kan man se det som att du tar pengarna från företaget och det är brottsligt. Då blir det tal om olovligt förfogande.Så för att svara på din fråga: ja, om företaget har gjort en felaktig utbetalning till ditt konto, kommer du vara tvungen att återbetala hela summan.Tips på vidare läsningOm du är intresserad av att läsa ett rättsfall som behandlar frågan kan du läsa NJA 1994 s. 480. Där fick en företagsägare en felaktigt utbetald summa pengar krediterade till sitt bankkonto, vilka han sedan använde för privat bruk. Han dömdes för olovligt förfogande.Mitt rådSom jag nämnde ovan är en kvalificerad gissning att det rör sig om semesterersättning eller liknande som blivit utbetalt till ditt konto efter det att din anställning upphört.Det är däremot onödigt att ta risker, och om du är osäker på vad det är för pengar är det viktigt att du snabbt tar kontakt eller åtminstone försöker få kontakt med företaget som felaktigt har satt in pengarna på ditt bankkonto, för att inte riskera att göra dig skyldig till brott.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar

Att göra sig av med annans egendom kan utgöra brott men inte då ägaren avsagt sig sin äganderätt

2018-07-31 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Om ngn lämnar kvar saker på tomten och att den personen trots uppmaning inte kommer och hämtar det, kan man göra vad jag vill med det? Slänga? Sälja?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att den personen som äger en viss sak har rätt att förfoga över saken. Den som använder egendom som tillhör någon annan utan tillåtelse riskerar att göra sig skyldig till ett straffbart brott (olovligt förfogande). Genom att slänga eller sälja den andra personens egendom riskerar du alltså att göra dig skyldig till brott.Din situation verkar ju dock vara lite annorlunda. Eftersom du verkar ha försökt att få personen att hämta sakerna men denna personen inte har gjort det kan man argumentera för att personen har avsagt sig sin äganderätt och alltså övergett sakerna. I en sådan situation är det helt ok för dig att göra vad du vill med sakerna. Huruvida personen kan anses ha övergett sakerna eller inte beror på hur lång tid det tagit sen du bad personen att hämta sina saker och liknande. Ifall du t.ex. bad personen hämta sakerna en viss dag men personen inte kunde just den dagen kan du inte slänga sakerna bara av den anledningen. Ifall du dock försökt flera gånger och personen aldrig vill hämta sakerna får du anses ha rätt att göra vad du vill med egendomen.SammanfattningIfall du försökt få personen att hämta sina saker men denna vid upprepade tillfällen struntat i möjligheten att hämta sakerna kan personen anses ha avsagt sig sin äganderätt till sakerna. Egendomen är därmed övergiven. Det innebär i sin tur att du har rätt att göra vad du vill med den. Ifall personen bara råkat vara upptagen eller liknande vid det tillfälle du bett honom/henne att hämta sina saker och alltså fortfarande har ett intresse av sakerna kan det utgöra olovligt förfogande ifall du säljer eller slänger sakerna.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Är det brott om man nekas tillgång till sin post?

2018-07-24 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Min fd sambo nekar mig att hämta min post. Finns det någon lag som jag kan hänvisa till?Och om så är fallet hur går jag då vidare?Tack på förhand Victor
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall tolkar jag det som att din före detta sambo får post hem till sig men de är adresserat till dig och jag antar att ni inte bor tillsammans. Om det är så att hon får breven skickade hem till sig så får hon dessa breven i sin besittning. De tillhör dock inte henne utan de tillhör dig eftersom de är adresserade till dig. Således kan din före detta sambo göra sig skyldig till olovligt förfogande enligt 10:4 BrB då hon har posten i sin besittning men inte tillåter dig att få tillgång till din post. Detta är ett brott som går att anmäla till Polismyndigheten.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är det olagligt för vår hyresvärd att hålla på våra pengar, som hon vet inte är hennes?

2018-07-20 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej,När jag och min sambo flyttade ut ur vår lägenhet förra månaden, lade vi märke till att vi betalat en extra hyra för våran hyresperiod. Det eftersom vi glömde bort att vi redan hade betalat en extra månadshyra vid inflyttning, som skulle betala för oss den sista månaden vi bodde i lägenheten. Vi sa till vår hyresvärd i person när vi träffade henne och hon förklarade att hon sett den extra hyran. Hon fortsatte och förklarade hon tänkte betala tillbaka pengarna i förbindelse med vårat deposition. Men eftersom att vi är oeniga kring depositionen som vi vet kommer bli en längre process att lösa, bad henne också att skicka tillbaka vårat överskott av hyrespengar, eftersom det inte berör depositionen. Hon har inte skrivit tillbaka om ett besked och verkar totalt undgår konversationen. Är det olagligt för vår hyresvärd att hålla på våra pengar, som hon vet inte är hennes?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det har ni av misstag betalat för mycket pengar till er hyresvärd och hyresvärden är medveten om att hon inte har rätt till pengarna. I svensk rätt finns en princip om misstagsbetalning som kallas condictio indebiti. Enligt den principen är den som har mottagit pengar som betalats av misstag skyldig att återbetala pengarna. Mottagaren kan dock ha rätt att behålla pengarna om de mottagits i god tro och mottagaren förbrukat pengarna. Att pengarna mottagits i god tro innebär att mottagaren har trott att hen har rätt till pengarna.I ert fall verkar det dock som att hyresvärden redan när hon mottog pengarna insåg att det var en misstagsbetalning och att hon inte hade rätt till pengarna. Därför är hyresvärden självklart skyldig att betala tillbaka pengarna direkt och har ej rätt att använda pengarna. Det kan även vara brottsligt att använda pengar som man vet att man inte har rätt till. Det skulle nämligen kunna röra sig om brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Brottet begår man genom att exempelvis använda pengarna som sina egna trots att man vet att pengarna tillhör någon annan. För brottet olovligt förfogande är straffet böter eller fängelse i högst ett år. Hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Är det brott att slänga annans saker?

2018-06-27 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag och min flickvän lånade under en kortare tid hennes föräldrars lägenhet i Frankrike.Efter en tid fick dom för sig att vi inte var bra för varandra och att jag framför allt inte var bra nog att "tillhöra" deras familj.Trots att vi stod på oss och ville vara tillsammans till varje pris så gjorde hennes föräldrar allt för att sabotera och vara allmänt elaka människor.Bland annat så slängde dom alla mina tillhörigheter. Som så klart har ett värde i sig, men det fanns också saker som var arvegods som hade ett enormt emotionellt värde för mig.Min fråga är helt enkelt är det ett brott att slänga någons saker? Det finns gott om stödbevisning som vittnar om att dom slängt mina saker utan lov med vilje, och att dom visste att jag skulle ta illa upp.Tack på förhand.
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fallet skulle din flickväns föräldrar kinan göra sig skyldig till olovligt förfogande enligt 10:4 brottsbalken. Det innebär att de har haft egendomen i sin besittning men att det är du som har äganderätten till egenomen och att de har berövat dig denna rätten genom att slänga dina saker. Det krävs att gärningen är gjord med uppsåt, dock krävs det ingen vinning eller skada för de inblandade personerna. Således har de gjort sig skyldig till olovligt förfogande genom att slänga dina saker.Hoppas att detta var savar på din fråga!Med vänliga hälsningar