Vad ska jag göra om min sambo vägrar lämna tillbaka mina saker?

Min fd sambo, vägrar låta mig komma till vår gemensamma fd bostad och hämta saker som tillhör mig. Det är kartonger sedan mina barns barndom och två gåvor från min pappa, 1 paviljong värde 4000kr och 1 tvättmaskin värde 3500kr. Enl honom, har jag ingen rätt att hämta det. Men enl en jurist jag var i kontakt med för att lösa ut mig själv från huset, har jag rätt att beträda det fd gemensamma boendet, efter uppgörelse med honom i 1 år eft separationen. Jag har desutom köpt ut mig själv från en lagfart som enl lag han ska betala för att få besittningsrätten på fastigheten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får jag gå in i den gamla gemensamma bostaden och hämta mina grejer?

Nej det får inte gå in i någon annans hem hur som helst. Som jag förstår det har du flyttat ut och bostaden är nu din sambos. Du kan inte gå in och ta sakerna utan tillstånd/samtycke från någon annans hem även fast det är dina saker. Den som tar någonting som egentligen tillhör en själv men att omständigheterna är sådana att man själv inte får återställa denna besittningsrubbningen kan dömas för brottet otäckt (se 8 kap 9 § Brottsbalken, Brb) Alltså den som återtar en sak egentligen är ens egen men som kommit i annans besittning har gjort sig skyldig för självtäkt.

Även fast ni har en uppgörelse om att du ska få hämta dina saker ett år efter separationen så är jag väldigt tveksam till om det rent juridiskt hjälper dig. Jag håller inte med juristen om att du får gå in i hushållet hur som helst. Ett civilrättsligt avtal hänger sällan ihop med straffrätten. Jag skulle avråda dig från att gå in i huset.

Din sambo kan begå brott när hen inte lämnar tillbaka dina saker

Din fd sambo kan å andra sidan gör sig skyldig till olovligt förfogande vilket är ett brott som man begår om man inte lämnar tillbaka något som tillhör någon annan. (se 10 kap 4 § Brb) En vägran att utlämna en annan persons sak kan innebära att någon berövas sin rätt till egendomen. I samband med en separation och bodelning får man inte förfoga över någon annans giftorättsgods eller samboegendom i sådan omfattning att man gör intrång på den del som enligt äktenskapsbalken eller sambolagen som ska tillfalla annan.

Har jag rätt att få tillbaka mina saker?

Du har alltid rätt att få tillbaka de saker som är dina. Eftersom du redan har försökt prata med din sambo om att överlämna sakerna rekommenderar jag dig att ta kontakt med kronofogden. Du kan få tillbaka dina saker mot din sambos vilja genom att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

Du behöver dock styrka att sakerna tillhör dig genom kvitton, gåvobrev, dokument eller något annat som kan styrka din äganderätt. Du kan läsa mer om handräckning på kronofogdemyndighetens hemsida.

Sammanfattningsvis

Din sambo har inte rätt att vägra dig tillgång till dina saker utan kan därmed göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande. Du har inte rätt att gå in i huset hur som helst trots avtalet. Ditt nästa steg är att ta hjälp av Kronofogden för att kunna begära in dina saker.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo