Min mamma har stängt ner ett konto med mina pengar på, finns det något jag kan göra?

2018-06-21 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej, min mamma stängde ner mitt fondkonto min farmor och farfar skapade och flyttade över pengarna när jag var mindre (ca 6-7år) och jag har aldrig fått sett något bevis på att mina pengar för ärrersättning på 20,000 finns någonstans som jag fick utbetalt år 2007 (jag är född 1997). Då jag vill konfrontera henne då hon har ljugit för mig och jag vet att hon har skulder och kronofogden efter sig så jag är rätt övertygad att pengarna har hon spenderat som skulle egentligen varit mina. Finns det något jag kan göra juridiskt eller kan jag enbart konfrontera henne med mina ord?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alternativet du har till att prata med din mamma är anmäla henne för att ha förskingrat dina pengar. När du var tio år och inte fick ha ett bankkonto i ditt eget namn fick din mamma, som din förmyndare, i uppgift att förvalta pengarna åt dig. Om din mamma har spenderat de pengarna har det varit till vinning för henne och till skada för dig, något som aktualiserar förskingringsbrottet (10 kap. 1 § brottsbalken).Om din mamma inte har spenderat pengarna kan hon fortfarande ha gjort sig skyldig till olovligt förfogande i och med att hon stängde ner fondkontot och flyttade pengarna (10 kap. 4 §). Den huvudsakliga skillnaden mellan förskingring och olovligt förfogande är att det för det senare brottet inte krävs att din mamma haft någon vinning med åtgärden, därav behöver hon inte ha spenderat pengarna.Om du väljer att anmäla din mamma måste åtal väckas av en åklagare för att målet ska tas upp i domstol. För att åklagaren ska ta upp målet ska det finnas tillräckliga skäl att anta att din mamma kan vara skyldig, så till skillnad från om du konfronterar henne krävs det då viss bevisning.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Vad ska jag göra om min sambo vägrar lämna tillbaka mina saker?

2018-06-14 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Min fd sambo, vägrar låta mig komma till vår gemensamma fd bostad och hämta saker som tillhör mig. Det är kartonger sedan mina barns barndom och två gåvor från min pappa, 1 paviljong värde 4000kr och 1 tvättmaskin värde 3500kr. Enl honom, har jag ingen rätt att hämta det. Men enl en jurist jag var i kontakt med för att lösa ut mig själv från huset, har jag rätt att beträda det fd gemensamma boendet, efter uppgörelse med honom i 1 år eft separationen. Jag har desutom köpt ut mig själv från en lagfart som enl lag han ska betala för att få besittningsrätten på fastigheten.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får jag gå in i den gamla gemensamma bostaden och hämta mina grejer? Nej det får inte gå in i någon annans hem hur som helst. Som jag förstår det har du flyttat ut och bostaden är nu din sambos. Du kan inte gå in och ta sakerna utan tillstånd/samtycke från någon annans hem även fast det är dina saker. Den som tar någonting som egentligen tillhör en själv men att omständigheterna är sådana att man själv inte får återställa denna besittningsrubbningen kan dömas för brottet otäckt (se 8 kap 9 § Brottsbalken, Brb) Alltså den som återtar en sak egentligen är ens egen men som kommit i annans besittning har gjort sig skyldig för självtäkt. Även fast ni har en uppgörelse om att du ska få hämta dina saker ett år efter separationen så är jag väldigt tveksam till om det rent juridiskt hjälper dig. Jag håller inte med juristen om att du får gå in i hushållet hur som helst. Ett civilrättsligt avtal hänger sällan ihop med straffrätten. Jag skulle avråda dig från att gå in i huset.Din sambo kan begå brott när hen inte lämnar tillbaka dina sakerDin fd sambo kan å andra sidan gör sig skyldig till olovligt förfogande vilket är ett brott som man begår om man inte lämnar tillbaka något som tillhör någon annan. (se 10 kap 4 § Brb) En vägran att utlämna en annan persons sak kan innebära att någon berövas sin rätt till egendomen. I samband med en separation och bodelning får man inte förfoga över någon annans giftorättsgods eller samboegendom i sådan omfattning att man gör intrång på den del som enligt äktenskapsbalken eller sambolagen som ska tillfalla annan.Har jag rätt att få tillbaka mina saker? Du har alltid rätt att få tillbaka de saker som är dina. Eftersom du redan har försökt prata med din sambo om att överlämna sakerna rekommenderar jag dig att ta kontakt med kronofogden. Du kan få tillbaka dina saker mot din sambos vilja genom att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten.Du behöver dock styrka att sakerna tillhör dig genom kvitton, gåvobrev, dokument eller något annat som kan styrka din äganderätt. Du kan läsa mer om handräckning på kronofogdemyndighetens hemsida. SammanfattningsvisDin sambo har inte rätt att vägra dig tillgång till dina saker utan kan därmed göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande. Du har inte rätt att gå in i huset hur som helst trots avtalet. Ditt nästa steg är att ta hjälp av Kronofogden för att kunna begära in dina saker.Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vad är det för brott när min ex-sambo inte lämnar ut mina saker?

2018-05-14 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag o min sambo har flyttar isär. Hon bor kvar i vårt gemensamma hus och jag har flyttat. Jag betalar fortfarande min del av driften av huset, har mina saker där och jag har verktyg som jag behöver i jobbet i Bla garaget (har eget företag) men även lite på kontoret inne i huset.. Jag är även skriven där fortfarande. Nu när jag var uppe så visar det sig att hon har bytt lås på både garaget och huset. Jag läste att det är olagligt, egenmäktigt förfarande. Stämmer det..?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du flyttat ut och inte längre ses som bosatt i bostaden så får du dock inte gå in i ert tidigare gemensamma hem utan att be om lov först. Vad jag förstår så uppehåller du dig inte längre i bostaden och måste då be din före detta om lov att få gå in i bostaden. Om du skulle gå in i bostaden utan tillåtelse kan du göra dig skyldig för hemfridsbrott, 4 kap 6 § brottsbalken.Olovligt förfogandeSom du själv nämner så är det viktigt att hon inte vägrar dig att få tillgång till dina saker, annars kan hon göra dig skyldig för brott. Det brott som jag anser kommer att aktualiseras är olovlig förfogande, 10 kap 4 § brottsbalken. Skillnaden mellan olovligt förfogande och egenmäktigt förfarande är bland annat att vid olovligt förfogande så har hon redan tillgång till dina saker i bostaden (dvs "i sin besittning") medan vid egenmäktigt förfarande så tar man något som man inte redan har "i sin besittning", se 8 kap 8 § brottsbalken.Olovligt förfogande innebär exempelvis att hon vägrar lämna ut saker som tillhör dig. Så länge ni kan komma överens och hon lämnar sakerna på din begäran så begår hon inte olovlig förfogande. SammanfattningsvisDet allra bästa och smidigaste är att ni kan komma överens om hur bohaget ska fördelas och att ni bestämmer en tidpunkt du hämtar dina saker. Om din före detta vägrar lämna ut dina saker så kan hon göra sig skyldig för olovlig förfogande. Då kan du göra en polisanmälan antingen genom att besöka en polisstation eller ringa 11414. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Olovligt brukande av annans soptunna

2018-04-24 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej, någon slänger skräp i våran soptunna, han känner inte oss och har inte frågat, vad ska vi göra
Azra Delkic |Hej! Tack för att ni vänder dig till Lawline med er fråga. Det här kan falla under olovligt brukande 10 Kap 7 § Brottsbalken. Den som vållar skada eller olägenhet genom att olovligen bruka någon annans sak döms för olovligt brukande till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt, döms för grovt olovligt brukande till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada 10 Kap 7 § Brottsbalken.I ert fall skulle det eventuellt men med svårigheter kunna betraktas som ringa olovligt brukande med beaktande om gärningen varit farlig eller av hänsynslös art och inneburit skada. Vad ska vi göra?Mitt första tips är att skriva en lapp på soptunnan och se om det får personen att sluta. Om inte det fungerar , att ni tar kontakt med honom och slutligen eventuellt sätta lås. Ni har ju också en möjlighet att göra en polisanmälan om du känner att det är en bättre lösning. Däremot kan jag inte garantera hur effektivt det kommer att bli. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och tips om hur ni ska gå till väga. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag blivit polisanmäld för förskingring?

2018-06-19 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag jobbade på en butik och gjorde något väldigt dumt. Jag gav bort lite gratis saker medan jag jobbade till en person jag kände och fick ett samtal som sa att jag ska ha möte med säkerhetschefen och att jag blir ersättnings skyldig samt att jag blir polisanmäld. Jag erkände till brottet under samtalet då hon sa att det finns både vittne och film på att jag har gjort det. Min fråga är vad som händer om jag blir polisanmäld? Jag har aldrig gjort något sånt här tidigare och jag pluggar på universitetet, påverkar det mina studier. Sakerna jag gav bort överskred ett värde av 1000 kr.
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det polisanmälan kan leda till är att du blir åtalad för förskingring enligt 10 kapitlet 1§ Brottsbalken. Eftersom du säger att du har begått brottet och att det finns bra bevismaterial kommer du förmodligen också att bli dömd för förskingring. Troligtvis kommer du bli dömd till villkorlig dom eftersom du inte är straffad tidigare och det inte verkar röra sig om ett särskilt stort värde (cirka 1000 kr). Att du på grund av brottet blivit av med jobbet är också en förmildrande omständighet som talar för villkorlig dom. Man kan säga att det till viss del ses som ett straff i sig att ha blivit av med jobbet. Villkorlig dom innebär att det inte händer någonting just i samband med den här domen. Dock kommer den tas i beaktande om du skulle göra något mer brottsligt och då är risken större att du får ett "riktigt" straff. Dina studier kommer inte att påverkas, i alla fall inte formellt. Du kan inte bli avstängd från utbildningen eller något sånt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Återbetalningar från butiken var man är anställds kassa till eget kort

2018-05-23 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare har sagt upp mig då de sett att jag gjort returer i kassan till mitt egna kort på totalt 8500krKan jag få fängelse för det? De hotar med att anmäla mig till polisen och jag vet inte vad de blir för konsekvenser
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilket brott har du begått?Förskingring 10 kap. 1 § brottsbalken"Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år."Du förklarar att du har gjort återbetalningar till ditt egna kort under tiden du varit i tjänst och arbetat i kassa. Som anställd har du fått förtroendet å din arbetsgivares vägnar att hantera kassan i butiken för att sedan också redovisa för denna. Du har i din roll där med också haft besittning, det vill säga kontroll, över egendom (pengar) som finns i kassan. Du har överfört den egendom du haft besittning till från arbetsgivarens kassa till ditt egna konto vilket för dig varit en ekonomisk vinning och för arbetsgivaren en ekonomisk skada. Detta innebär att du har gjort dig skyldig till brottet förskingring. Det skulle även kunna bli aktuellt med ringa förskingring, 10 kap. 2 § brottsbalken. Detta innebär samma brott men med hänsyn till bland annat värdet och hur stort förtroende som missbrukats ses det som mindre allvarligt var på även påföljden blir mildare. Straffskalan för ringa är böter eller fängelse i högst 6 månader. Huruvida det är fråga om normalgraden av brott eller ett ringa brott är svårt att säga. Rent värdemässigt brukar man prata om en värdegräns på ca. 1000 kr eller möjligtvis något högre. Då det i ditt fall rör sig om 8500 kr bör det falla under normalgraden, det vill säga vanlig förskingring. Dock ska sägas att andra omständigheter kan leda till att det ändå ses som ringa. Vilken påföljd kan detta leda till?Som bestämmelsen ovan lyder döms man för förskingring till fängelse i högst två år (om ringa till böter eller fängelse i högst 6 månader). Bara för att bestämmelsen innehåller möjlighet till fängelse betyder det dock inte att påföljden blir just fängelse. Inom svensk straffrätt råder nämligen en presumtion mot fängelse. Detta innebär att man i största mån försöker undvika att döma person till fängelse då den typen av straff är en stor inskränkning i den fria rörligheten. Se 30 kap. 4 § brottsbalken. Istället för fängelse kan det bli fråga om skyddstillsyn eller villkorlig dom med samhällstjänst och böter, se 30 kap. 7 - 9 §§ brottsbalken.Presumtionen kan brytas i det fall det föreligger ett högt straffvärde, det är fråga om ett artbrott eller då det är fråga om att personen återfaller i kriminalitet. Den händelse du beskriver kommer inte föranleda något högt straffvärde och det är inte heller fråga om ett artbrott. Förutsatt att detta är första gången du begår, och blir åtalad för en brottslig gärning har jag svårt att se att du skulle få en dom med påföljden fängelse. Påföljdsbestämningen är dock ganska komplicerad och det är många omständigheter som vägs in. Jag kan därför inte ge dig ett exakt svar på vilken påföljd som för dig kan bli aktuell. Om du vill ha mer vägledning i frågan rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist. Med vänliga hälsningar,

Jag har i desperation handlat med företagets kort, vad kommer hända?

2018-05-06 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har i ren desperation handlat på företagets ica kort. Då jag har höga skulder och en situation i hemmet som innebär att jag inte får ta del av mat eller hygienarticklar som jag själv inte köpt. Min ekonomiska situation har gjort att jag varit helt utan pengar. Jag vet inte exakt summan jag handlat för, men det kanske rör sig om 2000kr. Vad kommer hända?
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vilken olycklig situation du hamnat i, jag ska försöka hjälpa dig så gott det går. För att svara på din fråga kommer jag att använda brottsbalken (BrB) och lagen om anställningsskydd (LAS).Att ta pengar kan vara ett brott som din arbetsgivare kanske inte uppskattarAtt låna eller ta pengar av företaget på detta sätt går under brottet förskingring (10 kap. 1 § BrB). Det som skulle kunna hända om man ser till detta är att du straffas för brottet om företaget väljer att polisanmäla. Det skulle även kunna vara så att din arbetsgivare vill säga upp dig på grund av detta (7 § LAS). Nu får vi hoppas att så inte är fallet.Det du kan göra är att ärligt förklara för din arbetsgivare vad som hänt och varför det hänt. I de allra flesta fallen varar ärlighet längst.Jag önskar dig lycka till med allt och hoppas att din situation löser sig. Om du behöver mer hjälp kan du ställa en till fråga.Med soliga hälsningar,

Hur länge är olovligt förfogande kvar i belastningsregistret?

2018-04-16 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej en fråga hur länge sitter ett utdrag ur belastningsregistret för olovligt förfogande 2014.05.23?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller kring borttagning av uppgifter ur belastningsregistret hittar du i lagen om belastningsregister.Tiden beror på vilken påföljd personen dömdes till Det är påföljden för ett brott som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Eftersom olovligt förfogande kan leda till både böter eller fängelse kan uppgiften vara kvar i belastningsregistret olika länge beroende på vilken påföljd personen dömdes till. (10 kap. 4 § brottsbalken)Om personen dömdes till fängelse kommer uppgiften finnas kvar i 10 år efter frigivningen. Dömdes personen till skyddstillsyn eller villkorlig dom tas uppgiften bort från belastningsregistret 10 år efter det att domen eller beslutet togs. Om personen som dömdes för brottet var under 18 år tas uppgiften bort efter 5 år istället. Dömdes personen till böter så tas uppgiften bort från belastningsregistret 5 år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet. (17 § lagen om belastningsregister)Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar