Skillnad mellan förskingring och ringa förskingring

hej

vart går värdet mellan förskingring och ringa förskingring ( fd undandräkt)? Finns det praxis där frågan prövats om var gränsen går mellan dessa två brott??

NI får mer än gärna hänvisa till någon eller några rättsfall där denna fråga prövats.

tacksam för hjälp.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att fastställa gränsen för förskingring och ringa förskingring, får man se till praxis för skillnaden mellan stöld och ringa stöld, eftersom gränsen för förskingring och ringa förskingring motsvarar gränsen mellan stöld och ringa stöld.

Det finns två gränser mellan stöld och ringa stöld:

1.om tillgreppet sker i butik går gränsen vid 1000 kr (se NJA 2009 s. 586).

2.om tillgreppet sker utanför en butik sänks gränsen beroende på hur stort integritetsintrång gärningsmannen gör. I rättsfallet NJA 1995 s. 561 ansågs tillgrepp av sammanlagt 140 kr ur två handväskor utgöra stöld då det inneburit ett inte obetydligt integritetsintrång. Även den omständighet att egendom måste lämnas obevakad har ansetts som en försvårande omständighet (NJA 1985 s. 384). Vidare gäller att endast föremål som har ett värde på den legala marknaden kan bli stulna. Föremål med endast affektionsvärde eller exempelvis narkotika skyddas inte. Skuldebrev, körkort, pass, fullmakter eller en redan ifylld check m.m. har heller inget eget ekonomiskt värde och faller också utanför paragrafens skyddsområde.

Det kan emellertid vara svårt att se att förskingring kan delas upp på samma sätt som stöld, det vill säga, i och utanför butik, samt att det föreligger visst integritetsintrång vid förskingring. Istället bör sålunda gränsen enbart dras vid beloppet. Generellt sett bör emellertid (enligt lagkommentaren till de båda brotten) värdegränsen ligga högre vid förskingring och ringa förskingring än vid stöld och ringa stöld. Praxis för att värdegränsen ska ligga till grund för skillnaden får sålunda anföras vara NJA 2009 s. 586, emedan det faktum att värdegränsen ska vara något högre tillmäts brotten av doktrin (författare). Av visst värde är även Svea hovrätts avgörande RH 39:80, vari behandlas det tidigare brottet undandräkt (det ringa förskingring tidigare kallades). Även i det fallet ansågs värdegränsen ligga till grund för beteckningen av brottets grad.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”