Mutbrott i förening

FRÅGA
Hur ställer man sig när man får reda på att en medlem i en förening försökt köpa sig röster till ordförande posten inför ett Årsmöte?"Om du får de här pengarna så vill jag att du röstar på mig som ordförande"
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tagande av muta

För att mutbrott enligt 10 kap. 5 a § brottsbalken ska föreligga krävs följande:

(1) För det första gäller ansvaret inte vem som helst, utan arbetstagare eller uppdragstagare.

(2) Förmånen som ges ska kunna sättas i samband med tjänsteutövningen/uppdraget som arbetstagaren bedriver.

(3) Slutligen ska förmånen vara otillbörlig. Det här är det viktigaste och mest svårbedömda rekvisitet. Hänsyn ska tas till alla omständigheter som kan kopplas till förmånen. En förmån är vanligtvis otillbörlig om: 1) förmånen har förutsättningar att påverka arbetstagaren att ta ett beslut eller vidta en åtgärd, eller 2) om förmånen kan uppfattas som en belöning för hur uppgifter utförts.

Givande av muta

I 10 kap. 5 b § brottsbalken regleras huruvida någon lämnar muta. Däri anses den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån göra sig skyldig till givande av muta.

Vad gäller i detta fall?

Skulle någon av medlemmarna i föreningen ta emot pengar för att rösta på ett sätt som är förutbestämt, får följande anföras. Medlemmen får anses vara uppdragstagare. Det hela sker under utövning som uppdragstagare. I detta fall gäller även, enligt fall under p. 3, att förmånen (pengarna) påverkar uppdragstagaren i dennes utövning. En medlem som tar emot pengar bör sålunda göra sig skyldig till tagande av muta.

Den som lämnar mutan kan anses gjort sig skyldig till givande av muta.

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (217)
2022-01-24 Får en myndighetsperson ta emot gåvor?
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?

Alla besvarade frågor (98671)