Vad händer när sambon tar ut pengar från sin partner som ligger på vårdinrättning och kan varken tala eller röra sig?

FRÅGA
Jag är ombud för min pappas dödsbo. Vi är tre syskon och en arvtagare genom testamente, en tidigare sambo. Från april 2015 till sin död december 2017 var pappa inskriven på vårdinrättning. Han kunde inte tala eller röra sig. I samband med arvsskiftet, efter bouppteckningen, begärde jag ut samtliga transaktioner från pappas personkonto för att se om förtida uttag av arv gjorts. Då upptäckte jag att ca 300 000 kronor förts över av sambon till sambons eget konto och använts för personligt bruk, bl a hyra och el för den lägenhet de tidigare bott ihop i, även inköp, taxiresor mm har gjorts. Sambon har haft tillgång till kort och koder. Någon fullmakt eller samboavtal finns ej. Hur ska jag se på detta? Har den tidigare sambon begått något oegentligt? Borde jag ha upptäckt att pengar försvunnit innan jag skrev på ed till skatteverket på bouppteckningen?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Det finns vissa parametrar som är viktiga att utreda för att kunna svara på din fråga.

Har kontot ingått i parets samboegendom?

I ett samboförhållande består ett pars samboegendom av deras gemensamma bostad och bohag (3 § Sambolag här), i vilken kontanta medel faller utanför (NJA II 2007 s.205). Det här betyder att kontanta medel och konton som endast är skriven på en av samborna inte är samboparets gemensamma egendom.

För att förfoga över kontanta medel på kontot behövs fullmakt

Eftersom kontanta medel inte ingår i samboegendomen, behöver din pappas sambo ha haft en fullmakt för att få förfoga över din pappas tillgångar på kontot. Jag utgår från att kontot endast har stått på din pappa eftersom du inte skriver att kontot var gemensamt.

Det faktum att sambon hade både kort och koder gör att det hade kunnat diskuteras huruvida det skulle kunna föreligga en toleransfullmakt, men för att avgöra det behöver jag mer information.

Sambon kan ha gjort sig skyldig till brott – förskingring

Din pappas sambo kan ha gjort sig skyldig till förskingring. För att hon ska bli skyldig krävs det att 4 rekvisit är uppfyllda:

(1) Egendomen har kommit i sambons besittning på grund för annan

(2) Besittaren (din pappas sambo) ska vara skyldig att utge egendomen för att kunna fullgöra sin redovisningskyldighet

(3) Din pappas sambo ska ha åsidosatt sin redosvisningsskyldgihet

(4) Det ska ha skett en förmögenhetsöverföring där din pappa har lidit en ekonomisk skada och där sambon har gjort en ekonomisk vinning

För sambor föreligger det en redovisningsskyldighet som uppkommer vid bodelningen (11 § Sambolag här), att det föreligger en redovisningsskyldighet är essentiell för att brottet förskingring ska bli aktuellt.

Om din pappas sambo var i akut behov av pengar skulle hon ha vänt sig ill Överförmyndarnämnden och set till att få en god man förordnad till din pappa, så att han hade kunnat få sin rättigheter tillgodosedda.

Dödsboets funktion såsom en förlängning av den avlidna

Eftersom sambon har tagit ut 300 000 kr från din pappas konto har hon minskat både sitt eget och ert arv efter din pappa. Dödsboet är en juridisk person som fungerar som en förlängning av den avlidna, det har alltså till mångt och mycket samma rättigheter som om din pappa fortfarande hade varit livet.

Som dödsbodelägare kan du ställa sambon inför rätta och begära pengarna tillbaka på grundval av förskingring.

Tid för telefonrådgivning

Skulle tisdagen den 20 mars kl. 17 fungera för dig att jag ringer upp dig?

Du kan svara angående tiden till mig på min mail opheliawigstrom@lawline.se, fungerar inte tiden så föreslå en ny tid så se vi hur vi kan samordna det.

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (217)
2022-01-24 Får en myndighetsperson ta emot gåvor?
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?

Alla besvarade frågor (98671)