Hur länge är olovligt förfogande kvar i belastningsregistret?

FRÅGA
Hej en fråga hur länge sitter ett utdrag ur belastningsregistret för olovligt förfogande 2014.05.23?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller kring borttagning av uppgifter ur belastningsregistret hittar du i lagen om belastningsregister.

Tiden beror på vilken påföljd personen dömdes till

Det är påföljden för ett brott som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Eftersom olovligt förfogande kan leda till både böter eller fängelse kan uppgiften vara kvar i belastningsregistret olika länge beroende på vilken påföljd personen dömdes till. (10 kap. 4 § brottsbalken)

Om personen dömdes till fängelse kommer uppgiften finnas kvar i 10 år efter frigivningen.

Dömdes personen till skyddstillsyn eller villkorlig dom tas uppgiften bort från belastningsregistret 10 år efter det att domen eller beslutet togs. Om personen som dömdes för brottet var under 18 år tas uppgiften bort efter 5 år istället.

Dömdes personen till böter så tas uppgiften bort från belastningsregistret 5 år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet. (17 § lagen om belastningsregister)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie Burström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (217)
2022-01-24 Får en myndighetsperson ta emot gåvor?
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?

Alla besvarade frågor (98633)