F.d sambo vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.

FRÅGA
Om jag håller på att flytta från min sambo av olika skäl. Har han rätten att neka mig att hämta mina och barnens sista grejer som finns kvar i hans hus? Har flyttat hela veckan och nu ska jag inte gå hämta mina saker.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att sammanfatta det hela kort så nej din före detta sambo har inte rätt att vägra dig tillgång till dina saker. Din sambo kan göra sig skyldig till olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § brottsbalken. Eftersom du har äganderätt till sakerna som din sambo har besittning till (d.v.s. sambon har kontroll över sakerna) då dom befinner sig i hans hus. Och genom att inte lämna tillbaka sakerna så berövas din rätt till sakerna.

Vad du kan göra är först och främst att försöka övertala din f.d. sambo att överlämna sakerna till dig. Lyckas inte det så är en möjlighet att vända sig till kronofogden och begära handräckning, men då behövs något som styrker att sakerna är dina, exempelvis kvitton. Du har stöd i lag att kunna begära handräckning enligt lag om betalningsföreläggande och handräckning (LBH) 4§ första punkten då din rätt att förfoga över dina saker olovligen hindras. Du kan läsa mer om handräckning här.

Viktigt att säga är att du inte själv kan gå in och ta sakerna utan tillstånd/samtycke då du kan begå ett brott då (ex. självtäkt enligt 8 kap. 9 § BrB) Som sista utväg om din f.d. sambo fortsatt vägrar lämna ut sakerna kan du också anmäla personen för brott men detta är bara att rekommendera om inga andra möjligheter finns.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (217)
2022-01-24 Får en myndighetsperson ta emot gåvor?
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?

Alla besvarade frågor (98671)