Trolöshet mot huvudman att missbruka arbetstelefon i privat syfte

Hej! Jag har ställt till det för mig genom att ha ringt dyra betalsamtal från jobbmobilen. Arbetsgivaren menar att det är stöld och jag har därför blivit uppsagd. Uppsåtet var dock annorlunda och jag trodde ej att summan skulle komma på telefonräkningen utan på en räkning till hemadressen. Hur dom helst undrar jag om detta enligt lagens mening är stöld?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förmodligen är det fråga om trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brottsbalken). Straffskalan för brott av normalgraden är böter eller fängelse i högst två år.

Enligt straffmätningspraxis ligger flertalet straff som döms ut nära straffminimum på straffskalan och den övre delen av straffskalan används mer sällan. Det är alltså sannolikt att ett bötesstraff döms ut för brottet i detta fall. Omständigheter som kan påverka straffet är i vilken omfattning du har använt telefonen och om du har begått brott tidigare.

Enligt 30 kap. 4 § brottsbalken ska rätten fästa avseende vid omständigheter som talar för lindrigare påföljd än fängelse. Det innebär att fängelse ska vara ett sista alternativ och att kriminalvård i frihet ska föredras. Om rätten bedömer att straffvärdet motsvarar ett fängelsestraff kan därför någon annan påföljd dömas ut, under vissa förutsättningar. De påföljder som kan bli aktuella i ett sådant fall är villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Skulle det dessutom brista i uppsåt finns det inte möjlighet att döma för brott.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo