Trolöshet mot huvudman att missbruka arbetstelefon i privat syfte

FRÅGA
Hej! Jag har ställt till det för mig genom att ha ringt dyra betalsamtal från jobbmobilen. Arbetsgivaren menar att det är stöld och jag har därför blivit uppsagd. Uppsåtet var dock annorlunda och jag trodde ej att summan skulle komma på telefonräkningen utan på en räkning till hemadressen. Hur dom helst undrar jag om detta enligt lagens mening är stöld?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förmodligen är det fråga om trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brottsbalken). Straffskalan för brott av normalgraden är böter eller fängelse i högst två år.

Enligt straffmätningspraxis ligger flertalet straff som döms ut nära straffminimum på straffskalan och den övre delen av straffskalan används mer sällan. Det är alltså sannolikt att ett bötesstraff döms ut för brottet i detta fall. Omständigheter som kan påverka straffet är i vilken omfattning du har använt telefonen och om du har begått brott tidigare.

Enligt 30 kap. 4 § brottsbalken ska rätten fästa avseende vid omständigheter som talar för lindrigare påföljd än fängelse. Det innebär att fängelse ska vara ett sista alternativ och att kriminalvård i frihet ska föredras. Om rätten bedömer att straffvärdet motsvarar ett fängelsestraff kan därför någon annan påföljd dömas ut, under vissa förutsättningar. De påföljder som kan bli aktuella i ett sådant fall är villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Skulle det dessutom brista i uppsåt finns det inte möjlighet att döma för brott.

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (217)
2022-01-24 Får en myndighetsperson ta emot gåvor?
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?

Alla besvarade frågor (98671)