Är jag återbetalningsskyldig om jag felaktigt får pengar insatta på mitt bankkonto?

FRÅGA
Hej,Jag blev avskedad från mitt jobb under min provanställning vilket var i mitten av maj och fick enligt ök. lön för hela den månaden. Nu har jag fått en till transaktion från företaget men det framgår inte om det är en lön eller vad det är för något. Mig veterligen så skulle jag inte få något mer från företaget förutom den lönen jag fick i maj. Nu undrar jag om jag är återbetalningsskyldig ifall företaget noterar att dom gjort en felaktig utbetalning?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Din fråga rör ett eventuellt brott. Därför kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).

En kvalificerad gissning är att det rör sig om semestersättning

Eftersom du har fått transaktionen exakt en månad efter det att du fick din sista lön gör jag en kvalificerad gissning och säger att det är semesterersättning du fått insatt på kontot. Det kan givetvis röra sig om någonting annat, men jag skulle tro att det rör sig om det eller något liknande.

Är pengarna felaktigt utbetalda måste du återbetala dem till företaget

Skulle det röra sig om en felaktig utbetalning blir brottet olovligt förfogande relevant, om du skulle använda pengarna istället för att återbetala företaget (10 kap. 4 § första stycket BrB).

När du felaktigt får pengar insatta på ditt bankkonto anses du ha företagets pengar, dvs. det blir inte dina egna pengar bara för att du får dem på ditt konto.

Så länge du inte gör något med dem och hör av dig till företaget, som felaktigt satte in pengarna på ditt konto, gör du dig inte skyldig till någonting. Det vore orimligt om du skulle kunna bli åtalad för ett misstag företaget begått.

Skulle du däremot använda pengarna, kan man se det som att du tar pengarna från företaget och det är brottsligt. Då blir det tal om olovligt förfogande.

Så för att svara på din fråga: ja, om företaget har gjort en felaktig utbetalning till ditt konto, kommer du vara tvungen att återbetala hela summan.

Tips på vidare läsning

Om du är intresserad av att läsa ett rättsfall som behandlar frågan kan du läsa NJA 1994 s. 480. Där fick en företagsägare en felaktigt utbetald summa pengar krediterade till sitt bankkonto, vilka han sedan använde för privat bruk. Han dömdes för olovligt förfogande.

Mitt råd

Som jag nämnde ovan är en kvalificerad gissning att det rör sig om semesterersättning eller liknande som blivit utbetalt till ditt konto efter det att din anställning upphört.

Det är däremot onödigt att ta risker, och om du är osäker på vad det är för pengar är det viktigt att du snabbt tar kontakt eller åtminstone försöker få kontakt med företaget som felaktigt har satt in pengarna på ditt bankkonto, för att inte riskera att göra dig skyldig till brott.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt fin dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (216)
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?
2021-10-17 Är det straffbart att behålla en felaktig utbetalning?

Alla besvarade frågor (98481)