Olovligt brukande av annans soptunna

FRÅGA
Hej, någon slänger skräp i våran soptunna, han känner inte oss och har inte frågat, vad ska vi göra
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder dig till Lawline med er fråga.

Det här kan falla under olovligt brukande 10 Kap 7 § Brottsbalken. Den som vållar skada eller olägenhet genom att olovligen bruka någon annans sak döms för olovligt brukande till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt, döms för grovt olovligt brukande till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada 10 Kap 7 § Brottsbalken.

I ert fall skulle det eventuellt men med svårigheter kunna betraktas som ringa olovligt brukande med beaktande om gärningen varit farlig eller av hänsynslös art och inneburit skada.

Vad ska vi göra?

Mitt första tips är att skriva en lapp på soptunnan och se om det får personen att sluta. Om inte det fungerar , att ni tar kontakt med honom och slutligen eventuellt sätta lås. Ni har ju också en möjlighet att göra en polisanmälan om du känner att det är en bättre lösning. Däremot kan jag inte garantera hur effektivt det kommer att bli.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och tips om hur ni ska gå till väga.

Med vänliga hälsningar,

Azra Delkic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (217)
2022-01-24 Får en myndighetsperson ta emot gåvor?
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?

Alla besvarade frågor (98671)