Är det olagligt för vår hyresvärd att hålla på våra pengar, som hon vet inte är hennes?

Hej,

När jag och min sambo flyttade ut ur vår lägenhet förra månaden, lade vi märke till att vi betalat en extra hyra för våran hyresperiod. Det eftersom vi glömde bort att vi redan hade betalat en extra månadshyra vid inflyttning, som skulle betala för oss den sista månaden vi bodde i lägenheten.

Vi sa till vår hyresvärd i person när vi träffade henne och hon förklarade att hon sett den extra hyran. Hon fortsatte och förklarade hon tänkte betala tillbaka pengarna i förbindelse med vårat deposition. Men eftersom att vi är oeniga kring depositionen som vi vet kommer bli en längre process att lösa, bad henne också att skicka tillbaka vårat överskott av hyrespengar, eftersom det inte berör depositionen. Hon har inte skrivit tillbaka om ett besked och verkar totalt undgår konversationen.

Är det olagligt för vår hyresvärd att hålla på våra pengar, som hon vet inte är hennes?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det har ni av misstag betalat för mycket pengar till er hyresvärd och hyresvärden är medveten om att hon inte har rätt till pengarna.

I svensk rätt finns en princip om misstagsbetalning som kallas condictio indebiti. Enligt den principen är den som har mottagit pengar som betalats av misstag skyldig att återbetala pengarna. Mottagaren kan dock ha rätt att behålla pengarna om de mottagits i god tro och mottagaren förbrukat pengarna. Att pengarna mottagits i god tro innebär att mottagaren har trott att hen har rätt till pengarna.

I ert fall verkar det dock som att hyresvärden redan när hon mottog pengarna insåg att det var en misstagsbetalning och att hon inte hade rätt till pengarna. Därför är hyresvärden självklart skyldig att betala tillbaka pengarna direkt och har ej rätt att använda pengarna.

Det kan även vara brottsligt att använda pengar som man vet att man inte har rätt till. Det skulle nämligen kunna röra sig om brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Brottet begår man genom att exempelvis använda pengarna som sina egna trots att man vet att pengarna tillhör någon annan. För brottet olovligt förfogande är straffet böter eller fängelse i högst ett år.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo