Åtal för våldtäkt när ett brev är enda beviset?

2021-06-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej , jag har en undran.Det är så att en närstående till mig har anklagats för våldtäkt som hände för 10 år sen och en för 5 år sen , hur stor är chansen att han blir åtalad ? De finns inga bevis endast ett brev som offret har skrivit.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En åklagare är skyldig att väcka åtal om denne anser sig kunna förvänta en fällande dom (RB 20:6). Först kan konstateras att om den ena våldtäkten skedde för mer än tio år sedan är den preskriberad (BrB 6:1 j. 35:1). Isåfall kommer åklagaren inte väcka åtal eftersom din kompis inte kommer kunna dömas för den eventuella våldtäkten. Vidare verkar bevisläget vara väldigt svagt eftersom det enbart finns ett brev. Detta brev kommer inte i sig vara tillräckligt för en fällande dom. Åklagaren kan dock inleda en förundersökning för att utreda saken närmare, t.ex intervjua vittnen och offret. Framkommer fler bevis under denna kan åklagaren anse att bevisunderlaget är tillräckligt starkt för att väcka åtal. Sammanfattningsvis kommer en åklagare inte väcka åtal i nuläget eftersom ett brev inte är tillräckligt för en fällande dom. Detta kan dock ändras om nya bevis framkommer. Jag hoppas du fått svar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Undanhållande av bevisning

2021-06-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Vi ska på en muntlig förberedelse nästa vecka som handlar om att vi har anmält en privatperson som sålde en bil till oss som gick sönder direkt efteråt på grund av en trasig generator och där det finns bevis om att han som ägde den före oss kände till problemet eftersom bilen varit inlämnad för felsökning av samma problem redan tidigare samma år. Vi var i kontakt med verkstaden där den varit felsökt och fick då reda på att de bara felsökt bilen efter att den kommit från en annan verkstad som sänt den till dem för att det var något problem med generatorn. Bilen var inlämnad på den senare verkstaden mellan den 24-28 januari och efter att vi sänt in svar till den gamla ägaren via domstol från den verkstaden om att det var generatorn som bilen felsöktes för så svarar han med ett intyg från en annan verkstad om att generatorn var bytt där den 27 januari. Den här senare verkstaden där bilen stått mellan 24-28 januari bekräftar att det är omöjligt att generatorn var bytt för då skulle det ha stått på kvittot och de bekräftar också att bilen stod hos dem mellan den 24-28, inte lämnade dem förrän den 28 januari. Nu inför det muntliga förhöret har vi sagt allt detta förutom nämnt intyget om att generatorn byttes den 27 januari eftersom vi inte vill att han ska ta fram ett nytt intyg där han ändrar datumet till den 28 januari eller senare. Får vi göra så här? dvs undanhålla bevis fram till ett muntligt förhör för att vi inte vill att han ska ta fram falska intyg?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svensk processrätt genomsyras av bland annat kontradiktionsprincipen och principen om parternas likställdhet. Den ene parten får således inte gynnas på den andres bekostnad genom att exempelvis ha tillgång till ett bevisfaktum som motparten inte har tillgång till. För att principerna ska tillgodoses måste båda parter få skälig tid att fullgöra något inför rätten, såsom att framställa bevisning eller motbevisning (32 kap. 1 § Rättegångsbalken [1942:740] [RB]). Den som innehar skriftlig bevisning är skyldig att dela med sig av den skriftliga handlingen (38 kap. 2 § RB). Det är således inte tillåtet att undanhålla bevisning från motparten. Ni har rätt att under förhandlingen hävda att den bevisning han framtagit är felaktig som försvar, men ni får inte framtaga bevisning som han inte har tid att förbereda ett försvar till. Med vänliga hälsningar

Beviskrav i brottmål

2021-05-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej,Jag är anklagad för misshandel, dvs att jag har kastat en mobil på en person som träffat henne i bröstet. Det stämmer att jag kastade mobilen men den träffade aldrig henne utan marken. Hon har spelat in en video där jag kasta mobilen men i videon syns inte att mobilen träffar henne utan att jag kastar den bara. Två dagar efter händelsen har hon åkt till vårdcentral och visat ett blåmärke som hon påstår har kommit från mobilen. Hon krävde läkarintyg vilket läkaren inte gav. Nu är jag kallad till tingsrätten där åklagaren skriver att jag har utfört gärningen med uppsåt vilket inte stämmer. Kan jag fällas för något det inte finns bevis på? Dvs det syns inte att telefonen träffar henne på bröstet utan bara att jag kastar den mot henne och att den sedan ligger på marken.
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska kunna dömas för ett brott krävs det att åklagaren når upp till beviskravet "ställt utom rimligt tvivel". (Jfr NJA 1980 s.725). Du kommer alltså inte kunna dömas för något som åklagaren inte har några bevis på. Det är upp till rätten att avgöra om åklagaren har nått upp till beviskravet. Du som tilltalad kommer aldrig behöva bevisa din oskuld. Utan att veta exakta omständigheter är det svårt att säga hur utgången i målet kommer bli. Det kan ju även finnas mer bevisning än själva filmen på mobiltelefonen som gör att åklagaren når upp till beviskravet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilka bevis borde bifogas vid överklagan om "avregistrerad som försvunnen"?

2021-05-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vilka bevis borde bifogas vid överklagan om "avregistrerad som försvunnen"?
Gabriella Zako |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Bevis som bör bifogas är t.ex. foton, vittnen, legitimation m.fl.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsning

Vän kört för fort med min bil inför fartkamera

2021-06-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej min kompis körde min bil och fastnade på en fartkamera, körde 9 km för fort. Nu har jag fått ett brev från polisen som säger att jag har kört fordonet. Jag nekade. Har nu varit med om ett telefonförhör där polisen frågade om jag åkte med och jag svarade ja. Jag argumenterade även för varför det inte kan vara jag på bilden. Då sa dom att ärendet skulle åka till åklagare och det enda jag kan komma undan med är att säga vem som körde bilen. Min fråga; kan man verkligen fälla mig när det inte är jag som körde bilen?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över dels om du som ägare till en bil som har använts av en vän till dig vid fortkörning inför en fartkamera, är skyldig att uppge vem det var som körde bilen; dels om du kan bli ansvarig för kortkörningen även om det inte var du som körde bilen. Bakgrunden till frågan är att en vän till dig körde för fort med din bil och då blev fotat av en fartkamera och att du nu har blivit kontaktat av polisen. Bara den som kör bilen kan drabbas av böterVid framförande av fordon har vi i Sverige något som kallas för föraransvar. Det innebär (till skillnad från ägaransvar) att det är föraren av fordonet som ansvarar för exempelvis eventuella fortkörningar. Således kan inte ägaren av ett fordon drabbas av en fortkörningsbot som någon annan orsakat då den framfört ägarens fordon.Du behöver inte uppge vem det var som körde din bilNär polisen får in en bild från en fortkörningskamera så kommer de att jämföra bilden på föraren av bilen med ett pass- eller körkortsfoto föreställande ägaren av bilen. I vissa fall är det tydligt att det inte är ägaren till bilen som har kört för fort, då kontrollerar polisen vanligtvis om det kan vara någon närstående till ägaren som har kört bilen (ex. make eller barn). Om det inte heller ger någon träff brukar en förfrågan skickas till ägaren av fordonet där hen ombeds uppge vem det var som körde bilen. Även om du som ägare vet vem det var som körde bilen vid det aktuella tillfället har du ingen skyldighet att lämna den uppgiften till polisen. Ur en samhällsmoralisk synvinkel kan ett sådant handlade såklart diskuteras, men det finns ingen lag som säger att du som ägare är skyldig att uppge vem som körde fordonet. I andra fall kan polisen göra bedömningen att föraren av bilen på fotot från fortkörningskameran är så pass lik dig som ägare till fordonet att de anser att det förmodligen är du som har framfört fordonet vid det aktuella tillfället. De kommer då att ta kontakt med dig där du får möjlighet att erkänna till hastighetsöverträdelsen. Om det inte är du som har framfört fordonet kan du istället neka till överträdelsen. Du kan då räkna med att bli kallad till ett kompletterande polisförhör där de får se dig i verkligheten. Om polisen väljer att gå vidare med ärendet på detta sätt bör du alltid be om att få se bilden för att du själv ska kunna avgöra hur lik personen som kör fordonet är dig. I slutändan är det domstol som avgör om fotot från fartkameran räcker som bevisning eller inte och genom att själv titta på bilden kan du göra en egen bedömning av din eventuella framgång med nekandet. Om bilden exempelvis är otydlig/suddig och skulle kunna föreställa vem som helst bör du komma med denna invändning. Om polis och åklagare ändå gör bedömningen att bilden räcker som bevisning mot dig och du ändå nekar är det som sagt domstol som tar det slutgiltiga beslutet. Sammanfattning Eftersom det inte var du som körde fordonet vid det aktuella tillfället, utan du är enbart den som står som ägare till fordonet, är det inte du som ska drabbas av fortkörningsboten. Detta följer av att vi i Sverige har något som kallas för föraransvar.Vidare har du inte någon skyldighet att uppge vem det var som faktiskt körde fordonet. Om bilden däremot är väldigt lik dig och du misstänker att du kanske kan bli fälld för fortkörningen även fast det inte var du som körde bilen, bör du kanske fundera på om det är bättre för dig att ändå uppge vem det var som faktiskt framförde fordonet. Du kan läsa mer om polisens utredningar vid hastighetsöverträdelser inför fartkameror här. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får svensk domstol användas bevisning som fåtts fram genom metoder som inte tillåts enligt svensk lag?

2021-05-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Den senaste tiden har ENCRO och fransk polis tillvägagångssätt varit omstritt. Frågan som jag förstått det som är om avlyssning skett på fransk eller på svensk mark. Hur ligger det till med bevisinhämtning från utländska myndigheter? Får svensk domstol användas bevisning som fåtts fram genom metoder som inte tillåts enligt svensk lag?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fri bevisföringI svensk processrätt finns principen om fri bevisföring. Den innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (så kallad fri bevisvärdering). I vissa andra länder, framför allt Storbritannien och USA, finns regler om vilken bevisning som är tillåten respektive otillåten.Det finns ett fåtal undantag och en generell avvisningsregel i 35 kap 7§ rättegångsbalken men annars finns det i princip inga begränsningar om vad som får åberopas som bevisning i en domstol i brottmål. Det har heller inte ansetts oförenligt med lag att ta upp och pröva bevisning som åtkommits på ett olagligt sätt.Olagligt åtkommen bevisningI Sverige har två situationer gällande olagligt åtkommen bevisning blivit klarlagda. Det första är ett förbud mot att använda bevisning som tillkommit genom ett brott mot Artikel 3 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, som stadgar skydd mot tortyr och liknande omänsklig behandling, och det andra är ett förbud mot att använda sig av bevisning som oåterkalleligen skulle förstöra den tilltalades rätt till en rättvis rättegång.Mål B 3203-21I mål B 3203-21 har hovrätten funnit att bevisningen från EncroChat inte tillförts målet i uppenbar strid med fransk eller svensk lag eller europeiska eller internationella överenskommelser. Hovrätten har därför tillåtit att EncroChat-materialet får åberopas i målet.SammanfattningSammanfattningsvis kan konteras att utrymmet för rätten att avvisa bevisning är väldigt litet. Istället ger man rätten möjlighet att värdera hur högt bevisvärde viss bevisning ska ha i enlighet med den fria bevisvärderingen. När det gäller EncroChat har hovrätten konstaterat att denna bevisning är tillåten och får alltså åberopa i mål. Hoppas du fått svar på din fråga du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vilka beviskrav krävs för åtal och fällande dom?

2021-05-22 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej jag och sambon blev osams i fyllan och jag skrek massa fylleljug om att ring polis etc så grannen ringde polis.Polis förhörde mej och jag fortsatte att fylle ljuga och sa att han slagit mej vilket han inte gjort. Dan efter nytt förhör med polis jag fortfarande full och arg och sa samma sak igen men sa samtidigt att de skulle lägga ner. Förundersökning inleds jag blir kallad till förhör nykter nu och talar om att det bará var fyllesnack. Men åklagaren har väckt åtal Jag hade inga skador heller eftersom inget våld har skett. Så nu undrar jag vad har åklagaren för bevis den har två vittnen som hört vårt bråk å mitt fylleskrik och den polis som jag ljög för.Tacksam för svar
Nadja Nordlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar kring vad som krävs för att åklagaren ska väcka åtal, vilka bevis som kan användas och hur denna situation kan bli i allmänhet. För att besvara detta finns regler i rättegångsbalken (RB).Beviskrav för åtal och förundersökningFör att bla. samla in bevisning finns en förundersökningsplikt. Förundersökning skall inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott har förövats (RB 23 kap. 1 §). Om det finns anledning att anta att tex misshandel har skett ska alltså en förundersökning kring detta ske. Att det krävs "anledning att anta" är inte ett högt ställt beviskrav. Det måste föreligga en misstanke om ett konkret brott som ska grunda sig på någon sorts bevisning. Misstanken kan vara rätt vag och "anledning att anta" är ändå uppfyllt. Du skriver att åklagaren har väckt åtal. Åklagare har en åtalsplikt. Åklagaren är alltså skyldig väcka åtal, när "tillräckliga skäl" föreligger (RB 20 kap. 6 §). "Tillräcklig skäl" är ett annat beviskrav, vilket är högre än "anledning att anta". Nu behöver brottet vara mer definierat och mer bevisning krävs. När det finns tillräckligt med bevisning ska åklagaren alltså väcka åtal mot den misstänkte. Då kan det tex räcka med vad grannarna har hört och vad som sagts under förhör.I vissa fall kan åtal läggas ned om det finns grund att anta att tillräckliga skäl inte föreligger för den misstänktes skuld (RB 20 kap. 9 §). Beviskrav för en fällande domBeviskraven för att åtal ska väckas och förundersökning ska inledas är alltså ganska lågt ställda. Men för att det sedan ska kunna bli en fällande dom är beviskravet mycket högre, ställt bortom rimlig tvivel. Domstolen måste utifrån alla bevis som åklagare och försvarare lagt fram bedöma om det är ställt bortom rimligt tvivel att en viss person begått påstådd brottslig gärning. Eftersom vi har fri bevisprövning kan alla bevis användas, med vissa undantag. Men därför ska tex vad dina grannar säger bevisvärderas och användas i en eventuell rättegång.Hoppas detta var vägledande kring dina funderingar!Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att spela in samtal utan den andres vetskap och kan detta användas i en senare rättstvist?

2021-05-06 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Är det lagligt att spela in samtal när man pratar med kundtjänst/kundservice för ett företag utan att man behöver meddela personalen att man spelar in samtalet? Kommer jag kunna använda det som underlag sedan i en tvist?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall det är lagligt att spela in samtal utan att personen i andra delen av samtalet är medveten om detta samt om du skulle kunna använda samtalet i senare rättstvist. Jag kommer dela upp mitt svar utifrån dina olika delfrågor och sedan sammanfatta mitt svar i slutet.Tillämpliga lagar för situationen är Brottsbalken (BrB) och Rättegångsbalken (RB)Är det lagligt att spela in samtal utan den andra personens vetskap?Huvudregeln är att det är tillåtet att spela in ett samtal om man själv deltar i det. Lagen säger att för att dömas till olovlig avlyssning ska man i hemlighet avlyssna samtal mellan andra, som man själv inte deltar i (4 kap. 9 a § BrB).Motsatsvis innebär detta då att så länge man själv aktivt deltar i samtalet, är det okej att spela in, oberoende av om samtalspartnern har vetskap om inspelningen eller inte. Skulle man kunna använda inspelningen i en senare tvist?För den här situationen gäller principerna och fri bevisföring och fri bevisvärdering som vi har i Sverige (35 kap. 1 § RB).Fri bevisföring innebär att det i princip inte finns några begränsningar för vad som får användas som bevis, innebärande att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning de kan få fram.Fri bevisvärdering innebär att det är upp till domstolen att pröva vilket bevisvärde ett åberopat bevis har, d.v.s hur starkt beviset är (man talar om lågt och högt bevisvärde).SammanfattningUtifrån informationen i din fråga och tolkningen av lagen, skulle det vara okej att spela in samtal med kundtjänst på ett företag, utan deras vetskap, så länge kunden också aktivt deltar i samtalet.Det skulle även vara okej att använda i en senare tvist, med hänsyn till principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering vi har i Sverige. Dock är det här upp till domstolen att avgöra hur lågt eller högt bevisvärde samtalet har, och de skulle till och med kunna avgöra att samtalet inte har något bevisvärde alls.Hoppas detta gav dig svar på frågan! Om du önskar närmare granskning av situationen, rekommenderar jag dig att boka tid hos en av våra jurister på www.lawline.se/boka.Vänliga hälsningar,