FrågaPROCESSRÄTTBevis och bevisning13/03/2022

Har domaren rätt att inte överväga bevis under huvudförhandlingen?

Har domaren rätt att inte övervega bevis under huvudförhandlingen, oavsett om den förekommit tidigare förebringats i målet eller inte? Lagen säger ju att bevisningen behandlas på ett nytt sätt under huvudförhandlingen.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida domstolen har rätt att inte beakta bevis, oavsett om bevisningen tagits upp i målet tidigare eller inte.

Bevisomedelbarhetsprincipen

Bevisomedelbarhetsprincipen är en processrätsslig princip. Denna regleras i dels i 35 kap. 8 § rättegångsbalken och dels i 35 kap. 14 § rättegångsbalken.

Principen handlar om att bevisning skall tas upp i form av förhör inför rätten under huvudförhandlingen.Vidare får bevisningen inte grundas enbart på vad som uppkommit under den muntliga förberedelsen eller på information som finns i förundersökningsprotokollet om dessa inte in i målet ( 35 kap. 8 § rättegångsbalken).

Sammanfattning

Domaren ska inte överväga bevis som inte förekommit under huvudförhandlingen. Rätten får enbart överväga bevis som framförts under huvudförhandlingen. Det räcker således inte med att bevisningen enbart tagits upp under den muntliga förberedelsen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Fatma Nasser AliRådgivare