Kan man bli dömd för ett brott trots att någon annan har erkänt?

Polisen har hittat tabletter och en mindre mängd hasch i min lgh . Jag har hela tiden nekat och någon annan har erkänt. Kan man bli dömd ändå ?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida du kan bli dömd för ett brott som någon annan har erkänt ansvar för. Detta utgör en straffprocessrättsfråga varpå svaret återfinns i rättegångsbalken (RB). Jag kommer därför att hänvisa till den i mitt svar nedan.


I brottmål är domstolen inte bunden av ett erkännande (35 kap. 3 § RB). En anledning till det torde vara att det annars skulle riskera att inkomma mängder av falska erkännanden för att skydda faktiska brottslingar. Ett erkännande har därför endast bevisverkan. Rätten måste alltså pröva ett erkännande som vilket annat bevis som helst. I ditt fall innebär det att det finns en risk att du blir dömd för brottet i fråga om rätten skulle finna dig skyldig, även om någon annan har erkänt ansvar. Att någon annan har erkänt brottet talar dock till din fördel eftersom det gör det mindre sannolikt att du skulle vara skyldig. Beviskravet i brottmål är dessutom högt ställt. Det  innebär att det krävs att det finns tydligt stöd för att du skulle vara skyldig till brottet för att du skulle bli fälld för det, särskilt när någon annan dessutom har erkänt handlingen. Med det sagt så utesluter det dock inte risken att du ändå får en fällande dom mot dig.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo