Hänvisa till material under huvuddelen eller slutanförandet under rättegång?

Hej! Jag skulle vilja referera till vetenskapliga tidskrifter i ett brottmål för att diskutera en gärningsbeskrivning. Jag undrar om det verkligen är klokt att nöja sig med en överraskande uppläsning i huvudförhandlingen (t.ex. slutanförande) – eller om jag bör lägga till referenserna i förväg i min bevislista. Hur kan dessa referensers status påverkas av dessa två olika förfaranden? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill presentera bevisning i form av hänvisning till olika vetenskapliga uppgifter vid en huvudförhandling i rättegång, och undrar när under förfarandet du bör göra så. Regler om ordningen vid rättegång finns fr.a. i rättegångsbalken (RB).

Under huvuddelen av huvudförhandlingen hålls sakframställan och framläggning av bevisningen (46 kap. 6 § RB). Sedan bevisningen lagts fram får parterna hålla slutanföranden (46 kap. 10 § RB). Vill du argumentera emot rimligheten av en gärningsbeskrivning utifrån bevisning bör du ta detta under huvuddelen. Ombud brukar typiskt sett använda slutanförandet endast för att sammanfatta det som sagts under huvuddelen och möjligen försöka spela på domarnas känslor av moral osv. Den mest säkra lösningen på ditt problem är alltså att ta upp det som bevisning och använda det i dina argument i din utveckling av talan.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo