Får polisen kroppsvisitera samtliga personer under en husrannsakan?

Hej! Jag har en fråga gällande husrannsakan. En kompis till mig uppger att polisen var inne i hans lägenhet då de uppgav att det luktade hasch utanför han dörr. Detta kan säkert stämma då jag vet att han har rökt på. Kompisen var inne i lägenheten tillsammans med tre andra vänner. De blev alla visiterade. Får polisen göra det i husrannsakan (antar att den var grundad på att söka efter narkotika) eller behöver de en kroppsvisitation på varje person då? Tack på förhand. Vänligen 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om polisen får visitera samtliga personer i ett hem i samband med en husrannsakan. 

För att besvara din fråga kommer jag först gå igenom de allmäna reglerna kring när polisen får utföra husrannsakan samt kroppsvisitationer, därefter kommer jag gå in mer på din specifika situation. Tillämplig lag för din fråga är främst rättegångsbalken (RB). 

När får polisen göra en husrannsakan?

En husrannsakan får göras av polis när det finns anledning att anta att ett brott, som kan leda till fängelse, har begåtts (28 kap. 1 § RB). Husrannsakan görs då i syfte att leta efter föremål som kan tas i beslag eller förvar, för att utföra genomsökning på distans eller på annat sätt för att fastställa omständigheter som kan vara av betydelse för att utreda brottet. 

Om en husrannsakan ska göras hos någon annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet, får en sådan endast göras om brottet har begåtts hos honom eller henne, om den misstänkte gripits där eller om det finns synnerlig anledning att det vid en husrannsakan ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att annan utredning om brottet kan vinnas (28 kap. 1 § andra stycket RB). 

Som sagt så måste fängelse kunna följa av det aktuella brottet för att polisen ska kunna göra en husrannsakan. I detta fall verkar det handla om narkotikabrott, vilket kan ge fängelse (1-3 § narkotikastrafflagen). 

När får polisen utföra kroppsvisitation?

Kroppsvisitation får utföras om det finns anledning att anta att ett brott, på vilket fängelse kan följa, har begåtts (28 kap. 11 § RB). Kroppsvisitation får som huvudregel endast göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet. För att skälig misstanke ska föreligga ska det finnas konkreta omständigheter av viss styrka som pekar på att den misstänkte har begått brottet. Syftet med en kroppsvisitation är att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller som kan användas för att utföra en genomsökning på distans eller utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen. 

Någon annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får kroppsvisiteras endast om det finns synnerlig anledning att anta att det genom en sådan kroppsvisitation kommer anträffas betydande föremål eller annars vara av betydelse för utredningen (28 kap. 11 § andra stycket RB). 

Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål personen har med sig (28 kap. 11 § tredje stycket RB). 

Din situation och sammanfattande ord

Din fråga var, som jag tolkat det, ifall polisen får göra en kroppsvisitation under en husrannsakan, på samtliga personer som befann sig i hemmet.

Huvudregeln är att en kroppsvisitation endast får göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet. Dock får kroppsvisitation göras på någon annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet, om det finns synnerlig anledning att anta att det genom en sådan kroppsvisitation kommer anträffas något betydande för utredningen. Med synnerlig anledning avses att det ska föreligga faktiska omständigheter som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig uppnå det faktiska resultatet med åtgärden.

Utifrån detta är det relativt svårt för mig att svara på om polisen fick visitera samtliga personer i lägenheten i din situation, eftersom detta beror på de specifika omständigheterna i det specifika fallet. Men om det bedömdes att det fanns synnerlig anledning att anta att det genom en kroppsvisitation på dessa personer kunde anträffas något betydande för utredningen, var det tillåtet för polisen att utföra visitationer på samtliga personer. 

Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen, antingen genom gratisrådgivningen, vår expressrådgivning eller byråverksamhet.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo