Alkoholutandningsprov räcker som bevis för rattfylleri

Går det att fällas för rattfylleri om det bara togs ett utblås? Blev stannad igår och blåste 0,20 på stationen men dom tog inte blod eller urin prov är det ett måste för att säkerställa eller räcker det att dom bara gör ett utblås

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om ett alkoholutandningsprov är tillräckligt som bevis för att dömas för rattfylleri. Jag ska besvara denna fråga genom att först diskutera vad lagen säger, och sedan komplettera med vad domstolar och andra myndigheter säger.

Trafikbrottslagen och rattfylleri

Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott reglerar rattfylleri i dess 4 §. Där står det att man döms för rattfylleri om man kör ett motordrivet fordon (en bil t.ex.) med 0.2 promille alkoholkoncentration i blodet eller 0.10 milligram alkoholkoncentration i utandningsluften.

Lagen indikerar alltså i lagtexten att det räcker med att göra ett alkoholutandningsprov för att döma någon för rattfylleri.

Tidigare har inte detta räckt. Högsta domstolen, som har till jobb att bestämma hur lagen ska tolkas, sade i ett rättsfall från 1984 att blodprov krävdes som bevismedel (rättsfallet heter NJA 1984 s. 637, och kan läsas här). Men sedan 1989 räcker det med att man uppmäter en alkoholhalt i utandningsluften.

Hur provet går till

I ett informationsblad från polisen förklarar de att alkoholutandningsprovet har samma bevisvärde som ett blodprov. Provet fungerar så att man blåser i instrumentet för att mäta alkoholhalten i utandningsprovet två gånger med ca 6 minuters mellanrum. De två värden man får beräknar maskinen genomsnittet på. Detta är generellt det värde man använder sig av som bevis.

Om polisen endast skulle låta en person blåsa en endaste gång innebär det inte att värdet man får är värdelöst. I Sverige har vi något som kallas för fri bevisföring som innebär att alla bevis och omständigheter får tas i beaktning av domstolen när de ska döma någon. Den fria bevisvärderingen följer av 35 kapitlet 1 § rättegångsbalken (1942:740). Att man redan har blåst en gång och att det visade ett värde som överstiger det tillåtna talar för att man ska dömas för rattfylleri.

Vanligtvis görs också ett enklare test innan det mer avancerade som säger promillehalten. Först när en rattfyllerist stannas av polisen får man ofta göra ett så kallat sållningsprov som fungerar på samma sätt som ett vanligt utandningsprov, med skillnaden att den inte visar en promillehalt, utan endast om den ger utslag på alkohol. Detta talar också för att man ska dömas, om än i mindre grad.

Din fråga

Svaret är kort ja, de kan fälla dig för rattfylleri endast baserat på ett alkoholutandningsprov.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att vända dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”