FrågaPROCESSRÄTTBevis och bevisning27/06/2022

Kan man bli dömd för samma brott två gånger?

Min fråga gäller om en man blivit dömd för vålande till kroppsskada. Om personen som åtagit sig skadan dör. Kan han bli dömd på nytt?om inte varför?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

I svaret nedan kommer jag redogöra för den grundläggande processrättsliga principen "ne bis idem" som säkerställer rätten att inte bli dömd för samma sak två gånger och i vilka situationer det kan göras undantag från detta. 

Ne bis idem 

Principen om ne bis idem går ut på att ingen får straffas på nytt i en brottmålsrättegång för ett brott vilket han redan blivit dömd för.  Denna princip finns stadgad i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR). Däremot sätter detta inget hinder för att målet får tas upp på nytt till prövning om nya bevis läggs fram. Om det kommer fram nya bevis som inte fanns vid tidpunkten när personen i fråga dömdes för brottet finns det alltså inget hinder mot att det tas upp i rättegång igen men de nya bevisen - vilket kan leda till en annan utgång av målet. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning, 

Maja VinstenRådgivare