FrågaPROCESSRÄTTBevis och bevisning29/06/2022

Felaktig husrannsakan

Hej Föreställ dig scenariot att polisen knackar på din dörr och meddelar att de ska genomföra en husrannsakan, de visar papper o du kollar inte så noga på dem. Polisen söker senare igenom din bostad och hittar något olagligt tex ett vapen eller eller droger. Men mitt under husrannsakan får polisen information om att de har gått in i fel bostad, vad gäller nu? Får man något skadestånd för att de gick in i fel bostad? och vad händer med de som polisen hittat?. Har hört att polisen inte får gripa dig för de som de hittat eftersom de inte hade tillstånd att gå in, detta känns konstigt och de är därför jag skriver denna fråga. Mvh Oskar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Rätt att genomföra husrannsakan 

Vad som gäller vid husrannsakan regleras i 28 kap. rättegångsbalken (1942:740) [RB]. 

För att polisen ska kunna genomföra en husrannskan krävs det att det finns “anledning att anta att ett brott har begåtts” (28 kap. 1 § RB). Detta innebär att personen som blir föremål för husrannsakan ska vara misstänkt för ett brott som har fängelse i straffskalan. Vid den aktuella tidpunkten för husrannsakan har det inte funnits någon konkret misstanke om brottslighet som rör just dig och därför saknar polisen någon egentlig rättighet att vidta åtgärden. 

Skadestånd vid felaktig husrannsakan 

Genom att genomföra husrannsakan utan konkret misstanke om brott, har polisen begått tjänstefel (20 kap. 1 § BrB). Du kan därmed anmäla polisen för tjänstefel genom en JO-anmälan. I vanliga fall kan detta leda till skadeståndsrätt däremot kan det bli svårt med tanke på omständigheterna i fallet. Frågan som aktualiseras är huruvida polisens ingripande har inneburit sådand grad av integritetskränkning för att det ska kunna medföra skadeståndsrätt. Här får vi ta hänsyn till faktumet att du genom din oaktsamhet tillätt polisen gå in i din bostad samt att de senare hittade olagliga föremål. Det har trots allt skett en integritetskränkning som kan medföra skadeståndsrätt däremot kan rätten bortfalla med tanke på att du har tillåtit de att genomföra husrannsakan. 

Rätt att beslagsta föremål 

De föremål som polisen hittar i bostaden kan tas i beslag då de har betydelse för utredning om brott, om det nu är narkotikabrott eller vapenbrott (27 kap. 1 § 1 p. RB). Även om husrannsakan har skett felaktigt kan föremålet tas i beslag och användas som bevisning då det gäller fri bevisprövning i svensk rätt (35 kap. 1 § 1 st. RB). Detta innebär att polisen kan använda föremålet för att starta en utredning och lägga fram ett åtal. Bevisningen kan dock avvisas av domstolen om beviset har framkommit genom kränkning av EKMR, däremot kan detta förmodligen inte aktualiseras med tanke på att polisen fick gå in i lägenheten utan hot, våld eller liknande. 

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa SalehyRådgivare