Information vid kallande till polisen

2014-12-01 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag undrar om polisen kan kalla mig utan att berätta vad det handlar om. Det är en polis som har ring och bett mig komma men ville inte säga vad det handlade om, hon sa att det skulle berättas på plats. Tacksam för ett snabbt svar! Mvh, Felix
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!När man kallas till polisen (exempelvis på förhör) behöver man tyvärr inte automatiskt informeras om vad det handlar om. Självklart har åtminstone den som är misstänkt rätt att få reda på vad det handlar om. Enligt Rättegångsbalken 23 kap. 18 § (se https://lagen.nu/1942:740), gäller bland annat följande:"När förundersökningen har kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, ska den misstänkte, då han eller hon hörs, underrättas om misstanken."Denna bestämmelse brukar tolkas så att den misstänkte inte behöver informeras om vad misstanken handlar om förrän då förhör hålls; med andra ord behöver polisen inte ens i ett sådant fall meddela någonting förrän man infinner sig på förhöret. Detta kan låta underligt, men rent allmänt gäller vare sig man är misstänkt eller eller kallas av annan anledning att polisen inte behöver berätta i förväg vad det rör sig om. Självklart är man skyldig att infinna sig på förhör; i sista hand kan man bli hämtad (Rättegångsbalken 23 kap. 7 §). Det finns dock ingen skyldighet att faktiskt samarbeta.Lycka till, och hoppas att det ordnar upp sig!Hälsningar,

Gallring belastningsregistret

2014-10-12 i Polis
FRÅGA |Hej, undrar jag blev dömd utan bilbälte 2009-10-26 det blev penningböter. Sen blev jag dömd för narkotikabrott 2011-11-30 dagsböter. Sen blev jag dömd för hastighetsöverträdelse där fick jag penningböter 2012-12-31. När preskriberar polisen på belastningsregistret detta? Räknas det från dagsböter eller? Eller 5 år vid varje brott?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!De aktuella uppgifterna kommer att gallras fem år efter varje enskild dom, beslut eller godkännande. Detta innebär att trafikförseelsen från 2009 kommer att gallras 2014-10-26, narkotikabrottet 2016-11-30 och hastighetsöverträdelsen 2017-12-31.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Husrannsakan

2014-08-09 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag hade en husrannsakan här hemma för ca 2 veckor sedan. Det gjordes även en husrannsakan hos min granne samtidigt.Jag får ingen information alls om vad detta handlar om, förutom att jag inte är misstänkt för något, utan att detta handlar om min pojkvän som inte ens är skriven här. Jag får inga svar på vad de gjorde hos min granne heller.Min granne och jag lämnade tillsammans in önskemål om att få ut ett dokument på vad denna husrannsakan handlade om. Min granne har fått ett dokument, men jag får inte veta någotning.Vad är mina rättigheter i detta? Jag vill gärna veta vad detta handlar om, är mina grannar farliga? Är min pojkvän farlig?
|Hej! Tack för din fråga!För att genomföra en husrannsakan hos någon annan än hos den misstänkte måste polisen, enligt Rättegångsbalken 28 kap 1 § (som du hittar https://lagen.nu/1942:740#K28P1S1), ha starka indikationer på att ett brott har begåtts. Det misstänkta brottet måste också ha nära anknytning till din bostad, exempelvis genom att utgöra brottsplatsen eller att viktiga föremål finns att hämta där. Det man med säkerhet kan säga angående den husrannsakan som skett i din bostad är alltså att polisen har starka skäl att misstänka att din pojkvän och/eller granne har begått brott.De dokument som ni har begärt är så kallade allmäna handlingar och faller under offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen, se 2 kap https://lagen.nu/1949:105#K2P1S1. Du har enligt svensk grundlag rätt att ta del av dokumentet, om den inte är belagd med sekretess. Det som sker när du begär ut en handling är att polisen gör en sekretessprövning, du kan begära ut polisens beslut till varför du inte fått del av dokumenten och överklaga detta.Visserligen kan det vara av säkerhetsskäl som du inte fått dokuementen, men det kan också finnas andra skäl och det går inte att dra några slutsatser kring om din pojkvän är farlig eller inte. Hoppas du har fått svar på din fråga,Vänligen

Fosterförälder hämta pass?

2014-03-18 i Polis
FRÅGA |BRÅDSKANDE Jag bor för närvarande i fosterhem (fyller 18 i juni men ska bo där tills jag fyller 19 och gått ur skolan) och min klass ska åka på utlandsresa. Jag har bara åkt utomlands en gång tidigare och detta när jag var liten så jag har blivit tvungen att fixa nytt pass. Passexpeditionen stänger klockan 15.00 varje vardag och jag går till skolan fram till 16.00 vilket gör att jag inte hinner åka och hämta ut det efter skolan. Min pappa är fortfarande juridisk vårdnadshavare och vårdnaden är tredelad mellan min pappa, min fosterpappa och min fostermamma. Måste min pappa hänga med och hämta ut mitt pass, eller kan min fosterpappa göra det? Jag åker på söndag...
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Så som jag tolkar passlagen så är det bara du och din vårdnadshavare som kan hämta ut ditt pass, och det verkar inte finnas någon möjlighet för dig eller för din vårdnadshavare att skriva en fullmakt till din fosterpappa för att kunna hämta ut passet. För säkerhets skull råder jag dock dig att kontakta Polisen direkt på telefon 114 14 (tryck 3 för allmänna frågor) så kan de ge dig ett mer fullständigt svar.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Överklaga omhändertagande enligt 13§ Polislag

2014-11-28 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag undrar om och hur man överklagar ett beslut om tillfälligt omhändertagande för allmän ordningsstörning enligt PolisL 13 paragrafen 2 stycket? Går det överhuvudtaget? Finns ju inga bestämmelser i PolisL, är det förvaltningslagen som gäller då? Hur går man tillväga annars? Vänliga hälsningar
Kim Shaw |Hej, tack för din fråga.13§ polislagen ger polisen stöd till att om vissa förutsättningar är uppfyllda, vidta visa i lagen stadgade åtgärder. Polisen har enligt 13§ polislagen rätt att avvisa eller avlägsna en person. Om det ej är tillräckligt, får polisen tillfälligt omhänderta personen.Ett omhändertagande enligt polislagen kan inte överklagas. Ett omhändertagande kan, om man vill, anmälas till justitieombudsmannen (JO). JO kan i ett sådant fall komma att uttala sig om händelsen. Ett felaktigt ingripande enligt 13§ polislagen kan utgöra tjänstefel och straffansvar enligt 20:1 Brottsbalken kan göras gällande.Således kan men ej överklaga ett omhändertagande enligt 13§ Polislagen. Hoppas detta var svar på din fråga.Vänligen

Omhändertagande enligt LOB och återkallande av tillstånd att inneha skjutvapen.

2014-10-06 i Polis
FRÅGA |Hej. Det är som så att jag fick hem papper ifrån polisen där det stod att dom skulle göra en utredning om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen. Detta föranledes av att jag hade blivit tagen enligt lob två gånger under kort tid samt att jag för 1år sedan hade en hastighetsöverträdelse. Jag gick in på mötet hos soc som var frivilligt och fick redogöra för dessa två tillfällen och hon tyckte inte att jag verkade ha några problem då jag mindes alltihop från båda kvällarna samt att jag helt lugnt utan att bråka eller tjafsa med poliserna följde med dom. Det fanns ju ingen anledning att tjabba emot då lob är en godtycklig lag men jag var dock, enligt min mening, inte i ett sådant tillstånd att jag inte hade kunnat ta vara på mig själv, eller vara en fara för andra. I övrigt så har jag aldrig gjort någonting, jag är lugn skötsam och dricker nästan aldrig alkohol då jag behöver vara nykter för att kunna åka ut på eftersök kvällar, nätter och helger med hundarna. Vad jag undrar över är, vad skall jag göra för att få behålla mina vapen? Jag lever för jakten med mina hundar, jag ställer upp på eftersök och hjälper till vid skyddsjakt på vildsvin. Jag jobbar så mkt det går vår och sommar med övertid och sparar allt i komp och semester för att kunna vara ledig på höstarna. Vad skall jag göra?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Enligt Vapenlagens 6 kap. 1 § ska ett beviljat tillstånd att inneha skjutvapen återkallas bland annat om tillståndsinnehavaren visat sig olämplig att inneha skjutvapen. Om det är sannolikt att ett tillstånd att inneha vapen kommer att återkallas ska polisen besluta om att omhänderta vapnen om det inte finns särskilda omständigheter som talar emot omhändertagandet (6 kap. 4 §).I ditt fall har polisen meddelat att man ska utreda om du är olämplig att inneha skjutvapen och tillståndet därför ska återkallas. Anledningen till utredningen är dels en hastighetsöverträdelse för ett år sedan och dels att du två gånger under kort tid blivit omhändertagen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB), dvs att du anträffats så berusad att du bedömts inte kunna ta hand om dig själv eller utgjort en fara för dig själv eller andra. Just brott kopplade till hög berusning anses enligt Rikspolisstyrelsen påverka bedömningen av om "personen kan anses pålitlig, omdömesgill och laglydig", detta eftersom alkoholrelaterade brott innebär att det finns en risk för ett underliggande alkoholmissbruk. I praxis har t ex grovt rattfylleri ansetts vara skäl nog för att personen ska anses vara olämplig att inneha skjutvapen. Att på kort tid bli omhändertagen två gånger enligt LOB skapar alltså frågetecken kring lämpligheten att inneha skjutvapen. Som jämförelse påverkar omhändertagande enligt LOB möjligheten att beviljas tillstånd att inneha skjutvapen.Du kan inte göra mycket mer än det du redan gjort, det vill säga att delta i utredningen och redogöra för hur ditt liv och dina förhållanden ser ut. Att du lever för jakten är tyvärr ingenting som det i praxis har tagits hänsyn till, däremot tas i bedömningen hänsyn till personens levnadsförhållanden och liknande. Att du i övrigt varit skötsam, nykter och har ett ordnat liv talar alltså för dig, medan de två omhändertagandena enligt LOB tyvärr talar emot dig i utredningen och kan innebära att ditt tillstånd återkallas. Om polisen fattar beslut om att återkalla ditt tillstånd att inneha skjutvapen kan du om du anser beslutet är felaktigt överklaga det (se 10 kap. 1 § i Vapenlagen).Vänligen, 

Polisens rätt att begära legitimation om man inte är misstänkt för brott

2014-03-23 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag undrar om polisen får stoppa mig på allmän plats och be mig om ID eller allmänt fråga om mitt personnummer även om de inte misstänker mig för ett brott och måste jag visa min ID-handling eller ge ut mitt personnummer om de nu säger att jag inte är misstänkt för något brott? MVH
Jennifer Rönnerhed |Hej!I Sverige finns det ingen allmän skyldighet att legitimera sig när du befinner dig på allmän plats. Polisen kan begära din legitimation om du till exempel misstänkts för ett brott se 14§ polislagen https://lagen.nu/1984:387. Det finns ett krav på att polisen ska ha särskild anledning att anta. Det krävs med andra ord ett lagstöd från polisens sida och om du inte är misstänkt för något brott saknas lagstöd. Därmed saknar polisen rätt att begära att få se din legitimation. 

Gallring av belastningsregister - sluten ungdomsvård

2014-02-17 i Polis
FRÅGA |Hej, jag har en fråga kring gallringsregler. Dömdes 2008 för ett brott jag begick när jag var 17 år 2007. Fick 9 månaders sluten ungdomsvård. Efter 10 år gallras man ur registret. Men när är det? är det efter att domen vunnit laga kraft eller när straffet är avklarat som man räknar 10 år? Tack på förhand
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga.Belastningsregistret är ett register som t.ex. innehåller uppgifter om någon som fått påföljd (straff) för ett brott.  Reglerna om gallring, dvs. borttagning av uppgifter, i polisens belastningsregister återfinns i 16-18 §§ i Lagen om belastningsregister (LB).Gallring kan ske efter 3, 5 eller 10 år. Enligt 17 § 5 p. LB gallras sluten ungdomsvård tio år efter att påföljden helt har verkställts. Detta betyder att uppgifterna tas bort tio år efter att straffet har avtjänats och inte tio år efter att domen kom.Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1998:620) för LBHoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.MVH /Veronica Eriksson