Har ordningsvakter och nattklubbsägare en skyldighet att anmäla brott till polisen?

2021-09-30 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hallå. Min vän utsattes för misshandel i en nattklubb när ordningsvakter och klubben såg/hantera situationen så sa de att de bara anmäler brottet om den som utsattes för misshandeln vill att de ska göra så. Har inte klubben en skyldighet till att anmäla brott som begås i deras lokaler, speciellt då de serverar alkohol vilket bidrar?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anmälningsskyldighet I Sverige finns det ingen allmän anmälningsplikt vilket innebär att en person som vet att ett brott begåtts eller bevittnat ett brott normalt sätt inte har en skyldighet att anmäla brottet hos polisen. Dock kan en sådan skyldighet föreligga avseende vissa typer av brott, vilket regleras i 23 kap. 6 § brottsbalken. Där anges det att en person som bevittnar ett pågående brott och kan anmäla brottet till polisen utan att riskera sin egen säkerhet har en skyldighet att anmäla brottet, annars är det brottsligt. Denna skyldighet inträder dock endast när det rör sig om grövre brott såsom mord och misshandel och att det följer uttryckligen av lagen. Detta betyder att det förelegat en skyldighet att anmäla misshandeln om klubben och ordningsvakten bevittnat den.Vissa personer har dock en anmälningsplikt som följer av deras yrke. Detta gäller exempelvis myndigheter som hanterar barn såsom socialtjänsten och lärare. En ordningsvakt har också en rapporteringsskyldighet när de får kännedom om brott (7 § lag om ordningsvakter) vilket innebär att ordningsvakterna borde ha rapporterat misshandeln till polisen. Vissa brott måste anmälas av offretEnligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken ska en förundersökning inledas så snart det finns en anledning att anta att ett brott som förövats hör under allmänt åtal. De flesta brott hör under allmänt åtal och det är endast brott där det uttryckligen sägs i lagtexten att de inte hör under allmänt åtal som inte gör det. Dessa brott är exempelvis förtal och förolämpning (5 kap. 5 § brottsbalken), som därmed måste anmälas av den som utsatts för brottet.I ditt fall är det fråga om en misshandel som hör under allmänt åtal. Detta betyder att brottet kan anmälas av vem som helst och inte enbart din kompis som utsatts för brottet. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning, Sandra Bargabriel

Kan mitt förhörsprotokoll sekretessbeläggas?

2021-04-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej,Jag har varit på ett förhör för ett långt tag sen och fick reda på att man kan få ut papper på förhöret och allt som sagts hur lätt som helst, finns det nåt sätt som jag kan få polisen att bli av med den från deras system så att vanliga personer inte kan få upp de alls, som att den aldrig fanns?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver är de förhörsprotokoll som upprättas hos polisen offentliga och kan därmed lämnas ut till folk som begär dessa. Detta beror på att vi har en grundlagsskyddad rättighet som säger att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Ett förhörsprotokoll är en allmänna handling eftersom den upprättas hos en myndighet (2 kap. 4 § Tryckfrihetsförordningen). Detta innebär att var och en har rätt att begära ut ditt förhörsprotokoll. Dock finns det bestämmelser som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar, det skulle isåfall vara om handlingarna är belagda med sekretess. Att en handling är sekretessbelagd innebär att det finns ett förbud mot att ge ut den informationen som är sekretessbelagd. En handling beläggs med sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen (OSL). För dig innebär det att för att ditt förhörsprotokoll ska beläggas med sekretess måste någon av bestämmelserna i OSL passa in. Nu vet jag inte vad som skulle vara aktuellt i ditt fall, men de uppgifter som brukar beläggas med sekretess är uppgifter som rör rikets säkerhet, eller enskilds personliga förhållanden (exempelvis uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk osv. (21 kap. 1 § OSL)). Jag skulle rekommendera dig att kolla i kapitlen 15-43 som nämner vilka sekretess som finns för att se vad som skulle passa in hos dig (här). Om dina uppgifter inte kan sekretessbeläggas kommer de tyvärr att vara offentliga. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du också varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,

Fortkörningsböter vid förändrad hastighet

2021-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Jag körde idag på en väg som alltid har varit 70 sträcka. Vägen innan är 50kmh. Längs vägen såg jag att skyltarna där det står 70 var övertäckta med plast men jag tänkte inte så mycket mer på det och körde runt 60-70kmh. Polisen stog lite längre fram och jag blev bötfälld för att dom sa att vägen är 50 sträcka. Den har alltid varit 70 tom idag då förmodligen. Frågan är om det verkligen får gå till så att skyltarna bara är övertäckta och att man förväntas köra 50 längs hela vägen när man vanligtvis alltid har kunnat köra 70 på den vägen? Borde det inte finnas någon skylt utsatt om förändrad hastighet? Mvh J
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det ställs stränga krav på bilförare att hålla sig uppdaterade om vilka hastighetsbegränsningar det är som gäller vilket dels kommer i uttryck i 3 kap. 14 § Trafikförordningen. När en skylt ändras finns det ingen skyldighet att lägga en till skylt som säger att den ursprungliga skylten har ändrats. Det finns heller ingenting i lagen som säger att det inte får gå till på det sättet heller. En hastighetsöverträdelse är ett trafikbrott där det räcker med oaktsamhet för att dömas för brottet (14 kap. 3 § Trafikförordningen), vilket innebär att det faktum att du inte visste att hastigheten hade ändrast mest sannolikt inte kommer hålla. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,