Kategori
Underkategori
OFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort30/06/2022

Vilka trafikregler gäller för elsparkcyklar?

Hej! Jag har en fråga gällande El-sparkcyklar. Jag är 26-år gammal och har haft B-körkort i flera år. Jag har nu införskaffat en elsparkcykel som går i max 20 km/h och med effekt på 750 watt. Frågan är, vad händer om jag blir stannad av en ganska petig polis med ork och koll på lagen? Får jag penningböter? Förlorar jag körkortet? Etc. Detta då denna elsparkcykel inte klassas som en cykel pga. de höga antalet watt den har. Mvh Anonym Obs. Jag vill inte att nu publicerar min mejladress.
OFFENTLIG RÄTTMyndigheter30/06/2022

Kan man få beviljat insatser från LSS och SoL på helg?

Kan man få beviljat insatser från LSS och SoL på helg, tänker på tillsyn? mvh Sammy
OFFENTLIG RÄTTPolis30/06/2022

Vem ska man rikta sin polisanmälan mot, företag eller anställd?

Om jag kommunucerar med en person på ett företag och gör affärer med honom. Han använder företagets mailadress. Det visar sig att han är en bedragare. Och gjort affärer för egen räkning. Vem skall jag polisanmäla? Företaget för oaktsamhet eller personen för bedrägeri? Jag har ju bara företagets ord på att han bedragit företaget. I och med att bolagets mailadress använts så har jag trott att jag haft dialog med bolaget.
OFFENTLIG RÄTTMyndigheter30/06/2022

Felaktigt orosanmäld

Jag har blivit utsatt för en orosanmälan som i sak innehåller många helt felaktiga punkter. Jag blev förflyttad hemifrån till ett jourhem tillsamnans med mina barn. Våra barn har aldrig utsatts för våld eller bevittnat våld. Det finns heller inga anmärkningar från vare sig BVC eller dagis som antyder detta. Själva anmälan är inlämnad direkt mot min vilja och baserar sig på uppgifter till allra största del är helt uppdiktade. Jag förstår att Socialtjänsten har ett ansvar att utreda, men kan de göra det genom att försöka pressa fram förändrade svar från mig via upprepade frågeställningar och reperade hot? Jag upplever att det kan finnas rasistiska bakomliggande motiv till gur jag behandlas och att jag lever i ett lyckligt men stigmatiserat förhållande. Jag har inga konflikter med min make. Ingen har utverkat våld mot någon, barnen har aldrig farit illa. Trots detta tas ingenting jag säger på allvar utan jag utsätts endast för nya hot i hopp om att jag ska ändra på utlåtanden som både är sanningsenliga och som jag vidhållit genom hela processen. Jag upplever vidare att jag kränks i det jourhem jag placerats då övervakande människor utan förvarning kommer in till mig 24/7. Jag far illa och upplever särbehandling troligen på grund av min utländska bakgrund och jag upplever total maktlöshet av samma anledning då ingen tar fasta på vad jag säger utan enbart upprepar hot. Jag vill att hela min familj återförenas snarast möjligt. Vad bör jag göra? JO anmälan?
OFFENTLIG RÄTTJustitieombudsmannen (JO)29/06/2022

Vem granskar statliga myndigheter?

Vart vänder man sig för att objektivt få det prövat om myndigheter som Läkemedelsverket brustit i sitt ansvar och hur det kan bestraffas ?

OFFENTLIG RÄTTMyndigheter29/06/2022

Vad ses som giltiga resehandlingar?

om man blivit svensk medborgare men inte har hunnit skaffa svenskt pass pga lång vänte tid just nu kan man då resa med sitt hemlandspass och det permanenta uppehållskortet, eller måste man ha ett svenskt pass också för att resa?
OFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler29/06/2022

Registreras tilläggsavgift i kollektivtrafik i belastningsregistret?

Ärende handlar om bestrida tilläggsavgift från biljettkontroll Jag fick faktura från biljettkontroll på grund av jag åka tåg utan giltigt biljett Jag bestridat detta och sa det är inte jag och gjört polisanmälan Men biljettkontroll skickade stämningen ansöka till tingsrätten Och domstol beslutade det: Den är beslut så jag vet inte om dem räkna som tvistemål eller domstolsböter Kolla nära beslut (domen) Beslut att utge ett belopp om 1554 kr, jämte ränta därå enligt 4 och 6 §§ Räntelagen, Och erlägga ersättning för kostnader i målet till ett belopp om 60 kr som avser påminnelseavgift. även på rättegångskostnader på sammanlagt 2342 kr, varav 900 kr avser ansökningsavgift stämning samt 1442 kr för ersättning av rättslig rådgivning jämlikt reglerna om rättslig rådgivning i Rättshjälpslagen (1996:1619). Samt betala tredskodom. Så sådan den ärende kommer att registrera i belastningsregistret eller inte Mvh
OFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt29/06/2022

Ska man få uppehållstillstånd om man är en ensam vårdnadshavare?

Hej, En god vän har ansökt om uppehållstillstånd efter att tidigare ha fått sin ansökan avslagen. Detta avslag har nu överklagats då personen i fråga sedan avslaget blivit tilldömd ensam vårdnad av sitt omyndiga barn av svensk domstol. Barnet är fött i Sverige har svenskt medborgarskap. Den andra föräldern är svensk medborgare. Vad gäller för min vän, kan hen få sin överklagan avslagen igen trots att hen nu är barnets ensamma vårdnadshavare?

OFFENTLIG RÄTTMyndigheter29/06/2022

Ta bort födelseland i passet

Hej! Jag kom till Sverige som asylsökande år 2006 från ett land som inte tillåter dubbla medborgarskap. Att säga upp medborgarskapet är närmast omöjligt då presidenten själv behöver personligen skriva under dokumentet. Min syster bor kvar i landet och är svårt sjuk. Jag behöver verkligen åka till mitt hemland för att få se henne. Men jag riskerar att inte bli utsläppt av landet då jag innehar svensk pass och medborgarskap. På mitt svenska pass står min födelseort. Kan jag som kommit hit som asylsökande och som riskerar att inte bli utsläppt efter inresa i det landet, rätt att ta bort födelselandet helt i min pass eller ändra födelselandet för att skydda mig själv? Tacksam för svar!
OFFENTLIG RÄTTPolis29/06/2022

Vad gäller om en vapenlicens saknar tidsbegränsning?

Hej, Jag har precis fått licens på en 9x19 mm pistol med ändamålet målskytte. Det jag reagerade på var att fältet Giltighetstid t.o.m. är tomt. På mina andra licenserna jag innehar sedan tidigare på pistol för målskytte står det ett giltighetsdatum. Vad innebär det rent juridiskt att fältet är tomt? Är licensen på livstid i och med detta? Tack på förhand.
Hittade du inte det du sökte?