Vilken spärrtid inträder vid fortkörning?

2021-04-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Jag har kört 44km över hastigheten på 70km/h väg. Blivit tagen mha laser och fick en bot. Nekade inte fortkörningen till polisen och mitt körkort blev taget. Har inte fått något beslut om spärrtid, mitt arbete kräver att jag har körkort dessutom. Undrar vad lagen säger om hur lång spärrtiden är i mitt fall, har inte prövotid? Samt vad jag bör ha med i mitt yttrande? Bör jag ha med juridiskt stöd i form av paragraf referenser från körkortslagen eller liknande? Tack på förhand
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång är spärrtiden?Om man begår en trafiköverträdelse kan körkortet bli återkallat av transportstyrelsen. Efter att ett körkort har återkallats (5 kap. 3 § körkortslagen) inträder en spärrtid och under denna spärrtid får inget nytt körkort utfärdas. Den minimala spärrtiden är en månad och den maximala spärrtiden är 3 år (5 kap. 6 § körkortslagen) Hur lång spärrtiden är beror på allvarligheten av överträdelsen och om du har begått andra överträdelser tidigare, det framgår dock inte i lagen en exakt spärrtid som inträder vid en viss överträdelse. Eftersom du har kört 44 km/h över hastighetsbegränsningen på 70 km/h finns det tyvärr en stor risk att ditt körkort blir återkallat. Jag kan inte ge besked om transportstyrelsen kommer bedöma i din situationen, men som jag har uppfattat gällande rätt är en rimlig spärrtid för en sådan överträdelse runt några månader. Behöver du ta nytt körkort vid återkallelse? Om spärrtiden efter återkallelsen av ditt körkort var längre än ett år (12 månader) måste du göra ett nytt körkortsprov, det vill säga ett kunskapsprov och ett körprov, för att kunna få ett nytt körkort. För att kunna göra ett körkortsprov måste du dessutom ansöka om körkortstillstånd och genomföra en riskutbildning. Du måste ha ett körkortstillstånd om du ska övningsköra (4 kap. 1 § körkortslagen).Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse (alltså spärrtiden) bestämts till högst ett år får ett nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter en ansökan hos transportstyrelsen (3 kap.14 § körkortslagen). Om spärrtiden var högst 12 månader behöver du alltså inte ta ett nytt körkortsprov utan det räcker med en ansökan om ett nytt körkort.Hur kan man formulera ett yttrande?Du behöver egentligen inte referera till lagparagrafer i yttrandet eftersom Transportstyrelsen ska kunna lagen, dock är det inget fel med att göra på det sättet.I ditt yttrande kan du argumentera att transportstyrelsen borde besluta om varning istället för att återkalla ditt körkort( 5 kap. 9 § körkortslagen) Du kan argumentera att dina personliga förhållanden utgör särskilda skäl som talar för att ditt körkort inte borde bli återkallat. Med personliga förhållanden syftar jag på att ditt körkort är väsentligt för att du ska kunna fortsätta arbeta. Du kan därför argumentera att en återkallelse av ditt körkort inte är en proportionerlig åtgärd i förhållande till den aktuella trafiköverträdelsen eftersom det är en oskäligt betungande påföljd för dig med tanke på dina levnadsförhållanden. Att du aldrig har begått en överträdelse innan kan också vara till din fördel. Jag kan tyvärr inte ge besked om hur transportstyrelsen kommer att besluta då jag inte vet särskilt mycket om din situation. Rätten att överklagaOm trafikverket återkallar ditt körkort kan du överklaga det beslutet (8 kap. 1 § körkortslagen). Du ska skicka in överklagandet till transportstyrelsen, som sedan kommer att skicka den vidare till förvaltningsrätten. Det kostar ingenting att överklaga (om du inte anlitar ett ombud). Oavsett vilken spärrtid du har så kan du överklaga.På domstolsverket hemsida kan du hitta mer information om vad ditt överklagande ska innehålla,klicka här.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline kan också upprätta ett yttrande åt dig till ett fast pris (6 995 kr): https://www.lawline.se/fixed_priceOm du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister,(https://www.lawline.se/boka).Med vänliga hälsningar,

Hur överklagar jag ett beslut av transportstyrelsen?

2021-03-21 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag blev av med mitt körkort för att jag körde fort (145 på 110 väg) samt körde för nära ett framförande fordon. Jag arbetar som mekaniker och är beroende av mitt körkort, hur kan jag framföra en överklagan där jag kan argumentera för återlämning av mitt körkort? Samt blir man av med sitt körkort för gott vid sådana "överträdelse".
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kommer du bli av med ditt körkort "för gott"?Frågan om du blir av med ditt körkort "för gott" beror på vilken spärrtid som har inträtt. Efter att ett körkort har återkallats (5 kap. 3 § körkortslagen) inträder en spärrtid och under denna spärrtid får inget nytt körkort utfärdas. Den maximala spärrtiden är 3 år (5 kap. 6 § körkortslagen) Om spärrtiden efter återkallelsen av ditt körkort var längre än ett år (12 månader) måste du göra ett nytt körkortsprov, det vill säga ett kunskapsprov och ett körprov, för att kunna få ett nytt körkort. För att kunna göra ett körkortsprov måste du dessutom ansöka om körkortstillstånd och genomföra en riskutbildning. Du måste ha ett körkortstillstånd om du ska övningsköra (4 kap. 1 § körkortslagen).Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse (alltså spärrtiden) bestämts till högst ett år får ett nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter en ansökan hos transportstyrelsen (3 kap.14 § körkortslagen). Om spärrtiden var högst 12 månader behöver du alltså inte ta ett nytt körkortsprov utan det räcker med en ansökan om ett nytt körkort.Hur lång spärrtiden är beror på allvarligheten av överträdelsen och om du har begått andra överträdelser tidigare. Min rekommendation är att du kontaktar transportstyrelsen och tar reda på vilken spärrtid du har, eftersom det är avgörande för om du behöver ta ett nytt körkortsprov eller ej. Du kommer alltså inte bli av med ditt körkort för alltid, dock kan du behöva ta ett nytt körkortsprov i vissa fall. Kontakta transportrelsen: https://transportstyrelsen.se/sv/kontakta-oss/Hur du kan överklagaOm du anser att ett beslut av transportstyrelsen angående återkallelse av ditt körkort är felaktigt kan du enligt 8 kap 1 § första stycket första punkten körkortslagen överklaga det. Du ska skicka in överklagandet till transportstyrelsen, som sedan kommer att skicka den vidare till förvaltningsrätten. Det kostar ingenting att överklaga (om du inte anlitar ett ombud). Oavsett vilken spärrtid du har så kan du överklaga.I din överklagan kan du argumentera att transportstyrelsen borde besluta om varning istället för att återkalla ditt körkort( 5 kap. 9 § körkortslagen) Du kan argumentera att dina personliga förhållanden utgör särskilda skäl som talar för att du inte borde få ditt körkort återkallat. Med personliga förhållanden syftar jag på att ditt körkort är väsentligt för att du ska kunna fortsätta arbeta. Du kan därför argumentera att en återkallelse av ditt körkort inte är en proportionerlig åtgärd i förhållande till den aktuella trafiköverträdelsen eftersom det är en oskäligt betungande påföljd för dig med tanke på dina levnadsförhållanden. Jag kan tyvärr inte ge besked om hur sannolikt det är att din överklagan kommer att bifallas då jag inte vet särskilt mycket om din situation. På domstolsverket hemsida kan du hitta mer information om vad ditt överklagande ska innehålla, klicka här.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga. Lawline kan också upprätta ett överklagande åt dig till ett fast pris (6 995 kr): https://www.lawline.se/fixed_price Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister,(https://www.lawline.se/boka).Med vänliga hälsningar,

Kan regeringen beordra en myndighet att bevilja en ansökan?

2021-02-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Har en fråga om konstitutionell rätt. Kan regeringen beordra en myndighet (till exempel försäkringskassan) att bevilja en ansökan, eftersom att regeringen är högsta förvaltningsmyndighet? Har regeringen rätt att besluta i ett sådant ärende?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 12 kap. 2 § Regeringsformen (RF) får ingen myndighet (här inkluderas regeringen) bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall skall besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild. Inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ får göra detta. Alltså kan regeringen inte beordra en myndighet att bevilja en ansökan och regeringen har inte rätt att besluta i ett sådant ärande. Däremot kan regeringen allmänt styra hur myndigheter ska arbeta och kan ge ut så kallade regleringsbrev som anger riktlinjer för myndigheters verksamhet (se mer om regleringsbrev här.)Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Vad innebär inhägnat område?

2020-12-22 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag har tänkt att öva på parkering av bil med en vän som inte är min handledare och undrade om området vi tänkt köra på anses vara ett inhägnat område. Det är ett grusområde med en parkering och är utanför lagret där jag jobbar. Hela området är omringat av ett högt stängsel och det finns en port som öppnas av personal med ett passerkort. Porten hålls öppen ibland för att personal lättare ska gå igenom. Anses detta område vara inhägnat även om porten ibland är öppen?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln är att man måste ha körkort för att köra bil (2 kap. 1 § körkortslagen). Men detta krav på körkort gäller inte vid färd med fordon inom ett inhägnat järnvägs-,fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område (2 kap. 10 § körkortslagen). Ordet "inhägnat" är inte exakt definierat och det finns relativt lite vägledande rättsfall på området. Det kan konstateras att i de rättsfall som finns har domstolarna ställt upp höga krav. För det första måste området vara helt avskilt från allmän trafik. För det andra ska området vara fullständigt inhägnat (se exempelvis NJA 1961 B 38 och Svea hovrätts dom 2007-05-04 i mål nr B 2864-07). Området som du beskriver verkar fylla upp kraven på att vara fullständigt inhägnat eftersom det är omringat av ett högt stängsel. Det som kan bli problematiskt är att porten ibland öppnas för personal vilket innebär att området eventuellt inte uppfyller kravet på att vara avskilt från allmän trafik (trafik kan även vara gångtrafikanter). Dock krävs det passerkort för att komma igenom porten, vilket kan tala för att det ändå är avskilt från allmänheten. Det är svårt för mig att göra en bedömning eftersom rättsläget delvis är oklart och jag vet heller inte exakt hur området ser ut. Eftersom du skriver att det är en parkering och att de finns en port där personal ibland kommer in skulle jag rekommendera att du hittar ett annat stället att övningsköra på, för att vara på den säkra sidan. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,

Fortkörning under prövotiden

2021-04-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Blev tagen för fortkörning. Polisen tog mitt körkort på plats och jag har fortfarande ett år kvar på min prövotid. Det var väldigt mörkt ute och ingen trafik. Polisen skrev i sin rapport att jag överskridit den högsta tillåtna hastighet. Jag körde ju 160 på en 100 sträcka så förstår det. Men undrar hur det här kan spelas ut. Då jag behöver mitt körkort i sommar när jag ska sommarjobba och kommer köra mycket bil, och sen till hösten göra värnplikt. Då behöver jag mitt körkort för att få köra fordonen där också. Tror ni att det kan påverka transportstyrelsens beslut om allt?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man begår en trafiköverträdelse kan körkortet bli återkallat av transportstyrelsen (5 kap. 1 § körkortslagen) Vid mindre trafikförseelser kan man behålla körkortet (trots att överträdelsen begicks under prövotiden). Prövotiden innebär alltså att du måste ta nytt körkortsprov OM du begår en trafiköverträdelse som resulterar i återkallelse av ditt körkort (5 kap. 15 § körkortslagen)Transportsstyrelsens bedömningDu skriver att ditt körkort är viktigt för ditt sommarjobb och för din värnplikt i höst. Detta skulle kunna utgöra personliga förhållanden som utgör särskilda skäl för att du inte borde få ditt körkort återkallat. Med personliga förhållanden syftar jag på att ditt körkort är väsentligt för att du ska kunna fortsätta arbeta. Du kan därför argumentera att en återkallelse av ditt körkort inte är en proportionerlig åtgärd i förhållande till den aktuella trafiköverträdelsen eftersom det är en oskäligt betungande påföljd för dig med tanke på dina levnadsförhållanden. Jag kan inte ge besked om transportstyrelsen kommer bedöma i din situationen, men eftersom du har begått en relativt allvarlig trafiköverträdelse finns det tyvärr en stor risk att ditt körkort kommer att återkallas.Vad händer om ditt körkort blir återkallat?Om ditt körkort blir återkallat under din prövotid måste du tyvärr göra ett nytt körkortsprov, det vill säga ett kunskapsprov och ett körprov, för att kunna få ett nytt körkort. (5 kap. 15 § körkortslagen) För att kunna göra ett körkortsprov måste du dessutom ansöka om körkortstillstånd och genomföra en riskutbildning (4 kap. 1 § körkortslagen).Efter att ett körkort har återkallats (5 kap. 3 § körkortslagen) inträder en spärrtid och under denna spärrtid får inget nytt körkort utfärdas. Den minimala spärrtiden är en månad och den maximala spärrtiden är 3 år (5 kap. 6 § körkortslagen) Hur lång spärrtiden är beror på allvarligheten av överträdelsen och om du har begått andra överträdelser tidigare. Du kan ansöka om nytt körkortstillstånd tidigast 6 månader innan spärrtiden går ut och detta tillstånd kan godkännas först två månader innan spärrtidens slut.Möjligheten att överklagaOm du anser att ett beslut av transportstyrelsen angående återkallelse av ditt körkort är felaktigt kan du överklaga det (8 kap. 1 § körkortslagen). Du ska skicka in överklagandet till transportstyrelsen, som sedan kommer att skicka den vidare till förvaltningsrätten. Det kostar ingenting att överklaga (om du inte anlitar ett ombud). Oavsett vilken spärrtid du har så kan du överklaga.På domstolsverket hemsida kan du hitta mer information om vad ditt överklagande ska innehålla,klicka här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline kan också upprätta ett överklagande åt dig till ett fast pris (6 995 kr): https://www.lawline.se/fixed_price. Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines skickliga jurister: (https://www.lawline.se/boka).Med vänliga hälsningar,

Hur får jag ett nytt körkort efter rattfylla?

2021-02-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Blev av med mitt körkort pga grov rattfylla för 10 år sedan. Vad gäller för att ta om det?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter att ett körkort har återkallats (5 kap. 3 § körkortslagen) inträder en spärrtid och under denna spärrtid får inget nytt körkort utfärdas. Den maximala spärrtiden är 3 år (6 § körkortslagen) Eftersom det har gått 10 år sedan ditt körkort återkallas har alltså denna spärrtid gått ut.Om spärrtiden efter återkallelsen av ditt körkort var längre än 12 månader måste du göra ett nytt körkortsprov, det vill säga ett kunskapsprov och ett körprov, för att kunna få ett nytt körkort. För att kunna göra ett körkortsprov måste du dessutom ansöka om körkortstillstånd och genomföra en riskutbildning. (3 kap.14 § körkortslagen). Du måste ha ett körkortstillstånd om du ska övningsköra (4 kap. 1 § körkortslagen).Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse (alltså spärrtiden) bestämts till högst ett år får ett nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter en ansökan hos transportstyrelsen (3 kap.14 § körkortslagen). Om spärrtiden var högst 12 månader behöver du alltså inte ta ett nytt körkortsprov utan det räcker med en ansökan om ett nytt körkort. Eftersom du fick ditt körkort återkallat på grund av grovt rattfylleri var antagligen din spärrtid längre än 12 månader (enligt trafikverkets hemsida brukar spärrtiden för grovt rattfylleri vara cirka 2 år). Detta är dock inte säkert och jag rekommenderar därför att du kontrollerar vilken spärrtid du hade eftersom det får betydelse för hur du ska gå tillväga för att få ett nytt körkort (se ovan). Du kan ansöka om ett körkortstillstånd hos transportstyrelsen, för mer info om hur du kan göra en ansökan klicka här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga! Med vänliga hälsningar,

Har man rätt till studiestöd om man inte är svensk medborgare?

2021-01-06 i CSN
FRÅGA |Hej! Har jag rätt till CSN bidrag om jag ska börja plugga på universitet i Sverige som EU medborgare (21 år gammal)? Jag har även släkt i Sverige men inte föräldrar (vi tre är bara EU medborgare). Tack!
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du är medborgare i ett EU-land och studerar på ett svensk universitet kan du har rätt till studiestöd (bidrag och lån) från CSN förutsatt att vissa krav är uppfyllda. Vem som kan få studiestöd regleras i tredje kapitlet i studiestödslagen. Nedanför kommer de olika kraven kortfattat att förklaras. För att få studiestöd räcker det med att du fyller upp ett av kraven. Listan är inte uttömmande utan jag har har sammanställt några punkter som eventuellt kan vara relevanta för din situation.-Om du är anhörig till en person som arbetar eller driver företag i Sverige kan du har rätt till studiestöd. Anhörig innebär att du ska vara partner, barn eller styvbarn (barn är under 21 år) till en medborgare i EU. Om du är över 21 år kan du ändå anses vara ett barn om du är ekonomisk beroende av en förälder som arbetar i Sverige.-Om du är varaktig bosatt i Sverige kan du få rätt till studiestöd. Migrationsverket ska då ha gett dig status som varaktig bosatt.-Om du har ett permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt kan du ha rätt till studiestöd. Du kan läsa mer om hur man får detta på migrationsverkets hemsida om du klickar här. Om man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har man oftast inte rätt till studiestöd.-Du kan få studiestöd om du har en särskild koppling till Sverige. Detta brukar kallas för att man har en varaktig anknytning. Du har varaktig anknytning till Sverige om du har arbetat i åtminstone två år i Sverige, om du är gift eller har sambo i Sverige sedan minst två år tillbaka eller om du var under 20 år när du flyttade till Sverige och någon av dina föräldrar bor och arbetar här. Det krävs dessutom att du har uppehållsrätt och bor i Sverige. Om du bor i Sverige har du oftast också uppehållsrätt.-Om du har arbetat i mindre än två år i Sverige kan du ha rätt till studiestöd om du arbetar eller har ett eget företag i Sverige och fortsätter arbeta under studierna. Det krävs att du arbetar ungefär minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. Du måste också få lön eller annan ersättning av arbetet. Om du slutar arbeta kan du ha kvar din rätt till studiestöd om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl är exempelvis om du är förhindrad att arbeta på grund av sjukdom/skada eller om du vidareutbildar dig inom ditt yrkesområde och utbildningen har samband med ditt arbete i Sverige.-Rätt till studiestöd kan föreligga om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl föreligger om du har barn med en svensk medborgare som du bor tillsammans med i Sverige. Du ska vara gift eller sambo med den svenska medborgaren. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Tolkning av IAF:s föreskrifter - Beräkning av tid med avgångsvederlag

2020-12-11 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga avseende tolkningen av IAFFS 2016:3 11 § Tid med avgångsvederlag. Enligt §11 : 1 skall "avgångsvederlaget divideras med den sökandes genomsnittliga avtalade lön per månad". vidare står att "Om det är förmånligare för den sökande får avgångsvederlaget i stället beräknas enligt punkt 2." vilket innebär att avgångsvederlaget divideras med den sökandes faktiska genomsnittliga inkomst per månad (vilket även inkluderar regelmässigt utbetalade ersättningar som har beskattats som inkomst av tjänst). För mig är det mest förmånligt att min tid för avgångsvederlag beräknas enligt punkt 1. Jag tolkar det som att den sökande äger rätt att välja det alternativ som är mest fördelaktigt för denne. Även jurister på IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, tolkar att regeln har två alternativ och jag äger rätt att förfoga över frågan, alltså att jag kan välja det alternativ jag önskar. Hur tolkar ni föreskriften? Hade varit tacksam för ett svar.Ovisst
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Meningen "Om det är förmånligare för den sökande får avgångsvederlaget i stället beräknas enligt punkt 2" (se IAFFS 2016:3 2 kap. 11 §) borde innebära att det finns två alternativ och att det mest förmånliga för den sökande får tillämpas. Jag tolkar alltså bestämmelsen på samma sätt som du. Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister.Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,