Skolplikt under en pandemi?

2020-04-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Undrar ifall det finns skolplikt under en pandemi?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skolplikten i allmänhetAlla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt 7 kap. 2 § skollagen. Hela 7 kap. skollagen innehåller regler om skolplikten, den mest informativa är i det här fallet 7 kap. 17 § skollagen vilken föreskriver ett närvarokrav i skolan. Det är barnets vårdnadshavare som bär ansvaret för att skolplikten efterlevs, 7 kap. 20 § skollagen. Skulle vårdnadshavaren brista i sitt ansvar kan kommunen förelägga att skolplikten fullgörs vid vite, 7 kap. 23 § skollagen. Undantag från skolpliktenEtt av undantagen från skolplikten finns i 24 kap. 17 § skollagen. Enligt denna paragraf kan barnet istället för skolundervisning få särskild undervisning i hemmet. Det krävs dock att barnet är för sjukt för att delta i skolundervisningen eller har en liknande anledning som gör barnet förhindrat att delta i skolundervisningen. För att koppla detta till din fråga om pandemier så beror det på vilken sjukdom som är aktuell under pandemin. För den rådande situationen, då covid-19 är aktuell, räcker det förmodligen inte att tillämpa detta undantag om barnet inte är sjukt eller annars oförhindrad att delta i skolundervisningen. För att fortsätta på spåret med covid-19 har det nyligen införts nya författningar som öppnar upp för möjligheten för skolor att stänga ner för att minska spridningen av covid-19 och istället bedriva undervisningen på distans. De som är behöriga att fatta dessa beslut är s.k. huvudmän, för kommunala skolor är huvudman kommunen och för privata skolor är huvudman skolans styrelse. Som du säkert sett finns det vissa skolor som har använt denna möjlighet och övergått till undervisning på distans. Det betyder dock att en vårdnadshavare eller liknande inte själva kan bestämma i denna fråga, det är endast huvudman som kan göra det.Med vänliga hälsningar,

Kan man anmäla Kronofogden till JO?

2020-02-26 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej.Kan man anmäla Kronofogden till JO?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Du kan absolut anmäla kronofogden till JO. Enligt 2 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän står statliga myndigheter under JO:s tillsyn. Kronofogden står alltså i egenskap av statlig myndighet under JO:s tillsyn. Upplever du att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av kronofogden kan du skicka in en anmälan till JO. Detta gör du enklast genom att fylla i ett formulär på JO:s webbplats.Med vänliga hälsningar,