Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?

2020-08-07 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Min kille har fått avslag från migrationverket och lämnat en överklagan just nu väntar han på beslut från domstolen. han arbetar fortfarande och betalar skatt, har tagit lån och håller på att betala av dem. Kan han ansöka om uppehållstillsånd att bo sambo med någon i Sverige? Det är väldigt svårt att han ansöker från sitt hemland då kommer han förlora sitt jobb här och sitt boende. Hoppas att det finns någon lösning till det.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En person som planerar att bli sambo med en person till Sverige har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytningsinvandring. Detta framgår av 5 kap. 3 § utlänningslagen. Du som sambo kommer att betraktas som anknytningsperson, då det är dig din sambo hävdar att han har anknytning till i Sverige. Som anknytningsperson måste du uppfylla ett försörjningskrav som innebär att du måste ha en inkomst som efter skatt täcker den faktiska boendekostnaden och utöver detta uppgår till minst 8 264 kronor. Utöver detta behöver du ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din sambo. För att den ska vara tillräckligt stor och av tillräcklig standard krävs att bostaden har minst ett rum och antingen ett kök eller en kokvrå. En ansökan ska skickas in från utlandet Utgångspunkten är att en ansökan ska skickas från utlandet. Uppehållstillståndet ska även vara klart innan personen reser in i Sverige. Från detta finns dock ett par undantag. Ett av dessa är om en person har ett arbetstillstånd. Ett annat är om en person har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av asyl, synnerligen ömmande omständigheter, eller verkställighetshinder. Mer om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att ett undantag ska vara möjligt går att läsa på Migrationsverket. Vänliga hälsningar,

Kan man söka asyl i Sverige om man har ett visum till ett annat land?

2020-06-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag är tillsammans med en man från Turkiet, jag är svensk medborgare, det enda land han fick visum till var Frankrike, han kom till Sverige o sökte här asyl pga dödshot från hemlandet. Men vi fick ingen chans att berätta hur allvarligt hans ärende är för Migrationsverket, nu fick vi avslag för att Frankrike vill att han åker tillbaka dit, men åter igen så går detta inte pga dödshotet från mycket kriminella män, dom väntade på honom i frankrikes flygplats, så direkt därifrån tog han sig till Sverige. Vi tänker överklaga deras beslut, men vet inte riktigt hur vi ska gå till väga, det enda land han känner sig trygg i är Sverige, tacksam för svar. Mvh Anna
Aras Tofek |Hej!Anledningen till att din partners asylansökan inte kommer att prövas i Sverige bygger på reglerna i dublinförordningen. En person som ansöker om asyl och dessutom har ett giltigt visum ska få sin ansökan prövad i det land som utfärdade visumet åt honom. Detta framgår av artikel 12.2 dublinförordningen. Detta innebär att din partner kommer att få sin asylansökan prövad i Frankrike, detta eftersom hans asylskäl går att hänföra till hans situation i Turkiet, och inte till hans situation i Frankrike. Anknytningsinvandring kan vara ett alternativEn möjlighet för din partner att kunna bosätta sig permanent i Sverige är genom anknytningsinvandring. Detta förutsätter att ni planerar att sammanbo som sambos när din partner flyttar till Sverige. Vidare finns ett försörjningskrav som du som anknytningsperson måste uppfylla. Detta innebär att du behöver ha en inkomst som efter skatt och boendekostnader uppgår till 8 264 kr. Ytterligare ett krav är att du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard, vilket i praktiken innebär att du behöver ha en bostad som har minst ett rum med ett kök eller en kokvrå. Denna bestämmelse återfinns i 9 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.För din partner gäller inledningsvis ett krav på att han måste kunna styrka sin identitet, exempelvis genom att uppvisa ett giltigt pass. Det finns även ett krav på att ansökan om anknytningsinvandring ska skickas in innan man reser in i Sverige. Undantag från detta kan göras, men finns inget som tyder på att ett sådant skulle göras i denna situation.Mer information om anknytningsinvandring och information om hur en ansökan görs finns på Migrationsverkets hemsida. Vänliga hälsningar,

Vem behöver tillstånd vid handel med tobak?

2020-05-05 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej. Mitt namn är Emil Ekström och jag undrar ifall man skulle göra ett bolag där man kör leveranser och har samarbeten med affärer för att leverera tobak, om jag då måste ha tobakslicens eller om det bara är affären som jag samarbetar med som behöver det.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga kan tolkas som att du antingen avser att bedriva partihandel med tobak, eller som att du avser att endast transportera tobaken mellan en grossist och en detaljhandlare. Jag kommer därför att redogöra för vad som gäller för varje situation. Du behöver tillstånd för att bedriva partihandel Endast den som har ett tillstånd bedriva handel med tobaksvaror. Detta gäller oavsett om du bedriver detaljhandel eller partihandel, anger 5 kap 1 § första stycket lag om tobak och liknande produkter. Du kommer dessutom att behöva utöva särskild kontroll över verksamheten och säkerställa att din verksamhet har ett lämpligt egenkontrollprogram, vilket framgår av 5 kap. 6 § samma lag. Vidare är du skyldig att förvissa dig om att den detaljhandlare du säljer dina varor till har ett försäljningstillstånd, enligt 5 kap. 10 § tidigare nämnda lag. För vidare information rekommenderar jag att du går in på Folkhälsomyndighetens hemsida. Du behöver inget tillstånd om du enbart ska transportera tobaken Om din avsikt är att endast transportera tobaken behöver du inget tillstånd. Detta förutsätter att ditt bolag endast sköter transporten och inte är det bolag som säljer eller på något annat sätt äger tobaken. Vänliga hälsningar,

Kan man få uppehållstillstånd på grund av anknytning även om ens partner inte är bosatt i Sverige?

2020-07-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag ar svensk medborgare som har bott I USA I 30 ar. Har funderat pa att flytta hem inom ett par ar. Kommer att vilja ta frugan med mig forstas. Vi har bostad och total pension $5000.00/manad. och runt $150.000 sparat. Kan hon folja med och soka uppehallstillstand I Sverige. VanligenThomas P Kjellman
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fru har rätt till uppehållstillstånd En person kan tilldelas uppehållstillstånd i Sverige på grund av att denna person är maka till en person som är bosatt i Sverige, enligt 5 kap. 3 § första punkten utlänningslagen. Då du inte längre är bosatt i Sverige kräver Migrationsverket att du visar på en tydlig avsikt att bosätta dig i Sverige för att din fru ska kunna hänvisa till dig som anknytningsperson, alltså den person som gör det möjligt för henne att få ett uppehållstillstånd i Sverige. Denna avsikt kan komma till uttryck på olika vis, bland annat genom att du införskaffar en bostad för åretruntbruk. Vad krävs för att din frus ansökan ska accepteras? När någon ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning finns ett försörjningskrav som framgår av 9 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär att du som anknytningsperson ska kunna försörja både dig själv och din fru. Rent konkret innebär detta att du ska ha en inkomst som innebär att du efter skatt och din faktiska boendekostnad har minst 8 264 kr över. Din inkomst kan bestå i både lön från arbete och inkomstgrundad pension, men du kan även hänvisa till en förmögenhet, exempelvis en ihopsparad summa, som ni kan leva på i minst två år. Utöver detta ska du ha en bostad av tillräckligt stor storlek och standard att bo i. För två sammanboende makar krävs att bostaden har kök eller kokvrå. Bostaden ska dessutom kunna användas från den dag din fru kommer till Sverige. Avslutningsvis ska även sägas att en ansökan ska göras innan din fru kommer till Sverige. Mer information om du hur du bör gå tillväga finns på Migrationsverkets hemsida. Vänliga hälsningar,

När gäller försörjningskravet?

2020-06-24 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag är svensk medborgare och bor för tillfället i Australien med min partner sedan 4 år tillbaka (australiensisk medborgare) och vår gemensamma dotter på 1 år (även hon svensk medborgare). Om vi vill flytta hem till Sverige gäller försörjningskrav eller inte då man som en hel familj flyttar hem?Tack på förhand!
Aras Tofek |Hej! Försörjningskravet innebär att den person som en utlänning åberopar anknytning till, alltså den person som är anledningen till att en utlänning väljer att bosätta sig i Sverige, kan försörja både sig själv som utlänningen och dessutom har en bostad av tillräcklig standard och storlek för sig själv och utlänningen. Detta framgår av 9 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige9. Vem är anknytningsperson? Eftersom du och din partner har ett gemensamt barn går det att argumentera både för att du är anknytningsperson, och för att er dotter är anknytningsperson. Eftersom du och din partner har ett gemensamt barn kommer Migrationsverket att först pröva om din partner kan få ett uppehållstillstånd på grund av din partners anknytning till dig. Om Migrationsverket anser att din partner inte kan få ett uppehållstillstånd med anknytning till dig kommer myndigheten istället pröva ifall din partner kan få uppehållstillstånd med anknytning till er dotter. Vem som är anknytningsperson har betydelse Som utgångspunkt gäller försörjningskravet för anknytningspersonen när en utlänning flyttar till Sverige. Detta innebär att om Migrationsverket bedömer att din partner kan få uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till dig, så kommer du behöva uppfylla försörjningskravet. Om Migrationsverket istället bedömer att er dotter är anknytningsperson så gäller inte försörjningskravet, eftersom er dotter är under 18 år. På Migrationsverkets hemsida finns ytterligare information om vilka regler som gäller angående anknytningsinvandring och när försörjningskravet anses vara uppfyllt. Vänliga hälsningar,

Rätten att återförenas med föräldrar

2020-05-04 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag är 17 år och bor med syskonen och mamma i Sverige. Undrar om det går hämta min far till Sverige om vi har uppehållstillstånd och min mamma ensamvårdnad över oss. Vill tillägga att de är skilda och han var senast i Sverige 6-7 år sen. Hur ska jag göra? Är det möjligt att hämta min far till Sverige?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad innebär familjeåterförening? Familjeåterförening innebär att en person som befinner sig i utlandet kan ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige på grund av att denna person har anknytning till en person som har permanent uppehållstillstånd alternativt har flyktingstatus eller är alternativt skyddsbehövande och har goda möjligheter att få permanent uppehållstillstånd. Detta framgår av 6 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.Din pappa har rätt till uppehållstillstånd Det är bara din närmaste familj som kan få rätt till uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening. Som närmaste familj räknas föräldrar till barn som är under 18 år, make, maka, registrerade partner eller sambo, och barn under 18 år. Detta innebär att din pappa kommer ha rätt till familjeåterförening med anledning av hans anknytning till dig. Din pappa kommer att få samma typ av uppehållstillstånd som du har. Du kommer inte heller behöva försörja din pappa. Hur du kan gå vidare Det är viktigt att vara medveten om att Migrationsverket gör en individuell prövning när en förälder ansöker om att få återförenas med sitt barn. Det Migrationsverket prövar är din rätt att återförenas med din pappa, och myndigheten kan därför komma att undersöka möjligheten att du får återförenas med din pappa i det land han befinner sig i. För mer information och vidare läsning rekommenderar jag att du går in på Migrationsverkets hemsida. Vänliga hälsningar,