Vart ska en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning göras?

2020-10-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min make är från Peru. Kom till Sverige 6/6 2019 på besök. Har bott tillsammans sedan dess.Vi är gifta sedan 7/8 2019. Äktenskapet är registrerat hos Svenska Skattemyndigheten och motsv peruanska myndigheter, direkt, 2019. Uppehållstånd för anknytning söktes september 2019. Avslogs och han har, den 12/10, 2020 delgetts utvisning. Vi har nu 3 veckor att överklaga, vilket vi vill.Vi vet har förstått att han skulle ha ansökt från Peru och att detta påverkat negativt, men kan ju tyvärr ej "backa bandet". Vi missförstod info. Trodde vi var tvungna att ha ha bott ihop för att kunna ansöka.Är mycket svårt för min make att återvända till Peru. Han har ej bostad, ej jobb, ingenting. Kan ej klara sig i Peru. Svårt med Corona där också.Jag behöver min make här i Sverige för hjälp och stöd p.g.a. min hälsa.Jag uppfyller bostadskravet.Grundläggande inkomstbeloppet, sammanlevande makar är 8 264 kronor. Vi utgick från Detta. Dock har beloppet räknats om till 12166 kr.Jsg är ej fullt kry. Kan ej arbeta 100 %. Tyvärr är mitt yrke ej så välbetalt.Sedan 8/10, 2020 jobbar jag 50 %. Har 50 % Sjukersättning. Arbetet ger lite mer inkomst men dock fortfarande ej tillräckligt för att uppfylla försörjningskravet.Har ansökt om Bostadstillägg hos Försäkringskassan och inväntar besked.Min fråga: Finns det NÅGON som helst chans att få igenom överklagan OM jag uppfyller försörjningskravet? KAN vi göra någonting?!Jurudisk hjälp är ju tyvärr kostnadsfråga för oss också.Tacksam för snabbt svar.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En person som ansöker om uppehållstillstånd ska göra denna ansökan innan personen reser till Sverige, vilket framgår av 5 kap. 18 § utlänningslagen. Detta är en väldigt starkt utgångspunkt och Migrationsverket gör sällan undantag från den. Ett antal undantag från denna utgångspunkt görs dock, men dessa tillämpas väldigt restriktivt, alltså väldigt sällan. I paragrafens femte punkt anges att om en person kan beviljas uppehållstillstånd trots att ansökan lämnats in i Sverige. Detta förutsätter dock att det står klart att personen hade beviljats uppehållstillstånd om han hade sökt från sitt hemland, och att det är orimligt att kräva att han ska behöva lämna Sverige. För att avgöra om det är orimligt att en person ska behöva lämna Sverige görs alltid en individuell prövning, men faktumet att en person saknar arbete, bostad, och att situationen i landet är allmänt orolig brukar dock inte medföra att det anses vara orimligt att personen behöver ansöka från utlandet. Chansen att få ett överklagande beviljat är alltså liten, även om du uppfyller försörjningskravet. Det är dock inte ett krav på att en person behöver resa tillbaka till sitt hemland för att ansöka om uppehållstillstånd. Din man har också rätten att söka från Perus ambassad i ett land som han har rätt att vara i, och skulle därför inte behöva åka tillbaka till Peru för att göra en ny ansökan om han har möjligheten att ansöka från ett annat land där han har rätt att vara i. Vänliga hälsningar,

Är försörjningskravet uppfyllt om anknytningspersonen endast har garantipension som inkomstkälla?

2020-09-02 i Migrationsrätt
FRÅGA |HejJag har en fråga gällande försörjningskrav.Har Migrationsverket rätt att avslå ansökan om uppehållstillstånd om den som utlänning ska flytta till endast åberopar garantipension som inkomstkälla? Den motsvarar dock försörjningskravet att ha 8264:-/månaden för två personer.Mvh/Hannes
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den som är anknytningsperson till en utlänning som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning måste uppfylla det försörjningskrav som framgår av 5 kap. 3 § b utlänningslagen. Försörjningskravet består av två delar, där den ena delen innefattar ett krav på en bostad av tillräcklig storlek och standard, och den andra delen ett krav på att anknytningspersonen ska ha en tillräckligt hög inkomst för att kunna försörja sig själv och den som ska flytta till Sverige. Anknytningspersonen måste ha en inkomst som efter skatt räcker till den faktiska boendekostnaden, och utöver detta uppnår normalbeloppet för år 2020. För 2020 är detta normalbelopp 8 264 kr. Utgångspunkten är att anknytningspersonen ska ha regelbundna arbetsrelaterade inkomster. Vad Migrationsverket räknar som arbetsrelaterade inkomster är lön från arbete, arbetslöshetsersättning, sjukpenning och inkomstgrundad ålderspension. Garantipension räknas däremot inte som en sådan ersättning, eftersom detta istället är ett skydd för den som haft en liten eller ingen arbetsinkomst under livet, och alltså inte är en sådan inkomst som uppfyller kravet på att vara arbetsrelaterad. Undantaget från detta är om anknytningspersonen har en tillräckligt stor förmögenhet som anknytningspersonen, övriga personer i dennes hushåll, och den som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på under två år.

Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?

2020-08-07 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Min kille har fått avslag från migrationverket och lämnat en överklagan just nu väntar han på beslut från domstolen. han arbetar fortfarande och betalar skatt, har tagit lån och håller på att betala av dem. Kan han ansöka om uppehållstillsånd att bo sambo med någon i Sverige? Det är väldigt svårt att han ansöker från sitt hemland då kommer han förlora sitt jobb här och sitt boende. Hoppas att det finns någon lösning till det.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En person som planerar att bli sambo med en person till Sverige har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytningsinvandring. Detta framgår av 5 kap. 3 § utlänningslagen. Du som sambo kommer att betraktas som anknytningsperson, då det är dig din sambo hävdar att han har anknytning till i Sverige. Som anknytningsperson måste du uppfylla ett försörjningskrav som innebär att du måste ha en inkomst som efter skatt täcker den faktiska boendekostnaden och utöver detta uppgår till minst 8 264 kronor. Utöver detta behöver du ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din sambo. För att den ska vara tillräckligt stor och av tillräcklig standard krävs att bostaden har minst ett rum och antingen ett kök eller en kokvrå. En ansökan ska skickas in från utlandet Utgångspunkten är att en ansökan ska skickas från utlandet. Uppehållstillståndet ska även vara klart innan personen reser in i Sverige. Från detta finns dock ett par undantag. Ett av dessa är om en person har ett arbetstillstånd. Ett annat är om en person har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av asyl, synnerligen ömmande omständigheter, eller verkställighetshinder. Mer om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att ett undantag ska vara möjligt går att läsa på Migrationsverket. Vänliga hälsningar,

Kan man söka asyl i Sverige om man har ett visum till ett annat land?

2020-06-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag är tillsammans med en man från Turkiet, jag är svensk medborgare, det enda land han fick visum till var Frankrike, han kom till Sverige o sökte här asyl pga dödshot från hemlandet. Men vi fick ingen chans att berätta hur allvarligt hans ärende är för Migrationsverket, nu fick vi avslag för att Frankrike vill att han åker tillbaka dit, men åter igen så går detta inte pga dödshotet från mycket kriminella män, dom väntade på honom i frankrikes flygplats, så direkt därifrån tog han sig till Sverige. Vi tänker överklaga deras beslut, men vet inte riktigt hur vi ska gå till väga, det enda land han känner sig trygg i är Sverige, tacksam för svar. Mvh Anna
Aras Tofek |Hej!Anledningen till att din partners asylansökan inte kommer att prövas i Sverige bygger på reglerna i dublinförordningen. En person som ansöker om asyl och dessutom har ett giltigt visum ska få sin ansökan prövad i det land som utfärdade visumet åt honom. Detta framgår av artikel 12.2 dublinförordningen. Detta innebär att din partner kommer att få sin asylansökan prövad i Frankrike, detta eftersom hans asylskäl går att hänföra till hans situation i Turkiet, och inte till hans situation i Frankrike. Anknytningsinvandring kan vara ett alternativEn möjlighet för din partner att kunna bosätta sig permanent i Sverige är genom anknytningsinvandring. Detta förutsätter att ni planerar att sammanbo som sambos när din partner flyttar till Sverige. Vidare finns ett försörjningskrav som du som anknytningsperson måste uppfylla. Detta innebär att du behöver ha en inkomst som efter skatt och boendekostnader uppgår till 8 264 kr. Ytterligare ett krav är att du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard, vilket i praktiken innebär att du behöver ha en bostad som har minst ett rum med ett kök eller en kokvrå. Denna bestämmelse återfinns i 9 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.För din partner gäller inledningsvis ett krav på att han måste kunna styrka sin identitet, exempelvis genom att uppvisa ett giltigt pass. Det finns även ett krav på att ansökan om anknytningsinvandring ska skickas in innan man reser in i Sverige. Undantag från detta kan göras, men finns inget som tyder på att ett sådant skulle göras i denna situation.Mer information om anknytningsinvandring och information om hur en ansökan görs finns på Migrationsverkets hemsida. Vänliga hälsningar,

Vad krävs för att få bli folkbokförd om man är medborgare i ett tredje land?

2020-09-16 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Min pojkvän och jag bor redan tillsammans men vill få den riktiga statusen som sambo i Sverige. Jag är svensk medborgare och kan försörja oss båda. Min pojkvän har flyktingstatus med resedokument från Italien utan att ha ett medborgarskap i Italien och nu undrar vi hur vi kan bli sambo i Sverige?Han måste ha ett personnummer för att vi ska kunna registrera oss på samma adress hos Skatteverket och när vi läser på Skatteverket och Migrationsverkets webbsidor är det svårt att hitta svar på vad som gäller för någon med flyktingstatus från annat land. Så snälla, hjälp oss att reda ut vad som gäller egentligen.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din pojkvän kommer att behöva ansöka om uppehållstillstånd i Sverige Din pojkvän har rätt att befinna sig i och resa inom EU. Han räknas dock inte som en EU-medborgare, utan som en medborgare från ett tredje land. För att din pojkvän ska kunna folkbokföra sig i Sverige behöver han alltså ha ett giltigt uppehållstillstånd. Utöver detta måste han dessutom kunna visa för Skatteverket att det är sannolikt att han kommer att bo i Sverige i minst ett år. Vilken typ av uppehållstillstånd bör din pojkvän söka? Din pojkvän har rätt att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Han kan beviljas uppehållstillstånd på olika grunder, men jag kommer endast redogöra för de två grunder som verkar vara mest näraliggande i hans fall. Din pojkvän har rätt att ansöka om uppehållstillstånd på grund av sin flyktingstatus, vilket framgår av 5 kap. 1 § Utlänningslagen. För att Migrationsverket ska bedöma att din pojkvän har flyktingstatus måste han visa på att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och att han inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill ta del av sitt hemlands skydd. Detta framgår av 4 kap. 1 § utlänningslagen. Din pojkvän har även rätt att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig, då ni redan nu lever som sambos. Denna rätt grundas på 5 kap. 3 § första punkten utlänningslagen. Detta förutsätter dock att du kan uppfylla det försörjningskrav som framgår av 5 kap. 3 b § utlänningslagen, där det anges att du behöver ha en bostad av tillräcklig storlek och standard till er båda, samt kan uppnå ett visst normalbelopp. För år 2020 ligger normalbeloppet för två sammanboende vuxna på 8 264 kr. För att din bostad ska anses vara av tillräcklig storlek och standard måste den ha ett kök eller en kokvrå. En asylansökan är ofta svårare att få igenom då Migrationsverket ställer upp höga krav, däremot ska en sådan ansökan göras i Sverige. En ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan i ert fall vara enklare att få beviljad, men denna måste dock göras från utlandet. Din pojkvän behöver dock inte söka från sitt hemland, utan det räcker med att han söker från ett land som hans resedokument ger honom rätt att vara i. Mer om hur en ansökan görs hittar du på Migrationsverkets hemsida. Vad händer efter att din pojkvän har blivit beviljad uppehållstillstånd? När din pojkvän har blivit beviljad uppehållstillstånd så ska han besöka ett av Skatteverkets kontor där han ansöker om att bli folkbokförd i Sverige. Efter att Skatteverket har folkbokfört honom kommer han att få ett brev hemskickat med sitt personnummer. Vänliga hälsningar,

Vem behöver uppfylla försörjningskravet?

2020-08-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang min väninna och hennes familj och vilka villkor som gäller för att de ska få flytta till Sverige och arbeta här. Min väninna är svensk, svensk medborgare, född och uppvuxen i Sverige men har bott i New York de senaste 25 åren. Hon är gift med en amerikan som även är amerikansk medborgare. Min väninna säger att för att få flytta hit måste mannen ha fast jobb och bostad här redan innan de alla flyttar hit. Är detta verkligen sant? Vad krävs för att han kan få arbetstillstånd ?Tack för svar! Med vänlig hälsning Anna Tersmeden
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som är gift med en svensk medborgare har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning, vilket framgår av 5 kap. 3 § första punkten utlänningslagen. För att ansökan om uppehållstillstånd ska godkännas måste anknytningspersonen, alltså din väninna, uppfylla ett försörjningskrav. Försörjningskravet innebär att hon måste kunna försörja sig själv samt hennes familjemedlemmar, Detta innebär att din väninna måste ha en inkomst som efter skatt täcker den faktiska boendekostnaden samt ett visst normalbelopp. För 2020 är normalbeloppet 8 264 kr. Denna inkomst kan bestå av lön, arbetslöshetsersättning, sjukpenning, eller inkomstgrundad ålderspension. Försörjningskravet kan dessutom uppfyllas om din väninna har en tillräckligt stor förmögenhet som hon själv, hennes man, och eventuellt även hennes barn, om de också ansöker om uppehållstillstånd, kan leva på i två år. Utöver detta måste din väninna ha en bostad av tillräcklig storlek och standard. För två vuxna utan barn är bostaden tillräckligt stor om det finns ett kök eller en kokvrå. Om barn ska bo i bostaden måste bostaden ha fler rum, det är dock tillåtet att barn delar rum med varandra. Eftersom din väninna inte är bosatt i Sverige kräver Migrationsverket dessutom att hon manifesterar en konkret avsikt att flytta tillbaka till Sverige. Ett exempel på detta är att införskaffa en bostad som är inrättad för åretruntbruk. Vidare kan det vara bra att veta att även utländska, ogifta barn under 18 år har rätt att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning, vilket framgår av 5 kap. 3 § andra punkten utlänningslagen. Alltså kommer din väninnas barn inte ha rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning om de är över 18 år gamla. Om din väninnas barn har svenskt medborgarskap behöver de dock inte ansöka om svenskt uppehållstillstånd, och omfattas alltså inte heller av försörjningskravet. Mer om vad som gäller för någon som vill ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning, och hur en sådan ansökan, som ska göras innan inresa till Sverige, görs, hittar du på Migrationsverkets hemsida. Vänliga hälsningar,

Kan man få uppehållstillstånd på grund av anknytning även om ens partner inte är bosatt i Sverige?

2020-07-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag ar svensk medborgare som har bott I USA I 30 ar. Har funderat pa att flytta hem inom ett par ar. Kommer att vilja ta frugan med mig forstas. Vi har bostad och total pension $5000.00/manad. och runt $150.000 sparat. Kan hon folja med och soka uppehallstillstand I Sverige. VanligenThomas P Kjellman
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fru har rätt till uppehållstillstånd En person kan tilldelas uppehållstillstånd i Sverige på grund av att denna person är maka till en person som är bosatt i Sverige, enligt 5 kap. 3 § första punkten utlänningslagen. Då du inte längre är bosatt i Sverige kräver Migrationsverket att du visar på en tydlig avsikt att bosätta dig i Sverige för att din fru ska kunna hänvisa till dig som anknytningsperson, alltså den person som gör det möjligt för henne att få ett uppehållstillstånd i Sverige. Denna avsikt kan komma till uttryck på olika vis, bland annat genom att du införskaffar en bostad för åretruntbruk. Vad krävs för att din frus ansökan ska accepteras? När någon ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning finns ett försörjningskrav som framgår av 9 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär att du som anknytningsperson ska kunna försörja både dig själv och din fru. Rent konkret innebär detta att du ska ha en inkomst som innebär att du efter skatt och din faktiska boendekostnad har minst 8 264 kr över. Din inkomst kan bestå i både lön från arbete och inkomstgrundad pension, men du kan även hänvisa till en förmögenhet, exempelvis en ihopsparad summa, som ni kan leva på i minst två år. Utöver detta ska du ha en bostad av tillräckligt stor storlek och standard att bo i. För två sammanboende makar krävs att bostaden har kök eller kokvrå. Bostaden ska dessutom kunna användas från den dag din fru kommer till Sverige. Avslutningsvis ska även sägas att en ansökan ska göras innan din fru kommer till Sverige. Mer information om du hur du bör gå tillväga finns på Migrationsverkets hemsida. Vänliga hälsningar,

När gäller försörjningskravet?

2020-06-24 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag är svensk medborgare och bor för tillfället i Australien med min partner sedan 4 år tillbaka (australiensisk medborgare) och vår gemensamma dotter på 1 år (även hon svensk medborgare). Om vi vill flytta hem till Sverige gäller försörjningskrav eller inte då man som en hel familj flyttar hem?Tack på förhand!
Aras Tofek |Hej! Försörjningskravet innebär att den person som en utlänning åberopar anknytning till, alltså den person som är anledningen till att en utlänning väljer att bosätta sig i Sverige, kan försörja både sig själv som utlänningen och dessutom har en bostad av tillräcklig standard och storlek för sig själv och utlänningen. Detta framgår av 9 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige9. Vem är anknytningsperson? Eftersom du och din partner har ett gemensamt barn går det att argumentera både för att du är anknytningsperson, och för att er dotter är anknytningsperson. Eftersom du och din partner har ett gemensamt barn kommer Migrationsverket att först pröva om din partner kan få ett uppehållstillstånd på grund av din partners anknytning till dig. Om Migrationsverket anser att din partner inte kan få ett uppehållstillstånd med anknytning till dig kommer myndigheten istället pröva ifall din partner kan få uppehållstillstånd med anknytning till er dotter. Vem som är anknytningsperson har betydelse Som utgångspunkt gäller försörjningskravet för anknytningspersonen när en utlänning flyttar till Sverige. Detta innebär att om Migrationsverket bedömer att din partner kan få uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till dig, så kommer du behöva uppfylla försörjningskravet. Om Migrationsverket istället bedömer att er dotter är anknytningsperson så gäller inte försörjningskravet, eftersom er dotter är under 18 år. På Migrationsverkets hemsida finns ytterligare information om vilka regler som gäller angående anknytningsinvandring och när försörjningskravet anses vara uppfyllt. Vänliga hälsningar,