Om man skriver sin privata information någonstans offentligt, får andra personer ta den informationen och sprida den?

2020-08-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Om man skriver sin privata information någonstans offentligt, får andra personer ta den informationen och sprida den? Privat information menar jag då som, stad man lever i, för och efternamn.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har du publicerat/skrivit ner namn och stad du bor i offentligt finns det inget som hindrar andra från att ta del av informationen. Så länge det på denna offentliga handling som du skrivit information om dig själv på utlovas någon form av sekretess, eller där de klargör hur de hanterar privat information enligt exempelvis GDPR sker det inget "olagligt" ifall andra tar del av den genom att exempelvis sprida det.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vilka lagar styr kommuners verksamhet?

2020-07-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag undrar vilken lagstiftning man lutar sig mot när exempelvis en kommun beslutar att det är tillträdesförbud till ett område edyl.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du kan ta en till på Kommunallagen och Förvaltningslagen. Dessa lagar är några av de författningarna som styr kommunens verksamhet och jag tror du kan hitta svaret på din fråga i dessa.Återkom om du har fler frågor!Vänligen,

Vad händer om jag vägrar att legitimera mig för polis?

2020-04-30 i Polis
FRÅGA |Vad händer om man vägrar uppge sitt namn och personnummer till polisen? Och om man under 18år vägrar uppge namn osv. Vad händer då? Kan det hända att man får sitta i en cell som "okänd"?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt så finns det ingen allmän skyldighet att legitimera sig och uppge sitt personnummer när man befinner sig på allmän plats och polisen ber om exempelvis din legitimation. Om polisen har en särskild anledning att misstänka att du är skyldig till ett brott eller är efterlyst av någon anledning så kan de omhänderta dig ifall du vägrar att uppge namn och personnummer enligt 14 § Polislagen. Det är alltså endast då du misstänks för ett brott och vägrar legitimera dig som polisen kan omhänderta dig och sedan försöka identifiera dig. Du kan alltså hamna hos polisen som "okänd", men de kommer med stor sannolikhet att kunna identifiera dig efter att du blivit omhändertagen. Enligt 16 § 2 st. Polislagen ska polisen frige den omhändertagna så fort den har identifieras. Annars får en person max omhändertas i 6 timmar eller 12 timmar om det finns väldigt starka skäl till att personen identifieras. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Är det tillåtet att filma polisen på allmän plats?

2020-03-31 i Polis
FRÅGA |Har jag rätten att dokumentera polisens arbete via video på allmän plats? Och kan filmning i sig anses som störande av ordning och giltigt skäl för avvisning från platsen?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt svensk rätt finns det inget som hindrar dig från att filma polisen på allmän plats eftersom det är tillåtet att filma vad man vill på allmänna platser under förutsättningen att det är man själv som håller i kameran. Polisen har ingen rätt att beslagta kameran eller hindra dig från att filma så länge du inte bryter mot lag eller andra ordningsregler. Det är viktigt att du inte stör eller försvårar arbetet för polisen i deras tjänsteutövning under tiden du filmar. Håller du dig på avstånd och inte är "i vägen" är filmandet inte störande av ordning och polisen har under nämnda förutsättningar inga giltiga skäl att avvisa dig från platsen. Dock är det viktigt att tänka på att du inte får filma personer på privata platser. Skulle polisen ingripa i filmandet och kanske bruka mer våld än nödvändigt är det bästa alternativet att försöka få ner det på film som bevis och inte göra motstånd eller ge svar på våldet eftersom det inte finns någon nödvärnsrätt mot polisen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Förutsättningar för förlängd uppehållsrätt.

2020-08-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Min flickvän är ifrån Rumänien och vill stanna mer än 90 dagar, hennes mamma har svenskt medborgarskap. Hur fungerar det? Kan hon stanna för att hennes mamma har medborgarskap eller måste hon ansöka om uppehållstillstånd?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rumänien är medlemmar i EU och därför får dess medborgare vistas i Sverige under tre månader max utan att behöva göra något annat än att ha ett giltigt id/pass. Det finns två olika situationer där en EU medborgare kan få stanna längre än 90 dagar i Sverige. EU medborgaren måste först ansöka om förlängd uppehållsrätt. Förutsättningarna för att detta ska beviljas är 1) om personen är arbetstagare eller egen företagare och 2) om personen är arbetssökande, student eller utöver detta har tillräckliga tillgångar för att kunna försörja sig själv under vistelsen i Sverige. Dessutom behövs en giltig sjukförsäkring. Att din flickvän har en mamma i Sverige som är svensk medborgare är inte ensamt tillräcklig grund för att bevilja förlängd uppehållsrätt. Detta med utgångspunkt i att din flickvän är över 18 år gammal.Är hon minderårig har mamman möjlighet att få vårdnad om barnet och då kan din flickvän permanent flytta till Sverige, detta är en process jag inte går djupare inpå eftersom jag antar att din flickvän är myndig. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur blir man jurist?

2020-07-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej, jag undrar hur man kan bli jurist, är det möjligt att studera rättsvetenskaps programmet och sedan byta till juristprogrammet med tanke på att dessa program delar kurser. Vill verkligen höra från någon som redan är färdig utbildad.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att bli jurist måste man läsa juristprogrammet på 4,5 år som ges vid högskolor eller universitet. Det går tyvärr inte att kombinera kurser eller byta från ett program till juristprogrammet. Du måste komma in antingen med dina gymnasiebetyg, högskoleprovet eller betyg du har fått läsa upp/förbättra på komvux/folkhögskola. Det finns dock andra vägar att komma in på juristprogrammet i Lund och Uppsala. För att komma in i Lund kan du läsa en distanskurs som heter Utvidgad Juridisk Introduktionskurs (UJIK). Utbildningen går ut på att man på distans läser juridik på grundnivå och sedan får chans att skriva ett prov. Får du högsta betyget AB på slutprovet får du en plats på första terminen i Lund. Uppsala har en liknade kurs som kallas för Juridiskt grundår. Skillnaden är att detta inte är en distanskurs utan man går första och andra terminen av juristprogrammet antingen i Uppsala eller Gotland. Får man betyget AB sammanlagt på de båda terminerna får man fortsätta på tredje terminen av Juristprogrammet i Uppsala, klarar man inte det avslutas utbildningen. Du kan läsa mer om UJIK och Juridiskt Grundår på universitetens hemsidor. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Giftermål med person som väntar på uppehållstillstånd

2020-03-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är en tjej som lever med en man som väntar på tillstånd att få stanna i Sverige. Vi vill gifta oss i rådhuset snart. Vad är viktigt för mig att göra inför det? Vad måste jag tänka på?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Juridiskt finns det inga hinder eller något som du särskilt behöver tänka på innan ni gifter er borgerligt eftersom ni (utifrån det du skrivit) redan har ansökt om uppehållstillstånd. Det kan dock vara bra att meddela migrationsverket om att ni har gift er eftersom detta kan vara en viktig faktor när de avgör huruvida han får uppehållstillstånd eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gäller sekretess för moderbolag?

2020-02-29 i Sekretess
FRÅGA |Om ett kommunalt dotterbolag sekretessbelagt en uppgift, är den uppgiften också sekretessbelagd för moderbolaget?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja, det som är sekretessbelagt hos kommunalt dotterbolag gäller även för moderbolaget.Vänligen,