Vad gäller för att åberopa fel vid köp av lös egendom

2020-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Köpt en 11 månader gammal katt från privatperson den 28/8-20 på blocket. Märkte vid köp att katten är väldigt mager och ganska smutsig i öronen. Kommenterade på det och han tyckte det var "normalt" då alla får skit i öronen. Han sa att var det några problem så hade han dålda-fel försäkring.Dagen efter tar min pappa en titt på henne och bekräftar att det är öron skabb. Senare på dagen märker jag hur mycket det luktar i rummet hon är i och ser att hennes rumpa är väldigt svullen, så kollar på nätet och det stämmer in på Analsäcksinflammation. Jag har inte kunnat ta henne till vetrinär ännu pga att det är helg och inget är öppet. Jag ska kontakta honom och förklara vad jag kommit fram till och att jag ska ta henne till vetrinär, har bara inte hunnit ännu.Det jag undrar är hur detta funkar med hans dolda-fel. Blir det att jag betalar för allt nu och skickar kvittorna till honom så att han kan registrera det med sin försäkring? Eller är det att man kommer överens om en ersättning som han får betala? Räknas det som dolt fel? Hade uppskattat hjälpen, tack på förhand!
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av din fråga framgår det att du köpt en katt av en privatperson för enskilt ändamål. En katt är i lagens mening att betrakta som lös egendom och således är köplagen (KöpL) tillämplig på frågan, 1 § KöpL.I mitt svar utgår jag ifrån att du inte har någon sakkunskap rörande katters fysiologi.För att kunna göra påföljder gällande mot säljaren fordras att det föreligger fel i den sålda varan. Det man köper ska stämma överens med bland annat den kvalitet och de egenskaper som följer av avtalet. Om hälsotillståndet på katten avviker från det som avtalats eller från vad du som köpare haft fog att förutsätta anses det föreligga ett fel i lagens mening, 17 § KöpL. Kattens öron & inflammationenDu som köpare får inte åberopa fel som du måste ha antagits känt till vid tidpunkten för köpet, 20 § 1 st. KöpL. Vid köp av lös egendom har du dessutom ingen obligatorisk undersökningsplikt som köpare. Det är endast om säljaren innan köpet uppmanat dig att undersöka katten, 20 § 2 st. KöpL. Det verkar inte vara fallet här. Du skriver att säljaren kommenterade smutsen i öronen och sa att det var normalt. Så länge du inte visste vid köpet att just omständigheten med smutsen i öronen faktiskt hade kunnat vara skabb, kan du hävda fel och göra påföljder gällande mot säljaren. Tidpunkten för när du ska ha vetat detta är när du köpte katten. Att du fick reda på omständigheterna dagen efter spelar i sådant fall således ingen roll i sammanhanget.Vad gäller inflammationen tyder inget på att det finns någon omständighet som i och för sig kunnat tyda på fel och att du förstått sambandet mellan denna och felet. Här kan du således även hävda att fel föreligger då du inte borde antagits ha känt till detta vid köpet, 20 § 1 st. KöpL.Tidpunkt för bedömningen av om fel föreliggerI ditt fall nådde vetskapen om att katten var sjuk dig först dagen efter köpet. Frågan huruvida katten är behäftad med fel bedöms med hänsyn till dess beskaffenhet när den byter hand, det vill säga när själva köpet äger rum och säljaren ansvarar för fel som funnits redan då men som visar sig först senare, 21 § 1 st. KöpL.Vad utgör dolda fel?Vad gäller frågan huruvida kattens hälsotillstånd är att se som ett dolt fel är en bedömningsfråga. Med tanke på att smutsen redan innan köpet ägde rum kommit till synligt uttryck är detta att betrakta som ett dolt fel om du inte insåg att det var en sjukdom vid köpet. Vad gäller inflammationen uppdagades inga tecken på denna innan köpet. Således är det att betrakta som ett dolt fel.Säljarens försäkring och din möjlighet till ersättningExakt hur det funkar med hans försäkring kan jag inte svara på. Däremot har du rätt att kräva honom på ersättning för dina kostnader hos veterinären. Enligt 40 § 1 st. KöpL har du rätt till ersättning för den skada du lider på grund av att katten är behäftad med fel. Dock enbart för direkta förluster, vilket kostnad för veterinär faller under (jfr 67 § 1 st. KöpL).Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Är det något mer du undrar eller har du följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig igen.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid köp på blocket och man inte får sin vara?

2020-08-30 i Köplagen
FRÅGA |Hejja mitt problem är att jag ville ha en vara på blocket men visste inte om jag skulle våga, man har ju hört en del,men tyckte det var ok när han skickade en fraktsedel från DHL och fyllt i alla saker mitt namn och hans nam och så vidare, men han skickade aldrig varan och DHL tror att han fyllde i deras tomma fraktsedel med egna uppgifter, och skickade mig en skärmdump, och fick så sina pengar och jag blev lurad, efter det har jag försökt prata med honom på mobilens sms, för någon telefon bryr han sig inte om, han svarar inte och det är lönlöst, känns lite som han vunnit, har är otrevlig och fräck i mun, på sms, har polisanmält och fallet ligger öppet? och blocket har tagit alla hans uppgifter, men vad hjälper det, några pengar får jag nog inte tillbaka
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har lite svårt att utläsa vad din faktiska fråga är till oss, så jag ska försöka allmänt förklara för dig vad som gäller vid köp på blocket av privatpersoner, och vad du kan göra i din situation.Köplagen – civilrättsligt ansvarVid köp mellan privatpersoner gäller köplagen. Denna lag är dock dispositiv, vilket innebär att ni kan avtala bort regler som gäller i den lagen och komma fram till era egna villkor (3§ köplagen). Köpet du gjort är ett så kallad transportköp, där säljaren anlitar en självständig transportör att leverera din vara till dig, så som DHL. Om ni inte avtalar något särskilt, gäller att varan anses avlämnad till dig när säljaren lämnar den till transportören (7§ andra stycket Köplagen). Detta innebär att risken för vad som händer varan under transporten, om den så går sönder eller försvinner, vilar på köparen (13§ köplagen). Då är köparen skyldig att betala för varan även om den har förstörts eller kommit bort (12§ köplagen). Det innebär också att du som köpare inte kan göra några påföljder gällande mot säljaren, rent civilrättsligt. Du kan alltså inte häva köpet, kräva tillbaka dina pengar eller få skadestånd. Du får då istället vända dig till DHL med ditt skadeståndsanspråk, om det är så att det är de som har slarvat bort ditt paket. Detta ovan gäller dock endast om säljaren faktiskt har lämnat varan till transportören. Har han lurat dig eller liknande har han begått ett avtalsbrott, och då är ert köp ogiltigt (30§ avtalslagen). Brottsbalken – straffrättsligt ansvarOm han inte har lämnat över varan till transportören, och istället lurat dig och inte skickat den alls, kan han gjort sig skyldig till brottet bedrägeri. Den som vilseleder annan till handling, alltså lura dig till att betala för en vara han inte tänker skicka, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde, kan dömas för bedrägeri till fängelse högst två år (9 kap. 1§ brottsbalken). Om gärningen utifrån skadan omfattning och liknande anses som ringa, döms man istället till böter eller fängelse högst sex månader (9 kap. 2§ brottsbalken).Om han skulle bli dömd för ovan brott, kan du även begära skadestånd av honom för de pengar du betalat. Råd i ditt fallSom jag förstår dig så har du redan kontaktat polisen, vilket är bra. Misstänker du att han inte har skickat varan, och om han inte heller gör sig kontaktbar för att försöka reda ut detta, är det något polisen kan utreda så som bedrägeri. Att ärendet står öppet hos dem innebär mest troligt att de håller på att utreda omständigheterna kring brottet, försöker få tag på gärningsmannen, han kanske har lurat flera eller liknande. När polisen har utrett färdigt kommer åklagaren fatta beslut om åtal ska väckas. Du kommer då underrättas och kallas till tingsrätt så som målsägande där du kan kräva ersättning för skadan du lidit. Om åklagaren inte anser att det finns tillräckligt för att styrka att ett brott har begåtts, kan du väcka talan vid tingsrätt som ett tvistemål, alltså ett civilrättsligt ärende. Dock kommer du inte få rätt, om du inte kan göra det övervägande sannolikt att han inte har skickat varan. Det är köparen som tyvärr står risken vid transportköp, och kan han då bevisa att han har skickat varan är det tyvärr du som förlorar dina pengar utan att få varan. Men om han inte har skickat varan, har han begått ett avtalsbrott och då kan du få skadestånd i ett tvistemål även om polisen inte kan bevisa brottslig handling. Men du måste då kunna göra det övervägande sannolikt att han inte har skickat varan, vilket kan vara ganska svårt. I nuläget rekommenderar jag dig nog att vänta tills polisen utredning är klar, även om det kan ta tid. Du kan fortsätta kontakta säljaren, men om det inte hjälper och om polisens utredning inte kommer någonstans, kan du väcka talan i tvistemål vid tingsrätten där säljaren bor. Men glöm inte att detta bör du endast göra om du kan göra det övervägande sannolikt att han inte har skickat varan. Annars är tyvärr risken din och en rättsprocess kan bli kostsam om man förlorar den. Behöver du ytterligare hjälp eller vill specificera din fråga, är du välkommen att skriva till oss igen eller kontakta våra jurister för vidare rådgivning. De kan även hjälpa dig med utformandet av en stämningsansökan och liknande om du vill stämma säljaren i civilrättsligt. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina problem!Vänligen,

Kräva kompis på att få pengar för ett köp

2020-08-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag köpte en par byxor av en kompis för 700kr och inte fått dom än. Och han drygar bara ut när jag skriver till honom. Går detta att anmäla?
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att jag kan hjälpa dig besvara din frågan. Jag tänker dela upp frågan i två delar. (1) De köprättsliga rättigheterna du har. (2) Hur du ska gå tillväga för att få dessa, både juridisk men även praktiskt.KöprättsligtDu har köpt ett par byxor av en kompis, d.v.s inte av ett företag. De gör att Köplagen gäller, 1 § KöpL. Köplagen har regler som gäller om inget annat har avtalats, 3 § KöpL. De framgår inte att ni har avtalat om någon leveranstid. Enligt köplagen ska då varan levereras efter skälig tid, 9 § KöpL. Säljaren har dock ingen skyldighet att leverera förens varan är betald, 10 § KöpL. Från de uppgifter som du har givet så utgår jag från att du har betalat och att de har gått ett tag där säljaren har försökt undvika dig. Eftersom de verkar som de har passerat en längre tid och de är ett köp där man kan förvänta sig att varan finns tillgänglig direkt efter köpet och att de inte tar någon längre tid för säljaren att leverera varan så får säljaren anses vara i dröjsmål. Han har inte levererat varan inom skälig tid, jfr 9§ KöpL och 22 § KöpL. Vid ett dröjsmål så får man kräva att köpet fullgörs d.v.s att din kompis levererar varan eller - om dröjsmålet är väsentligt - att avtalets hävs. Eftersom köp av kläder inte är något akut oftast så kan ett lite längre dröjsmål accepteras innan de anses vara väsentligt. Men givet att din kompis inte verkar vilja leverera alls så utgår jag från att de i vart fall inom snar framtid kommer vara ett väsentligt dröjsmål. Att han undviker dig får anses göra att de blir ett väsentligt dröjsmål tidigare då de kan förväntas att han aldrig kommer leverera vilket påverka dig.SammanfattningDu har alltså rätt att både häva köpet och kräva fullgörelse. Ifall köpet hävs så ska prestationerna återgå, d.v.s du ska få tillbaka dina pengar. Om du kräver fullgörelse så ska säljaren prestera. Processrättsligt Nu är frågan hur du ska gå tillväga för att få denna rätten när inte din kompis verka vilja svara. Jag kommer först att ta fram de juridiska möjligheterna. Jag kommer dock sist ge lite praktiska råd. De första du kan göra är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden (KFM). Här kan du inte kräva fullgörelse utan enbart pengarna tillbaka med den grunden att du har rätt att häva avtalet. Se här hur de går till. Detta har dock en avgift på 300 :- som visserligen kan vältras över på säljaren men ändå skapar merkostnader. Den andra möjligheten du har är att vända dig till domstolen och kräva fullgörelse genom en s.k fullgörelsetalan, 13 kap. 1 § RB. Detta gör du genom att skicka in en stämningsansökan till domstolen där du yrkar på att säljaren ska förpliktas ge ut byxorna och att grunden för det är köp avtalet som ni har ingått. Som bevis för detta kan du ha t.ex kvitto på betalning, textmeddelande om köpet eller vittnesmål, 42 kap. 1 § RB. Se mer här. Även detta har dock en avgift som också kan vältras över på säljaren men som sagt, här kommer merkostnader. Så vad rekomenderar jag rent praktiskt? Jag rekommendera att du ska vända dig till säljaren och visa att du är medveten om att dessa möjligheter finns och att på så sätt "tvinga" honom att prestera med hot om process. Fungerar inte det skulle jag verkligen fundera på om de är värt att process mot kompisen eftersom de alltid finns en chans att eventuella merkostnader gör att de inte är värt det. Med vänliga hälsningar

Dolt fel i varan

2020-08-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej har köpt en husbil privat ocg det visade sig finnas disel i vattentanken , det va inget som sas vid köpet och vi undersökte alldrig vattnet bara pumpen , någon har ju tankat disel i fel tank , , kan vi göra något åt detta
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller köp mellan privatpersoner är köplagen tillämplig. När du köper en vara ska denna stämma överens med vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Med detta menas att husbilen i ditt fall inte får avvika från vad du kan förvänta dig av en husbil. Du som köpare har däremot en skyldighet att undersöka varan innan köpet, om säljaren uppmanar dig till detta. Undersöker du inte varan kan du inte heller åberopa fel som du vid undersökningstillfället bör ha upptäckt (20 § Köplagen). Här utgår man från vad en helt normal person bör upptäcka vid en undersökning. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon skyldighet att undersöka varan om säljaren inte uppmanar till detta. Har man däremot undersökt varan får man därefter inte åberopa fel som man bör ha upptäckt. Att det var diesel i vattentanken kan man nog säga inte är någonting som en vanlig person ska upptäcka vid en undersökning av varan. Med detta sagt går det att åberopa detta fel även om du undersökt husbilen. Det kan vara ett s.k. dolt fel. Det är säljaren som svarar för fel som fanns vid tidpunkten för riskövergången även om felet visar sig först senare (21 § Köplagen). Risken går över på köparen när varan anses avlämnad (13 § Köplagen). Är varan felaktig så får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § köplagen). Du har alltså rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för köparen (34 § köplagen). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § köplagen). Hävning kan endast ske om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insett eller borde insett detta (39 § köplagen). Sammanfattningsvis är det troligtvis att anse som fel i varan och du har därmed rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag och kanske möjligtvis häva köpet beroende på omständigheterna i övrigt. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man begära skadestånd om det är fel på varan man köpt?

2020-08-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en bil av en privatperson och ska driva vidare ärendet i tingsrätten.Fel på bilen va de innan jag köpte den men säljaren nämnde aldrig något om just detta felet. Bilen gick att köra hem sen slutade den driva framåt. Och det är ett allvarligt fel. Kostnaden för de går upp imot 15 tusen kronor och det är pengar jag inte har. Jag undrar om man kan yrka skadestånd utöver avhjälpande dvs att säljaren står för kostnaderna hos verkstad för att få den lagad och skadestånd till mig för jag blivit lurad på köpet? Är det möjligt?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill väcka talan i tingsrätten gentemot den säljare som du köpt en bil av. Du undrar därför om du, utöver avhjälpande, kan kräva att säljaren ska betala skadestånd till dig. Jag förstår det också som att det är fråga om en begagnad bil som du köpt av en privatperson, vilket betyder att det är köplagen (här) som är tillämplig i ditt fall.Skadestånd vid fel i varaOm man har köpt en felaktig vara kan köparen kräva skadestånd enligt 30 § köplagen (här). Detta innebär dock inte att man kan få skadestånd för vilken skada som helst. Reglerna för skadeståndet på grund av fel i vara finns i 40 § köplagen (här). Huvudregeln är att ersättning bara ges för direkta skador, vilket betyder att det ska vara fråga om förluster som direkt beror på att det var fel i varan. Detta kan alltså vara kostnader som du tvingats stå för utövar reparationskostnader. Om säljaren däremot "handlat i strid med god tro och heder" så kan man även få ersättning för indirekta skador. Indirekta förluster som kan ge rätt till ersättning finns i 67 § köplagen (här).SammanfattningJag har inte tillräckligt med information för att avgöra om säljaren handlat i strid med tro och heder och jag kan därmed inte uttala mig om du bör yrka (begära) skadestånd för även indirekta förluster. Som utgångspunkt kan i alla fall sägas att skadeståndet oavsett bara kan betalas för ekonomiska förluster, och alltså inte som någon form av ersättning för att man blivit lurad eller liknande. Du kan tänka att du vill försöka sätta dig själv i samma ekonomiska situation som om det inte hade varit något fel på bilen.Jag önskar dig lycka till med din process i tingsrätten!Vänligen,

felaktig uppgift i annonsen

2020-08-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag tog över en bil- privatleasing via blocket i slutet av förra året och det visade sig att den förra ägaren ljög om hur många mil som ingick i privatleasing. I annonsen står det klart och tydligt att det ingår 6000 mil. När jag väl skrev på privatleasing avtalet så stod det inget om hur många mil som ingick i avtalet, i privatleasing avtalet stod det dock att vissa villkor står i original leasingavtalet som är mellan bilföretaget och den första ägaren. Detta kontrakt visades inte för mig. Detta var inget jag tänkte på när jag skrev på då jag i god tro trodde det var 6000 som ingick då det stod klart och tydligt i annonsen samt att han sa det muntligt. Nu i efterhand fick jag betala cirka 10 000 kr för att köpa till dom milen som fattades. (Det ingick endast 4500 mil) Hade jag vetat om att bilen endast hade 4500 mil så hade jag ju självklart inte tagit över privatleasingen då det hade varit lite för dyrt.Den förra ägaren är inte intresserad av att prata med mig trots att jag har en kopia på annonsen. Kan jag anmälan den förra ägaren på något sätt ?
Jakob Westling |Hej och tack att du valde Lawline med din fråga! Jag ska försöka utreda de civilrättsliga och straffrättsliga momenten som jag kan läsa av från frågan. Straffrättsligt:Det som sticker ut rent straffrättsligt är bedrägeribrottet; 9:1 BRB.För brott krävs det att säljaren dels visste om att avtalet endast täckte 4500 mil, och inte 6000 mil. Utöver det krävs det att han uppgav sig missvisande om detta faktum, vilket känns utrett med tanke på annonsen som tydligt uppgav 6000 mil.Du nämnde också att du inte hade köpt bilen om du hade vetat om omständigheten med avtalet, vilket uppfyller kravet om att " medelst vilseledande förmår någon till handling".Det är även till vinning för säljaren då hen troligtvis inte hade kunnat sälja bilen för det avtalade priset om omständigheterna var kända. Skadan för dig är konstaterad. Det innebär troligtvis att ett brott har begåtts som du kan anmäla till polisen. Civilrättsligt:På den civilrättsliga sidan hittar vi de alternativen som ligger närmre till hands för dig.Jag kommer undersöka problemet från två infallsvinklar; Avtalslagen och köplagen.Båda dessa lagar oss verktyg mot dessa situationer men med olika rättsföljder Avtalslagen:Här tittar vi på 30§ AvtL det S.k ogiltighetsgrunden svek. För att det ska utgöra Svek enligt 30§ krävs att en oriktig uppgift lämnats som påverkar huruvida köpet framskrider eller inte. Det kan vi svara jakande på utifrån ditt svar. Utöver det krävs att säljaren kände till omständigheten. Det är svårt att utröna omständigheten härifrån, men det ligger nära till hands att svara jakande där med, med tanke på avtalet han innehöll där det stod 4500 mil. Rättsföljden av en ogiltighetsgrund är att avtalet är ogiltigt och att rättsläget ska återställas till innan avtalet. D.v.s bilen och pengarna går åter. Köplagen:För att rättsverkningar ska ske genom köplagen så måste ett fel konstateras i varan. Det finns ett antal paragrafer som klargör vad som ska anses utgöra ett fel i varan. Den som är aktuell för oss är 18§ KöpL - vilket stadgar att säljaren har ansvar över uppgifterna som användes vid marknadsföringen av varan, vilket här då är annonsen som visade 6000 mil.Är ett fel konstaterat så fortsätter man till 30§ KöpL, där de olika rättsliga alternativen blir uppställda: Avhjälpning av felet, omleverans, prisavdrag och hävning av avtalet med skadestånd. OBS - enligt §32 köpL måste du inom skälig tid reklamera varan, d.v.s meddela säljaren om att du anser att det finns fel i varan. Din situation ter sig inte väl med avhjälpning, då blir prisavdrag och hävning aktuellt, 37§ köpL - 39§köpL. Du har även rätt till skadestånd enligt 40§ 3st köpL - Där du kan tilldelas skadestånd för utebliven vinst eller förluster du lidit för att du inte kunnat använda varan på korrekt sätt. Sammanfattning:Civilrättsligt har du alltså rätt till att häva avtalet, få tillbaka pengarn samt skadestånd för de förlusterna du har ådragit dig, framförallt de 10,000 kr du fick betala för att åtgärda avtalet.

Vad gäller vid fel i varan?

2020-08-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Köpte en båt som egentligen är jättefin kikade igenom allting. Motorerna i gång och allt verka ok och affären var klar 310.000:-En provtur några dagar senare och så är ena motorn död (troligen sönderrostad).Kan jag överhuvudtaget göra något gentemot säljaren? Elr får jag helt enkelt bara byta elr renovera motorn? Privat person som är säljare Tack på förhand
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagen (KöpL) är tillämplig vid köp mellan två privatpersoner. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad lagen säger när man har köpt något som senare visar sig vara behäftad med fel. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. Kort sammanfattning finns längst ner i dokumentet.Köplagens felreglerEnligt köplagen ska en vara i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet ska varan:-vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används-vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,-ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och-vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.Om varan avviker från vad som sägs ovan eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta ska den anses vara felaktig (17 § KöpL).Om det är så att varan har sålts i "befintligt skick" eller med liknande allmänt förbehåll ska den anses felaktig om-varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet-säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller-varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § första stycket KöpL).FelbedömningEtt viktigt undantag från felreglerna i köplagen är att en köpare inte får åberopa ett fel som hen antas ha känt till vid köpet. Hen får inte heller åberopa fel som hen borde ha märkt vid undersökningen om hen har undersökt varan före köpet eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den. Dock är detta undantag utan betydelse om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § KöpL).Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket KöpL). Denna paragraf innebär att säljaren svarar för fel om felet fanns redan före köpet men visar sig efter köpet.Föreligger det fel?För att kunna gå vidare till nästa steg måste det konstateras att fel föreligger. Enligt 17 § KöpL ska en vara stämma överens med avtalet. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. I detta fall så har du köpt en båt som några dagar senare visar sig vara behäftad med fel (död motor). Detta tycker jag kan vara en avvikelse från avtalet. Men eftersom jag inte känner till avtalet eller omständigheterna vid köpet måste du själv ta ställning till detta genom att beakta vad som står i avtalet eller andra uppgifter som möjligen ha utfäst muntligt vid köpet.Om det är så att båten sålts i "befintligt skick" eller med liknande allmänt förbehåll ska man applicera reglerna enligt 19 § KöpL. Båten anses felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Eller om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet – dvs. om säljaren kände till att motorn höll på att gå sönder och valde att inte berätta det för dig. Eller om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.UndersökningspliktNär man har konstaterat att fel föreligger, måste man också uppfylla undersökningsplikten för att kunna göra gällande påföljderna vid fel. Enligt köplagen får man inte hävda fel som man borde ha märkt vid undersökningen. Vid bedömningen beaktas "hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft av att vid sin undersöknings upptäcka felet" (NJA 1996 s. 598). Ifall att du är en okunnig person måste du anlita en besiktningsman för att anses ha uppfyllt undersökningsplikten. Jag kan inte ta ställning till huruvida du har uppfyllt din undersökningsplikt utan att ha undersökt fallet närmare. Du kan dock alltid åberopa fel ifall säljaren har handlar i strid mot tro och heder. Vidare ska man konstatera tidpunkten för felbedömningen. Enligt lagen svarar säljaren för fel som fanns redan före köpet men visar sig först senare (21 § första stycket KöpL). Jag har svårt att tro att motorn inte var redan i dåligt skick innan köpet. Jag tycker därför att du uppfyller kravet enligt paragrafen och säljaren ska därför svara för felet. Påföljder vid felÄr varan felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hens sida får hen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. (30 § KöpL). När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Köparen får dock alltid åberopa fel om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (32-33 § KöpL). För att kunna göra gällande påföljderna (avhjälpande, omleverans, prisavdrag, osv.) måste du så snart som möjligt ha undersökt varan när den kommit till din besittning och reklamera inom skälig tid. "Kan jag överhuvudtaget göra något gentemot säljaren?"Jag tycker att avhjälpande är aktuellt i detta fall. Enligt lagen har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det (34 § första och tredje stycket KöpL). Köparen får inte kräva avhjälpande av fel eller omleverans, om han inte lämnar säljaren meddelande om kravet i samband med att han reklamerar eller inom skälig tid därefter. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (35 § KöpL). Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren (36 § första stycket KöpL).Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag (37 § första stycket KöpL). Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § KöpL).SammanfattningDu som köpare har rätt att få säljaren att hjälpa dig när varan är felaktig. För att kunna kräva säljaren för att svara för felet måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Först och främst måste man konstatera att det föreligger fel – att varan är felaktig. Vidare ska man se till att det är något som faller utanför ens undersökningsplikt, alltså något som du inte hade kunnat upptäcka. Uppfylls dessa krav, kan man kräva säljaren att bl.a. avhjälpa felet. Du måste dock berätta för säljaren om felet inom skälig tid efter det du märkt felet. Om du låter bli att meddela säljaren, kan du bli miste om din möjlighet att få felet avhjälpt.För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Köpt produkt från Blocket men ej fått den, hur får jag pengarna tillbaka?

2020-08-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag kom i kontakt med en säljare på blocket och vi kom fram till att jag skulle köpa produkten plus en frakta gift på 200 kr, nu har jag skickat betalningen som sammanlagt blev 2700 och säljaren svarar inte och jag misstänker att jag blivit bedragen, vad gör jag för att få tillbaka pengarna?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du som privatperson har köpt produkten från en annan privatperson, vilket gör köplagen och avtalslagen tillämpbar. I detta fall kan det vara så att Blocket endast agerat som förmedlare. Jag skulle råda dig att kontakta Blocket och se om de möjligen kan ta kontakt med säljaren. Annars är det tingsrätten som prövar tvisten. Det innebär att du får polisanmäla säljaren och genom konversationer, kvitton etc. bevisa att du har betalat för en produkt som du aldrig har fått. Därefter får ni båda gå till en tingsrätt där tvisten prövas.Efter att du har polisanmält händelsen och om du har betalat produkten+ fraktavgiften med bankkort, skulle du kunna vända dig till din bank och förhoppningsvis reklamera summan, för att på så sätt få pengarna tillbaka.Jag önskar dig lycka till!Återkom gärna vid ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,