Säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt vid bostadsrättsköp

2019-10-19 i Köplagen
FRÅGA |UPPLYSNINGSPLIKT SÄLJARE KÖPAREVi har köpt en lägenhet i en Brf av en mäklare som ett kommunalt bostadsbolag ägde. Vi träffade mäklaren i lägenheten, läste igenom prospektet på lägenheten samt gjorde en okulär besiktning. Vi frågade även mäklaren om det var några problem med lägenheten men det var det inte sa han. Vi budar på lägenheten, lämnar det högsta priset och betalar handpenning. När vi ska betala resterande pengar vid övertagandet får vi ett papper från en besiktning som Brf har haft när hyresgästen lämnade lägenheten (det kommunala bostadsbolaget säljer ut hyresrätter). När vi kommer hem och läser besiktningsprotokollet finns det bom i kaklet i badrummet enligt protokollet. Vi har inte vetat om detta protokoll vid köpet. Vi har skrivit till dem och vill ha en reducering på köpeskillingen men de vill inte betala något utan hänvisar till att vi har en undersökningsplikt. Vi vet att vi har en undersökningsplikt men de har också en upplysningsskyldighet som vi hävdar att de brustit i när de undanhållit besiktningsprotokoll fram till dagen för tillträde. De har också erkänt att de har undanhållit protokollet från oss eftersom de inte tyckte att det var så viktigt att visa detta.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Köplagen (KöpL) då överlåtelse av en bostadsrätt rör lös egendom.Säljarens upplysningspliktVad som ofta missuppfattas vid köp av en bostadsrätt är att köparen tror att säljaren har en upplysningsplikt om fel som de vet om finns i lägenheten. Faktum är att någon sådan inte finns om det inte rör sig om fel av väsentlig karaktär, 19 § KöpL. Huruvida dessa bommar i kaklet är av väsentlig karaktär eller inte har jag väldigt svårt att avgöra då jag inte helt vet vad det innebär. Dock ska det medföra stora problem för att det vara att anses som väsentligt och omfattas av upplysningsplikten.När det gäller mäklaren har inte heller han ett ansvar att utreda om lägenheten har eventuella fel. Däremot ska han upplysa om sådant han har vetskap om enligt god mäklarsed. Om han har brutit mot denna finns det dock ingen möjlighet för er att kräva någon ersättning på hans ansvarsgrund. I så fall rör det sig istället om att han är olämplig som mäklare och han kan få en varning, bli utesluten ur mäklarsamfundet etc.Köparens undersökningspliktVid köp av en lägenhet har ni som köpare en undersökningsplikt. Denna innebär att ni inte kan åberopa ett sådant fel i lägenheten som ni skulle ha märkt vid en sedvanlig undersökning. Detta omfattar således det som kan ses med blotta ögat. Säljaren är alltså bara ansvarig för så kallade dolda fel, vilka ni inte kan förväntas märka under en vanlig besiktning, 20 § KöpL. Exempel på detta är fuktskador i väggen som inte syns på utsidan eller något annat som ger misstanke om dess existens.När det kommer till felet som ni beskriver "bom i kaklet" är jag en aning osäker på hur detta ser ut. Det jag kan säga är att om denna felaktighet är synlig för er vid en vanlig besiktning så har ni tyvärr inte rätt att åberopa ersättning för denna felaktighet. Om det däremot är så att detta fel är att betrakta som dolt för er och därmed inte kunde förväntas upptäckas av er, så kan säljaren hållas ansvarig.Avslutning och rådOm ni är osäkra på hur dessa bommar i kaklet ska betraktas utifrån det jag har framför ovan är ni välkomna att höra av er till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se och berätta hur de yttrar sig och vad det innebär lite närmre för att jag ska kunna avgöra om de omfattas av upplysningsplikten eller undersökningsplikten. Annars hoppas jag att ni fick svar på era frågor.Vänligen

Fuktskador i badrummet vid köp av bostadsrätt

2019-10-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte min lägenhet i sommar och tog över den 15 augusti. I samband med övertaget upptäckte vi att en kakelplatta runt rören i duschen är borta och istället tätad med silikon. Tog hit en hantverkare som mätte fukten och konstaterade att det är en fuktskada i väggen samt runt golvbrunnen. Anmälde detta till mitt försäkringsbolag inom 30 dagar men eftersom skadan uppkom medan den förra ägaren bodde här, hänvisade de till att han skulle anmäla det hos sitt försäkringsbolag. Det visade sig att hans hemförsäkring bara täckte lösöre och han själv känner inte att han är ansvarig. Badrummet är från 1975 och duschdelen kaklades om 1996. Nu till mina frågor! 1. Om vi går vidare juridiskt, vad är chansen för att det bedöms som hans ansvar att återställa ytskiktet, med tanke på köpares undersökningsplikt, dolda fel, och säljares upplysningsplikt. Han nämnde inget om denna kakelplatta vid överlämning.2. Har fått höra idag från en jurist att man ska skicka en reklamation till säljaren “inom rimlig tid" och att man anmält skadan till försäkringsbolag inom 30 dagar kanske inte räcker. Har det gått för lång tid nu? (Idag 2 månader sedan övertagningsdatum)3. Vad för slags ersättning kan man räkna med, om han skulle bli ansvarig, med tanke på badrummets ålder? Föreningen har tagit på sig att bryta upp och torka stommen, men den boende är ansvarig för att “återställa ytskikten". Förstår ju att han inte kan betala för all uppdatering av material som vi tänkt göra.Mvh
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Köplagen (KöpL) eftersom en bostadsrätt räknas som lös egendom.Undersökningsplikt och upplysningspliktDu har som köpare en undersökningsplikt som omfattar allt som är synligt i bostadsrätten. Detta innebär att du endast kan åberopa så kallade dolda fel mot säljaren. Ett dolt fel kan vara fuktskadan som finns i väggen, men den går bara att åberopa om tätningen med silikon inte på något sätt väcker misstanke om skadan i väggen. Jag förutsätter att denna silikontätning i väggen var synlig för er vid besiktningen och att den därmed inte var gömd för er. Givetvis kan en sådan vara svår att upptäcka, men med tanke på att duschdelen kaklades om för 23 år sedan är det något som talar för att ni som köpare istället bör undersöka så pass gamla, slitna delar ännu mer noggrant. Vid en upptäckt om att en kakelplatta saknas som har ersatts med silikon finns det, med hänsyn till badrummets ålder, även misstanke om att fuktskada kan finnas i väggen, 20 § KöpL. Detta innebär att fuktskadan riskerar att ha hamnat under er undersökningsplikt.Även om det är så att säljaren vad medveten om den saknade kakelplattan och de fuktskador som uppstått har inte säljaren någon generell upplysningsplikt avseende detta. En säljare av en lägenhet behöver därmed inte upplysa köparen om eventuella fel som han känner till såtillvida de inte är att betrakta som väsentliga. Om ett fel är väsentligt eller inte är alltid svårt att avgöra, men min bedömning är tyvärr att denna fuktskada inte är av väsentligt slag, 19 § KöpL. Om ni går vidare med detta juridiskt tror jag därför tyvärr att risken är stor att säljaren inte kommer hållas ansvarig.ReklamationsfristenJag förstår det som att ni har anlitat experthjälp dels med att undersöka om det förelåg en fuktskada till att börja med och nu efter det anlitat jurister som hjälp i ärendet. Ni har dessutom pratat med ert försäkringsbolag om felet. Detta är, enligt praxis, faktorer som erkänner en viss förlängning av reklamationsfristen och därmed bör två månader inte ha varit för lång tid enligt min uppfattning, 32 § KöPL. Om säljarens ansvarOm det skulle vara så att ni ändå skulle få igenom ert yrkande på att säljaren ska hållas ansvarig så ska han ersätta er för den kostnad det hade medfört honom att återställa kaklet i avtalsenligt skick, med andra ord skulle avdrag för ålder och skick göras. Avslutning och rådMed tanke på att felet från första början var synligt och fuktskadorna med största sannolikhet var en följdskada till detta är risken stor att ni inte skulle ha framgång i ert mål. Skulle ni trots detta välja att föra det vidare och vill ha mer hjälp är ni välkomna att anlita en jurist på vår byrå. Är detta av intresse kan ni höra av er till mig så löser jag det. Annars hoppas jag att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.Vänligen

Avtal har företräde framför köplagen

2019-10-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag sålde min husbil för 2 månaders sedan på blocket. En husbil som är 12 år gammal och jag har ägt densedan den var ny.Köparen flög till Stockholm för att köpa bilen och hade väldigt bråttom att komma iväg hem. Så vi gick igenom bilen invändigt med alla funktioner och inredning, samt utvändig exteriör och avslutade med provkörning.Allt inom loppet av 2 timmar. Vi var överens om priset, köparen betalade och åkte hem.Två veckor senare kontaktar köparen mig och berättar att köparen hittat en fuktskada i bilen, köparen har rivit upp delar av golv och vägg och tagit foto. Jag gick direkt med på att hjälpa till med att lösa problemet tillsammans med köparen så vi var överens om en arbetsplan. Bilen skulle tillbaka till säljaren för gemensam demontering av defekt inredning. Säljaren ska utföra arbete med återmontering av nytt material. Materialkostnad skulle delas 50 50. Köparen vill nu häva köpet trots vår överenskommelse. Något som inte är aktuellt för säljare. Det finns inget kvitto eller köpavtal på denna affär mellan köpare och säljare.Hur går säljaren vidare. Anser att säljaren har tagit sitt ansvar. Tacksam för snabbt svar.
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp mellan två privatpersoner regleras i köplagen. Köplagen är en dispositiv lag, vilket innebär att vad som står i lagen kan avtalas bort (3 § köplagen). Det är alltså i första hand vad du som säljare och köparen har kommit överens om som ska gälla. I de fall då inget specifikt har avtalats är det istället köplagen som gäller. I ditt fall har du och köparen kommit överens om hur ni ska lösa situationen. Även muntliga avtal är bindande och ska fullföljas, vilket innebär att om ni har kommit överens om hur felet på husbilen ska åtgärdas är det bindande och köparen kan inte kräva att få häva köpet. Problemet med muntliga avtal kan vara att de är svåra att bevisa. Ifall köparen skulle dra detta till domstol måste du nämligen kunna bevisa att ni har avtalat om hur felet ska avhjälpas. Annars kommer domstolen att gå på vad som står i köplagen. Enligt köplagen finns det vissa påföljder som en köpare kan göra gällande vid ett fel i sin vara. I första hand har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan extra kostnad för köparen (34 § köplagen). Köparen får endast häva köpet om det inte är möjligt att avhjälpa felet samt att felet i varan är av väsentlig betydelse för köparen vilket säljaren borde ha insett (37 § och 39 § köplagen). En köpare har alltså aldrig rätt att direkt kräva att få häva ett köp utan säljaren har alltid rätt att först få försöka avhjälpa felet. Sammanfattningsvis kan sägas att muntliga avtal är bindande och har företräde framför köplagen. Ifall köparen vill häva köpet och du som säljare inte vill gå med på detta måste köparen vända sig till domstol, vilket är ganska omständigt då det tar tid och kostar pengar. Om ni skulle hamna i domstol måste du kunna bevisa att det finns ett muntligt bindande avtal, annars är det köplägens regler som gäller. I så fall har köparen i första hand rätt till att du som säljare avhjälper felet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har en säljare rätt att sälja vidare en vara som betalats för, men inte hämtats?

2019-10-10 i Köplagen
FRÅGA |Jag lade ut min divansoffa på auktion på Facebook, med tydliga bilder på skick på soffan. Slutbudet blev 2000kr. Köparen fick även fler bilder och hon godkände skicket, vi avtalade datum för betalning och hämtning och köparen swishade summan morgonen samma dag soffan skulle hämtas. Väl där motsäger sambon till köparen köpet och de åker hem utan soffa. Får sen medelande att hon vill hävda köpet och ha pengarna tillbaka då soffan inte var i det skick hon förväntade sig. Ändå har jag inte ljugit om skick och tydliga bilder fanns i annonsen. Har köparen rätt att få tillbaka pengarna?Och kan vi sälja soffan vidare om hon inte hämtar som avtalat?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagEftersom detta är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig i ditt fall (1 § och 4 § KöpL).Till en början kommer jag att först redogöra för hur soffan kan anses vara felaktig i lagens mening, sedan kommer jag att förklara vad köparen har för undersöknings- respektive reklamationsplikt och till sist kommer en sammanfattning på mitt svar där jag även ger min bedömning på hur denna tvist kan lösas.Varans skickGällande soffans skick ska den när det gäller kvalitet och andra egenskaper stämma överens med det du och köparen har avtalat om. Stämmer den inte överens kvalitetsmässigt med det ni har avtalat om kan soffan då anses vara felaktig (17 § första och tredje stycket KöpL). Soffans kvalitet måste dock ha framgått tydligt i er överenskommelse då köparen i ditt fall var medveten om soffans skick eftersom avtalet gällde en begagnad soffa. Vidare ska soffan även stämma överens med uppgifter om dess egenskaper som du har använt i marknadsföringen av soffan. Detta gäller även bilderna du skickade till köparen innan köpet då de kan anses vara marknadsföring av soffan. Stämmer soffans skick därmed inte överens med de bilder du har skickat till köparen anses den vara fel (18 § första stycket KöpL).Eftersom soffan i ditt fall dock såldes på auktion ska den anses vara såld "i befintligt skick" (19 § andra stycket KöpL). Även om soffan ansetts vara såld i befintligt skick, kan den fortfarande betraktas som felaktig om den är i mycket sämre skick än vad köparen kunde förutsätta med hänsyn till priset den såldes för på auktionen (19 § första stycket, tredje punkten KöpL). Huruvida soffan var i mycket sämre skick än vad köparen kunde förutsätta kan jag inte bedöma, men är detta fallet anses soffan vara felaktig och köparen har därmed rätt att reklamera soffan.Köparens undersöknings- och reklamationspliktFör att köparen ska kunna åberopa att soffan är felaktig måste köparen reklamera felet inom skälig tid från det att hon har märkt felet (32 § KöpL). Eftersom köparen i detta fall reklamerade felet samma dag som köpet har köparen därmed gjort det inom skälig tid. Köparen har endast rätt att häva köpet om avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Ett krav för att köparen ska kunna reklamera ett fel och häva köpet utifrån det som nämnts ovan är att köparen har en undersökningsplikt. Detta medför att köparen inte får hävda att det är fel på soffan om denne inte har undersökt om soffan är felaktig. Det vill säga att om köparen vid köpet inte undersöker att soffan är korrekt och ändå köper den kommer det medföra att köparen går miste om sin rätt att reklamera soffan på grund av fel som fanns redan vid köpet (20 § KöpL).Hämtning och vård av varanKöparen har även ett krav att hämta varan för att köpet ska fullgöras (50 § andra punkten KöpL), vilket i detta fall inte har skett. Hämtar inte köparen soffan så har du som säljare rätt att häva avtalet (55 § första stycket KöpL). Under tiden som köparen inte har hämtat soffan så har du som säljare vårdplikt över soffan och ska alltså ta hand om varan, oavsett vad anledningen till att köparen inte hämtat den är (72 § KöpL).Huruvida soffan får säljas vidare om köparen inte hämtar den, får detta endast ske under vissa omständigheter. Exempelvis om du efter en längre tid inte har möjlighet att vårda soffan åt köparen längre, eller om köparen tar oskäligt lång tid på sig att hämta soffan (76 § KöpL). Enligt min uppfattning verkar det inte ha gått en oskäligt lång tid sedan avtalet slöts mellan dig och köparen.SammanfattningUtifrån ovannämnda omständigheter anser jag att köparen borde ha undersökt soffan innan hon betalade för den enligt undersökningsplikten som regleras i 20 § KöpL. Lagen menar att fel som köparen måste antas ha känt till, inte får åberopas om köparen inte undersökt varan innan köpet. Därmed ligger ansvaret alltså på köparen då hon inte har uppfyllt sina skyldigheter som köpare. Vidare anses soffan även vara såld i befintligt skick enligt 19 § andra stycket KöpL, så kraven på soffans kvalitet sänks i och med det. Om det inte var så att soffan var i väsentligt sämre skick med hänsyn till dess utropspris på auktionen, anser jag inte att soffan kan anses vara felaktig och köpet bör därmed inte kunna hävas. Ert avtal bör därmed fortfarande vara giltigt och köparen bör hämta soffan som ni har avtalat.Om köparen mot förmodan fortfarande inte hämtar soffan, har du endast rätt att sälja vidare soffan i ditt fall om köparen efter en oskäligt lång tid fortfarande inte hämtar soffan (76 § KöpL). Detta skulle t.ex vara efter flera år. Utifrån min bedömning har detta inte skett, och eftersom avtalet fortfarande gäller mellan dig och köparen på grund av hennes bristande undersökningsplikt, bör hon hämta sin soffa. Gör hon ändå inte det skulle jag rekommendera att du försöker hitta någon annan lösning med köparen, så att båda parter kan bli nöjda. Detta då du tyvärr inte får sälja soffan vidare eftersom den tillhör köparen enligt ert avtal.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Sålt bostadsrätt där fel uppdagats

2019-10-18 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt min lägenhet och köparen säger att det är elfel i hall och kök. Hon har inte gjort någon besiktning före köpet. Blir jag ändå skyldig att ersätta arbetet med att lägga om elen?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör köp mellan två privatpersoner som jag har förstått frågan, och att bostadsrätter är lös egendom, så regleras denna typ av köp i Köplagen (KöpL). Eftersom jag inte har jättemycket information om köpet, avtalet osv så kommer jag utgå från rent generella regler vid köp enligt Köplagen.Det finns en undersökningsplikt som säger att om köparen genomfört en undersökning och inte upptäckt några problem, men om det finns problem som borde upptäckts så kan man inte kräva att säljaren ska avhjälpa felet. Även om säljaren uppmanat köparen om att genomföra en undersökning och denna vägrar så kan man inte kräva säljaren att avhjälpa fel (20 § KöpL).Detta innebär alltså att om du uppmanat till en undersökning eller köparen genomfört en undersökning men inte hittat något problem fast de borde ha upptäckt de, så kan säljaren inte bli ersättningsskyldig för skadan som finns. Detta innebär att en köpare inte har en undersökningsplikt som innebär att köparen alltid måste undersöka bostaden innan köp. I ditt fall innebär det kort att det fallet att ingen undersökning har gjorts inte kommer påverka om du blir skyldig att betala ersättning för reparationskostnader. Det som kommer bedömas är om fel finns på bostaden (17 § KöpL), om felet fanns där innan köpet genomfördes och om det finns någon friskrivningsklausul så som att lägenheten är såld i befintligt skick (19 § KöpL). Hoppas det var svar på din fråga!

Företags rätt att häva köp från leverantör

2019-10-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Om jag som företag köper en mängd varor av en leverantör dock så kommer de inte i det skick jag förväntat mig. Jag meddelar leverantören om problemet och de säger att de skickar en ny beställning till mig näta dag. Dock har jag ändrat mig angående köpet och vill häva det. Har jag rätt till att göra detta?
Adam Novak |Hej!Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga är vad jag förstår att du vill häva ett köp som inte uppfyller dina förväntningar, men leverantören har redan skickat ett nytt parti som ersättning för det parti du inte var nöjd med. Du undrar om du kan med lagens backning istället häva köpet ensidigt.Jag kommer i mitt svar att gå igenom varje steg numrerat så att du vet i vilken ordning du behöver kontrollera vad som är fallet. 1.Tillämplig lag Du skriver i din fråga att du köpt varorna åt ett företags räkning. Det innebär att den tillämpliga lagen blir i detta fall den vanliga köplagen (1 § Köplagen). I fall där en konsument köper varor från en näringsidkare hade konsumentköplagen blivit aktuell istället, där många av de regler vi är vana vid till vardags kommer från. Därför kan köplagen ibland uppfattas som annorlunda eller ologisk i förhållande till det vi av vana förutsätter. 2.Avtalet går före lagen Det första du behöver göra är att se om avtalet mellan dig och leverantören innehåller något som reglerar denna situation. Om det finns en sådan klausul är det den som gäller i första hand (3 § Köplagen). Vidare om ni brukar göra på ett visst sätt mellan er eller inom branschen så är det ni brukar göra som gäller. 3.Fastställa fel i varan Du skriver att varorna inte lever upp till dina förväntningar. Följdfrågan blir då vad som står i avtalet om hur varan ska vara (17 § Köplagen). Om inget står ska varan uppfylla vissa krav som står i lagen. Varan ska… "a/ …vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, b/ …vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,c/ …ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, ochd/ …vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varanOm varan avviker från vad som föreskrivs eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig."Alltså kan du hävda att varan är felaktig ifall dina förväntningar var befogade och de inte levdes upp till. 4.Vem bär ansvaret för felet? Nästa steg är att se om felet uppstod när varan var under leverantörens ansvar. Om avlämnande hade skett innan felet uppstod är i lagens ögon leverantören fri från ansvar.Varan transporterades till dig, vilket innebär att säljaren bär ansvaret om leverantören levererade inom samma ort, eller ett område där säljaren brukar leverera bär de ansvaret. Säljaren bär också ansvaret ifall de sköter sin egen leverans. Om det som sagt ovan inte stämmer in blir de ansvarsfria när de lämnar varan till transport (7 § Köplagen). 5.Undersökningsplikt Du har undersökt varan och upptäckt felet, vilket är ett viktigt steg i processen (31 § Köplagen). 6.Vad kan du kräva? Det viktigaste i detta fall är att klaga till leverantören, reklamera, vilket du också har gjort. Om allt stämmer fram hit kan vi komma fram till vad som gäller i den situation du har beskrivit. Du har rätt att kräva omleverans, eller att varorna repareras (34 § Köplagen).I det här skedet kan dock problem uppstå ur din synpunkt, eftersom säljaren har rätt att omleverera eller reparera varor (36 § Köplagen). Detta förutsätter dock att det kan ske utan att du förlorar pengar eller orsakar stora olägenheter för dig. 7.Rätt att häva Om nu någon av undantagen i punkt 6 gäller för sig kan du häva köpet, men bara om varorna har ett väsentligt fel, dvs, är helt obrukbara. Annars har du rätt till prisavdrag.Du har också rätt att häva köpet om säljaren har lurat dig avsiktligt, eller totalt struntat i att skydda varorna (39 § Köplagen).Med vänlig hälsning

Vad gör jag när jag köpt en bil med felaktig mätarställning?

2019-10-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min fråga liknar den som besvarades här https://lawline.se/answers/bil-med-felaktig-matarstallning-m.m.-fraga-om-felansvar-och-bedrageri.Jag har köpt en begagnad BMW bil av en svensk privat person som står som första ägaren till bilen i Sverige och jag är andra. Bilen har dragit på sig reparationer en bit utöver det normala men det är först nu, 5 år senare när jag ska sälja bilen, som en spekulant upplyste mig om att en kontroll i bmw's internationell service register visade på att bilen gått 13k.mil (130 000 km) mer vid sista service 2 månader innan den importerades till sverige från tyskland år 2014. Jag har endast kontrollerat svensk bilregister samt serviceboken när jag köpt bilen och inte vetat om förfalskningen. Det visar sig alltså att fem servicestämplar i serviceboken samt separata inspektionsdokument är förfalskade. Jag har nu kontakt försäljaren/första ägaren i sverige med förslag om att inse problemet och dela på kostnadssmäll i sambad med försäljning alternativ om han kan köpa bilen från mig. Försäljaren har inte varit tillmötesgående. Jag undrar vad jag kan göra i en sån situation? Jag tolkar ovan länken till lawline ärende som att det är bara variant 2 som är tillämpbart för mig? Om det är så, innebär det en ansökan till någon civilrätt rent praktiskt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du köpt en begagnad bil av en privatperson. Fem år efter köpet när du nu ska sälja bilen visar det sig att bilen gått 13.000 mil mer än vad mätarställningen visar. Vid inköpet kontrollerade du serviceboken vilken nu visar sig vara förfalskad. Du har kontaktat säljaren med förslag om att du vill att ni antingen ska dela på den kostnad detta medför dig eller att han köper bilen av dig. Du undrar nu vad du kan göra och hur en ansökan till civilrätt går till.Då du och säljaren båda är privatpersoner gäller köplagen (KöpL) er emellan. Varan (i ert fall bilen) ska stämma överens med vad som följer av avtalet er emellan (17 § KöpL). För det fall att bilen sålts i befintligt skick är den ändå att anse som felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, säljaren före köpet underlåtit att informera om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § KöpL).Utgångspunkten vid fel i vara är att du som köpare kan kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Du har som köpare i regel ingen undersökningsplikt innan köpet, däremot ska efter att varan avlämnats så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § KöpL). Upptäcker du ett fel får du inte åberopa att varan är felaktig om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet. Om du som köpare inte reklamerar inom två år från att du tog emot varan, förlorar du rätten att åberopa felet om inte säljaren utlovat en garanti eller liknande (32 § KöpL). Som köpare har du dock ändå rätt att åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL). I ditt fall finns det en risk att det gått för lång tid sedan du köpte bilen då du som köpare ska reklamera inom två år från att du tog emot bilen. Du kan ha rätt att åberopa att bilen är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Vad som kan anses utgöra handlande i strid mot tro och heder är omöjligt att generellt precisera. Det måste i vart fall röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. Det är inte tillräckligt att säljaren generellt visat sig vara ohederlig eller illojal utan hans beteende måste ha avseende på det fel för vilket reklamationsfristen försuttits. Det kan t.ex. vara att säljaren känt till felet före köpet och likväl ingått köpavtalet i förhoppning om att du som köpare inte skulle märka felet före tvåårstidens utgång. I förevarande fall kan det ju, tyvärr, även vara så att säljaren blivit lurad när han köpt den utomlands och importerat den. Det finns en risk att du får väldigt svårt att visa att säljaren visste om felet och att du därför inte heller kan åberopa bestämmelserna om att säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. I sådana fall är det för sent att göra felet gällande.En ansökan till civilrätt innebär rent praktiskt att du stämmer säljaren i domstol. Du måste i sådana fall stämma säljaren i tingsrätten på den ort där han har sin hemvist (i regel där han bor) (10 kap. 1 § Rättegångsbalken, RB). För att stämma någon ska det ske skriftligen (42 kap. 1 § RB). Stämningsansökan ska innehålla ett bestämt yrkande (det du vill), en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet (det du anser att har hänt), uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis samt uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt (42 kap. 2 § RB).Det är ofta svårt att företräda sig själv i domstol och att skriva en stämningsansökan. Enligt ovan är det tveksamt, utifrån vad du berättat och då det gått lång tid, att du kommer att nå framgång. Om du ändå väljer att göra det eller vill att någon går igenom ärendet närmre är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig. Vill du anlita en jurist från Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Köplag - Vad innebär ett åsidosättande av undersökning av varan för köparen?

2019-10-09 i Köplagen
FRÅGA |Jag som privatperson sålde en gammal bil -70 tal. Köparen kom och tittade på bilen och frågade om det fanns rost på den. Jag hade besiktigat bilen nyligen och dom hade ett påpekande om rostskada på ett ställe, som jag lagade. Han frågade om bilen hade några fel, men jag kände inte till några fel på den utom de vi påtalade honom om. Han köpte bilen på några minuter, utan att provköra eller kontrollera något på den eller att se den underifrån, som vi erbjöd honom att han fick göra. Senare hade han upptäckt en rostskada på golvet som jag lovade åtgärda. Detta var vi överens om. Efter överenskommelsen har han anlitat en verkstad som har påpekat en del brister som varken vi eller köparen var medvetna om. Nu har han kommit med dom nya uppgifterna och vill häva köpet och få pengarna tillbaka. Hur ska jag gå vidare med ärendet?Kan köparen häva köpet av en gammal bil och kräva hela summan som han betalat ?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i köplagen (köpL) då ni båda är privatpersoner. Först och främst ska köparen undersöka varan före köpet och han får senare inte påtala sådana fel som han borde ha hittat vid en sådan undersökning (20 § andras stycket). Huruvida köparen bort upptäcka felen eller inte får bedömas till omständigheterna och felens karaktär. Därutöver ska varans skick bestämmas vid det tillfälle då risken för varan går över på köparen (21 § första stycket), jag förstår det som att köparen hämtat varan hos dig och således går risken över när köparen hämtat bilen (6 § andra stycket och 13 § första stycket). Köparen bär efter avlämnandet risken för bilen och får bära kostnaderna som uppstår för den (12 §). Han har alltså genom att ta bilen i sin ägo godkänt bilens skick såsom vid avlämnandet. Alla fel som uppkommer därefter måste isåfall kunna härledas till en garanti eller särskild utfästelse du gjort om exempelvis bilen skick. En sådan utfästelse måste vara specificerad och tydlig. Dessutom får felet inte bero på att du handlat i strid mot tro och heder (21 § andra stycket). Min bedömning är att det hela faller på att köparen inte vidtagit en sedvanlig besiktning av bilen samt att felen han åberopar har visat sig i efter riskens övergång. Särskilt besvärande är faktumet att trots bilens ålder så utövar köparen inte en undersökning av vara. Bilens ålder och sedermera vad man "med fog kan förvänta sig" får betydelse kring huruvida fel föreligger. Beroende på de påtalade felens art och omfattning kan inte köparen reklamera. Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att boka en tid via denna länken här. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH