FrågaKÖPRÄTTKöplagen19/08/2022

Kan jag lämna tillbaka en hund för att den skäller?

Hej! Har köpt en 5 årig hund av en privatperson . Hon har skrivit i annonsen att det finns ingen ångerrätt Jag tog väldigt noga reda på att hon inte skäller när det kommer personer på vår gemensamma uppfart och fått till svar att hon inte skäller. Dock visar det sig att hon gör detta och grannarna irriterat sig på skällandet Säljaren vägrar att ta tillbaks hunden och hänvisar till att hon skrivit i annonsen ”ingen ångerrätt” Men jag hävdar att hon inte farit med sanning IOM hundens beteende Har jag ingen rätt att häva köpet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

När privatpersoner köper lös egendom av varandra (som till exempel hundar) gäller köplagen [KöpL] (detta enligt 1 § KöpL). Köplagen är i grunden tvingande, men genom avtal kan man komma överens om att andra regler ska gälla mellan köparen och säljaren. Det som följer av avtalet har då företräde framför lagens regler (3 § KöpL). 

Kan det vara ett köprättsligt fel att hunden skäller?

Hunden du köpt ska stämma överens med vad du och säljaren avtalade om, i fråga om bland annat art, kvalitet och andra egenskaper. Om inte detta följs, eller om hunden i övrigt avviker från dina befogade förutsättningar, är hunden felaktig i köprättslig mening (17 § KöpL). Detsamma gäller om hunden avviker från vad säljaren har utfäst före köpet, i till exempel marknadsföring/annons eller muntligen, under förutsättning att detta kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). 

Att en hund skäller kan i sig inte anses vara ett fel, då det är ett både naturligt och vanligt beteende; varje hundköpare har i regel att förvänta sig att hunden kan skälla. När en säljare, likt din, däremot särskilt utfäst att en hund inte skäller, kan säljaren dra på sig ett form av garantiansvar. Det får i sådana fall anses ingå i avtalet att det är en icke skällande hund som säljs (annorlunda uttryckt: en av hundens egenskaper är att den inte skäller). Om detta visar sig inte stämma, föreligger det ett köprättsligt fel, då hunden avviker från de egenskaper som följt av köpeavtalet. Jag förutsätter att säljaren, som du skriver, gjorde det helt klart för dig att hunden inte skäller.

Vad har man rätt till om det föreligger fel i vara

Vid fel i vara kan köparen ha rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, alternativt hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL). Om du vill göra gällande någon sådan påföljd måste du reklamera felet hos säljaren genom att lämna ett meddelande om detta inom skälig tid (32 § KöpL). (Min rekommendation är att du gör detta så fort som möjligt.) Meddelandet behöver inte nödvändigtvis innehålla vilken påföljd du gör gällande, utan det viktiga är att säljaren informeras om att du vill reklamera det ifrågavarande felet. I ditt fall lär avhjälpande eller omleverans inte komma på fråga. Du har då i första hand rätt till prisavdrag, vilket beräknas såsom skillnaden i pris för en avtalsenlig vara (icke-skällande hund) och den vara du fått (en skällande hund) (37-38 § KöpL). Om du kan visa att felet är av väsentlig betydelse för dig, och att säljaren borde ha insett detta, har du dessutom rätt att häva köpet (39 § KöpL) - det vill säga lämna tillbaka hunden mot full återbetalning (64 § KöpL). 

Om du, som jag tolkar det, vill häva köpet, är det upp till dig att styrka (bevisa) varje steg jag nu gått igenom. Du måste alltså kunna styrka (1) att fel föreligger genom att säljaren faktiskt utfäst att hunden inte skulle skälla, (2) att prisavdrag/hävning inte kommer på fråga, (3) att du reklamerat inom skälig tid, (4) att felet är av väsentlig betydelse för dig, och (5) att säljaren borde ha insett väsentligheten i felet. 

Har du avtalat bort din hävningsrätt?

Som jag nämnde inledningsvis går det att genom avtal göra avsteg från köplagens regler, och i din fråga nämner du att säljaren skrivit "ingen ångerrätt" i sin annons. Ångerrätt är däremot inte detsamma som hävningsrätt, och detta kan därför svårligen åberopas för att hindra dig rätten till hävning. (Ångerrätt innebär att man i vissa särskilda fall har rätt att ångra sitt köp utan särskilda skäl. Hävningsrätten går istället ut på att kunna lämna tillbaka felaktiga varor.) Även om säljaren har menat "ingen hävningsrätt" i sin annons måste villkoret tolkas till säljarens nackdel, då så pass inskränkande avtalsvillkor måste ges tydliga utformningar för att få genomslag. Din hävningsrätt enligt köplagen påverkas därav inte av säljarens uttalande i sin annons.

Sammanfattning

Av vad som framgår i din fråga tycks hunden vara behäftad med ett köprättsligt fel. Om du kan visa detta, och att felet dessutom är av väsentlig betydelse för dig (och att säljaren borde insett detta), har du rätt att häva köpet enligt köplagen. Beroende på hur utfästelsen om skällandet gjorts, skulle avtalet dessutom kunna anses vara ogiltigt på grund av svek (30 § avtalslagen). Om du vill ha hjälp med att rikta dina anspråk mot säljaren, eller ta saken till domstol, rekommenderar jag dig att kontakta någon av våra jurister. Detta kan du göra via följande länk: https://lawline.se/boka

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo