FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/08/2022

Fel vid köp

Hej! Jag har sålt en bil via blocket till en annan privatperson. Denna person anser att en motorlampa börjat lysa efter att köpet genomförts. Det har aldrig lyst någon sådan lampa under min tid som jag haft den. Han fick provköra bilen och genomsöka den osv, innan köpet och då fanns inga fel på bilen. Vad är det som gäller här?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår av din fråga att köpet skett mellan två privatpersoner. När en privatperson köper lös egendom, såsom en bil, av en annan är det köplagen som är tillämplig. Köplagen är dispositiv vilket innebär att ni som säljare och köpare kan avtala bort lagen och dess tillämplighet på köpet (3 § köplagen). Det framgår inte att ni kommit överens om något sådant, varför jag kommer utgå från att ni inte avtalat bort köplagen i mitt svar. 

En vara ska i fråga om bland annat art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av köpeavtalet. Om inte annat följer av köpeavtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket samma sorts varor i allmänhet används. Är det så att varan inte kan användas för det avsedda ändamålet eller om den avviker från vad säljaren med fog kunnat förutsätta ska varan ses som felaktig. (17 § köplagen). Faktorer som spelar roll för vad köparen med fog ska kunna förutsätta avseende en vara är exempelvis bilens ålder och skick. Det kan argumenteras för att det är troligt att motorlampan börjar lysa om bilen är äldre och sliten, än om bilen är i nyskick. En vara kan dessutom anses vara felaktigt även om säljaren inte hade kännedom om felet. Det är tillräckligt att felet är en avvikelse från köpeavtalet. Om du således har lovat köparen en fungerande bil som inte har några problem med motorn, talar detta till köparens fördel. Om köparen dock har godkänt en sämre kvalitet än normalt så är det inget fel på varan och denne kan inte åberopa något fel på bilen då. 

En köpare får vidare inte åberopa ett fel som hen måste antas ha känt till vid köptillfället. Om köparen har undersökt varan innan köpet, så får hen inte åberopa fel som denne borde ha märkt vid undersökningen (20 § köplagen). Undersökningsplikten vid köp mellan privatpersoner är mer långgående än vid köp av näringsidkare, där den i princip helt bortfaller för köparen. Du kan således försöka ta reda på varför motorlampan börjat lysa och om det beror på något som köparen borde märkt vid undersökningen, så kan du argumentera för att hen inte får åberopa felet med anledning därav.


Vad gäller i ditt fall?

Det är svårt att säga vem som har rätt i er situation utan att ha några närmare detaljer, eftersom det finns omständigheter som kan tala för respektive part. Är det fråga om en äldre och mer sliten bil kan du argumentera för att felaktigheter kommer uppstå med hänsyn till bilens skick. Å andra sidan kan köparen argumentera för att denne med fog kunde förutsätta att bilen inte hade några fel eftersom motorlampan inte lyste när denne undersökte bilen vid köptillfället. Skulle det visa sig att motorlampan börjat lysa på grund av någonting som köparen borde märkt vid undersökningen, så kan du hävda att denne inte längre har rätt att åberopa felet. I er situation talar dock en del för att köparen uppfyllt sin undersökningsplikt och således med fog kunnat förutsätta att bilen inte hade några motorproblem, men det är svårt att säga något med säkerhet utan närmare detaljer.

Jag hoppas du fick klarhet i vad som gäller i din situation och skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister som även kan hjälpa dig vidare med frågan här.

Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”