FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/09/2022

Kan man häva köp av specialtillverkade varor?

Hej! Jag har ett företag där jag säljer special sydda och tryckta sportkläder. Kunden har fått lev omgång 1 med design fel, vilket vi tog tillbaka allt och skapade en ny tillverkning. Självklart tar det tid när man skall trycka tyg med mera. Sedan i beställning nummer 2 som var reklamation har vårt design kort blivit fel på ca 40 % av plaggen som måste återigen göras om. Detta har gjort att vissa av kläderna i en special order har blivit några veckor sena. VI har haft god kontakt och informerat kunden om detta. Vi har med levererat det som varit korrekt till kunden som byxor handskar. Kunden som är ett företag ( förening) har fått betala 50% av fakturan vid beställningen eftersom allt är special designat med personliga tryck. Vi har även uppgett ca antal leverans veckor . När vissa produkter lev kom vi överens om att bet 25 % så sammanlagt har dom bet 75 % av sin faktura. Dom vill nu eftersom storlekarna var fel på de vissa % häva sitt hela köp och få pengar åter samt sända åter byxor som medlemmar ej använt? Har kunden rätt att häva ett sådant köp då det är special order eller är kunden skyldig att ha sin order kvar då vi hög prioterar denna på fabriken just nu. Eller vad gäller med vid denna sortens köp? Mellan 2 företag. Kunden säger att konsument lagen gäller! 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Du anger att det handlar om ett köp av specialtillverkade varor mellan ett företag och en förening. När både köpare och säljare är näringsidkare är det köplagen (KöpL) som är tillämplig. Jag kommer därför basera mitt svar på köplagens regler. Vidare förstår jag det som att kunden önskar häva sitt köp på grund av fel i varan och inte på grund av dröjsmål av den totala leveransen. Jag kommer därför utgå från det i mitt svar.

Med tanke på att din kund påstår att det är konsumentköplagen (KkL) som är tillämplig kan det vara viktigt för dig som säljare att se över om kunden verkligen köpt varorna i föreningens namn eller privat. Om kunden i själva verket köpt varorna i egenskap av konsument är det istället konsumentköplagen som ska tillämpas.  

Hävningsrätt för fel i vara

När en kund köper en vara som det är fel på, vilket i detta fall är ostridigt, har man rätt att kräva påföljder. Det gäller oavsett om varan är en standardprodukt eller om den är specialbeställd. Kunden kan då kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL). Du som säljare har alltid i första hand rätt att avhjälpa felet eller omleverera varan förutsatt att det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL). Denna rätt verkar du ha tagit tillvara på eftersom du åtgärdat problemet och skickat nya plagg när felen upptäcktes. Rätten är dock inte obegränsad. Enligt Allmänna reklamationsnämndens (ARN) praxis har du rätt att avhjälpa felet två gånger innan kunden kan kräva hävning.

Det är alltså först när avhjälpande eller omleverans inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, eller när du försökt avhjälpa felet minst två gånger, som kunden kan kräva hävning (37 § KöpL). En eventuell hävning förutsätter också att felet ska ha varit av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Att få fel storlekar på specialdesignade kläder ingår av allt att döma under kategorin väsentligt fel. Det är dessutom något som ni som säljare borde inse eftersom det är allmänt känt att rätt storlek är viktigt när det kommer till kläder. Slutsatsen blir att kunden skulle kunna kräva hävning av sitt köp även om det handlar om specialtillverkade varor, men det är fortsatt avhjälpande eller omleverans som är aktuellt i första hand. 

Hävningens omfattning

Jag förstår det som att ni har hunnit levererat en del varor till kunden som det inte är något fel på. Om så är fallet kan det bli fråga om en partiell hävning (43 § KöpL). Det innebär att hävningen bara kommer avse den del av köpet som består av de varor som det faktiskt är fel på. Detta gäller dock inte om felet har betydelse för hela köpet och att du som säljare insett eller borde insett detta (43 § andra meningen KöpL). Det kan till exempel vara om kunden inte fristående kommer kunna använda de kläder som det inte är något fel på. Då kommer kunden alltså kunna häva hela sitt köp trots att det endast är fel på en del av varorna. 

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om jag har missförstått någon del av din fråga eller tolkat dig fel får du gärna återkomma till oss med ett förtydligande av din fråga.

Vänligen, 

Ellen PiggRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”