FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/07/2022

Vem ansvarar för ett oväntat fel som visar sig efter köpet?

Hej! Ett husbilsköp mellan privatpersoner gick nyligen inte så bra. Motorhaveri uppstod. Känns oklart vem som har rättighet till vad. Säljare besiktade husbilen dagen innan affären hos bilbesiktningen. 4st 2or, men inga fel som påverkade affären. Dagen efter gick båda parterna igenom husbilen och alla kända fel. Det kollades bromsar, motor-vätskor, lampor och oväsentlig kringutrustning. Köpare provkörde husbil ca 1-2km på allmän väg, och inga ytterligare fel uppenbarades. Kontrakt skrevs som avsåg befintligt skick, pris, husbilsmodell (1988) samt datum. Köpare betalade, ägarbyte gjordes och husbilen helförsäkrades. Efter affär kördes husbilen till rastplats 23.2km från säljaren, och en ytterligare kontroll gjordes. Inga nya fel upptäcktes och husbilen kördes vidare. Mellan 23,2km och 26,8km uppstod ett fel. Under dessa 3 minuters körning havererade motor pga av motoroljebrist. En oljeslang brast efter totalt 26,8km körning och totalt motorhaveri var resultatet. Husbilen är nu ej brukbar och kan ej köras. Motoroljeslangen som brast var amatörlagad, men svårupptäckt vid alla undersökningstillfällen pga utseendet. Säljaren nämnde aldrig amatörlagningen innan affären. Felet var helt okänt. Husbilen blev bärgad (täckt av helförsäkring) till nära närmsta verkstad, och måste nu transporteras på lastbilssläp för att flyttas. Husbilens dyra motorhaveri uppstod av ett litet okostnadssamt fel att åtgärda, men felet hittades aldrig innan. Vad säger KöpL om detta fall?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline. Som jag förstår det undrar du vem som ansvarar för motorfelet och om köparen har möjlighet att kräva kompensation eller pengarna tillbaka från säljaren.

Köparen ansvarar för alla fel som bör upptäckas vid en grundlig undersökning av varan

När man köper en vara har man en undersökningsplikt. Den innebär att köparen ska genomföra en grundlig undersökning av produkten. Alla fel som rimligen bör upptäckas genom en sådan undersökning är köparens ansvar och kan därmed inte göras gällande emot säljaren i efterhand för att få kompensation (köplagen 20 §). Genomför man ingen undersökning av varan får man leva med att fel kan visa sig i efterhand som man inte kan hålla säljaren ansvarig för.

Säljaren ansvarar för alla ”dolda fel”

Fel som förelegat vid avlämningstillfället men inte rimligen skulle upptäckas genom en grundlig undersökning av varan är säljarens ansvar. För sådana fel kvittar det om köparen uppfyllt sin undersökningsplikt eller inte.

Vad gäller i din situation?

I ert fall är det uppenbart att en grundlig undersökning av husbilen har genomförts. Det blir särskilt uppenbart när ni använt er av professionell hjälp i form av en bilbesiktning. Ett fel som inte visat sig genom en sådan undersökning är ett s.k. dolt fel som säljaren ansvar för. Köparen har alltså rätt att göra felet gällande och kräva avhjälpande av felet, prisavdrag, omleverans eller hävning om säljaren vägrar gå med på de tidigare åtgärderna.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Aron BergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”