Fel i produkt såld mellan privatpersoner över nätet

2020-08-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag sålde en produkt på nätet åt en bekant. Produkten var aldrig använd alltså helt ny, endast öppnad för att fota. Nu har personen som köpt produkten hört av sig och sagt att den inte fungerar och vill ha sina pengar tillbaka.Har han rätten till sina pengar tillbaka, eller hur fungerar såna här tillfällen?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Före lagen gäller dock avtal som potentiellt finns mellan dig och köparen, men om ni inte diskuterat saker som när risken går över är köplagen tillämplig på de punkterna (3 § köplagen).Vem bär ansvaret för felet?För att veta om köparen har rätt till sina pengar tillbaka eller ej måste först tas reda på när felet uppstod.Förutsatt att felet uppkom redan i säljarens ägo hålls säljaren ansvarig (21 § KöpL).Om felet uppkom under transporten kan beror det på vilken typ av köp det gäller. Riskövergången från säljaren till köparen sker antingen vid avhämtning/avlämning av varan eller, om det gäller distansköp, när varan lämnas över för transport till exempelvis posten (6-7 §§ KöpL).Vad har köparen rätt till?Om felet kan konstateras ha uppstått under en period där säljaren fortfarande bär ansvaret för varan så räknas det som ett avtalsbrott (17 § KöpL).Köparen kan i dessa fall kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, alternativt häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Hen får även hålla inne betalningen (30 § KöpL). I första hand gäller avhjälpande, alltså att säljaren åtgärdar felet åt köparen. Säljaren kan också välja att istället företa omleverans, alltså att leverera en ny motsvarande vara till köparen (34 § KöpL). Först om avhjälpande och omleverans inte kommer på fråga får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). Då får hen alltså pengarna tillbaka. Vad som är relevant i ditt fall är hävning. Det förutsätter dock även att köparen är villig att skicka tillbaka varan (39 § KöpL). Skadestånd kommer bara på fråga om köparen lidit skada av att varan är felaktig, exempelvis om varan var nödvändig för en inkomst som nu gått förlorad (40 § KöpL).Har köparen rätt till pengarna tillbaka?Förutsatt att felet fanns redan innan köparen fick varan eller den avlämnades till posten har köparen rätt att få felet fixat eller få en ny vara. Om detta inte är möjligt har köparen rätt att få pengarna tillbaka.Kan köparen själv anses vara ansvarig för felet har hen inte rätt till några åtgärder. Allt detta gäller endast så länge inget annat är avtalat mellan parterna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Köpare undersökte inte varan och vill nu häva köpet på grund av fel

2020-08-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålde min farbror gamla dragspel i befintligt skick och sa att jag spelar inte själv så vet ej hur det är. Köpare ville inte kolla på det vid försäljningen utan sa att det gick bra, nu har han hört av sig och säger att en knapp inte fungerar och vill att köpet går tilbaka. Hur gör jag?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du som privatperson sålt dragspelet till en annan privatperson. Köplagens regler blir därför tillämpliga. Frågan om dragspelet är felaktigt blir beroende av hur stor påverkan den trasiga knappen får på dragspelets funktion, i kombination med priset köparen betalade för dragspelet. Om dessa två i kombination innebär att dragspelet är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta är dragspelet felaktigt (19 § 3 punkten KöpL). Nästa fråga är om köparen uppfyllt sin undersökningsplikt. Om du uppmanat köparen att undersöka dragspelet innan köpet och han struntade i det har han inte rätt att åberopa den trasiga knappen, eftersom det är ett sådant fel han borde upptäckt vid köpet (20 § 2 stycket KöpL). Knäckfrågan blir därför om du uppmanat honom att undersöka dragspelet eller ej.Skulle du inte ha uppmanat honom att undersöka dragspelet har han därmed fullgjort sin undersökningsplikt och får därför åberopa den trasiga knappen om den uppfyller kraven för att anses vara ett fel enligt vad jag beskrivit ovan. Köparen har då rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § KöpL). Avhjälpande skulle kunna vara möjligt, då du skulle kunna lämna in dragspelet till någon som kan åtgärda den trasiga knappen. Det är därför första alternativet. Skulle det inte komma ifråga så blir prisavdrag eller hävning nästa alternativ (37 § KöpL). Köparen får dock bara häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och du insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Frågan om köparen har rätt till hävning av köpet blir därför beroende av hur stor påverkan den trasiga knappen har på dragspelets funktion.De viktigaste frågorna kan därför sammanfattas i två punkter:1. Har du uppmanat honom att undersöka dragspelet vid köpet?2. Hur stor påverkan får den trasiga knappen på dragspelets funktion?Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är det fel om jag behåller en annans katt?

2020-08-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag undrar över om jag gör fel som behåller en katt, jag fick en katt på prov som jag hämtade och skulle se om det fungerade med min äldre katt.Jag och kvinnan som lämnade över henne var överens om att ev betalning skulle ske efter att vi båda provat om det fungerade efter två veckor. Det är en huskatt och priset var ca 3000:-.Men efter mycket om och men så bestämde jag att jag inte kunde behålla öka henne.Och bad förra ägaren hämta katten hos mig, vi bor 25 mil från varandra.Och jag försökte skicka katten med en vän, men hon hade ursäkter för att inte kunna ta emot den då, katten kom tillbaka till mig och nu har katen varit hos mig två månader och jag vet inte hur jag ska göra. Hon kommer inte och hämtar katten och jag har ingen möjlighet att köra dit katten pga att jag inte har någon bil. Har bett henne hämta katten flera gånger, har sagt att jag vill ha betalt för att ta hand om hennes katt, pga hon inte verkar intresserad av att hämta den.Nu undrar jag om jag kan behålla katten, för vi kommer ingen vart. Katten börjar känna sig hemma och jag tycker hon bör få ett hem inte flaxa hit till ch dit. Men vad gör jag när hon inte hämtar henne, hur länge ska jag vänta på det? Jag har haft henne 10 veckor, ska hon kunna hämta katten om ett år? Vad gäller? Hon vill ha tillbaka henne om jag kör henne dit dvs 50 mil t.o. R, vilket jag inte tänker göra, för jag är less på att allt ska ske på hennes villkor
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt vill du antigen att kattens ägare hämtar katten, eller låter dig få behålla katten, utan att du köper den. Du vill även få betald för att ta hand om ägarens katt, tills ni har hittat än lösning.Inom svensk rätt är huvudregeln att det måste finnas ett anbud och en accept för att ett giltigt avtal ingås. Därför är svårt för en privatperson att ensidigt binda en annan person rättsligt. Eftersom du inte kan visa att ni har avtalat att hen ska betala för att du tar hand om katten, kan du inte kräva att hen betalar (1 kap. 1 §, 1 stycket, avtalslagen).Som du vet har du har inte köpt katten och därför är din motpart (kattens ägare) fortfarande kattens ägare. Om du vill vara säker på att katten får stanna hos dig, måste ni försöka komma överens om ett köpeavtal. Jag förstår att det verkar orimligt om hen skulle få för sig att hämta katten efter du har tagit hand om den i t.ex. ett år, men tyvärr får du inte "bättra rätt" (hävd) till katten, fastän den är hos dig ett år (eller mer).Jag förstår att svaret inte löser ditt problem men jag hoppas ändå att du har fått en inblick i rättsläget i din specifika situation.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,Geske Lovmand Hvid

Hur går jag vidare om jag upptäckt fuktskada i husbil?

2020-08-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Den 11/6 köpte jag en husbil, enligt säljaren var den helt ok och jag kunde inte se att det fanns något fel. Upptäckte sen att det finns en fuktskada liten eller stor vet jag ej, har beställt fukttest som tidigast kan utföras den 19/8. Kontaktade då säljaren, 10/7, som var helt oförstående om detta. Hur går man vidare?Hälsningar
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av frågan framgår det ej ifall du som privatperson handlat av en annan privatperson eller av en näringsidkare (företag, affär t ex). Detta avgör vilken lag som blir tillämplig, så jag delar upp svaret så att båda situationerna täcks.Om du som privatperson köpt husbilen av en annan privatperson Här blir köplagen (KöpL) tillämplig lag.Om det föreligger en fuktskada, får vi undersöka ifall detta räknas som ett fel på varan. Först då kan man göra gällande påföljder som ex prisavdrag och hävning av avtalet.Fel i vara regleras i köplagens 17-21 §§. Där anges bland annat i 17 § KöpL att varan i fråga om kvalité och avsett ändamål ska stämma med avtalet, och även vad man som köpare kan förvänta sig av den köpta varan. Detta oavsett om säljare inte hade vetskap om fuktskadorna. I ert fall innebär det att husvagnen ska vara brukbar och utan fuktskador.Som köpare har du en undersökningsplikt, som innebär att du inte får åberopa som fel sådant som du borde ha märkt vid undersökningen. Jag tolkar det i frågan som att du har undersökt husbilen utan att finna några fel. Fuktskador kan vara svåra att upptäcka. Att säljaren dessutom angett att husbilen är ok minskar din undersökningsplikt en aning.Då fel föreligger ifall det finns fuktskador på husbilen, samt att du uppfyllt din undersökningsplikt, kan påföljder göras gällande enligt 30 § KöpL. Du har därmed i första hand rätt att kräva avhjälpande om felet ifall detta är möjligt (34 § KöpL).I andra hand kan du kräva prisavdrag (37 § KöpL) eller hävning (39 § KöpL).Om du som privatperson köpt husbilen av en näringsidkare Då blir istället konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig lag. Likt föregående fall föreligger fel i varan om det avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (16 § KKöpL). Att en husbil är behäftad med fuktskador är inget som man med fog kan förutsätta eller som man räknade med vid köpet.Konsumentskyddet i KKöpL innebär dessutom att alla fel som visar sigpå den sålda varan inom sex månader från köpet räknas som fel som fanns vid avlämnandet om inte säljaren bevisar annat ( 20 a § KKöpL).Vid fel kan påföljder göras enligt 22 § KKöpL. Där gäller i första hand avhjälpande (26 § KKöpL). Du har även rätt till prisvadrag (28 § KKöpL).Sammanfattningsvis kan du alltså begära olika påföljder beroende på om du handlat av en privatperson eller näringsidkare, samt om fel föreligger eller ej.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem ansvarar för att varan kommert bort under transport?

2020-08-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte ett par hörlurar på blocket och säljaren skickade spårbart via postnord men jag fick aldrig fram paketet. Jag har pratat med postnord som i sin tur sagt att det är säljaren som bör reklamera och att ansvaret ligger på honom och jag som köpare kan inget göra. Kan jag som köpare be om pengarna tillbaka från säljaren? Är det möjligt för mig att häva köpet och att säljaren i sin tur (kanske) får någon form av kompensation av postnord? Om jag nu har rätt till att häva köpet och att säljaren då överför tillbaka pengarna men vägrar göra så, vad är nästa steg?Tack på förhand
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som blir aktuell i ditt fall är köplagen, då det gäller ett köp mellan två privatpersoner. Värt att uppmärksamma direkt är att köplagen är dispositiv, vilket innebär att ert avtal går före lagen. Men i de delar där ni inte har avtalat något specifikt, gäller köplagen (3§ köplagen). Jag ska besvara dina frågor var för sig i några steg nedan.Kan jag som köpare be om pengarna tillbaka från säljaren?Det köp som ni kommit överens om är ett transportköp, alltså ett köp där säljaren anlitar en självständig transportör för att frakta varan till dig. Om du och säljaren bor på samma ort, ansvarar säljaren för varan under transporten, men om ni inte bor på samma ort anses varan ha överlämnats till köparen när den överlämnas till transportören (7§ köplagen). Detta innebär att det är du som köpare som tår risken för varan under transporten (13§ köplagen), om ni inte uttryckligen har avtalat något annat er emellan. Säljaren har en skyldighet att anlita ett lämpligt transportföretag för den aktuella varan (8§ köplagen), och det kan man nog inte argumentera emot i detta fall. Att du som köpare bär risken för varan innebär att du är skyldig att betala den även om den har förstörts eller kommit bort under transporten, om detta inte beror på en händelse som ligger på säljaren (12§ köplagen). Detta innebär i regel tyvärr att du som köpare inte kan be om pengarna tillbaka från säljaren när varan har kommit bort under transporten, då det är köparen som ansvarar för varan under transporten. Kan du som köpare häva köpet?För att då häva köpet på grund av dröjsmål, förutsätter det att det beror på säljaren (22§ köplagen). Det innebär att köparen inte kan göra några påföljder gällande om köparen står för risken för varan. Om ni dock har avtalat om att säljaren ansvarar under transporten, så får du som köpare häva köpet och få pengarna tillbaka, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde insett detta (25§ köplagen). Det innebär att om varan har försvunnit helt, och den inte kan hittas eller ersättas av annan vara, har du rätt att häva köpet då det är av väsentlig betydelse att du får varan överhuvudtaget. Du hade i detta fall även kunnat få rätt till skadestånd för skador som du lidit på grund av säljarens dröjsmål, såvida säljaren inte kan bevisa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll (27§ köplagen). Observera dock att din rätt till att häva köpet och kräva skadestånd för skador du haft på grund av säljarens dröjsmål med att leverera varan, förutsätter att du och säljaren särskilt har avtalat om att hen står ansvaret för varan under transporten. Huvudregeln enligt lag, om inget annat avtalats, är att köparen står risken för varan under transporten (enligt ovan) och därför kan du inte häva köpet om ni inte särskilt avtalat om säljarens ansvar. Om säljaren inte betalar tillbaka pengarna vid rätt att häva köpet, vad är nästa steg?Om ni särskilt har avtalat om att säljaren står risken för varan under transporten, och denne inte återbetalar trots din hävningsrätt, är nästa steg att ta det till domstol. Det bästa är såklart att lösa sådana "enkla" tvister utanför domstol, då det kan vara tidskrävande och kostsamt om man förlorar målet. Men om det inte går är lösningen att du får stämma säljaren till tingsrätten där säljaren bor (10 kap. 1§ rättegångsbalken). SammanfattningI första hand gäller avtalet eller sedvana mellan er, så har ni avtalat om att säljaren ansvarar för hörlurarna under transporten till dig, så gäller detta. Då har du rätt att häva om säljaren inte kan rätta till felet och fullgöra köpet. Om säljaren då inte återbetalar dig pengarna, så är nästa steg att stämma till tingsrätt. I andra hand gäller då köplagen, så har ni inte avtalat enligt ovan, så är det enligt lag köparen som står risken för varan under transporten och får då själv svara för kostnaderna som uppstår om varan är trasig eller inte kommer fram. Då kan du varken häva köpet eller få ersättning för kostnader som du haft på grund av köpet, i alla fall inte av säljaren. Ditt nästa steg blir i sådana fall att ta upp tvisten med PostNord. Jag har kollat på deras hemsida och ser att de uppmanar säljaren att reklamera om paketet har kommit bort, och då bör ni nog göra så. Om paketet är spårbart kan ju säljaren se vad som hänt. Om säljaren inte vill reklamera får du göra det själv, men försök då spårningsnummer eller ID-nummer av säljaren. Om detta inte löser sig, eller om säljaren inte vill medverka, rekommenderar jag dig att kontakta en advokat för vidare rådgivning i ärendet. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Kan jag få tillbaka mina pengar om jag aldrig fått varan jag köpt på internet av en privatperson?

2020-08-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag skulle köpa tröjor av en privatperson på facebook marketplace, jag swishar han 1150kr men får aldrig tröjorna, hittar sedan att han tagit bilder på tröjor från tradera och det är dessa jag "köpt". Jag känner inte personen men har nu hittat alla hans olika uppgifter. Hur ska jag göra för att få tillbaka pengarna? 1150kr låter inte mycket men jag som endast har studiebidraget som inkomst så blir det mycket och skulle gärna vilja ha tillbaka pengarna.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du köpt en tröja via nätet som inte levererats. På grund av att du hittat bilder på samma tröja på en annan plattform misstänker du att du kan ha blivit lurad. För att svara på din fråga tänker jag redogöra för brottet bedrägeri aktualiseras samt vad som gäller om säljaren är i dröjsmål. Din fråga regleras i köplagen (köpL) samt brottsbalken (Brb). Kan bedrägeri aktualiseras?Det brottet som kan tänkas föreligga är bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Således krävs det att personen uppsåtligen (jfr 1 kap. 2 § Brb) vilselett motparten i att betala för en tröja säljaren aldrig haft till avsikt att leverera. Gärningen ska ha inneburit ekonomisk skada för köparen och ekonomisk vinning för säljaren. I ditt fall är det inte helt klargjort att säljaren haft till avsikt att inte skicka tröjan till dig (även om det kan verka så). Det krävs att säljaren medvetet vilselett dig att betala för något denne aldrig tänkt skicka för att bedrägeri ska kunna aktualiseras. Om det föreligger brott kan skadan ersättas genom skadestånd för ren förmögenhetsskada (2 kap. 3 § Skadeståndslagen). Vad gäller enligt köplagen?I köplagen finns regler kring vilka skyldigheter som säljaren har gentemot köparen. Köplagen är s.k dispositiv vilket innebär att man kan sinsemellan komma överens om egna köpvillkor som avviker från lagen (3 § KöpL), jag utgår däremot från att ni inte kommit överens om något särskilt i samband med köpet. Således gäller köplagen i sin helhet. Om säljaren inte överlämnat tröjan inom skälig tid från köpet kan man argumentera för att säljaren befinner sig i dröjsmål med varans avlämnande, således kan du kräva skadestånd, fullgörelse och dessutom häva köpet (22 § köpL). I ditt fall verkar det inte som att säljaren har någon intention för att fullgöra köpet vilket i så fall leder oss till att häva köpet samt söka skadestånd. För att få häva köpet krävs att dröjsmålet är väsentligt för dig samt att säljaren insett eller borde insett detta (25 § köpL). I detta fall är det avgörande om det har förlupit en orimlig lång tid eller andra omständigheter som talar för att dröjsmålet är av väsentlig betydelse. I och med att vi är osäkra på om dröjsmål verkligen föreligger kan vi använda oss av 62 § köpl som handlar om anteciperat avtalsbrott (dröjsmål med varans avlämnande), således måste det stå klart att säljaren inte tänker skicka tröjan för att vi ska kunna häva. Du kan även söka skadestånd för den skada du lidit till följd av att tröjan inte avlämnats. Rimligen yrkar man i detta fall på köpeskillingen jämte ränta (27 § köpL). Det viktigaste är att du meddelar säljaren om att du tänker häva köpet och kräver pengarna tillbaka. Vad kan du göra?Du ska självklart upprätta en polisanmälan om du misstänker brott. Du kan även vända dig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande för att få tillbaka dina pengar. I och med att du betalat för en vara utan att få den har det nu uppstått en fordran (skuld) hos säljaren där du är ägare till skulden. Kronofogden kan vara behjälpliga i att kräva fullgörelse av tröjan alternativt driva in de pengar du kräver med anledning av säljarens avtalsbrott. SlutsatsMin bedömning är att det kan föreligga bedrägeri. Däremot kan det vara ett brott som är svårt att utreda och kan ta lång tid. Min bedömning är att du gör rätt i att kontakta säljaren och erinra om att du vill häva köpet, skulle säljaren inte svara så rekommenderar jag att du ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogden. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vem bär risken för varan vid transportköp?

2020-08-19 i Köplagen
FRÅGA |Min sambo har sålt en elektrisksurfbräda till en annan privatperson. Brädan fungerade felfritt när vi paketerade den och lämnade över till budfirman.När köparen fick brädan och ska testa att ta ur batteriet får han inte ut det. Vi misstänker att han varit vårdslös och haft sönder låset.Under all tid vi haft brädan har det aldrig varit några problem. Risken att det skulle hända något allra sista gången vi satt ner batteriet känns högst otroligt.Han har nu varit hos en återförsäljare som säger att den måste skickas till deras fabrik i Spanien. Om det ens går att laga skulle det kosta 6000. Går det inte att laga måste det in ett nytt batteri som kostar 20000. Nu vill köparen att vi antingen 1. Betalar för alla reparationskostnader. 2 häver köpet.Hjälp oss.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller när en privatperson säljer en lös sak (en elektrisk surfbräda i detta fall) till en annan privatperson regleras i köplagen (KöpL) (1 § KöpL och 4 § KöpL).Jag utgår från att du vill veta vem som egentligen bär ansvar för att varan är felaktig.Vem bär risken för varan?Risken för en vara går över på köparen när varan har avlämnats. Att köparen bär risken för varan innebär att köparen står för alla eventuella kostnader gällande varan, till exempel om varan går sönder eller försämras.Om det framgår av avtalet när varan ska anses vara avlämnad gäller detta (13 § KöpL). Om inget har avtalats, finns det bestämmelser som reglerar när varan anses vara avlämnad. Jag utgår från att ett transportköp har skett eftersom du paketerade varan och lämnade över paketet till en budfirma. Köparen hämtade aldrig varan hos dig, utan varan transporteras istället till köparen. Har ett platsköp skett?Om varan transporterades till köparen inom en och samma ort skedde avlämnandet när varan lämnades över till köparen (7 § första stycket KöpL). Med andra ord gick risken över på köparen först när varan kom i köparens besittning, om transporten skedde inom en och samma ort. Du bär därför inte ansvar för felet om det uppstod efter avlämnandet, det vill säga när köparen skulle ta ut batteriet ur brädan.Har ett distansköp skett?Om varan transporterades, men inte inom en och samma ort, skedde avlämnandet när varan överlämnades till den transportör som hade i uppgift att transportera varan från avsändningsorten (7 § andra stycket KöpL). Om leveransen skedde på detta sätt gick risken över på köparen när transportören från avsändningsorten fick varan. Därmed står köparen för risken om varan skadades under transporten när varan lämnade avsändningsorten. Med tanke på att brädan fungerade felfritt när du paketerade den och lämnade över varan till budfirman låter det som att felet uppstod först efter avlämnandet, alltså när köparen stod för risken.Jag rekommenderar dig att kontakta köparen för att försöka reda ut när felet egentligen uppstod. Om du anser att felet uppstod först efter avlämnandet kan du berätta detta för köparen och vad som gäller. Om du behöver hjälp för att ta dig vidare i frågan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Fel i bostadsrätt, fuktskador, vem är skyldig att ersätta skadan?

2020-08-17 i Köplagen
FRÅGA |Vi fick tillträde till en lägenhet i början på juni. En besiktning av badrummet visade att det är fukt runt brunnen i duschen samt att mattan 1-2dm upp på väggen har lossnat och skapat en "bubbla". Enligt besiktningsmannen samt vårt försäkringsbolag är det den tidigare ägaren/säljaren som ska stå för kostnaden vid reparation. Lägenheten har tidigare varit en hyreslägenhet som nu blivit ombildad till bostadsrätt och det var då alltså föreningen själva som sålde lägenheten till oss. Föreningen menar att de inte kommer att stå för denna kostnad då det är vår skyldighet att besikta innan vi köper lägenheten. Allt i badrummet är fullt fungerande och det går att använda badrummet utan att behöva renovera det. I och med att vi ville göra en en lätt kosmetisk renovering så ville vi dock besikta innan.Stambyten och renovering är gjort någon gång mellan 1995-2010. Föreningen har ingen dokumentation på när exakt vår lägenhet renoverades utan de ger oss endast ett spann på 15 år. Föreningen (säljaren) visste om detta vid försäljning och har undanhållit informationen från oss. 27/7 skrev en i styrelsen till oss "såsom bilder visar så syns skadorna i badrummet vid en okulär besiktning". Detta är inget vi upptäckt okulärt eller av lukt, de har alltså vetat om detta utan att notera det i objektsbeskrivning. Vi vill gärna ha en juridisk bedömning på situationen. Är föreningen skyldig att åtgärda/ersätta skadan eller är det vi som står för kostnaden?
Binh Tran |Hejsan, Vid köp av bostadsrätten är köplagen tillämplig. Jag förutsätter även att bostadsrätten har sålts i "befintligt skick" eftersom detta oftast görs vid försäljning av bostadsrätter. Detta kan nämligen ha en påverkan på bedömningen. Om detta inte har sålts i befintligt skick så kan ni höra av er till mig på min mejl nedan."Befintligt skick"En vara som har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande förbehåll anses enligt 19 § första stycket 3 köplagen felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. I förarbetena framhålls att regleringen endast är avsedd att tillämpas när varans skick objektivt sett står i ett uppenbart missförhållande till varans pris och övriga omständigheter. Ett allmänt förbehåll om "befintligt skick" eller liknande sänker de krav som kan ställas på bostadsrätten, även om en köpare inte behöver acceptera vilken standard som helst. I praxis har t.ex ohyra ansetts som fel i bostadsrätt trots att lägenheten har sålts i befintligt skick.Ett annat fall från HD, NJA T 5778-18, så hade en person sålt en lägenhet för 7.5 miljoner kronor med klausulen i befintligt skick. Köparen hade senare märkt diverse fel i badrumsgolvet och under golvet efter en besiktning, bl.a fel på rör, tätskikt och dylikt. Köparen fick renovera om den som medförde en kostnad på 200 tusen kronor. HD resonerade att 200 tusen kronor av priset på 7.5 miljoner kronor var endast 3% av lägenhetens värde. HD förklarar vidare på följande sätt: "Förhållandet mellan varans pris och varans värde i bristfälligt skick ger en kvantitativ hållpunkt för väsentlighetsbedömningen. Värdet i bristfälligt skick kan i regel antas motsvara priset minskat med utgifterna för att avhjälpa bristerna. Om utgiften endast utgör några procent av priset rör det sig inte om ett uppenbart missförhållande sett enbart till priset och utgiften." ... " Ju mindre missförhållandet mellan pris och värde är, desto större tyngd måste övriga omständigheter ha för att varan ska kunna anses vara i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta".Man kan tolka detta som att, om bristen kan fixas för ungefär 3-5% av lägenhetens värde så är detta inte väsentligt sämre skick. Det kan dock föreligga även andra omständigheter som medför att bristerna ändå kan påtalas som fel, som t.ex att användning av lägenheten väsentligt förhindras. Det gjorde det i fallet ovan eftersom han inte kunde använda badrummet i flera månader. Detta ansågs ändå inte vara väsentligt sämre skick och fel i fastighet ansågs inte finnas.Köparen har dock ingen undersökningsplikt En köpare har enligt köplagen inte någon allmän skyldighet att undersöka varan före köpet. Om köparen har gjort en sådan undersökning eller har blivit uppmanad av säljaren att göra en sådan undersökning, får köparen inte som fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen eller vid en eventuell undersökning av bostadsrätten, se 20§. Omfattningen av köparens undersökningsplikt är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet, med utgångspunkt i den grad av omsorg som kan krävas av en person i köparens ställning. Bedömningen av vad köparen borde ha märkt ska göras med beaktande av hur omfattande undersökningen har varit samt vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter har haft att upptäcka felet (se NJA 1996 s. 598). Undersökningspliktens omfattning kan vidare påverkas av säljarens uppträdande som kan ge köparen anledning att både begränsa men även helt avstå från sin undersökning. Detta kan t.ex vara specifika utfästelser om en egenskap som bostadsrätten har som gör så att köparen avstår från att undersöka detta. Vidare så är det säljaren som har bevisbördan för att köparen borde ha upptäckt den omständighet som påstås utgöra fel. Bedömning i detta fall Det är svårt att ge er ett ja eller nej svar på denna fråga då det är så mycket som beror på omständigheterna. Men det kan sägas att om ni har undersökt lägenheten och att det har funnits tecken på att badrummet har fuktskador (så som bubblor eller liknande) och detta syns när man undersöker, så kan ni inte åberopa felet överhuvudtaget. Detta eftersom ni "borde" ha sett detta. I samband med detta så måste även felet även vara i väsentligt sämre skick än vad ni har haft fog att förutsätta (om bostadsrätten har sålts i befintligt skick). Kan det sägas att felet kan fixas med 5% av bostadsrättens hela värden så är detta inte väsentligt sämre skick och fel föreligger därför inte. Jag hoppas jag har varit vägledande, har ni följdfrågor är ni välkomna att höra av er till binh.tran@lawline.se. Vänligen,