Skadestånd för köp av redan sjuk katt

2019-10-09 i Köplagen
FRÅGA |En privatperson har köpt en raskatt 12v av en annan privatperson. Katten är veterinärbesiktigad innan försäljning. 19 dagar efter köpet visar det sig att katten har en polyp (tumör), som måste opereras. En dyr historia. I köpekontraktet finns endast köpesumma och info om veterinärbesiktning, avmaskning och vaccination.Vad har säljaren respektive köparen för skyldigheter / rättigheter i detta läge? Hur går köparen vidare?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att köpet av katten har gjorts mellan två privatpersoner och när katten blivit sjuk om köparen kan häva köpet, kräva ersättning eller liknande.Vad för ersättning kan man kräva?Eftersom det rör sig om två privatpersoner och en katt, som är lös egendom i lagens mening, kommer vi att använda oss av Köplagen (KöpL). Enligt köplagen har man rätt till avhjälpning, omleverans, prisavdrag eller hävning av avtal när det finns fel på det man har köpt (34 § - 39 § KöpL).Då avhjälpning och omleverans i princip är praktisk omöjlig när det kommer till djur är dessa alternativ inte aktuella. Detta eftersom man har fått en känslomässig koppling till djuret så kan detta inte bara ersättas med ett nytt. Det finns även inte tid att kontakta säljaren och kräva att denna ska avhjälpa problemet, alltså se till att katten blir frisk, katten hinner dö innan säljaren gör något. PrisavdragPrisavdrag kan vara aktuellt i ditt fall då man har lyckats rädda livet på katten och vill behålla denna. Detta kan aktualiseras om omleverans och avhjälpning inte är aktuell, vilket stämmer i ditt fall (38 § KöpL).Man ska då beräkna ut vad katten kostat om man köpt den med sjukdomen, och mellanskillnaden mellan denna siffra och vad man faktiskt betalat för katten ska man få i prisavdrag. HävningHävning kan även vara aktuellt. Vid köp och fel/sjukdomar hos djur finns ingen direkt del av Köplagen som reglerar dessa händelser. Vi måste då vända oss till domar och praxis från Högsta domstolen där man har tolkat de generella regler som finns i Köplagen och avgjort om dessa kan användas.Ett fall som kan vara till hjälp är NJA 1989 s 156.I domen sägs det att för att fel ska finnas hos djuret ska djuret ha fått sjukdomen innan köpet har gjorts, det måste inte ha upptäckts vid själva köpet men vissa indikationer på att sjukdom finns bör existera. Om dessa krav uppfylls har köparen rätt att häva köpet.I domen konstateras det även att om säljaren har försäkrat att ett djur är friskt och sådant inte är fallet, kan köparen få skadestånd. Det nämns specifikt att om ett veterinärintyg har lämnats som säger att djuret är friskt, men detta inte är sant, så har man rätt till skadestånd (enligt dåvarande 42 § Köplagen, nu är det 40 § Köplagen). Vad gäller i ditt fallEftersom katten har cancer som upptäckts inom 19 dagar från köpet är det ytterst troligt att sjukdomen utvecklats och funnits vid köpet. Det borde inte vara troligt att cancern drabbade katten efter köpet då oerhört kort tid har gott. Nu är jag ingen expert på hur fort cancer utvecklar sig hos katter, ta gärna kontakt med en veterinär för att få mer exakt information. Det är dock rimligt att anta att katten hade cancer när denna köptes, varav fel av varan vid köpet kan konstateras. Eftersom ett veterinärintyg hade getts till köparen så har säljaren försäkrat köparen om att katten är frisk, när sådant inte var fallet. Detta talar tydligt för att köparen kan häva köpet eller kräva prisavdrag, men även också at köparen kan kräva skadestånd för kattens sjukdom för de kostnader som har lagts ned på att få katten att tillfriskna.Utifrån denna bedömning bör då alltså köparen kunna kräva prisavdrag eller häva köpet om denna vill, men även kunna få ut skadestånd för kostnader som drabbat denna. Även viktigt att tänka på är att om man vill häva avtalet och få skadestånd är att katten då måste lämnas tillbaka till säljaren. Om man vill behålla katten men få viss kompensation för att katten var sjuk vid köpet är prisavdrag att föredra.Jag rekommenderar att du tar kontakt med en jurist som är expert på köp av djur för att få mer exakt information och hjälp!Hoppas du fick svar på din fråga!

Återtagandeförbehåll vid köp av hund

2019-10-03 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag är en privatperson har sålt en hundvalp till en privatperson för 18.000kr. Vi gjorde en betalningsplan (avbetalning) 1000kr i månaden i 18 månader. Vi skrev på kontraktet att om hunden inte betalas den 30e varje månad så har vi rätten till att hämta hem hunden och ingen återbetalning fås. Köparen skrev på och säljaren skrev på. Även vittne. Nu har köparen inte betalat 2 gånger, visst har vi rätten till att hämta hem hunden när det framgick klart och tydligt i kontraktet?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att köparen av hunden inte har betalat enligt överenskommet i avtalet och om du har möjlighet att ta tillbaka hunden? Eftersom det inte anges om det är ingen betalning alls som har skett eller om det har förekommit tidigare betalningar, utgår jag från att ingen betalning har gjorts i mitt svar. Eftersom du och köparen båda är privatpersoner och djur är lös egendom så är det Köplagen (KöpL) vi ska vända oss till. Denna säger då att om varan har kommit i köparens besittning får säljaren häva köpet endast om han har förbehållit sig det (54 § 4 stycket KöpL).Detta innebär alltså att du som säljare bara kan hämta tillbaka varan när du lämnat över den till köparen och köparen inte betalar, om du skrivit med detta i kontraktet. Vi kan konstatera att du har skrivit med detta i kontraktetI din situation gäller följande. Du har skrivit in i kontraktet att om köparen inte betalar för hunden enligt avbetalningsplanen så har du rätt att hämta tillbaka hunden. Köparen har inte betalat enligt avbetalningsplanen. Han bryter mot kontraktet. Enligt kontraktet och Köplagen 54 § så har du rätt att ta tillbaka hunden. Slutsatsen är då att ja, du har rätt att ta tillbaka hunden. Hoppas att detta var svar på din fråga!

Fel i vara

2019-09-30 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan Lawline,Jag sitter just nu i en sits där jag köpt hem en restaurerad elektronikprodukt från en mindre aktör via Amazon USA, till ett billigare värde än svenska priser. Denna produkt inkluderade även garantier och andra service-relaterade tjänster, vilka jag utnyttjat för att lösa mindre problem. Tanken för egen del var att till slut sälja den vidare privat, vilket jag även gjorde. I samma veva skedde även ett formellt ägarbyte enligt producerande företagets riktlinjer.Nu kontaktar köparen mig två månader senare och hävdar att produkten inte fungerar, och att företaget ska ha annullerat garantin. Anledningen ska alltså vara någon form av bedrägeri på amerikanska sidan, som inte uppdagats förrän nu. Företaget har fram till detta skede godkänt alla registreringar av produkten, och även låtit den genomgå teknisk service under två separata tillfällen.Köparen är givetvis upprörd och vill ha en lösning, vilket jag personligen inte kan tillse. I dagsläget har jag heller inte likvida medel att täcka ett återköp, och anser att jag inte ska behöva göra någonting mer då köparen haft flera månader på sig. Jag har varit tillmötesgående till personen och försöker kontrollera vad som kan göras på min sida, men är samtidigt handfallen och vill se vad för konsekvenser detta skulle kunna ha enligt lagen.Hur ser våra svenska riktlinjer ut i detta fall?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I detta fall är Köplagen (KöpL) tillämplig då du i egenskap av privatperson sålt en produkt, 1 §. Jag kommer redogöra för dig vad personen som köpt varan kan rikta för anspråk gentemot dig, samt vilka rättigheter du som säljare har, enligt bestämmelserna i KöpL. Tyvärr kan jag inte besvara delen av din fråga som handlar om att garantin har sagts upp, då det är ditt avtal mellan den amerikanska återförsäljaren som styr det.Fel i varan:Eftersom att köparen av din vara påstår att den är felaktig är det också köparen som behöver bevisa att det faktiskt är så. Om elektronikprodukten inte stämmer överens med avtalet du och köparen ingått är den att anse som felaktig. Även om du sålt produkten med förbehåll som till exempel "befintligt skick" svarar du för fel om du lämnat uppgifter som ger köparen anledning att tro att produkten är i bättre skick än den faktiskt är. Du finner dessa bestämmelser i 17-19 §§.Kan köparen av din vara åberopa felet?Om du uppmanade säljaren att undersöka varan vid köptillfället förlorar denne rätten att åberopa fel som förelåg vid den tidpunkten, 20 § KöpL. För att köparen med framgång ska kunna göra felet gällande krävs också att felet fanns när köpet genomfördes, felet kan dock visa sig först senare, 21 § KöpL.ReklamationOm köparen vill göra gällande felet måste denne reklamera det inom skälig tid. Vad som är "skälig tid" beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Som din fråga lyder tolkar jag det som att denne har uppfyllt kravet på reklamation som du finner i 32 § KöpL.Påföljder vid fel i varaOm det nu är så att varan är behäftad med ett fel som redan fanns vid köpet kan köparen kräva avhjälpning, prisavdrag eller hävning, 34-39 §§ KöpL. Du som säljaren av en vara har rätt att avhjälpa (laga) felet i varan, det ska ske om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för dig. Om du väljer att inte avhjälpa felet kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Vad som avses med "väsentlig betydelse" får bedömas utifrån den individuella situationen.SammanfattningOm säljaren lyckas visa att fel i varan förelåg när varan köptes kan du i första hand kräva att få avhjälpa felet. Återköp av varan kan endast bli aktuellt om säljaren lyckas visa att felet är av väsentlig betydelse för denne. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

En dålig hundaffär (köplagen)

2019-09-28 i Köplagen
FRÅGA |HejJag köpte en 9 månader gammal unghund på Blocket för två veckor sedan och första två dygnen hemma var hemska. Första kvällen/natten så sprang han omkring överallt som om han var galen. Han bet i soffan och juckade mot soffkuddarna. Eftersom jag var tvungen att stänga dörrarna till vardagsrummet och sovrummet och han var ny i hemmet så sov jag på köksgolvet utan kudde och täcke, för dom försökte han bara att bita sönder. Andra kvällen var ännu värre eftersom han då aggressivt började att slita sönder kläderna jag hade på mig och gnaga på köksmöblerna. Jag kontaktade dom jag köpt honom av och dom sa att han aldrig betett sig så förut. Det blev bättre följande dagarna men 1,5 vecka senare så började han attackera mig så jag blev (och är fortfarande) full med blåmärken. Jag sa till dom jag köpte honom av att det inte funkade längre och att dom fick köpa tillbaka honom. Då säger dom att jag kommer inte att få pengarna tillbaka. Dom har flera gånger sagt att dom har sålt honom men hela tiden fått honom tillbaka. Om dom gjort samma sak då, inte betalat tillbaka, så har dom tjänat mycket pengar på stackaren. Kan jag kräva tillbaka pengarna och bör jag anmäla mina misstankar om att dom säljer hämtar, säljer hämtar den stackars hunden?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det är verkligen tråkigt att det blivit tokigt med din nya vän! Först och främst ska framhållas att det kan finnas helt rimliga förklaringar till varför hunden beter sig som den gör. En anledning är att det är en unghund som låter en aning ouppfostrad och som behöver lära sig vart gränserna går och vad som uppmuntras och belönas när han gör rätt saker. Ett miljöbyte är en stressande faktor för en hund och har han redan hoppat runt ett par gånger mellan olika hem så är det klart att stressen ökar än värre. Juckande på kuddar och allmän oro och oförmåga till att slappna av är vanliga tecken på detta. Även bett och hopp kan vara överslagshandlingar för en hund som inte mår bra. Det finns dock hopp! Väldigt få hundar är hopplösa fall, kontakta din närmaste brukshundsklubb så du snabbt får hjälp att hantera dessa felbeteenden. När det gäller juridiken så blir köplagen tillämplig. Dessvärre täcks inte fel på levande djur särskilt enkelt. Särskilt inte beteendeproblem. Bevisläget blir väldigt svårt. Om hunden hade beteendet redan innan du köpte den skulle man kunna tänka sig att köparna undanhållit viktig information som kan antas ha inverkat på ditt köp enligt KöpL 19 § 2 st. men hur ska du bevisa att det förhåller sig så? Det finns med andra ord inga lätt sätt för dig att tvinga säljarna att köpa tillbaka hunden. Att köpa hundar via Blocket är en riskfylld affär eftersom man köper varorna i befintligt skick utan avtal som täcker upp för eventualiteten att något går fel. Därför är det alltid bättre att köpa hund från uppfödare som är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK), där har man riktlinjer, råd, planerande och uppföljande avel och standardavtal samt hjälp och stöd när något går fel. Även du har ju ett ansvar för hunden nu. Man får anta att du förberett dig på ett åtagande som var menat att sträcka sig över flera år och en hunds mående och beteende kan ingen garantera. Det är ett levande djur som inte har kunnat påverka hur livet tett sig och, precis som du säger, förmodligen inte ska tillbaka till de säljare som sålde honom till dig. Om du verkligen inte klarar av situationen och bara vill göra dig av med hunden så rekommenderar jag att du kontaktar en omplaceringsverksamhet t ex Hundstallet, Hundar utan hem eller liknande men du kan dessvärre inte räkna med att få några pengar tillbaka för detta misslyckade köp. Jag hoppas verkligen att det löser sig för både dig och hunden!

Vem ansvarar för fel på en vara som sålts i befintligt skick?

2019-10-05 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt en bil nyligen och det var inga fel eller problem med bilen när jag ägde den och inte heller när köparen var här och provkörde bilen. Men nu efterått så hävdar köparen att bilen gick sönder dagen efter han hade hämtat bilen och att verkstaden han lämnade in bilen hos säger att felkoden låg i bilen sen innan när jag ägde bilen. Och det jag inte förstår är att jag inte har märkt av att jag ens fått en felkod för jag körde bilen just detta datum dom skriver och ingen motorlampa började lysa under denna tiden. Och den felkoden dom säger låg sen innan är samma som nu och nu fick han bärga bilen till verkstad för att det är ett stort motofel. Så då kommer jag tillbaka till hur ska jag kunnat ha dölja detta om det gör så att bilen inte går rent eller liknande för jag har inte märkt något o inga lmapor lös när jag ägde den och inte heller när han var här o provkörde bilen. Men nu vill han häva köpet efter han kört sönder bilen och säger att jag har hållit ett dolt fel för han som jag inte hade någon aning om. Så jag undrar vilka rättigheter har jag som säljare in en privatperson försäljning. Och vi har ett köpeskontrakt som han läste igenom på plats och skrev på men nu efter så säger han att jag har lurat han för att det står med "beffintligt skick". Och då är ju min fråga varför skriver man på något man inte läst igenom. Och han har läst igenom det för annars skulle han inte ha skrivit på det. Så jag är tacksam för så snabbt svar som möjligt
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilken lag är tillämplig?Eftersom ni båda är privatpersoner blir köplagen tillämplig vid frågor om fel och ansvar för detta. (1 § köplagen)Befintligt skickEnligt köpekontraktet har bilen sålts i befintligt skick. Detta innebär att man som säljare gör en så kallad "generell friskrivning", detta betyder att man inte tar ansvar för fel som kan finnas på varan som köparen insett eller borde insett. Vad köparen kan förvänta sig för fel beror på bland annat varans art, hur gammal den är och vilket pris den har sålts för. Exempelvis måste köparen inse att det kan finnas stora fel på en 15 år gammal bil som säljs för 10 000kr, i de fallen kommer säljaren antagligen inte ses som ansvarig för något fel som uppstår (om han inte medvetet dolt något för köparen). Om å andra sidan en ett år gammal bil säljs för nästan nypris i "befintligt skick", förväntar sig köparen att bilen inte kommer ha några fel, förutom möjligtvis vissa kosmetiska skador. Dessutom kan varan anses felaktig om säljaren inte upplyst köparen om fel som är väsentliga för användningen av varan. Att sälja en vara i befintligt skick innebär alltså inte att man är ansvarsfri från alla fel som kan uppstå (19 § köplagen). Ansvar för fel i varanDen avgörande tiden för om en vara ska anses vara felaktig och således vem som har ansvaret för detta är när "risken" för varan går över på köparen. I detta fall går "risken" över på köparen när köpekontraktet skrivs på och köparen tar över bilen. Det är här viktigt att komma ihåg att även om felet visar sig först efter detta skede, kan felet ha funnits redan innan dess. (21 § köplagen). Eftersom felet, enligt verkstaden, fanns redan innan bilen såldes, finns det en risk att du som säljare kommer anses vara ansvarig för felet. Att säljaren vid försäljningstillfället inte visste om att felet fanns påverkar inte bedömningen (17 § köplagen). Dock får köparen inte åberopa fel som denne själv borde ha upptäckt eller känt till vid en undersökning av varan. Felet kan med andra ord vara av sådan art att köper borde ha upptäckt det vid en undersökning av varan, i de fallen har köparen inte rätt att kräva att säljaren ansvarar för dessa. Utgångspunkten vid hur noggrann undersökning som behöver göras är "vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt" (20 § köplagen).Har köparen rätt att häva köpet om säljaren anses vara ansvarig?Köparen har rätt att kräva att köpet ska hävas om felet är väsentligt för köparen och säljaren borde ha insett detta (39 § köplagen). Du som säljare har dock i första hand rätt att avhjälpa felet på egen bekostnad, i det här fallet betala för reparationskostnader. Detta gäller endast om det kan ske utan en för stor olägenhet för köparen (36 § köplagen). Att bedöma om avhjälpande av felet är en för stor olägenhet kan vara komplicerat då man måste väga dina intressen som säljare mot köparens intressen.SammanfattningAtt bilen har sålts i befintligt skick innebär inte nödvändigtvis att man är fri från ansvar som säljare, en bedömning av detta måste göras med flera omständigheter i åtanke. Att du som säljare inte visste om att felet förelåg redan innan du sålde produkten är inte en grund för att anses vara fri från ansvar. Vid väsentliga fel har köparen rätt att häva köpet, men du som säljare har i första han rätt att avhjälpa felet, om detta kan ske utan stora olägenheter för köparen.Eftersom detta är ett fall med flera dolda omständigheter som spelar roll och även en del bevisfrågor som blir viktiga rekommenderar jag att du ringer vår telefonrådgivning som du når på nummer: 08-533 300 04Öppettider: Mån-Fre kl. 10:00-16:00Med vänlig hälsning

När börjar betalningsfristen för en fordran löpa?

2019-10-01 i Köplagen
FRÅGA |HejJag har en enskild firma och gjorde en beställning av en leverantör 19.08.07 Då leverantören var på semester hanterades inte min order förrän 19.08.18 och jag mottog mina varor 19.08.20. Fakturan fick jag via mail 19.08.21 med betalningsvillkor 20 dagar, med förfallodatum 19.08.27. Från när gäller betalningsvillkoren? Från orderbekräftelsen, orderleveransen eller ifrån fakturadatumet?Tacksam för svar
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utgångspunkten i denna frågan är att det i stor uträckning råder avtalsfrihet mellan dig och leverantören då ni båda är näringsidkare (jfr 3 § köpL). I första hand är det avtalet som är vägledande i detta fallet, således kan avtalet föreskriva särskilda villkor för betalning. Dessa bör tydligt framgå innan avtalet slöts. Till och börja med kan man konstatera att fordringen uppstod då borgenären fullgjort sina förpliktelser, dvs när varan är levererad. Du som köpare ska ha tillräckligt god tid på dig att undersöka varan innan du behöver betala (jfr 49 § andra stycket köpL). Utifrån det du skriver uppfattar jag det som att detta rör sig om en produkt och således sträcks inte denna perioden mer än någon dag från det du mottog varan (beroende på huruvida du måste undersöka funktion e.d). Man ska däremot bära med sig huvudregeln att säljare har rätt att få betalt när denne kräver det, under förutsättningen att du mottagit varan (49 § köpL). Det kan vara rimligt att kontakta näringsidkaren och belysa att du bör få förfallodatumet förlängt på så sätt att det löper från det du mottog varan då det är först då fordran de facto uppstår. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur får jag pengarna tillbaka för en vara som aldrig levererats?

2019-09-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Har köpt en jacka av en tjej på fb lyxloppis över hela Sverige, har swishat 1200kr tjejen har inte skickat någon jacka, vad kan jag göra att få tillbaka mina pengar, kommer även polisanmäla ärendet MVH
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga kan aktualisera både köplagen och brottsbalken beroende på om säljarens dröjsmål är resultatet av ett brott eller inte. Jag kommer att redogöra för bägge situationer.Påföljder vid dröjsmålOm en vara inte avlämnas till köparen har du som köpare rätt att kräva fullgörelse eller häva köpet (22 § köplagen). I ditt fall vill du ha tillbaka pengarna. Enligt 25 § köplagen får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det är uppenbart att säljaren inser att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig då du inte har fått jackan. Du har alltså rätt att häva köpet, men även begära skadestånd för den eventuella skada du har lidit (se 27 § köplagen).Kan brott ha begåtts?Om personen i fråga har vilselett dig att betala trots att hon inte avsett att leverera jackan, kan hon ha begått brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). I och med att du skickade pengar till henne har hon gjort en ekonomisk vinning på sitt vilseledande agerande, vilket borde innebära att bedrägeribrottet är fullbordat. Det är alltså helt riktigt av dig att göra en polisanmälan. I samband med en eventuell rättegång har du möjlighet att begära ekonomisk ersättning.Jag hoppas att det var svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad ska jag göra om jag inte fått en vara jag beställt på internet?

2019-09-25 i Köplagen
FRÅGA | Hej, jag har köpt en vara av en privatperson på tradera. Betalningen gjordes med swish till kontot samma dag som budgivningen avslutades. Enligt annonsen så betalade jag 158 kr inklusive frakt. Efter en vecka hörde jag av mig till säljaren och undrade vart paketet var, då denna person svarar att hen skickat den. När jag frågade efter sändnings-ID eller kollinummer säger hen att hen har inga uppgifter gällande det men att det är inlämnad. Inga konkreta uppgifter om att paketet är inlämnad eller vilket transportföretag. Vi hade en smskonversation där jag begärde ett svar, ett underlag på att hen verkligen har skickat paketet eller att jag kräver mina pengar tillbaka. Hen anklagade mina grannar att de kanske har stulit det och att hen aldrig kommer betala tillbaka något. Nu är frågan vad jag kan göra? Pengarna är inget som jag bryr mig utan själva principen att anklaga mig för bedragare samt mina grannar för tjuvar. Hur kan jag anmäla hen för otal samt för att lura en köpare?
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkat det undrar du vad som händer om du köpt en vara av en annan privatperson via internet och vad du ska göra om varan inte kommer fram i tid, eventuellt inte kommer fram över huvud taget. I ditt fall måste man då kolla vad som står i köplagen, då köplagen bland annat reglerar köp mellan två privatpersoner. Om varan har skickatsI det här fallet handlar det om ett s.k. transportköp, då du köpt något på internet som sedan ska transporteras hem till dig eller närmsta utlämningsställe. Om säljaren har skickat varan till dig och säljaren finns på samma ort som dig, anses varan överlämnad till dig när du fått hem varan (7 § 1st. köplagen). Detta innebär alltså att säljaren har ansvar för varan tills den levererats hem till dig. Om varan dock har skickats från en annan ort än den du bor på, anses varan överlämnad till dig när varan överlämnats till den som ska transportera varan till dig (t.ex. Postnord eller DHL). Detta framkommer i 7 § 2 st. köplagen. Detta tydliggörs också i 13 § köplagen. Här beror det alltså på vilket ort säljaren befinner sig på.Om varan inte skickatsOm varan inte har skickats i tid, eller om varan inte skickats alls, kan du enligt köplagen (22 §, samt 23–29 §) kräva att säljaren skickar varan till dig och du kan dessutom kräva skadestånd. För att kräva skadestånd måste du dock gå till en domstol med ditt ärende och det är då du som köpare som kommer behöva bevisa att du aldrig fått varan, vilket kan bli svårt om ord står mot ord. Dessutom tillkommer rättegångskostnader i det fall du inte når framgång i ditt ärende. Du får också hålla inne med betalningen enligt 42 §, vilket dock blir svårt i ditt fall eftersom du redan betalat för varan. Du får också, enligt 25 § 1 st. häva köpet om dels det faktum att säljaren inte skickat varan till dig har varit av väsentlig betydelse, dels om säljaren borde ha förstått detta. SammanfattningSammanfattningsvis beror det alltså på om varan har skickats och isåfall från vilken ort, samt om varan inte skickats över huvud taget. Befinner sig säljaren på samma ort som dig, ansvarar säljaren för varan tills den har levererats hem till dig. Om säljaren dock befinner sig på annan ort, är det du som köpare som ansvarar för varan redan när den lämnats till transportören. Skulle inte varan ha skickats över huvud taget, kan du antingen kräva att säljaren skickar varan, skadestånd eller eventuellt hålla inne betalningen (vilket som sagt blir svårt i ditt fall). Med vänlig hälsning