FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/07/2022

Vilka påföljder kan man kräva av säljaren för en felaktig vara och vad gör man om säljaren inte svarar på meddelanden?

Min son köpte en traktor av en privatperson som sa att motorn var renoverad. Det visade sig redan när sonen körde hem traktorn att något var fel. Traktorn fick bogseras sista biten. Vid kontroll är motorn mer eller mindre slut. Det kräver en omfattande renovering för att få den traktorn att fungera. Säljaren vägrar häva köpet och svarar inte längre i telefonen eller på meddelanden. Vad ska vi göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig? 

Det är köplagen (KöpL) som reglerar frågor om köp mellan privatpersoner, felregler och påföljder vid fel i en köpt vara. KöpL ska nämligen tillämpas vid köp av lös egendom, så som en traktor (1 § KöpL), och lagens regler är aktuella när inget annat har avtalats mellan parterna (3 § KöpL).  

När är en vara felaktig? 

En vara anses juridiskt vara felaktig, ifall varan avviker från vad parterna har avtalat om, ifall varan avviker från vad som annars är normalt för varans karaktär eller ifall varan avviker från vad en köpare med fog kunnat förutsätta (17 § 3 st. KöpL). Att en vara är normal betyder att varan ska kunna användas som andra varor av samma slag (17 § 2 st. 1 p. KöpL). Med andra ord ska en traktor man köper kunna göra det andra traktorer av liknande slag kan göra. Att säljaren sade att motorn var renoverad kan också anses som ett fel, eftersom informationen kan ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Oavsett borde traktorn anses vara i ett felaktigt skick, därför att den avviker från vad som är normalt för en traktor och även för att traktorn avviker från vad din son hade kunnat förvänta sig av köpet. 

Vad gör man om fel i varan förekommer?

När en köpt vara visar sig vara felaktig, så måste köparen inom en skälig tid efter att felet har märkts alltid reklamera felet till säljaren (32 § KöpL). Det är oklart hur länge en skälig tid är, men i vissa fall kan tiden sträcka sig i fyra månader (NJA 2008 s. 1158). Om din son inte har reklamerat än, så bör han göra det så fort det bara går, och helst skriftligt genom exempelvis sms, e-mejl och vanligt brev. 

När din son har reklamerat har han rätt att kräva påföljder på grund av felet. Inledningsvis måste han kräva ett avhjälpande, det vill säga att säljaren i princip betalar för att felet åtgärdas (34 § KöpL). Om din son informerar säljaren om att han själv kommer betala för rättelsen, så får din son rätta felet och begära att få rättelsen betalt för av säljaren (34 § 3 st. KöpL och 35 § KöpL). 

För att få häva köpet krävs att felet är väsentligt (39 § KöpL). Utgångspunkten i din sons fall är att felet inte kan anses vara väsentligt, om motorn kan repareras så att traktorn kan fungera normalt. Det är därför svårt att häva ett köpeavtal. När både hävning och avhjälpande inte kan komma på fråga och om din son ändå vill behålla varan, så kan ett prisavdrag begäras så att priset för traktorn blir rätt (37 § KöpL och NJA 2018 s. 266). Vidare bör din son även kunna kräva skadestånd för direkta ekonomiska skador som han har haft på grund av felet, t.ex. som undersökning av traktorn, bogseringsfakturan och dylikt (40 § KöpL). 

Vad gör man om säljaren inte svarar på meddelanden? 

Om ens motpart i ett köpeavtal inte svarar på ens meddelanden kan man antingen vända sig till domstol och skicka in en stämningsansökan (se här) eller så kan man göra en polisanmälan om eventuellt bedrägeri (se här). 

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är att traktorn verkar vara felaktig enligt KöpL och då bör din son kunna kräva rättelse, prisavdrag och skadestånd av säljaren. Att häva kan nog bli svårt. Din son behöver dock först att reklamera felet till säljaren. Vil din son själv rätta till felet och därefter begära ersättning för just detta, så måste han först informera säljaren om detta. Din son bör även informera säljaren om att han vill ha prisavdrag och skadestånd för direkta utgifter som han har haft med köpet av traktorn. Om säljaren inte svarar din son, så kan din son göra en polisanmälan och skicka en stämningsansökan till domstolen. Min rekommendation är att din son reklamerar och i samband med reklamationen informerar säljaren om vilka påföljder han vill kräva, samt informerar säljaren om att din son kommer gå till domstol och polisen, om säljaren fortsatt inte svarar din son. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”