FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/06/2022

Fel i mobil vid köp mellan privatpersoner

Hej! Jag köpte nyligen en begagnad mobil via Facebook Marketplace. Säljaren uppgav att den var i gott skick och inte hade använts särskilt mycket. Priset var 2100 kr + frakt. När jag hämtade ut mobilen och startade den såg jag genast att skärmen hade så kallad "burn-in", alltså när en och samma bild visats på skärmen under mycket lång tid vilket leder till att vissa pixlar i skärmen skadas. Jag påpekade genast detta men säljaren påstod att det aldrig varit så för honom. Han slutade sedan svara mig och tog bort sin profil. Jag kontaktade då hans föräldrar (då han var 17 år) för att reda ut saken. Jag beskrev problemet och skrev att jag ansåg ett prisavdrag på 400 kr som rimligt. De höll inte med om detta utan tyckte att priset var så pass lågt att inget prisavdrag borde göras. Jag funderar nu på möjligheten att stämma säljaren och funderar kring möjligheterna att få rätt i min sak. Enligt KL 18§ ska varan inte anses som felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. Jag anser själv att det syns ganska tydligt att skärmen är skadad men troligen kommer säljaren hävda det motsatta. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

 Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köpet har skett mellan två privatpersoner varför köplagen (KöpL) kommer att vara gällande för din fråga.

En förutsättning för att kunna begära prisavdrag är att det anses föreligga fel i vara (30 § KöpL).

För att en vara ska anses vara felaktig krävs det att felet inte uppstod under tiden du stod för risken. Risken övergår till dig som köpare vid överlämnandet av varan (21 § KöpL). Har felet uppstått innan du har övertagit risken svarar säljaren för felet även om felet visar sig först senare - och vice versa om felet uppstår medan köparen har risken svarar denne för felet. Av frågan verkar det som att detta felet borde ha funnits under tiden som säljaren har stått för risken, varför det kan bli aktuellt med fel i vara.

En vara ska stämma överens med vad som följer av avtalet - säljaren har i fallet sagt att mobilen ska vara i gott skick och använd i mindre mån. Har ni inget avtal ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag används - mindre skavanker på skärmen medför inte att det inte går att använda mobilen troligen. Fel i vara kan även anses föreligga om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Hänsyn bör här tas till priset, åldersmodell och hur mycket den har använts osv. Här måste göras en bedömning med samtliga omständigheter för att se om mobilen ska anses vara felaktig - köparens befogade förväntningar på varan (17 § KöpL). Svårt att göra en bedömning om det ska anses vara fel i vara här utan samtliga omständigheter.

Som köpare får man inte åberopa fel som man antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Det finns ingen undersökningsplikt för köpare, men omständigheter kan peka mot att köparen borde ha känt till omständigheter - exempelvis en väldigt gammal mobil kan ha vissa felaktigheter. Säljaren har dock vitsordat att mobilen är i gott skick och inte används så mycket vilket kan minskar köparens skyldigheter.

För att köparen ska kunna åberopa fel i vara krävs det att säljaren meddelas om detta inom skälig tid när felet upptäckts (32 § KöpL). I detta fallet verkar det som att du har kontaktat säljaren direkt när du upptäckte felet varför jag antar att det har skett i rätt tid.

Om det är fel i vara som köparen inte borde ha känt till och reklamationen har skett i rätt tid har du som köpare rätt att avhjälpande av felet, dvs att säljaren lagar mobilen åt dig utan kostnad för dig som köpare - om avhjälpande inte kommer på fråga har du rätt att begära prisavdrag eller hävning av köpet (36 och 37 §§ KöpL).

Hoppas detta svar hjälper dig!

Om du har fler frågor är du välkommen att ställa dem,

Maximilian PernhedenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”