FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/06/2022

Är säljaren skyldig att stå för frakten vid retur?

Hej! Jag arbetar på ett företag(företag A) (jag hittar ingen information om företag utan enbart för privatpersoner) där vi beställde x antal varor av ett annat företag (företag B). Företag B skickade helt fel saker och begär att vi anordnar upphämtning av de felaktiga varorna och ligger ute med kostnaden för frakten för detta. Vi anser att eftersom vi aldrig beställde de varor som levererades av företag B så bör vi inte behöva betala och anordna upphämtning av varorna utan det är någonting företag B helt får stå för själva. Företag B håller däremot inte med. Tilläggas bör att vi aldrig fick någon typ av följesedel pp varorna och ingen beställning på dessa varor finns då vi som sagt beställde helt andra saker. Vem har rätt? Tack!

Lawline svarar

 Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Tillämplig lag

I och med att det i ert fall är fråga om köp mellan två företag blir köplagen (KöpL) tillämplig (1 § KöpL). Det ska vidare noteras att om företag B och ert företag träffat en överenskommelse som skiljer sig från vad jag anför här nedan så har överenskommelsen företräde (3 § KöpL). 

Fel i varorna ni mottagit

Med anledning av att de varor som företag B skickat till ert företag är helt andra varor än vad som överenskommits innebär det att era mottagna varor är behäftade med fel i köprättslig mening (17 och 18 § KöpL). Detta föranleder att ert företag har rätt att göra gällande vissa påföljder. Den påföljd som är mest aktuell i ert fall är omleverans. För att ni ska kunna göra gällande omleverans krävs det att företag B:s avtalsbrott i form av att ha skickat er felaktiga varor är dels av väsentlig betydelse för ert företag, dels att företag B insett eller bort insett denna betydelse (34 § andra stycket KöpL). Kan det konstateras att så är fallet blir följden att det är företag B som är skyldig att stå för omleveransen och alltså inte ert företag. 

Huruvida det i ert fall ska ses som ett fel av väsentlig betydelse så är svaret otvivelaktligen jakande; ni har fått helt andra varor än det ni beställt. Vad gäller frågan om köparen insett detta så är svaret också jakande då företag B måste ha insett att helt andra varor än de ni  föranleder att felet blir av väsentlig betydelse för er som företag; i synnerhet om det är fråga om ett dussintal varor. 

Mot bakgrund av det nu anförda är min bedömning alltså att företag B är skyldig att dels ordna upphämtning av de felaktiga varorna och dels skicka er det ni faktiskt beställt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning  

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”