FrågaKÖPRÄTTKöplagen25/07/2022

Vad kan jag göra vid köp av lös egendom som sålts i "befintligt skick"?

Hej, 12/7-22 var jag tillsammans med sambo och far och tittade på en husvagn. Husvagnen såg ut att vara i fint skick, därför skrev vi ett köpekontrakt med säljaren där det går att läsa följande: ”Säljare åtar sig att besikta, fukttesta och gasoltesta. Om det är till fylles så är lev. så fort som möjligt…”. 22/7-22 har husvagnen gått igenom besiktning, fukttest och gasoltest och därför blev det husvagnsköp med ett tillhörande kvitto där det står att husvagnen säljs i befintligt skick. Ägarbyte sker. 23/7-22 upptäcker jag att husvagnen inte alls är fri från fukt då jag på utsidan av framrutan ser hur vatten samlas där det inte ska samlas. 24/7-22 gör jag en egen fuktmätning i husvagnen där jag med en Protimeter mäter upp en fuktnivå på 25.7, vilket enligt mätaren ger utslag som påvisar fukt. I samband med detta kontaktar jag säljaren per telefon och skickar över bilder via mms. Till min fråga: Har säljaren skyldighet enligt lagens mening att åtgärda problemen relaterade till fukt i vagnen alt. Köpa tillbaka vagnen eller står jag som köpare helt ansvarig för vagnens skada? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga så att du köpte husvagnen av en annan privatperson och alltså inte ett företag.

Är det fel på varan?

En husvagn är s.k. lös egendom och köp av lös egendom privatpersoner emellan regleras av köplag (1990:931) (KöpL framöver). Vad gäller köpeavtal med villkoret "befintligt skick" så finns det en särskild bestämmelse i 19 § KöpL som stadgar att varor som säljs i befintligt skick ska anses felaktig om bl.a. "varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet". Köparen får å andra sidan inte åberopa som fel sådant som denne måste antas ha känt till vid köpet, 20 §  1st. KöpL. Köparen måste undersöka varan innan köpet och får inte åberopa sådant som borde ha upptäckts vid undersökningen, vilket gäller även om undersökningen innebär att granska prover såsom ett fukttest, 20 § 2 och 3 st. KöpL. Alltså, om fuktskadan i husvagnen var lättupptäckt vid en undersökning så kan ni inte åberopa det som fel även om fukttestet inte uppvisade något. Motsatsvis om felet inte var lättupptäckt så föreligger ett fel i varan. 

Har reklamationsfristen uppfyllts?

Efter att ni har konstaterat att ett fel föreligger så måste ni så snart som möjligt meddela köparen om felet, annars riskerar ni gå miste om er rätt att utöva påföljder, 32 § KöpL.

Vilka påföljder är möjliga?

Om det är fel på varan så kan ni kräva antingen, avhjälpning, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd, 30 § KöpL. 

Sammanfattning

Ni måste alltså snarast göra en bedömning om ett fel förelåg i varan när ni mottog den utifrån den informationen jag gett er. Om så är fallet så har ni möjlighet att kräva att säljaren bekostar reparationen alternativt häva köpet. 

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.   

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo