FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/07/2022

Kan köparen göra gällande fel utan att ha undersökt varan?

Hej! jag har sålt en bil via blocket! Har ägt den i 2 månader utan några problem men sålde den för att jag fick tjänstebil. Köpare som köpte bilen ville inte träffa mig utan ville bara skicka pengar och åka därifrån utan att varken undersöka eller provköra bilen, så vi gjorde ägarbytet efter betalning utan att träffas och sen var det färdigt. Nu hör köparen av sig efter 4 dagar och uppger att felaktigheter har uppstått efter köpet och vill att jag ska betala för dessa fel som ej fanns under min ägo när hon köpte bilen.. jag uppgav de fel jag visste om i annonsen mer fel har jag inte vetat om.

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med antar jag att det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner vilket innebär att köplagens (KöpL) regler blir tillämpliga. I det följande kommer jag att först gå igenom vad som räknas som fel och sedan vilka skyldigheter respektive rättigheter säljare och köpare har. Avslutningsvis kommer jag kortfattat gå igenom vad påföljderna kan bli.

Vad räknas som “fel”?

Till att börja med framgår det av bestämmelserna att risken går över till köparen när varan avlämnas, vilket betyder att köparen efter att denna fått den i sin ägo står för alla kostnader gällande varan, vare sig det rör sig om förvaring, förstörelse eller försämring av kvalitet eller liknande (13 §). Detta är huvudregeln, men undantagsvis kan köparen vända sig till säljaren då det rör sig om så kallade “fel” i varan. Förutsatt att du sålt bilen i “befintligt skick” eller med liknande förbehåll finns det tre omständigheter som föranleder att bilen kan anses behäftad med fel (19 §):

  1. Varan inte överensstämmer med de uppgifter du lämnat om dess egenskaper eller användning före köpet och kan antas ha inverkat på köpet. Exempelvis att du som köpare sagt att bilen fungerar felfritt när den i själva verket inte startar. En köpare ska kunna lita på att de uppgifter säljaren lämnar stämmer, vilket innebär att du som säljare får stå för risken att de uppgifter du lämnar angående en varas kvalité kan användas emot dig efter ett köp.
  2. Säljaren har före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant allvarligt fel att säljaren måste vetat om det och köparen hade kunnat räkna med att bli upplyst om samt att det kan antas inverkat köpet. Typiskt exempel är att du som säljare skulle underlåtit att informera köparen om att bilen saknar motor: Det är något som du visste om och något man som köpare antar finns i en bil om inte säljaren säger något. (Såtillvida det inte rör sig om ett vrak till renoveringsobjekt, men då borde också köparen möjligen förstå att det inte ingår en motor/fungerande motor). Endast sådant som inte är av mindre betydelse inryms i upplysningsskyldigheten och du som säljare måste ha vetat om att felet förelåg. En sned ratt, ett störande ljud från växellådan, vibrationer eller liknande bör anses vara av mindre betydelse, medan hål i tanken, icke fungerande el/avgassystem får anses vara så pass väsentliga fel att du som säljare har skyldighet att upplysa köparen om detta.
  3. Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter kunnat förutsätta. I första hand beaktas här varans pris i relation till vad en köpare kan förvänta sig till det priset. Om du säljer en bil som utseendemässigt ser ut att vara i nyskick till ett högt pris kan köparen förvänta sig mer än om den säljs billigt. 

Om ingen av dessa tre omständigheter passar in på er situation föreligger inget fel i köplagens mening och köparen kan inte göra gällande några påföljder, förutsatt det inte rör sig om ett dolt fel, se nedan.

Köparens undersökningsplikt

Utöver dessa tre krav/omständigheter har även köparen en undersökningsplikt (20 §). Av bestämmelserna framgår det att köparen inte får åberopa fel som den måste antas känt till vid köpet. Inte heller får köparen åberopa som fel sådant han borde upptäckt vid en undersökning om han utan godtagbar anledning valt att inte undersöka varan om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder. Märk väl att det på kravet “borde upptäckts” inte ställs högre krav än vad en genomsnittlig köpare borde ha upptäckt, inte en fackman. Detta innebär att även om köparen avstår från att undersöka bilen innan köp och avlämning, kommer säljaren behöva stå för s.k. dolda fel, eftersom detta inte kan krävas att köparen borde ha upptäckt dem (21 §). Dolda fel är sådant som det inte kan krävas att köparen skulle ha upptäckt ens vid en noggrannare kontroll.

Påföljder

Skulle det vara så att bilen i din situation kan anses vara behäftad med ett fel i köplagens mening kan det blir aktuellt med avhjälpande (34 §) det vill säga att du står för kostnaden att korrigera felet, prisavdrag motsvarande felet (37 § st. 1) eller hävning (39 §) d.v.s. köpet går åter.

Summering

Utan att veta närmare omständigheter kring din annons, er korrespondens köpare och säljare emellan eller vilka fel som köparen gör gällande är det svårt för mig att lämna ett absolut svar på om köparen med framgång kan rikta anspråk mot dig. Min bedömning är dock att eftersom köparen har valt att inte undersöka bilen innan avlämnande i princip avsagt sig att göra gällande fel som hon borde ha upptäckt vid en undersökning. Förutsatt att du inte lämnat felaktiga uppgifter i din annons eller underlåtit att upplysa henne om sådana väsentliga fel du har en skyldighet att upplysa köparen om (se p.2 ovan) kan köparen endast göra gällande någon av påföljderna för det fallet det rör sig om dolda fel. Om så bedöms vara fallet är fortfarande du som har ansvaret och beroende på dess omfattning kan avhjälpande, prisavdrag och hävning bli aktuellt. 

Hoppas du fick viss vägledning av mitt svar, om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Joel EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”