Vilka rättigheter har konsumenter vid fel i vara?

2019-11-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Lawline! För ca en månad sedan köpte jag en viskosmatta. Jag har knappt haft mattan i en månad men jag märker redan att matta inte är som förväntat! Visst hade jag läst att den är känslig för vatten men jag insåg inte att en marinblå matta skulle bli vit vid minsta lilla droppe. Jag har hört av mig till företaget men de förklarar att jag varken har rätt till att häva köpet eller reklamera varan. Vilka är mina rättigheter?
Ebba Alkehag |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har uppfattat din fråga så som att du har köpt viskosmattan från ett företag och att du har köpt mattan för att använda den som privatperson. Jag kommer också behandla din fråga som att du har köpt mattan ifrån butik. Eftersom det är såhär jag har uppfattat din fråga kommer Konsumentköplagen (KköpL) att användas för att besvara din fråga.Frågan som måste besvaras är om det kan anses ha varit något fel på mattan.Du beskriver att du, knappt en månad efter köpet, har en matta som inte alls överensstämmer med den som du köpte. Jag uppfattar din beskrivning som att du har spillt lite vatten på mattan och att detta har resulterar i att den nu har gått ifrån att vara marinblå till vit på de ställen som vattendropparna har hamnat på.Enligt KköpL 16 § 3 stycke står det i några punkter vad som kan utgöra fel i varan. En vara ska anses vara felaktig om den- Avviker från vad som föreskrivs, alltså om varan exempelvis inte går att använda för det bruk som den ska användas för eller om det inte är rätt mängd av något i varan eller liknande. Kort sagt ska varan anses vara felaktig om den inte överensstämmer med beskrivningen av varan eller att den inte går att använda för det ändamål som köparen hade med att köpa varan.- Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som denne kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räknat att bli upplyst om, om detta kan anses ha inverkat på köpet. Med detta menar man att om säljaren vet någonting om varan, eller borde veta om något om varan, men väljer att inte berätta detta för köparen och det som säljaren vet/borde veta om hade gjort att köparen inte valt att köpa varan om köparen visste om det, så ska det anses vara ett fel i varan. - Varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Denna punkt är mer vidgående och täcker in en del olika situationer. Det finns även några andra grunder för "fel i vara", som exempelvis det som går att hitta i KköpL 19 §. Där framgår det att varan också ska anses vara felaktig om den inte överensstämmer med den reklam som säljaren har lämnat om varan innan köpet. Bedömningen av din matta utifrån om det kan anses vara "fel" i varan. Varje fråga som gäller "fel i varor" är bedömningsfrågor och man måste ta i beaktning dels hur du som köpare har tagit hand om varan, om det framgår saker i exempelvis produktbeskrivningar eller liknande samt om till pris och liknande på de varor man har köpt. Utifrån den beskrivning som du har redogjort för så har du på något sätt ändå fått till dig att mattan är känslig för vatten. Detta innebär att det i sig inte kan anses vara "fel på mattan" om du exempelvis hade försökt att tvätta den eller liknande, eftersom du har fått till dig att man ska vara försiktig med vatten på den. Jag skulle dock vilja påstå att det är en stor skillnad på "känslighet mot vatten" och att mattan efter några vattendroppar ändrar sin färg. Detta är något som jag skulle bedöma vara av det slag som skulle kunna falla under andra punkten ovan, som gäller just sådant som säljaren borde gjort dig uppmärksammad på. Med beaktning att det också rör sig om en matta, som ska användas för att ligga på golvet i ett rum människor lever och går runt i, anser jag också att det låter som att det går emot en mattas kvalité att ändra färg så fort man spiller något litet på den. Man bör kunna räkna med att en matta i vart fall tål en enstaka händelse av att man spiller något på den utan att hela mattan ändrar sitt utseende. Min bedömning blir därför också att det bör anses att mattan inte uppnår den beskaffenhet som du som köpare bör ha haft fog att kunna räkna med samt att den inte överensstämmer med det som du som köpare hade som ändamål med att köpa varan – att ha den på golvet. Bedömningen blir därför att det är fel på mattan utifrån alla tre punkter ovan. En säljare ansvarar för sådana fel som ska anses ha funnits i varan innan den såldes. Ett fel som visar sig inom 6 månader från att varan överlämnas till köparen ska anses ha funnits i varan vid köpet. Efter att man har konstaterat att det ska anses vara något fel på din matta, vilket jag har gjort ovan, blir nästa steg i bedömningen att klargöra vem som "ansvarar för felet". Som du säkert känner till finns det en tidsfrist, oftast 30 dagar, vad gäller bytesrätt eller ångerrätt. Denna "rätt" som företag oftast själva sätter upp, och som jag tror kan vara en av de grunder som företaget i fråga vill mena har löpt ut, står sig dock inte över lagstiftningen. Lagen gäller alltid före. Detta eftersom det framgår av KköpL 3 § att om man har avtalat om annat, exempelvis att man inte får reklamera fel efter tidsfristen för ångerrätt, kommer detta inte att gälla eftersom det är till nackdel för dig som köpare. Alla fel som visar sig inom 6 månader från det att varan har överlämnats till köparen ska anses ha funnits i varan vid köpet, KköpL 20 a §. Detta innebär att felet på din matta ska anses ha funnits i mattan redan innan du köpte den. Det är alltså säljaren som ska ansvara för felet. För att man ska få lov att åberopa ett fel måste man reklamera felet inom skälig tid till säljaren.Reklamationen (meddelandet till säljaren om felet) ska ske inom en skälig tid från det att du som köpare fick kännedom om felet, KköpL 23 §. Det framgår inte exakt av din frågeformulering hur länge du har känt till felet i mattan, men jag gör tolkningen att du inte har vetat om felet jättelänge. Bedömningen grundar jag på att du köpte mattan för cirka 1 månad sedan och att du mest troligt haft den i vart fall någon vecka innan du upptäckte att fläckarna började uppstå på mattan. Även fast det inte framgår exakt av lagtexten vad som ska anses vara "skälig tid" men kommentarer till lagtexten har sagt att "..reklamerar man i vart fall inom 2 månader så ska det anses vara inom skälig tid". Du ska alltså anses ha gjort din reklamation till företaget på ett godkänt sätt! Vad blir påföljderna av att det ska anses föreligga ett fel i varan?Det finns olika saker som du som köpare nu kan kräva av säljaren. Det första som säljaren ska erbjudas att göra är att antingen laga felet, och om detta inte går ska säljaren ges en chans att göra en omleverans av varan (alltså skicka ut en ny matta till dig), KköpL 26 §. Det är först efter att säljaren har getts dessa två alternativ som det kan bli fråga om prisavdrag eller hävning av köpet, KköpL 28 §. Om hävning ska komma på fråga krävs det också att felet har varit av väsentlig betydelse. Här måste också en bedömning göras. Företaget har alltså rätt när de säger till dig att de inte kommer att gå med på hävning av köpet, men de har inte rätt i att du inte får lov att reklamera felet och kräva att få en ny matta. Om företaget vägrar att göra detta, så har du rätt att gå vidare och antingen kräva en del av priset tillbaka för mattan eller, om du kan visa att felet har varit väsentligt, kräva att få häva köpet och få hela summan tillbaka.Sammanfattningsvis har du som köpare alltså en hel del rättigheter som du kan räkna med. Jag skulle därför vilja ge dig rådet att återigen ringa till företaget, berätta en gång till hur det ligger till och ge dem möjligheten att leverera en ny vara. Om företaget inte alls vill samarbeta har du också en möjlighet att vända dig till Konsumentverket för lite extra hjälp om hur du ska gå tillväga. Jag länkar kontaktinformationen till dem här. Skulle du vilja få hjälp av en jurist vill jag varmt rekommendera de duktiga juristerna här på Lawline!Jag hoppas att du har fått lite hjälp genom detta svar och om du undrar något mer, tveka inte på att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline! Stort lycka till med mattan.Mvh

När kan man återlämna en felaktig vara?

2019-11-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Vi köpte en lampa (en dyr sådan) för ett tag sedan. Leveranstiden var lång och när den väl kom hade vi bokat in att en familjemedlem som fick åka 20 mil och skulle komma och sätta upp den. De bokade även hotell. Vi hann inte se lampan före upphängning men när vi kom hem så ser vi att lampan är i fel färg. Vi dubbelkollar både orderbekräftelse och följesedel som båda intygar att vi fått fel färg. Vad gäller nu? Vad har vi rätt till? När den hängdes upp kapades sladden av en bit.
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du som privatperson (konsument) har köpt en lampa av ett företag. Reglerna som tillämpas i det här fallet är de i Konsumentköplagen (KKöpL 1 §).Fel på varaDu skriver att ni har beställt en lampa, men den lampa ni fått levererad är i en annan färg än vad ni har beställt. Med andra ord stämmer lampan inte överens med vad ni avtalat om när ni genomförde köpet, och därför är lampan att betrakta som felaktig i lagens mening (KköpL 16 §). Eftersom ni har fått en felaktig vara gäller som utgångspunkt att ni kan kräva att säljaren levererar en ny lampa till er, en som är i rätt färg (KköpL 22 § och 26 §). När bortfaller rätten till omleverans?Du skriver dock i din fråga att ni har kapat av en bit av sladden när ni hängde upp lampan. I det här läget kan sägas att säljaren kan vägra att ta tillbaka lampan, eftersom ni som köpare endast har rätt att häva köpet eller kräva att få en ny lampa levererad, endast om ni kan återlämna lampan utan att den har blivit förändrad på något sätt (KköpL 45 §). Det faktum att sladden är avkapad gör att säljaren eventuellt inte kan sälja lampan till någon annan, och därför kan det betraktas som en sådan väsentlig förändring att er rätt att få en ny lampa kan bortfalla. Eftersom det rör sig om just färgen på lampan, som visade sig vara felaktig, så krävdes inte heller någon montering av lampan för att märka av att den är fel. Hade det krävts att ni monterar och kapar sladden så hade det varit en annan fråga, men i den här situationen kan det inte betraktas som nödvändigt att montera en lampa för att se att det är i rätt färg. Jag förstår det som att det var er familjemedlem som gjorde monteringen och att ni märkte att det var fel färg först när lampan var upphängd, men tyvärr är det er som ansvaret ligger på och ni bör därför ha kontrollerat att lampan överensstämmer med er order innan den hängdes upp.SammanfattningFör att sammanfatta det hela så har ni egentligen rätt till att lämna tillbaka lampan och få en ny, eftersom ni i grund och botten har fått fel lampa levererad. Däremot har ni eventuellt förändrat den lampa ni mottagit till den grad att säljaren kan vägra att ta emot den. Jag skulle därför rekommendera er att helt enkelt ta kontakt med säljaren och förklara situationen, så kan ni förhoppningsvis komma fram till någon lösning, eftersom ingen av er har gjort helt rätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Varför måste pengarna sättas in på mitt kort när jag lämnar tillbaka en vara?

2019-11-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Har köpt en vara. Efter några dagar ångrade jag mig. Gick till butiken lämnade varan med kvittot och sedan vill de att jag ska sätta i mitt kort igen så att jag får mitt återköp. Sjukt irriterande! Varför kan inte jag få kontanter? Du gäller 250:-. Jag blir tvungen att vänta några dagar innan pengarna är på kortet. Nu har jag sökt och läst på internet angående återköp. Det enda jag förstod var att pengarna inte ska rinna ut någonstans och att regeringen på det viset har kontroll av DITT pengaflöde.Jag hänger inte med! Kan någon förklara hur det ligger till?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att ångra ett köp (dvs. det som ofta benämns öppet köp) är ingen skyldighet, rent juridiskt. Öppet köp är ett avtal mellan dig och näringsidkaren, dvs den som säljer till dig. Näringsidkaren har således ingen skyldighet att erbjuda öppet köp och heller ingen skyldighet att lämna tillbaka i kontanter. Det är rent avtalsrättsligt mellan dig och företaget.Många företag gör just som du beskriver, en del av avtalet är att återbetalningen ska ske till kontokort istället. Det kan bero på mycket; vissa butiker hanterar inte kontanter alls, medan andra butiker använder det för att det ska säkerställas att det är den som köpt varan och ingått avtalet om öppet köp, är samma person. Det säkerställs genom att pengarna sätts in på samma kort som det handlades med.Vänligen,

Reklamation och tid för avhjälpande - konsumentköprätt

2019-11-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en märkeströja som har ett tryck på bröstet. Tröjan tappade delar av tryckt, efter första användningen. Jag lämnade in tröjan direkt. hade tröjan i ca 2 veckor.Nu ligger den butiken, vad är skälig tid för svar.Vad har jag för rättigheter ?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag utgår från att du är en konsument och att säljaren är en näringsidkare när jag formulerar svaret. Nedan hänvisas därför till Konsumentköplag (1990:932) (KKL). Likaså hänvisas till förarbetet prop. 1989/90:89. När en konsument har reklamerat en vara till säljaren, som du har gjort, har konsumenten rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. Detta gäller om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, 26 § 1 st. KKL. I detta fall tolkar jag det som att säljaren har valt att avhjälpa felet. Frågan uppstår då hur lång tid säljaren har på sig att göra detta. Av lagrummet framkommer endast att avhjälpande ska ske "inom skälig tid" efter det att köparen framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för denne, 26 § 3 st. KKL. I förarbetena till lagen anges att "tiden skall räknas från reklamationen och säljaren skall i princip vara beredd att omgående ta hand om varan och skyndsamt reparera den, om han vill utnyttja sin rätt att avhjälpa felet. ... En annan anledning till att ett avhjälpande kan ta längre tid i anspråk är att varan måste sändas tillbaka till fabriken eller till en serviceverkstad på annan ort. Om det inte är fråga om några särskilda förhållanden av det angivna slaget eller liknande, bör en köpare normalt kunna räkna med att avhjälpandet skall klaras av på ett par dagar från det säljaren fick hand om varan." Detta enligt prop. 1989/90:89 s. 122. Sammanfattningsvis kan sägas att ett avhjälpande ska normalt ske inom ett par dagar från det att säljaren fick hand om varan. Du bör således kunna räkna med att få tillbaka tröjan inom kort. Om det föreligger särskilda skäl, såsom att varan måste sändas tillbaka till fabriken eller liknande, kan det dock bli aktuellt med en längre tid än ett par dagar. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

Vad har säljare för ansvar mot en konsument vid fel i vara?

2019-11-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har köpt en bil av en bilhandlare (xc90, 2016, 465 000kr). Efter ca. 2 veckor började nycklarna strula, bilen ville inte starta. Samtidigt slutar takluckan att fungera. Jag kontaktar handlaren och frågar om jag kan lämna den till volvoverkstad i min hemstad? Annars måste jag köra den till handlaren som är 23mil bort. Jag fick ok på det. Bilen har sedan dess varit på verkstaden vid 4 tillfällen när det gäller takluckan och dem hittar inte felet. När det gäller nycklarna har den varit inne 2 tillfällen och kan inte hitta felet. Dem gör omprogrameringar och felet "försvinner" men återkommer igen. Kostnaderna har bilhandlaren betalt (5400kr) men har nu sagt att man inte bekostar något mer på den här bilen. Dem menar att jag har köpt en begagnad bil och dem har varit väldigt tålmodiga och generösa och nu måste jag ta alla kostnader framöver.Vad har jag för rättigheter?
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaJag förutsätter att du köpte bilen i form av konsument. Eftersom bilen köptes av en bilhandlare blir Konsumentköplagen (KKL) tillämplig.Konsumentköplagen är tvingande till köparens fördel. Det betyder att parterna inte kan komma överens om villkor som är sämre för köparen än de som är fastställda i lagen. Villkor som stärker köparens rättigheter och dock fullt tillåtna (3 § KKL)Vad gäller om en vara anses felaktig?Om det i rättslig mening anses föreligga fel i en vara, i detta fall en bil, så har köpen en rad rättigheter som kan aktualiseras. avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet är de påföljder som kan bli aktuella. I första hand har du som köpare rätt att kräva att säljaren avhjälper felet alternativt omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § KKL). Eftersom bilen är begagnad lär omleverans inte bli aktuellt. Eventuellt avhjälpande ska inte innebära någon kostnad för dig som köpare. Utgångspunkten enligt allmänna reklamationsnämnden (ARN) är att säljaren har maximalt två försök på sig att avhjälpa felet innan någon annan påföljd blir aktuell. Detta kan dock variera till viss grad, blir du exempelvis erbjuden en lånebil under tiden kan säljaren få fler chanser till att reparera bilen. Om säljaren inte avhjälper felet har du som köpare i andra hand rätt till prisavdrag som svarar mot felet (28 § KKL). Det betyder att du har rätt till nedsatt pris på bilen till samma belopp som reparationskostnadernas belopp. Exempel: Tar du bilen till en annan verkstad på egen bekostnad och de lyckas laga bilen för 5000 kr. Har du rätt till ett prisavdrag från säljaren till ett värde av 5000 kr. Om felet i varan anses vara väsentligt, så har du som köpare rätt att häva köpet (29 § KKL). Bilen ska då lämnas tillbaka i princip samma skick som den köptes i och hela betalningen ska gå åter. Vad som utgör ett väsentligt fel avgörs var fall för sig. Föreligger det fel i varan?Till att börja med måste köparen meddela säljaren om att köparen anser att varan är felaktig. Detta måste ske inom "skälig tid" från det att köparen märkt eller borde märkt felet. Vad som anses vara skälig tid beror på varans art och när felet visar sig. Meddelas säljaren inom två månader från köpet anses det alltid vara inom skälig tid (23 § KKL). En vara ska anses vara felaktig om den bland annat i fråga om kvalité och andra egenskaper inte stämmer överens om vad som var avtalat vid köpet. Den ska dessutom vara ägnad att användas på ett sådant sätt andra liknande varor brukar användas (16 § KKL). Det framkommer i frågan att bilen såldes begagnad, jag förutsätter därmed att säljaren har sålt bilen i "befintligt skick". Fel vid försäljning i befintligt skick regleras i 17 § KKL. Av regeln framkommer det att bilen ska anses vara felaktig om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Att varan sålts i befintligt skick innebär att 17 § KKL gäller framför 16 § KKL. Bedömning huruvida varan är felaktig eller inte blir i princip den samma, skillnaden är att man i större utsträckning avväger dessa eventuella fel mot priset köparen betalade för varan. Säljaren ansvar för fel som fanns på varan vid avlämnandet, detta gäller även om felet fanns vid köpet men visar sig först senare (20 § KKL). Om felet uppkommer inom sex månader från köpet, är det upp till säljaren att bevisa att felet inte förelåg vid köptillfället (20 a §). Är säljaren ansvarig för felen?Av frågan framgår det att det nycklarna till bilen är problemet och att bilen inte går att starta på grund av detta. Dessutom fungerar inte takluckan. Det framgår även att problemen visade sig inom ungefär två veckor från köpet. Båda dessa problem anses troligen utgöra fel enligt 17 § KKL, förutsatt att dessa inte är problem som säljaren meddelat köparen om vid försäljningen. Eftersom bilen troligtvis såldes i befintligt skick finns det visst utrymme för fel som inte säljaren anses ansvarig för. För att avgöra detta kollar man framförallt på priset och varans art samt felens beskaffenhet.Det är i detta fall svårt att göra en avvägning mellan pris och varans art då det inte framkommer tillräckligt med information om bilen för att avgöra om priset är högt eller lågt relativt det genomsnittliga marknadsvärdet för en liknande bil. TakluckanProblemet med takluckan kommer antagligen att ses som ett fel enligt 17 § KKL. Troligtvis är det dock inte ett sådant fel som gör att hävning av köpet blir aktuellt. Eftersom säljaren inte vill göra några fler försök till avhjälpande blir det troligtvis prisnedsättning som aktualiseras. NycklarnaProblemet med nycklarna är av mer allvarlig art eftersom de gör att bilen inte kan användas. Detta kommer högst troligtvis ses som ett väsentligt fel då bilen inte kan användas som tänkt på grund utav detta. Försök till avhjälpande av felet har skett vid ett flertal gånger, därmed kan köpet eventuellt hävas. Även prisnedsättning blir aktuellt om köparen på egen hand bekostar reparationen för nycklarna. SammanfattningSom konsument har man ett flertal rättigheter vid ett fel vid köp av vara. I första hand ska säljaren avhjälpa felet utan kostnad för köparen, i andra hand ska priset på varan sänkas. Är felet väsentligt har köparen även rätt att häva köpet. I detta fall var det två problem med varan, dels att takluckan inte fungerade och dels att nycklarna inte fungerade. Att nycklarna inte fungerar vilket leder till att bilen inte startar är sannolikt ett sådant väsentligt fel som ger köparen rätt att häva köpet. Vidare har felen visat sig inom sex månader från köpet, vilket betyder att det är upp till säljaren att bevisa att felen inte förelåg vid försäljningstidpunkten.Hur du kan gå vidare med problemetOm säljaren inte går med att avhjälpa felen, prisnedsättning eller att häva köpet kan du vända dig till ARN för ett utlåtande från dem. Notera att deras utlåtande inte är rättsligt bindande, men många företag väljer att följas deras råd om hur en tvist ska lösas.Du kan också boka tid till Lawlines juristbyrå. Detta kan du göra direkt via http://lawline.se/bokaHoppas detta gav svar på din frågaMed vänliga hälsningar

Vilka skyldigheter har man som konsument vid bilköp av bilhandlare?

2019-11-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |vilka skyldigheter har man som konsument vid bilköp av bilhandlare?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättigheter och skyldigheter varierar beroende på om du köper något i egenskap av konsument eller som näringsidkare. Har du köpt en bil som du ska använda i egenskap av privatperson så räknas du som konsument. Har du köpt en bil som ska använda inom företaget så räknas du som näringsidkare. I mitt svar kommer jag utgå från att du är konsument. Reglerna som gäller för konsumentköp hittas i konsumentköplagen.Vilka skyldigheter har man som konsument?Reglerna i konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel (3 § konsumentköplagen). Detta innebär att bilhandlaren inte kan ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. I mitt svar kommer jag att gå igenom de skyldigheter du har enligt lagen.BetalningKonsumentens främsta skyldighet är att betala varan i tid (38 § konsumentköplagen). Om du som köpare inte betalar i rätt tid och detta inte beror på säljaren så föreligger dröjsmål. I de fall köparen är försenad med betalningen har säljaren rätt att hålla inne varan. Dessutom får säljaren kräva att köparen betalar priset eller häva köpet. Om säljaren häver köpet får skadestånd krävas av köparen.UndersökningspliktDet finns ingen uttrycklig undersökningsplikt i konsumentköplagen. Undersökningsplikt innebär en skyldighet för köparen att undersöka varan innan köp och en sådan skyldighet har inte konsumenter. Dock är det lite speciella regler som gäller för bilar då de är "stöldbegärlig egendom", vilket gör att man som köpare ska vara extra uppmärksam och kontrollera de uppgifter säljaren givit. För att skydda sig själv vid bilköp bör man alltså försäkra sig om att man köper bilen från dess rätte ägare.Hoppas du fått svar på din fråga!

Rättigheter enligt Konsumentköplagen då bil köpt av bilhandlare är defekt

2019-11-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en begagnad bil hos en bil handlare igår och upptäckte fel på bilen. Motorlampan började lysa efter ca. 10km på vägg hem.Bilen vibrera när man brossar. Slarvig köptavtal då vi upptäckte fel där också. Mätarställning stämmer inte heller. Motorn låter inte heller riktigt som den ska. Ska åka ditt imorgon och prata med dom kan jag hävda köpet av bilen. Då jag anser att detta är allvarliga fel med tanke på att med trafiksäkerhet
Amanda Keith |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då bilen är köpt hos en bilhandlare utgår mitt svar från att du som konsument köpt bilen av en näringsidkare, varför konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig, 1 § KKöpL. När man, som konsument, köper en bil av en bilhandlare är man alltså skyddad av konsumentköplagen, vilken är tvingande till konsumentens fördel. Detta innebär att du inte kan ges sämre villkor enligt avtal än vad lagen anger. Fel i vara enligt konsumentköplagen Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick när den köptes. Säljaren ansvarar för fel som funnits där vid köptillfället, även om felen visar sig först senare, 20 § KKöpL. Enligt konsumentköplagen svarar alltså bilhandlaren för ursprungliga fel. Ett fel som visar sig inom sex månader från det att man som köpare tagit emot varan ska anses ha funnits där redan vid köpet, om inte säljaren kan motbevisa det, 20 a § KKöpL. Vid bedömningen av vad som utgör ett fel, enligt konsumentköplagen, är det som avtalades då bilen köptes av betydelse. Fel föreligger om bilen inte stämmer överens med det som följer av avtalet mellan dig och säljaren, 16 § 1 st KKöpL.Bilen är också att anse som felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa om ett förhållande om bilens egenskaper eller användning som säljaren kände till, eller borde ha känt till, och som du som köpare med fog kunnat räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att denna underlåtenhet då inverkat på köpet, 16 § 3 st p. 2 KKöpL.Vilka uppgifter som man rimligen kan räkna med att bli upplyst om får avgöras efter omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn bör då främst tas till vilken vara det rör sig om, försäljningsformen och i vilken omfattning varans egenskaper eller användning har omtalats vid själva köpet. Det är av särskild betydelse att bli upplyst om eventuella begränsningar i varans användbarhet, speciellt i förhållande till vad som kan anses normalt för liknande varor. Det är självklart också viktigt att bli upplyst om särskilda risker som kan vara förenade med varans användning. En förutsättning för att varan ska kunna anses vara felaktig på grund av utebliven information från säljaren är, som sagt, att den uteblivna informationen kan antas ha inverkat på köpet. Att det kan antas att man som köpare, om man hade fått tagit del av sådan information, då inte skulle ha köpt den ifrågavarande varan eller i vart fall inte köpt varan enligt de villkor som skett. (Prop 1989/90:89 s. 100).Vidare är bilen också att anse som felaktig om den i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta, 16 § 3 st p. 3 KKöpL. När det gäller bedömningen av vad man som köpare har haft fog att förvänta sig av en viss vara kan priset vara en indikator. När det rör sig om begagnade bilar kan omständigheter såsom ålder, pris och körsträcka vara sådant som påverkar det man kan förvänta sig av bilen. En bil ska dock vara trafiksäker när man köper den och är den inte det så räknas det som fel i vara. Fel föreligger även om bilen inte stämmer överens med sådana uppgifter om dess egenskaper som säljaren lämnat vid marknadsföringen av bilen eller annars före köpet, 19 § KKöpL. Möjliga påföljder vid fel i vara För att kunna göra felet gällande krävs att du reklamerar felet, inom skälig tid från det att du upptäckt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäckts ska alltid anses vara inom rätt tid, 23 § KKöpL. Enligt konsumentköplagen har köparen en yttersta gräns om tre år att åberopa ett fel, efter det förlorar denne rätten att reklamera. De påföljder som kan aktualiseras då fel föreligger är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet, eller hävning av köpet. Vidare kan också skadestånd krävas, 22 § KKöpL. I första hand har du som köpare rätt att kräva avhjälpande eller omleverans, alltså att bilfirman reparerar felen eller levererar en annan likvärdig bil, 26 § KKöpL. Om du kräver annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren ändå rätt att i första hand erbjuda avhjälpande eller omleverans istället för att godta hävning eller prisavdrag, under förutsättning att avhjälpandet eller omleveransen då kan ske utan dröjsmål och utan väsentlig olägenhet för dig som köpare, 27 § KKöpL. Först om avhjälpande eller omleverans inte kommer ifråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, eller utan väsentlig olägenhet för dig som köpare, kan du kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, 28 § KKöpL. Rätt att häva köpet föreligger om felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare, 29 § KKöpL. Sammanfattning Då du som konsument har köpt bilen av en bilhandlare är konsumentköplagen tillämplig, vilken är tvingande till konsumentens fördel. Detta innebär att du inte kan ges sämre villkor enligt avtal än vad som gäller enligt lagen. Enligt konsumentköplagen har du som konsument olika möjligheter att kunna göra fel i vara gällande och utifrån det kräva olika påföljder. Vid bedömningen av om fel föreligger kan omständigheter kring köpet vara av betydelse, exempelvis om bilhandlaren har gett eventuella utfästelser eller förtroendegivande svar på frågor om bilens kvalitet eller om bilhandlaren i övrigt gett upplysningar om bilens avvikelser. Då jag inte har någon information om omständigheter såsom vad du och bilhandlaren har avtalat, vilka möjliga upplysningar om bilen som bilhandlaren har gett eller vad bilen kostade så kan jag inte uttala mig närmre om det. I detta fall framgår det i vart fall att bilen är i ett betydligt sämre skick än vad du förväntat dig och säljaren svarar för om bilen är i ett sämre skick än vad du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Vidare ska fel också anses föreligga om bilhandlaren underlåtit att upplysa om ett sådant förhållande som bilhandlaren känt till eller borde ha känt till och som du med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om fel föreligger ska du reklamera felet till bilhandlaren, vilket med fördel kan göras skriftligt, där du beskriver felen på bilen. Be om ett skriftligt svar tillbaka. Ange även vilken påföljd du vill göra gällande. Värt att uppmärksamma är att bilhandlaren då har rätt att i första hand reparera felen på egen bekostnad eller erbjuda omleverans. Om du och bilfirman inte skulle komma fram till en lösning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som då kan avge en bedömning i frågan. Hoppas att detta svar har gett klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt! Med vänlig hälsning,

Vad har man rätt till när säljaren inte levererar enligt avtalet?

2019-11-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag har köpt en bil på blocket av en bilförmedlare. Vi skrev upp ett köpekontrakt där en nyckel skulle skickas och vinterdäck. Efter många om och men 2månader senare fick jag bilnycklarna skickade till mig men har ännu inte fått vinterdäcken. Det börjar nu bli kritiskt eftersom lite snö har redan börjat falla. Jag ringer till bilförmedlaren men han svara varken på telefonsamtal eller på sms. Det står klart och tydligt i köpekontraktet att de ska skicka vinterdäcken till mig. Jag undrar nu vilka rättigheter jag har, hur jag kan gå tillväga för att få mina vinterdäck? Med Vänliga hälsningar
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagJag tolkar din fråga som att du köpte bilen av en näringsidkare, vilket gör konsumentköplagen, härefter förkortad KKöpL, tillämplig (1 § KKöpL). Vad har du för rättigheter? I konsumentköplagen finns ingen bestämmelse om partiellt (delvist) avtalsbrott, vilket gör att bestämmelsen i 43 § köplagen får tillämpas analogt (dvs tillämpas i ditt fall trots att lagen egentligen inte är den som ska tillämpas). Detta innebär att man tillämpar bestämmelserna om dröjsmål på den del som är försenad, dvs däcken. Om inget annat har avtalats ska en vara avlämnas senast 30 dagar efter att avtalet ingicks (5 § KKöpL). I och med att du inte har fått bildäcken inom denna tid så är säljaren i dröjsmål och du har rätt att göra vissa påföljder gällande (9 och 10 § KKöpL). Om du ännu inte har betalat så har du rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar däcken (11 § KKöpL). Jag antar dock att du redan har betalat fullt pris, och då har du rätt att kräva fullgörelse (12 § första stycket KKöpL). Säljaren behöver dock inte fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som denne inte kan övervinna eller om det innebär uppoffringar som inte är rimliga i förhållande till köparens intresse (12 § andra stycket KKöpL). Detta bör inte vara något problem i ditt fall, då det förmodligen inte föreligger något oövervinnerligt hinder samt att du har ett stort intresse av att faktiskt få vinterdäcken som ni har avtalat om. Du har dessutom rätt att häva köpet eftersom jag antar att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig, särskilt eftersom det precis som du skriver snart är vinter och du behöver vinterdäcken (13 § KKöpL). För att inte behöva visa väsentligheten för dig kan du även förelägga säljaren att leverera däcken inom en viss tilläggstid, och om denna inte är oskäligt kort och säljaren inte levererar inom denna tid så har du rätt att häva köpet oavsett (13 § andra stycket KKöpL). En inte oskäligt kort tid bör vara ungefär en vecka. Om du häver köpet innebär det att du har rätt att få tillbaka den del av köpeskillingen som motsvarar priset för däcken, och säljaren behöver således inte heller leverera däcken (43 § andra stycket KKöpL). Kan du visa att du har lidit någon ekonomisk skada på grund av dröjsmålet har du även rätt att kräva skadestånd (14 § första stycket KKöpL). Detta kan vara fallet om du gör ett täckningsköp efter hävningen och de motsvarande däck som du då köper är dyrare, förutsatt att du har gjort täckningsköpet med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter att köpet hävdes (33 § KKöpL). Du har då rätt till prisskillnaden. I annat fall har du rätt till prisskillnaden mellan det pris som du har erlagt och gängse pris för motsvarande däck (33 § KKöpL). För att du ska ha rätt att häva köpet och kräva skadestånd måste du meddela säljaren om att du häver inom skälig tid efter att du fick reda på avlämnandet (15 § KKöpL). Skälig tid är lite olika från fall till fall, men generellt sett har en konsument en längre tid på sig än en näringsidkare. Detta på grund av att man ska ha tid på sig att söka hjälp och ta råd av andra. Sammanfattning Du har rätt att kräva fullgörande, att häva köpet och dessutom kräva skadestånd. Mitt råd till dig är att du omgående skriver till säljaren att denne får en tilläggstid (förslagsvis en vecka) för att leverera däcken. Levereras de inte inom denna tid så får du häva köpet och kräva skadestånd för prisskillnaden som du får lägga ut för att köpa motsvarande däck. Förhoppningsvis får detta säljaren att agera. Skulle säljaren ändå inte svara eller vara medgörlig för att träffa en överenskommelse så har du en möjlighet att vända dig till domstol med en stämningsansökan. Detta kan dock vara både kostsamt och tidskrävande, och därför bör du som sagt i vart fall börja med att vidta de åtgärder som jag ovan föreslagit. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!