Har företag en skyldighet att ha reservdelar till sina produkter?

Hej. jag köpte en klocka och den har fått problem. Garantin har gått ut och när jag kontaktar företaget (Polar i Sverige) säger de att allt service och tillgång till reservdelar har gått ut. Min fråga är om ett företag säljer produkter i Sverige eller EU har de inga förpliktelse att tillgodose kunderna med service och reservdelar till produkten under en viss antal år? jag läste upphandlings myndighetens hemsida det här texten: Information om kriteriet Syftet med kriteriet är att säkerställa att reservdelar finns tillgängliga för att se till att funktionen bibehålls under hela utrustningens livslängd. Kriterietext Leverantören ska garantera att det kommer att finnas tillgång till kompatibla reservdelar under minst tio (10) år efter leveransen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I och med att du som privatperson har köpt en vara från ett företag är det främst konsumentköplagen som reglerar förfarandet som du kan hitta (här).


I konsumentköplagen finns det inga regler om att näringsidkaren (företaget) ska vara skyldig att tillhandahålla reservdelar till konsumenten (du som privatperson) utan det är i sådana fall något näringsidkaren tar på sig genom avtalet er emellan. Även service av varan omfattas inte av konsumentköplagen.

Även om inte service eller tillhandahållande av reservdelar regleras av konsumentköplagen så ger konsumentköplagen andra tillvägagångssätt för dig som konsument att få ett fel på en vara åtgärdat. Under de första tre åren efter att varan har kommit dig tillhanda svarar näringsidkaren för fel som fanns innan avlämnandet  (4 kap. 14 § KKL). Det ligger även på näringsidkaren det första två åren att bevisa att felet inte förelåg innan köpet (4 kap. 17 § KKL). Uppstår således ett fel under denna tid har du rätt att reklamera varan till näringsidkaren (5 kap. 2 § KKL). Reklamerar du varan inom två månader från dess att du upptäckt felet anses reklamationen ha inkommit i rätt tid (5 kap. 2 § KKL).

Om det visar sig att det föreligger fel i varan så har du rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller hävning (5 kap. 1 § KKL).


Något om den text jag tror du har läst

Jag hittade en text som liknar det du beskriver i din fråga, då jag är osäker på om det är rätt länkar jag dig till den text jag har läst (här). Upphandlingsmyndigheten är en myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Målet är att utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vad som avses med “upphandlingskriterium” är förslag på krav som myndigheter och kommuner kan ha när de köper upp privata objekt för att säkra social och miljömässig hållbarhet. Upphandlingskriterium är ingen lag som någon behöver följa utan ska mer ses som verktyg för att uppnå en mer hållbar upphandling.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”