Försenad leverans av bil och bilutrustning

2021-09-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en ny bil med mycket utrustning och bilen skulle preliminärt komma i oktober.Nu visar det sig att de inte kan leverera all utrustning då det är material brist.Vi har blivit erbjudna att häva köpet men då vi redan sålt våran egen bil är det inget alternativ.Blev också erbjuden att de drog av kostnaderna för utrustning som inte kunde levereras.Kollar jag på någon annan bil nu jämfört med när vi skrev avtalet i april har alla bilar gått upp i pris. Vad har man rätt till i detta läge? Kan man få ersättning för att de inte kan leverera. Glömde skriva att de även har skjutit upp leveransen till nov preliminärt.
Tim Axell |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rättsliga möjligheterJag utgår från att du köper bilen som konsument och att du har köpt bilen från en näringsidkare. Detta gör att konsumentköplagen (KKL) blir tillämplig (1 § KKL). Säljaren har dröjt med att leverera bilen vilket gör att du har vissa rättsliga alternativ att använda dig av:hålla inne en del av betalningen tills bilen har levererats,kräva fullgörelse av köpet eller häva köpet,kräva skadestånd av säljaren (9 och 10 § KKL). Hålla inne betalningen tills bilen levereratsDu har rätt att vänta med att betala tills bilen har levererats (11 § KKL). Kräva fullgörelse av köpetOm du vill kräva att säljaren ska leverera bilen så har du som utgångspunkt rätt till det (12 § första stycket KKL). Säljaren är däremot inte tvungen att leverera direkt om det inte är möjligt eller om det skulle krävas orimliga uppoffringar från säljaren för att leverera direkt (12 § andra stycket KKL). I och med att jag inte vet huruvida säljaren kan skaffa utrustningen någon annanstans ifrån och hur mycket mer det i sånt fall skulle kosta för säljaren så kan jag inte med säkerhet avgöra huruvida du har rätt att kräva att säljaren levererar bilen direkt. Om du känner att du vill åberopa denna paragraf är det dock viktigt att du gör det ganska snart, då du kan förlora din rätt att kräva att säljaren levererar bilen om du väntar för länge (12 § tredje stycket KKL). Häva köpetDu har en rätt att häva köpet då fördröjningen av leveransen har en väsentlig betydelse för dig i och med att du nu står utan bil (13 § första stycket KKL). Trots att du redan har sålt eran tidigare bil kan det finnas anledning att häva köpet ändå, eftersom att du kan begära skadestånd för prisskillnaden mellan vad bilen och utrustningen kostade när ni gjorde köpet jämfört med vad det hade kostat dig att göra samma affär med en annan bilförsäljare nu. Mer om detta nedan. SkadeståndUtgångspunkten är att du kan få skadestånd på grund av den försenade leveransen (14 § KKL). Säljaren kan dock komma undan skadeståndsansvaret om säljaren bevisar att:någonting hindrade säljarens möjlighet att leverera bilen inklusive dess utrustning i tid, detta hinder låg utanför säljarens kontroll,säljaren kunde inte ha förväntats förutse hindret ochsäljaren kunde inte skäligen ha undvikit eller övervunnit hindret (14 § KKL).Jag tolkar det som att säljaren troligtvis är skadeståndsskyldig då denne hade kunnat förutse en materialbrist, vidare kunde säljaren undvika hindret genom att ha större marginaler när det gäller hur mycket material de har tillgång till och avslutningsvis kan säljaren möjligtvis komma runt problemet genom att beställa in material någon annanstans ifrån. Det är som sagt upp till säljaren att bevisa att punkterna ovan är uppfyllda och att denne därför inte är skadeståndsansvarig. Väljer du att häva köpet och köpa en ny bil så kan du begära skadestånd för prisskillnaden mellan vad bilen och utrustningen kostade när du ingick köpet och priset för en likadan bil och utrustning nu (32 & 33 § KKL). Om du istället väljer att vänta tills bilen och dess utrustning kan levereras så kan du istället begära skadestånd för de utgifter som du kommer att ha för att resa med buss eller eventuellt taxi istället för bil under tiden du väntar på att bilen ska levereras (32 § KKL). Meddelande om skadestånd och hävningOm du väljer att häva köpet eller begära skadestånd så är det viktigt att du inom skälig tid informerar säljaren om att du vill göra detta (15 § KKL). Jag hoppas att svaret har varit till hjälp för dig!

Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?

2021-09-15 i Köplagen
FRÅGA |Om jag skickat ett paket via postnord som aldrig kom fram till mottagaren. Kan jag anmäla detta som stöld till försäkringsbolaget eller betraktas det som förskingring? Vad är skillnaden på stöld och förskingring?Detta redulterade i stt jag blev tvungen att beställa en ny vara för c:a 20000kr.Postnord vill inte ersätta ngt. Försäkringsbolaget vill inte ersätta mig ngt. Tacksam för hjälp.
Linn Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så som jag förstår det berör din fråga två rättsområden, dels frågan om vem som bär risken för paketet, dels skillnaden mellan stöld och förskingring. Nedan ska jag besvara båda.Vem bär risken för paketet?Om det rör sig om ett köpförhållande, alltså att du sålt varan till mottagaren, så blir köplagen tillämplig. Jag utgår i svaret från att såväl du som mottagaren är privatpersoner, varför just den lagen blir tillämplig.Säljaren ansvarar för vad som händer med varan fram tills den avlämnats hos köparen, vilket framgår av reglerna om riskövergång i 13 § köplagen. Detta beror på att den som har varan i sin besittning har bäst möjlighet att se till att ingenting händer med den. I denna sits blir du säljaren och bär alltså ansvaret fram tills leverans. I 8 § köplagen står dessutom att säljaren ska ordna med lämplig transport. För en vara med värdet 20 000 kr bör paketet skickas rekommenderat. Detta innebär att paketet spåras och hanteras för hand längst hela processen. Skickar man paket på detta vis har man ofta starkare bevisning för att posten tagit emot paketet.Finns det inget bevis för att posten är ansvarig och får köparen inte varan är du som säljare i dröjsmål med avlämnandet. Köparen kan enligt 23 § köplagen kräva att du fullgör köpet, alltså att du ser till att varan kommer fram eller skickar en ny. Går inte detta kan köparen häva köpet enligt 25 § köplagen. Att postnord inte vill ersätta den ekonomiska skadan kan bero på att de har avtalsvillkor som friskriver dem i situationer som din. Jag kollade igenom postnords avtalsvillkor och såg att de har vissa ansvarsbegränsningar som inträder vid särskilda belopp, men i och med att jag inte vet alla omständigheter i din situation kan jag rekommendera att se över postnords avtalsvillkor själv. Jag länkar till sidan här.Stöld eller förskingring?Stöld (8:1 BrB) och förskingring (10:1 BrB) skiljer sig åt på så sätt att vid stöld är rekvisiten att någon tar vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig egendomen. När det gäller förskingring tillägnar någon sig egendom som denne fått i sin besittning genom exempelvis sin anställning.Personal som tar varor från sin arbetsplats, döms normalt sett för stöld och inte för förskingring. Anledning till detta är att för förskingring måste man fått någon egendom i sin besittning (besittningsbegreppet kan vara rätt komplicerat). Man brukar säga att om en kassör tar pengar från kassan så har hon fått kassan i sin besittning och skall därför dömas för förskingring och inte för stöld. Om kassören tar något annat från butiken så är det inte egendom som denne haft i sin besittning på just det sättet som krävs för att besittningsrekvisitet för förskingring skall uppfyllas.Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med försäkringsbolag och postnord och begära ett förtydligande av de villkor som orsakar att du bär ansvaret för den summan som gått förlorad. Vill du ha ytterligare och mer detaljerad hjälp kan du kontakta en av Lawlines jurister eller ställa kompletterande frågor här.Vänliga hälsningar,

Köp av valp med dolt fel - fråga om säljarens ansvar

2021-09-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt en valp som är sjuk Dolt fel.Kan jag få pengarna tillbaka för valpen?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!KonsumentköplagenKonsumentköplagen (KköpL) blir tillämplig om du har köpt hunden av en hunduppfödare som bedriver denna verksamhet som näringsidkare. Enligt lage är det säljaren som är skyldig att ersätta köparen för dolda fel som uppkommer hos valpen. Enligt 20 § KköpL svarar säljaren för de fel som fanns vid avlämnandet, även om felet visar sig först senare. En förutsättning för att köparen ska få göra felet gällande är att hen meddelar säljaren om detta inom skälig tid från det att hen upptäckte felet. Detta kallas reklamation och en reklamation ska göras så fort som möjligt. Säljaren är skyldig att ersätta dolda fel i tre år från dagen man fick tillgång till varan. (23 § KköpL) Efter sex månader är det dock köparen som måste bevisa att felet föreligger, innan dess anses felet ha förelegat vid avlämnandet, se 20 a § KköpL.KöplagenOm du istället har köpt valpen av en privatperson, gäller Köplagen (KöpL) istället då denna lag gäller mellan två privatpersoner alternativt mellan två näringsidkare. Enligt 19 § KöpL går det att i avtalet skriva att hunden säljs i befintligt skick, varför fel inte kan göras gällande efter köpet. Om det inte avtalats om befintligt skick ansvarar säljaren för dolda fel, se 20–21 §§ KöpL. Påföljder vid säljarens ansvar för dolt felAtt valpen har ett dolt fel betyder att den har en sjukdom eller defekt som fanns vid leveransen, men som har visat sig först senare. Det är en veterinär som avgör om ett fel är att anse som ett dolt fel eller inte. Att ett fel klassas som medfött betyder inte att det per automatik även är att klassa som ett dolt fel. Om du ska ställa säljaren ansvarig för felet måste du be undersökande veterinär om ett intyg där det klart och tydligt framgår att felet är ett dolt fel.Du har som köpare rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. (26 § KköpL och 34 § KöpL) Ett avhjälpande betyder att säljaren betalar för veterinärkostnaderna så att valpen blir frisk och omleverans innebär att du kan erbjudas att få en ny valp. Om säljaren inte avhjälper felet, har du rätt till prisavdrag eller hävning, om felet varit av väsentlig betydelse för dig. Vid hävning har du rätt till ersättning för de utgifter som uppkommit på grund av felet, om inte säljaren visar att felet legat utom dennes kontroll. (se 28–30 §§ KköpL och 37–40 §§ KöpL)Hoppas ovanstående besvarar din fråga!

Hur ska jag gå till väga för att häva ett köp av en båtmotor?

2021-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejHar köpt en elmotor till en snipa av ett företag i Göteborg. Jag bor i Ronneby. Jag har betalat 150 000 för elmotorn. Och 40 000 för installationen. Leveransen försenad cirka 3 månader och nu ca 4 mån senare fungerar motorn fortfarande inte. Hur kan jag gå vidare för att få tillbaka mina pengar? Hälsningar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KonsumentOm du som privatperson har köpt någonting av ett företag omfattas du av 1§ konsumentköplagen. Det är en tvingande lag till konsumentens fördel, vilket innebär att om det uppstår oklarheter ska lagen tolkas till din fördel.BåtmotornDet framgår inte av ditt inte av ditt brev om du har köpt en ny motor eller en begagnad i befintligt skick. Oavsett om det är en ny eller en gammal ska motorn uppfylla ett fungerande skick.DröjsmålOm en säljare inte levererar en vara i tid och det avviker i väsentlig del för köparen har du rätt att häva köpet enligt 13 § konsumentköplagen. I ditt fall är motorn redan installerad, även om det är med en försening om tre månader. Det är i stället bättre för dig att häva köpet på grund av fel på motorn.Fel på varanMotorn ska uppfylla krav på kvalitet och egenskap som ni var överens om vid köpet, se 16 § konsumentköplagen. Det innebär om du har köpt en ny motor ska den vara fullt fungerande. Har du köpt en begagnad motor ska den fortfarande vara fungerande, men med beaktande av ålder och pris kan den vara i sämre skick. I ditt fall har även säljaren åtagit sig att installera motorn. Om det visar sig att motorn är hel men installationen är felaktig, ska även det räknas som fel i varan enligt 16 a § konsumentköplagen.GarantiEtt fel som visar sig inom sex månader från köpet anses ha varit där från början, se 20 a § konsumentköplagen. Det innebär i ditt fall att du kan åberopa att det är fel på motorn.ReklamationEftersom du vill häva köpet måste du reklamera köpet först. Det är viktigt att du gör det inom skälig tid från det du upptäckte felet. Vad som anses som skälig tid är två månader från det du upptäckte felet, se 23 § konsumentköplagen. Du ska reklamera felet till företaget du köpte motorn av. Gör det skriftligt, där du beskriver att det är fel på motorn. Datera brevet för att tydliggöra att du har reklamerat inom skälig tid.Häva köpet eller avhjälpa feletDu kan välja om du vill att säljaren avhjälper felet eller levererar en ny motor, se 26 § konsumentköplagen. Säljaren har då rätt att välja att avhjälpa felet på egen hand, se 27 § konsumentköplagen.Om säljaren inte vill ge dig en ny motor, eller åtgärda felet inom skälig tid från det du reklamerade motorn, har du rätt att häva köpet och kräva dina pengar tillbaka enligt 28 § konsumentköplagen.SkadeståndDu kan även ha rätt till skadestånd om problemet medfört kostnader för dig, eller om båten skadats vid installationen, se 30 ­­-32 §§ konsumentköplagen.SammanfattningEftersom du är en privatperson som har köpt en motor av ett företag (Näringsidkare) Ska lagen tolkas till din fördel. I ditt fall kan du häva köpet om du inte väljer att säljaren ska rätta till felet. Du kan hävda att det är fel på motorn oavsett om det är installationen eller motorn som brister i funktion. Av ditt brev framgår det att du har upptäckt felet inom sex månader vilket innebär att motor anses vara felaktig från början. Var noga med att reklamera felet omgående, så du gör det inom skälig tid. Gör en skriftlig reklamation där du anger datum och att det är fel på motorn. Du kan sedan häva köpet och kräva tillbaka dina pengar. Om säljaren inte lyssnar till dig, hjälper våra jurister på Lawline dig gärna med att reda ut problemet.Vänligen,

Rätt till skadestånd efter felaktig ansiktsbehandling?

2021-09-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag gjorde laser behandling i ansiktet (fraktionerad laser) i privat klinken. Jag mailade hudläkare innan jag började laser behandling om hur behandling ska gå och han skrev till mig att efter laser kommer min ansikte blir röd cirka 2-3 veckor. Sista behandling så blev min ansikte röd och tog längre tid. Då ringde jag till hudläkare som sa först att det komma och ta flera månader och om min ansikte blir fortfarande röd så kan han behandla med annan laser. Hudläkare sa ingenting om annan laser behandling från början. Jag blev förvånad och jätte orolig eftersom han ville inte erkänna att han skadade min ansikte. Hudläkare sa från början att det kom och ta 2-3 veckor och nu har gått 5 månader och min ansikte är fortfarande röd och bli inte bättre. Jag ringde igen till hudläkare som sa att det är otur som hände med min ansikte och det kommer och läka sig och kan ta flera månader. Jag klagade på klinken och förklarade till hudläkare om hur han skadade min ansikte. Jag fick inte information om risker angående laser från början. Klinken missade ge mig information om risker angående laser. Det enda information fått från hudläkare att efter laser behandling min ansikte blir röd 2-3 veckor . Min ansikte är fortfarande röd och inte bli bättre. Vad rekommenderar ni mig. Har jag rätt till skadestånd och hur mycket ungefär kommer jag kräva till klinken. Vad kan jag vända mig. Vad har jag rätt till ersättning.
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att en privat klinik utförde en laserbehandling på ditt ansikte i flera omgångar och att du innan det första behandlingstillfället fick veta att ditt ansikte kunde komma att vara rött i cirka två till tre veckor efter behandlingen. Vidare beskriver du att ditt ansikte blev rött efter det sista behandlingstillfället och att det efter fem månader fortfarande är rött. Jag förstår att du anser att läkaren som utförde behandlingen har skadat ditt ansikte och därför har varit i kontakt med kliniken för att uttrycka ditt missnöje. Du tycker också att du innan det första behandlingstillfället inte fick tillräckligt med information om behandlingens hälsorisker. Nu undrar du om du har rätt till skadestånd p.g.a. det som har hänt dig. För att besvara din fråga redogör jag först för regelverket kring behandlingar på människokroppen och gör sedan en bedömning på din situation. En tjänst kan av flera olika anledningar anses vara felaktig Konsumenttjänstlagen (KTjL) är inte tillämplig på behandlingar på människokroppen, utan endast på arbete på lösa saker och fast egendom samt förvaring av lösa saker (1 § KTjL). Trots detta tillämpas lagen ofta analogt på fall som handlar om behandlingar på människokroppen. Att tillämpa en lag analogt innebär att man tillämpar den på situationer som egentligen inte omfattas av lagen, men som är tillräckligt lika för att göra det ändå. För att en konsument ska kunna vidta åtgärder mot den som har utfört en tjänst måste det först etableras att tjänsten är felaktig. En tjänst anses enligt 9 § 1 st. 1 p. KTjL vara felaktig om tjänstens resultat avviker från vad konsumenten har rätt att kräva enligt 4 § KTjL, nämligen att näringsidkaren utför tjänste fackmässigt, med tillbörlig omsorg tar till vara konsumentens intressen och samråder med konsumenten i den utsträckning som behövs och är möjligt. En tjänst anses vidare enligt 11 § KTjL vara felaktig om den som utförde tjänsten, före avtalets ingående, underlät att upplysa konsumenten om ett sådant förhållande rörande tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som näringsidkaren kände till eller borde ha känt till och som hen insåg eller borde ha insett vara av betydelse för konsumenten. Här är dock en förutsättning för tjänstens felaktighet att underlåtenheten kan antas ha inverkat på avtalet.Frågan om när tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades (12 § KTjL). Om resultatet dock försämras efter att tjänsten har avslutats, ska försämringen anses felaktig om försämringen är en följd av att näringsidkaren har åsidosatt vad som ålegat denne enligt avtalet eller Konsumenttjänstlagen (13 § KTjL). Förutsättningen för att få skadestånd för en felaktig tjänst Om det har etablerats att tjänsten är felaktig, kan den drabbade konsumenten av näringsidkaren kräva bl.a. prisavdrag, hävning och skadestånd. Innan en konsument kan vidta sådana åtgärder måste denne dock först reklamera felet enligt 17 § KTjL. När reklamation senast ska ha skett framgår av paragrafen och lämpligast är att du själv kollar i paragrafen och avgör vilken tid som bäst stämmer överens med din situation. Om näringsidkaren inte avhjälper felet eller det inte är möjligt, har konsumenten rätt till att kräva prisavdrag (21 § KTjL). Prisavdraget ska i första hand motsvara vad det kostar konsumenten att få felet avhjälp, och ska i andra fall motsvara felets betydelse för konsumenten (22 § KTjL). Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet (21 § KTjL). Det innebär att konsumenten istället för ett prisavdrag får hela penningsumman åter (23 § KTjL). I frågan om skadestånd gäller att näringsidkaren ska ersätta den skada som konsumenten har lidit på grund av felet i tjänsten. Dessutom ska näringsidkaren alltid ersätta den skada som uppkommer när tjänstens resultatet har avvikit från vad denne särskilt har utfäst (31 § KTjL). Bedömning i ditt fall och rekommendation I ditt fall måste det först avgöras som behandlingen kan anses vara felaktig i enlighet med det jag ovan har redogjort för om förutsättningarna för en tjänsts felaktighet. Det är omöjligt för mig att avgöra huruvida behandlingen utfördes fackmässigt eller inte, och inte heller om hur väl hudläkaren samrådde mig dig under behandlingens utförande. Eftersom jag inte var på plats och därför inte har kunnat observera hudläkarens beteenden, är det i princip bara du som kan avgöra om kraven för fel i 9 § KTjL är uppfyllda eller inte. Det ska tilläggas att behandlingar kan ha olika effekter på olika människokroppar, varför det är möjligt att tjänsten utfördes fackmässigt och att rodnaden i ditt ansikte ändå har uppstått. Mer intressant att kolla på är om du på ett tillfredsställande sätt blev upplyst om behandlingens hälsorisker innan du påbörjade behandlingen. Vid en tillräckligt stor avsaknad av sådana upplysande uppgifter, kan tjänsten anses vara felaktig i enlighet med regeln i 11 § KTjL som jag redogjorde för ovan. För att avgöra om du fick tillräckligt med uppgifter om riskerna eller inte, borde du gå igenom alla skriftliga handlingar du har erhållit av kliniken för att kolla om det står något om hälsorisker, faror eller andra saker du borde vara medveten om. Om t.ex. ett avtal du har skrivit på innehåller sådana uppgifter om risker, skulle det bli svårt att vinna framgång med ett yrkande om att du inte blev informerar om riskerna. Den enda upplysningen du nämner att du fick är att ditt ansikte kan bli rött i två till tre veckor. Om det visar sig att detta är den enda uppgiften om hälsorisker som du överhuvudtaget har fått av kliniken, kan det göras sannolikt att du har fått för lite information om behandlingens risker och att tjänsten därför kan förklaras som felaktig i enlighet med 11 § KTjL. Faktumet att du har rodnader i ditt ansikte efter fem månader, när hudläkaren informerade dig om att sådana rodnader vanligtvis endast är synliga under två till tre veckor, kan också tyda på att hudläkaren kraftigt underdrev hälsoriskerna och förmedlade information som är felaktig i sig. Då kan hudläkarens uppgifter likställas med att de inte har lämnats alls. Min rekommendation är att du går igenom alla skriftliga handlingar du har fått av kliniken och letar efter upplysningar om risker och andra faror. Om du hittar sådana, är det förmodligen lite du kan göra. Om du däremot inte hittar några sådana uppgifter och alltså endast har fått upplysningen om möjliga rodnader i ansiktet, finns det relativt goda möjligheter att en domstol skulle anse att behandlingen är felaktig p.g.a. bristande upplysningar om hälsorisker. Vidare har du goda möjligheter till att erhålla skadestånd eftersom hudläkarens påstående att rodnader vanligtvis varar i två till tre veckor, kan ha varit en kraftig underdrigt och således felaktigt. Även om du hittar skriftliga upplysningar om hälsorisker, kan dessa vara kraftigt underdrivna likt den muntliga upplysningen du fick. Ditt nästa steg, för det fallet att du inte hittar upplysningar om hälsorisker i skriftliga handlingar du har erhållit eller att du bedömer att dessa är underdrivna, är att överväga att formellt kräva kliniken på skadestånd. För det kan du anlita en jurist som för din talan åt dig. Här bokar du tid med en av våra jurister och här hittar du mer information om fasta priser för Lawlines produkter. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Kan jag häva ett avtal om installation av diskmaskin på grund av långa förseningar?

2021-09-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! I samband med att jag fick erbjudandet 20 januari att hyra en lägenhet (nybyggd) så erbjöds jag att köpa till installation av diskmaskin. Jag antog då att den skulle vara installerad o klar tills inflytt 1 april, men de hade inte sagt ett installationsdatum. En betalning skulle ske efter installation. När jag flyttar in så finns ingen diskmaskin och dom meddelar då att den var försenad. Jag har nu insett att jag inte behöver en längre. Skickar i juni att jag vill makulera ordern då jag behövt vänta så längre. De säger då att det inte går att avbryta ordern, "avregistrera anmälan" då dom är beställda.Nu 5 september har jag fortfarande inte fått någon info om diskmaskinen? Kan jag häva "ordern"/"köpet"? I o med en lång försening utan info? Tack på förhand!
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du ingått ett avtal om installation av diskmaskin till din nybyggda lägenhet, som fem månader efter inflyttning fortfarande inte är installerad, och att du på grund av dröjsmålet vill häva avtalet.Konsumenttjänstlagen gällerEftersom jag uppfattar det som att det rör sig om ett köp av en installation, och inte ett köp av själva maskinen därtill, gäller konsumenttjänstlagen ("KTjL") (1 § KTjL). Konsumenttjänstlagen är tvingande, vilket betyder att installatören inte får ge dig sämre villkor än lagen (3 § KTjL).Det finns goda möjligheter till hävning på grund av det långa dröjsmåletEftersom ni inte har avtalat något installationsdatum ska diskmaskinen vara installerad inom "skälig tid". Vad som är skälig tid ska jämföras med liknande tjänster, i det här fallet andra installationer av diskmaskiner. Att diskmaskinen inte är installerad fem månader efter inflyttning (och åtta månader efter ingående av avtal) kan knappast vara inom skälig tid. Dröjsmål föreligger därför i lagens mening. Det spelar ingen roll om dröjsmålet beror på något utanför installatörens kontroll, exempelvis leveransproblem, dröjsmål anses föreligga ändå (24 § KTjL).För att du ska kunna häva avtalet krävs det att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KTjL). Vad som ska förstås med "väsentlig betydelse" är inte helt glasklart, utan man får göra en bedömning från fall till fall. I ditt fall fäster jag vikt vid dels dröjsmålets totala längd, dels att du hade en berättigad förväntan på att diskmaskinen skulle vara på plats någorlunda nära inflyttning, eftersom du ingick avtalet nästan tre månader före inflyttning.Jag finner därför goda möjligheter för dig att häva avtalet på grund av det långa dröjsmålet, ännu bättre än vid ditt senaste försök i juni då installationen "bara" var två månader försenad. Att diskmaskinerna är beställda är ingen giltig ursäkt, se ovan. Kontakta installatören och meddela att du vill häva avtalet på grund av det långa dröjsmålet, med hänvisning till lagen om så krävs.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan säljaren behålla handpenningen vid en avbeställning?

2021-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag driver en bröllopsbutik och har nu en tvist med en kund.Bruden provade ut klänningar hos oss och bestämde sig för en modell som måste beställa åt henne i en annan storlek. Klänningen blir uppsytt av fabriken efter vår beställning och vi tar en handpenning på 50%.Vi skriver även ett avtal med kunden där det står tydligt att handpenningen ej återfås vid ånger eller avbeställning. Kunden måste även kryssa en box att hon har förstått våra villkor innan hon skriver på. Vi läser tom upp avtalet för henne så hon verkligen förstår allt.Klänningen är beställt och bekräftat av leverantören. Nu har hon ångrat sig och kräver tillbaka handpenning. Hon påstår att vi inte har rätt att behålla handpenning så länge klänningen inte är leverarad.I konsumentlagen paragraf 41 hittar jag dock att om vi har avtal på handpenning så kan hon inte kräver tillbaka detta. Vem har rätt?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller för handpenningen vid en avbeställd vara som ännu inte levererats. Jag utgår från att du driver ett företag och att det är en konsument som du har hamnat i tvist med. Därför är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig på frågan och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Det här säger konsumentköplagenEnligt konsumentköplagen gäller att om köparen avbeställer en vara innan den har avlämnats, har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning (37 § KKöpL). Säljaren kommer i sådant fall istället ha rätt till ersättning enligt 41 § KKöpL. Av 41 § första stycket KKöpL framgår det att om köparen avbeställer en vara enligt 37 § KKöpL har säljaren rätt till ersättning för:- särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,- särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt- förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.Det bör även nämnas att det är säljaren som måste bevisa att att hen har lidit en förlust/skada av avbeställningen. Enligt 41 § andra stycket KKöpL kan säljaren dessutom förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid hävning eller avbeställning, om denna är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt första stycket. Denna ersättning kan relateras till priset samt även göras beroende av när hävningen/avbeställningen sker. Handpenning kan vara en typ av sådan på förhand bestämd ersättning. Vad gäller i ditt fall?I ditt fall har ni tagit en handpenning på 50% som jag utgår ifrån är en på förhand bestämd ersättning. Du nämner dessutom att ni har skrivit avtal på att denna handpenning inte återfås vid ånger eller avbeställning. Enligt konsumentköplagen får avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för köparen/konsumenten ingen verkan (3 § KKöpL). Detta innebär alltså att avtalet mellan er är gällande så länge det inte innebär en nackdel för konsumenten i jämförelse med vad som hade gällt om ni inte hade haft ett avtal mellan er. Om ni inte hade haft ett avtal mellan er, hade konsumentköplagen varit tillämplig och du hade då kunnat behålla handpenningen så länge den varit rimlig. Därför kommer du att kunna behålla handpenningen så länge denna är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt 41 § första stycket KKöpL. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Har man rätt till avhjälpande när målarfirman utförde en dålig målning?

2021-09-13 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi hade en målarfirmansom målade vårt hus ( hösten 2020 och våren/sommaren 2021 började man se den gamla färgen, jag ringde och smsade hon som haft hand om det men jag fick ingen återkoppling och avvakta pga semestertider)som är utav panel efter några månader började den gamla färgen synas vid skarvarna lite överallt på huset då färgen inte haft blivit tillräckligt intryckt när de målat. Har vi inte rätt att kräva att de kommer tillbaka och återgärdat det så det ser ordertligt ut om jag ännu en gång försöker ta kontakt med de?
Jacob Westin |Hej!Tack att ni vänder er till Lawline med eran fråga!Jag tolkar det som att en målarfirma målade ert hus och att man f.o.m. våren/sommaren 2021 började se den gamla färgen eftersom målarfirman enligt er inte hade tryckt in den nya färgen tillräckligt mycket under målningen. Jag förstår även att ni tidigare har försökt kontakta målarfirman om problemet men att ni aldrig hörde tillbaka från de. Nu undrar ni, med tanke på att ni tidigare har försökt kontakta firman, om ni har rätt att begära att målarfirman kommer och avhjälper felet genom att måla om på alla eller vissa ställen. Eran fråga är konsumenträttslig och behandlas i Konsumenttjänstlagen). Förutsättningarna för fel i tjänsten och påföljderna en konsument får vidta dåI ert fall tillämpas Konsumenttjänstlagen (KTjL) eftersom lagen enligt 1 § KTjL bl.a. tillämpas på avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på fast egendom, vilket är fallet hos er. Förutsättningarna för att en tjänst ska anses felaktig finns i 9-11 §§ KTjL. En tjänst anses enligt 9 § 1 st. 1 p. KTjL vara felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva enligt 4 § KTjL, nämligen att näringsidkaren utför tjänste fackmässigt, med tillbörlig omsorg tar till vara konsumentens intressen och samråder med konsumenten i den utsträckning som behövs och är möjligt. En tjänst kan vidare enligt 9 § 1 st. 3 p. KTjL anses vara felaktig om resultatet avviker från vad som får anses avtalat. I 10-11 §§ KTjL finns ytterligare bestämmelser om när en tjänst anses vara felaktig, men dessa behöver vi inte gå igenom här.Om ett fel enligt förutsättningarna ovan föreligger har konsumenten rätt att vidta vissa åtgärder så länge felet först reklameras hos näringsidkaren, dvs. underrätta näringsidkaren om tjänstens felaktighet. Reklamationen ska ske inom skälig tid, och en reklamation inom två månader anses alltid ha skett inom skälig tid (17 § 1 st. KTjL). Har en tjänst utförts fel och felet reklamerats, kan konsumenten kräva att näringsidkaren avhjälper felet om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid, vilket kan beskrivas som den tid det normalt sett ska ta att reparera eller ersätta en vara inom en viss bransch. Om näringsidkaren inte inom skälig tid avhjälper felet, får konsumenten kräva avdrag på priset. Dessutom kan konsumenten kräva näringsidkaren på ersättning motsvarande den skadan som denne till följd av felet har tillfogats. Bedömning i ert fall: Ni har rätt till prisavdrag och skadeståndI ert fall beskriver ni att en målarfirma målade ert hus och att den gamla färgen började synas lite överallt runt huset några månader efter målningen. Ni kontaktade målarfirman, både via telefon och sms, men fick inget svar. Det råder lite tvivel om att tjänsten utfördes felaktigt i enlighet med 9 § 1 st. 1 p. KTjL, eftersom ni har rätt att förvänta er att tjänsten utförs fackmässigt. Om tjänsten hade utförts fackmässigt hade den gamla färgen inte börjat synas efter några månader. Eftersom ni har sms:at näringsidkaren för att påpeka felet är det sannolikt att ni har reklamerat felet och gjort så i tid. Det innebär att ni har rätt att kräva att felet avhjälps genom att målarfirman inom skälig tid utför en ny målning eller åtgärder de platser där den nya färgen har börjat försvinna. Nu när målarfirman inte har svarat era samtal och sms där ni belyste felet, uppstår frågan om den skäliga tiden, inom vilken målarfirman är pliktig att utföra en ny målning, har passerat. Att det har varit semestertider är en trolig anledning till varför ni inte har fått svar nu under sommaren. Eftersom sommaren dock nu har passerat och vi redan är två veckor i September, är det svårt att anse att målarfirman fortfarande är inom ramen för skälig tid. Jag bedömer därför att ni har rätt till prisavdrag och skadestånd för vad det kommer att kosta att själva, eller med hjälp av en annan målarfirma, få felet avhjälpt. Rekommendation: Kontakta målarfirman igen och kräv avhjälpande, men hota med krav på prisavdrag och skadeståndJag rekommenderar att ni återigen hör av er till målarfirman (helst skriftligt) och belyser bristerna i tjänsten och att ni redan tidigare, utan framgång, har reklamerat felet. Därefter borde ni skriva att ni har konsulterat med en juridisk rådgivare som anser att ni har rätt att få felet avhjälpt och i princip redan nu har rätt till prisavdrag och skadestånd om felet inte snarast avhjälps. Detta kommer förhoppningsvis att pressa målarfirman att utan vidare dröjsmål utföra en ny målning hos er. Om ni även efter det nya försöket inte får något svar, rekommenderar jag att ni skickar ett krav på prisavdrag och ersättning till mäklarfirman. Om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,