FrågaKÖPRÄTTKöplagen09/12/2022

Fel vid köp av katt, påföljder?

Hejsan köpte igår en Perser hona Ägaren till katten sa klart och tydligt till oss innan vi åkte ner till henne att katten var fullt frisk och att hon aldrig varit sjuk! Vi åker 230km för att köpa katten vi ser henne och vi älskade henne direkt , påvägen hem känner jag en äcklig lukt i ansiktet på katten men tänkte bara att hon behövde en dusch på morgonen tar jag o duschar katten och när jag kollar in i hennes öron så ser det ut som att hon har Öroninflamation men när vi kollade upp det så lider katten utav Skabb i Öronen och behöver uppsöka vård omgående… Jag har redan en katt hemma som behövde en kompis men nu måste dom vara i olika rum för att det smittar mellan katter. Och ägaren har slutat svara i telefon , Har även bevis på att hon klart och tydligt skriver att katten är fullt frisk!! Vad ska vi göra? Vem pratar man med ? Vem betalar vetrinärkostnaderna?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vid köp av lös egendom gäller Köplagen (1990:931) (Cit. KöpL). Djur anses vara lös egendom rent juridiskt vilket är anledningen till att lagen tillämpas vid köp av just katter. Vid köp mellan två privatpersoner tillämpas Köplagen, se 4 § KöpL och 1 kap. 1 § Konsumentköplagen. Jag kommer i mitt svar utgå från att köpet gjort mellan två privatpersoner, och att säljaren inte är näringsidkare.


Fel i vara?

När du köper en vara ska varan stämma överens med de uppgifter om varans egenskaper som säljaren lämnat innan du köpte katte och om detta förhållande kan antas inverkat på köpet.

I ditt fall har säljaren påpekat innan du åkte för att köpa katten, att den var frisk och aldrig varit sjuk. Faktumet att katten är frisk bör anses ha varit avgörande för att ni köper katten. Katten visade sig vara sjuk och detta stämmer inte överens med vad säljaren sagt, och den falska uppgiften påverkade troligtvis ert köp. I och med detta anses katten vara behäftad med ett köprättsligt fel enligt 18 § KöpL.


Undersöka varan innan köp?

När du köper en vara får du inte åberopa sådana fel som du borde märkt vid köpet (20 § första stycket KöpL). Med andra ord är du skyddad från s.k. dolda fel som du inte borde upptäckt vid köpet. Frågan här är huruvida du borde upptäckt/måste antas haft kännedom om kattens sjukdom redan vid köptillfället. Vanligtvis finns ingen undersökningsskyldighet men din rätt att göra åberopa felet och därefter åtnjuta påföljderna för detta kan detta påverkas av två situationer. Första är när du självmant undersöka katten innan köpet, i vilket fall man får se i det enskilda fallet om du borde upptäckt sjukdomen redan då. De andra är när säljaren uppmanat att du ska undersöka katten men du inte gör det. Vad du borde upptäckt avgörs för varje enskilt fall. Här beaktas hur långtgående undersökningen varit och om du haft rent praktiskt möjlighet att upptäcka felet när du köpte katten. I ditt fall har säljaren nämnt att katten är och alltid varit frisk, vilket indikerar på att du faktiskt inte borde upptäckt sådan sjukdom redan vid köptillfället. Sistnämnda kan påverka bedömningen i positiv riktning, att du inte borde upptäckt felet vid köpet.


När förelåg felet?

Säljaren står för fel som funnits vid köpet, även om felet visar sig senare. Frågan om felet funnits vid köpet bedöms utifrån kattens beskaffenhet när du tog emot katten. (21 §, 13 §, 6 § och 7 § KöpL). Utifrån omständigheterna i fallet verkar det som att katten var sjuk redan vid köpet. Säljaren kommer därför behöva stå för detta fel.


Påföljder?

Du har rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köp när du köpt en vara som visar sig vara felaktig. Vilken påföljd du har rätt till beror på omständigheterna i det enskilda fallet, vilken sorts vara det är o.s.v. (se 30 § KöpL). Säljaren kan behöva betala veterinärkostnaderna som ett sorts avhjälpande av felet, om detta kan ske utan för stora kostnader eller olägenheter för säljaren (34 § KöpL).


Vem kan du vända dig till?

Du kan vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller gå till tingsrätten med en stämningsansökan och begära att tingsrätten fastställer att det föreligger fel i varan och att säljaren ska fullgöra dig den kostnad du yrkar ersättning för (exv.. veterinärkostnader, skadestånd e.t.c.).Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Har du fler frågor eller funderingar så tveka inte att vända dig till Lawline igen!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo