FrågaKÖPRÄTTÖvrigt20/12/2022

Vad innebär att en säljare av lös egendom har ett kontrollansvar?

Vad menas med att en säljare av lös egendom har ett ”kontrollansvar”?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Var hittar man regler om säljares kontrollansvar vid köp av lös egendom?

Kontrollansvaret regleras dels i köplagen, dels i konsumentköplagen beroende på vilka parter som ingått ett köp med varandra. Om två privatpersoner eller två näringsidkare ingår ett köpeavtal blir köplagen tillämplig och om det är ett konsumentförhållande, det vill säga en näringsidkare som säljer en vara till en privatperson, så blir istället konsumentköplagen tillämplig. 


Regler om säljares kontrollansvar kan aktualiseras dels om en vara anses felaktig, dels om dröjsmål förelegat, det vill säga om en vara inte levereras i tid i enlighet med vad man kommit överens om.


I konsumentköplagen stadgas säljares kontrollansvar för både dröjsmål och fel i vara i 6 kap. 1§ Konsumentköplag. Säljarens ansvar för dröjsmål när köplagen aktualiseras hittas i 27§ Köplagen. Vad gäller ansvar för fel i vara används 40§ Köplagen, som hänvisar tillbaka till 27§. 


Vad innebär kontrollansvaret?

Ett kontrollansvar innebär att en säljare ska hållas ansvarig för att ett dröjsmål inträffat eller att en vara är felaktig om det är så att dröjsmålet eller felet beror på något som säljaren haft förmåga att påverka. Att säljaren ska hållas ansvarig innebär att köparen ska ges rätt till ekonomisk ersättning för den skada hen lider genom dröjsmålet eller felet. 


För att säljaren inte ska vara skadeståndsansvarig krävs att säljaren kan visa att dröjsmålet eller felet legat utanför säljarens kontroll. Säljaren behöver dessutom visa att hen inte rimligen kunnat räkna med att dröjsmålet eller felet skulle uppstå och inte heller skulle haft möjlighet att undvika det. Det är alltså säljaren som har bevisbördan att visa att hen inte ska hållas ansvarig för felet eller dröjsmålet och det är först när säljaren kan bevisa detta som hen inte blir skyldig att betala ersättning till köparen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo