Får man ta en idé hur som helst från någon?

2019-06-09 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,I tidigare företag som jag var delägare i med min dåvarande sambo blev vi år 2009 återförsäljare av värmepellets, till ett stort företag som tillverkar värmepellets.Jag har ett stort kontaktnät i hästbranschen också och det var kunder till oss som använde värmepelletsen som strömedel i hästboxar, fungerade jättefint.Jag tipsade företaget som vi var åf för om att man kan använda värmepelletsen även som strömedel till häst, katt m.m. Jag gjorde ett dokument som dom lade in på sin hemsida och hänvisade att det var ett tips från en åf.2012 så blev vi som åf inbjudna till en träff med tillverkarna och på den träffen skulle det presenteras en nyhet.Det visade sig att det stora företaget nu hade tagit bort mitt dokument med tips om stallströ och istället nu börjat tillverka egen specialpellets för stallströ.Jag har inget emot produkten, den är jättebra. MEN, dom sa ingenting till mig/oss i förväg om detta, inte heller ett enda ord till tack fick jag varken på plats eller senare.Jag sa till dom vad jag tyckte och dom bara nonchalerade mig. När dom sedan gjorde jackor med logogtypen för den nya produkten så BAD jag att få en jacka, det fick jag, men kändes motvilligt från deras sida. Kan du väl få.....!Får man ta en idé hur som helst utan hänsyn?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det skydd som främst skulle kunna vara aktuellt i ditt fall är ett upphovsrättsligt skydd. Upphovsrätten uppkommer formlöst till skillnad från andra immaterialrätter, vilket innebär att det inte krävs någon registrering. Skyddet uppstår automatiskt vid skapandet. Upphovsrättslagen innehåller en exemplifiering av vad som kan skyddas och ska tolkas i en vidsträckt mening. Det kan erhållas upphovsrätt för bland annat skönlitterära eller beskrivande framställningar och fotografiska verk (1 § URL). Det måste dock uppmärksammas att det inte kan erhållas upphovsrätt för idéer eller ren fakta.Eftersom det inte går att åtnjuta upphovsrättsligt skydd för en idé innebär det i princip att man kan "ta" en idé hur som helst utan hänsyn.Vänligen,

Tryck av kläder med upphovsrättsskyddade motiv

2019-06-04 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Jag skulle vilja veta om min idé är möjlig. Jag håller på att måla och teckna mycket och jag har en idé om att använda det jag målat till att trycka det som affischer och trycka motivet på kläder. Men motiven jag målar är på artister och på album, Det är alltså inget originellt jag gör utan jag målar av foton samt att jag plockar olika motiv för att kombinera till ett. Bryter detta mot upphovsrätt? Tack på förhand!
Jonathan Lundström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline! Tillämplig lag Det stämmer att det här berör upphovsrätt. Därav är lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) tillämplig. I 1 § upphovsrättslagen finns där en punktlista om vilka verk som omfattas av upphovsrättslagen. Ensamrätt Det gäller att ha tungan rätt i mun när man håller på med upphovsrätt. 2 § i upphovsrättslagen reglerar upphovsmannens (ex. artisten, skivbolaget) ensamrätt till det verk som denne skapat. Ensamrätten till verket gör att upphovsmannen har en exklusiv rätt att mångfaldig göra sitt verk (ex. trycka upp böcker, avbilda verket) samt en exklusiv rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten (ex. överföra verket till internet). Bearbetning av verk I ditt fall verkar det som att du bearbetar ett redan existerande verk, detta regleras i 4 § 1 st upphovsrättslagen. För att du ska få förfoga över ditt ''andrahandsverk'' krävs samtycke från upphovsmannen. Detta betyder i princip att du inte har en rätt att mångfaldig göra verket och göra det tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens samtycke. Självständigt verk Min rekommendation till dig är att försöka åstadkomma ett självständigt verk. Försök skapa något personligt. Du kan fortfarande utgå från artister och album, men sätt en personlig prägel på det. För att exemplifiera vad jag menar bifogar jag en länk till ett känt rättsfall som handlade om en konstnär som hade avbildat ett fotografi av en man. Fallet exemplifierar väl hur man som konstnär kan avbilda andra verk men ändå åstadkomma ett självständigt verk genom att inte göra en direkt avbildning. Skapar du ett självständigt verk, som förvisso har inspirerats av ett annat verk, har du utifrån 4 § 2 st upphovsrättslagen en upphovsrätt till det verk som du skapat. Vilket gör att du utifrån 2 § upphovsrättslagen har en exklusiv rätt att mångfaldig göra ditt verk samt göra det tillgängligt för allmänheten. Privat bruk I mitt svar har jag antagit att du har för avsikt att sälja dina affischer och kläder. Om din fråga istället avser privat bruk så kan du med hjälp av 12 § upphovsrättslagen framställa exemplar utan hänsyn till upphovsmannens ensamrätt. Privat bruk är en slags inskränkning i upphovsmannens ensamrätt, i avsaknad av kommersiella intresse får upphovsmannens ensamrätt ge vika. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,

Kravbrev från Njord Lawfirm - inkassokrav

2019-05-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Har precis som många andra fått kravbreven från NJORD LAWFIRM. Fick två st brev i höstas gällande filmer som varken jag eller min sambo laddat ner, men där de då alltså totalt sett kräver oss på 14000 kr. Gjorde lite research på nätet och vi kom fram till att det bästa var att ignorera. Nu, ca 8 månader senare, kommer påminnelser och min sambo börjar bli orolig för att hon skall få inkassokrav vilket det verkar som att andra fått efter ett tag. Vad skall vi göra isåfall?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det är en jobbig situation att det riktas ersättningsanspråk mot er för någonting ni inte har gjort, och att det är svårt att veta att det enda ni kan göra är att inte göra någonting. Däremot kommer det att vara mitt råd till er; varken medge eller bestrid kraven i detta skede. Viktigt att veta är dock att om det skulle komma ett inkassokrav bör ni tydligt bestrida det. Såvida ni inte frivilligt betalar är det endast en domstol som kan ålägga er att göra det. För detta måste de stämma er. För att de ska vinna framgång med sin stämningsansökan krävs gedigen bevisning att filmerna har laddats ner av er. Det ska tilläggas att med hänsyn till målets art är det mycket ovanligt att det dras till domstol. Mitt råd är alltså att vänta och se vad som händer. Kommer ett inkassokrav ska ni tydligt bestrida det. Jag hoppas mitt svar har varit till nytta! Med vänliga hälsningar,

Får jag starta ett företag och hyra ut e-böcker?

2019-05-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Lawline, Är det lagligt att hyra ut e-böcker? Jag startar ett företag där jag köper in en större mängd e-böcker som jag sedan hyr ut till studenter för en avgift? Kan jag göra det eller bryter jag mot lagen?Ha de bra!
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bok är en form av upphovsrättsligt verk, och därför kommer jag använda mig av Upphovsrättslagen när jag besvarar din fråga! För att ge dig ett kort svar på din fråga: Nej, det är inte tillåtet att hyra ut en e-bok enligt det sättet du frågar, om du inte har rättighetsinnehavarens samtycke, och gör du det begår du ett upphovsrättsligt intrång. Nedan följer ett längre svar. För att göra det enklare för både dig och mig kommer jag att dela in mitt svar med olika rubriker.Rättighetsinnehavare och ensamrättenTill att börja med kan sägas att den som skriver en bok är upphovsman (eller -kvinna) och har därmed upphovsrätt till verket, 1 kap. 1 § Upphovsrättslagen. Det innebär att skaparen av verket är rättighetsinnehavare. Rättighetsinnehavaren har en ensamrätt till att bestämma över bokens exemplarframställning, vilket innebär att ingen får kopiera boken eller framställa nya exemplar utan rättighetsinnehavarens samtycke, 1 kap. 2 § Upphovsrättslagen. Vidare har rättighetsinnehavaren även en ensamrätt i att göra boken tillgänglig för allmänheten, 1 kap. 2 § Upphovsrättslagen. För att svara på din fråga tänker jag förklara dessa begrepp lite närmre.Att framställa exemplar av boken, 1 kap. 2 § 1-2 stycket UpphovsrättslagenNär rättighetsinnehavaren vill det kan denne framställa exemplar av boken. Ett sådant exemplar innefattar inte bara boken i fysisk form, utan även i form av e-bok. Exemplaret kan vara permanent, d.v.s att det alltid kommer att finnas, eller så är det tillfälligt. Oavsett om det är permanent eller tillfälligt, och oavsett om boken framställs som en bok, en e-bok eller en ljudbok är den att anse som ett exemplar. Att göra boken tillgänglig för allmänheten, 1 kap. 2 § 3 stycket UpphovsrättslagenNär ett exemplar skapats är det upp till rättighetsinnehavaren om boken ska göras tillgänglig för allmänheten. Det sker antingen genom att boken bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning, eller på annat sätt sprids till allmänheten. Om det är en e-bok kan den även göras tillgänglig för allmänheten genom att den görs tillgänglig på internet för andra. Boken kan även göras tillgänglig för allmänheten genom att ställas ut offentligt. Ensamrätten kan inskränkasEnsamrätten som rättighetsinnehavaren innebär alltså att vem som helst inte får framställa kopior eller erbjuda någon att hyra eller köpa boken. Om någon skulle göra detta utan rättighetsinnehavarens godkännande skulle denna person begå ett upphovsrättsligt intrång. Men det finns fall där ensamrätten inte gäller, genom så kallade inskränkningsbestämmelser. Inskränkningsbestämmelserna finns i 2 kap. Upphovsrättslagen. Jag ska inte presentera dem speciellt utförligt, men bestämmelserna möjliggör bland annat för privatpersoner att surfa på internet utan att begå upphovsrättsliga intrång när deras mobiltelefoner, surfplattor eller datorer läser in hemsidor, 2 kap. 11 a § Upphovsrättslagen. Man får även framställa kopior på ett verk om man ämnar använda det för privatbruk, exempelvis om du kopierar en film och ger kopian till din mamma, 2 kap. 12 § Upphovsrättslagen. Filmen du kopierar måste du dock ha köpt, du får alltså inte kopiera en film som du exempelvis laddat ner via Piratebay eller liknande hemsida där det finns olagligt tillgängliga verk. Du får heller inte ge kopian till någon du inte känner, eftersom det sker utanför din familje- och umgängeskrets. Med privatbruk menas att kopiorna du skapar inte får säljas eller hyras ut. Spridning av exemplarNär rättighetsinnehavaren har gjort boken tillgängligt för allmänheten och exempelvis lämnat över boken till en bokvaruhandel för försäljning har man rätt att sprida boken vidare till andra, 2 kap. 19 § Upphovsrättslagen. Det får man eftersom att den så kallade spridningsrätten konsumerats för rättighetsinnehavaren. Det innebär att rättighetsinnehavarens exklusiva ensamrätt att bestämma över den enskilda boken har övergått till den som köpt boken, i det här fallet bokvaruhandeln. Om du köper en bok från en bokvaruhandel får du exempelvis bestämma om du ska sälja boken vidare genom s.k. second hand. Det ger dig dock inte rätt att framställa fler exemplar av din bok, annat än för privat bruk (se ovan).Det ger dig heller inte rätt att hyra ut boken till andra, 2 kap. 19 § 2 stycket 1 punkten. För att få hyra ut din e-bok behöver du alltså ha rättighetsinnehavarens samtycke till det. När rättighetsinnehavaren samtycker till detta, skrivs då ett avtal mellan denne och dig, som ger dig en temporär upphovsrätt, så kallad förfoganderätt, 3 kap. 27 § Upphovsrättslagen. Det kan även göras genom en avtalslicens, som görs mellan dig och en upphovsrättsorganisation, 3 a kap. 42 a § Upphovsrättslagen. En upphovsrättsorganisation hjälper rättighetsinnehavaren att ha koll på ersättningar som den annars skulle ha svårt att få en överblick på. Sådana avtalslicenser brukar användas bland annat för uthyrning av e-böcker och ljudböcker, samt genom streamingtjänster som exempelvis Spotify eller Viaplay.Att göra intrång i upphovsrättenAtt göra intrång i upphovsrätten genom att exempelvis hyra ut ett exemplar av en bok utan rättighetsinnehavarens samtycke, kan leda till straffansvar. Om intrånget sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet till böter eller fängelse i högst 2 år, 7 kap. 53 § Upphovsrättslagen. Förutom det riskerar man även få betala ersättning till rättighetsinnehavaren för utnyttjandet av verket, 7 kap. 54 § Upphovsrättslagen. En sådan ersättning bestäms utifrån bland annat en beräkning på ekonomisk kompensation för uteblivna intäkter, vinsten som du gjort på intrånget.SammanfattningDen som skriver en bok har en ensamrätt vad gäller att skapa fler exemplar och göra boken tillgänglig för allmänheten. När du har köpt boken som privatperson får du använda den nästan hur du vill, du får exempelvis sälja den second hand eller låna ut den till någon familjemedlem eller vän. Du får också skapa en kopia på boken och ge till exempelvis din mamma. Du får dock inte hyra ut den till andra personer, eftersom att det är ett upphovsrättsligt intrång. Ett intrång i upphovsrätten kan resultera i böter eller fängelse, samt en ersättningsskyldighet gentemot den som skrivit boken.Hoppas att detta besvarade din fråga!

När måste jag betala/bestrida kravbrev om fildelning?

2019-06-07 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hallå!Jag fick den 18e Juli 2018 ett brev från Njord Law Firm där de företräder en upphovsrättsinnehavare om ett förlikningserbjudande där jag skulle betala en summa pengar för "...via torrent-nätverk nedladdat och spridit en film". De har en ip-adress som stämmer överens med min och en tidpunkt, dock ska nedladdningen skett vid ett datum och tidpunkt som jag inte kan ha varit hemma, då jag arbetade den dagen.Nu idag får jag ett brev från Innerstans Advokatbyrå med ett "skadeståndskrav" som företräder en annan upphovsrättsinnehavare om att jag ska ha spridit och laddat ned en film med samma teknik som ovan. De har precis som i tidigare brev en ip-adress som stämmer och ett datum när detta ska ha skett. Bifogat i brevet finns även ett protokoll från Stockholms Tingsrätt där en lista bifogats på ip-adresser och filmer som ska ha laddats ned via dessa. Dock finns inte den påstådda filmen jag ska ha laddat ned/upp med i listan, inte heller min ip-adress, inte heller finns det angivna datumet.I listan finns dock något som verkar vara sekretessbelagt då det är överstruket med en svart rutaI tidigare inlägg kan jag se liknande frågor om hur Njord Law firm har gjort samma sak mot andra personer, så nu undrar jag hur korrekt detta egentligen är? De påstår att det finns en "teknisk bevisning" för att det ska ha skett, men i bilagan finns som sagt inte min information med, hur går jag vidare? Är det först vid inkasso jag "måste" betala/bestrida frågan?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De senaste åren har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till privatpersoner misstänkta för fildelning. Breven innebär att om du betalar, kommer upphovsrättsinnehavaren inte att vidta några rättsliga åtgärder i just det fallet. Fortsätter du att ladda ner eller har laddat ner andra filmer finns det däremot en risk att brev skickas ut i fler ärenden.De advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. I ditt fall anser advokatbyrån att du har ett ansvar för nedladdningen även om någon annan du upplåtit din internetuppkoppling till utfört intrånget. Enligt advokatbyrån är ansvaret bundet till att du står på abonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner en film. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.Om du väljer att inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida det vilket bör ske skriftligen. Samma gäller om ärendet skulle skickas till Kronofogdemyndigheten. Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ännu ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.Mina råd till digEtt sätt att gå vidare är att du betalar förlikningserbjudandet. Betalar du är just det ärendet avklarat och du slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Genom att godta förlikningserbjudandet från advokatfirman ingås ett avtal med upphovsrättshavaren att vederbörande inte kommer vidta några vidare åtgärder. Avtalet innebär att upphovsrättshavaren förbinder sig att inte driva ärendet vidare då ni förlikats (dvs ni har kommit överens). Betänk dock att förlikningen endast gäller exakt den filmen det påstås att du har laddat ner. Det innebär att även om du betalar kan det komma fler krav angående andra filmer, eller från andra byråer. Vilket verkar ha skett i ditt fall.Anser du att du är oskyldig till nedladdning eller inte vill betala kan du bestrida kravet. Du kan bestrida kravbrevet redan i det första ledet genom att vända dig till advokatbyrån. Dock har du ingen skyldighet att bestrida ärendet och besvara advokatbyrån i nuläget. Det är först vid eventuellt inkassokrav du måste bestrida eller vid kallelse till domstol som du är skyldig att närvara. Det bör uppmärksammas att om det går till domstol är det din motpart som har bevisbördan. Det innebär i fallet att advokatbyrån som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att du har ansvar för intrånget genom att ha tillhandahållit internetuppkopplingen. Eftersom det ännu ej är prövat i svensk rätt huruvida endast ett tillhandahållande av en internetuppkoppling och där tillhörande IP-adress är tillräckligt att dömas för ansvar i en civilrättslig tvist, går det inte att helt säga vilket ansvar du har för IP-adressen. Att byrån påstår att det finns "teknisk bevisning" behöver inte heller innebära att domstolen anser att det är tillräckligt med bevisning för att du ska dömas.Skulle ärendet gå vidare och du skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig eller åtminstone ger dig råd inför förhandlingen. Om så sker är du varmt välkommen att återkomma per e-post till mig på dennis.lavesson@lawline.se för vidare kontakt och offert.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Är det lagligt att trycka upp tröjor med tryck från LP skivor?

2019-06-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejJag undrar om det är förenligt med upphovsrättslagen m fl lagar att låta trycka upp tröjor med tryck från LP skivor? Tröjorna skulle säljas kommersiellt.
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vet tyvärr för lite om trycken på LP skivorna för att kunna uttala mig om vilka skydd de har. Däremot kan jag nämnda de rättigheter som vanligen blir relevanta i dessa fall.Upphovsrättsintrång?Av 2 § första stycket upphovsrättslagen (URL) framgår att att ett intrång i upphovsrätten kan bestå i ett förfogande över verket genom att göra det tillgängligt för allmänheten utan rättsinnehavarens samtycke. Ett verk görs tillgängligt för allmänheten bl.a. när exemplar bjuds ut till försäljning eller annars sprids till allmänheten. Att trycka tröjor med tryck från LP skivor utgör därmed ett intrång i ensamrätten till spridning enligt upphovsrättslagen, förutsatt att trycken är upphovsrättsligt skyddade. Den som begår upphovsrättsintrång döms till böter eller fängelse i högst två år (se 53 § första stycket URL). Varumärkesintrång?Av 1 kap. 10 § varumärkeslagen (2010:1877) (VML) framgår att att ett intrång i ett varumärke kan bestå i att använda identiska eller liknande kännetecken som avser varor av samma eller liknande slag.Det innebär att det även kan vara oförenligt med varumärkeslagen att trycka tröjor med tryck från LP skivor, förutsatt att trycken är skyddade varumärken. Den som begår varumärkesintrång döms till böter eller fängelse högst två år (se 8 kap. 1 § första stycket VML).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Podcast och citaträtt

2019-05-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag driver en podcast och har fått höra att man, med stöd av citaträtten, får spela upp klipp från föreläsningar, filmer o.s.v. samt även delar ur låtar om det inte överstiger 30 sekunder. Jag är själv tveksam till det då det enligt mig borde inskränka på upphovsrätten och att man, i alla fall när det gäller musik, bör betala för användandet via t ex STIM. Vad säger ni? Får man göra detta som jag beskrivet ovan med stöd av citaträtten?Med vänlig hälsning,David
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är mycket riktigt citaträtten som är föremålet för din fråga. Citaträtten är också mycket riktigt en inskränkning av upphovsrätten. Upphovsrätten är alltså inte total, utan kommer med en rad undantag, varav citaträtten är ett av dem. Frågan som uppstår är dock vad man faktiskt får göra med stöd av citaträtten, och för att hitta svaret får vi börja leta i 22 § i upphovsrättslagen. Innan jag gör det ska jag dock bara nämna att jag inte kommer kunna ge dig ett klart och tydligt svar på vad som gäller i just ditt fall, eftersom jag inte vet något om hur din podcast har citerats. Därför kommer jag i det följande förhålla mig till citaträtten på ett generellt plan, men jag hoppas och tror att du med hjälp av mitt svar kommer kunna applicera citaträtten på ett sätt som är relevant för din situation. Allt som jag skrivit som inte framgår av lag framgår istället av förarbetena till lagen, Högsta domstolens praxis och juridisk doktrin.I 22 § står följande: "Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet." Här är det viktigt att nämna att jag utgår ifrån två saker, 1) att din podcast är att anse som ett verk och 2) att din podcast är offentliggjord. Om din podcast inte är ett verk så har du inget skydd alls. Den är dock tveklöst ett verk, så du behöver inte oroa dig. Om din podcast inte är offentliggjord får man inte citera den, men jag måste anta att det rör sig om ett avsnitt som du släppt i t.ex. Podcaster-appen och delat med dig av. Då ska verket anses offentliggjort enligt 8 § och 2 §. Det ska också tilläggas att alla verk får citeras, även musik och podcasts. Med andra ord är de grundläggande förutsättningarna för citaträtt uppfyllda.Vi går då vidare till att avgöra om själva citeringen gått till på rätt sätt. Citering måste alltså ske i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. För att avgöra det börjar vi i 11 §, i vilken det står att "[b]estämmelserna i detta kapitel medför inga inskränkningar i upphovsmannens rätt enligt 3 § […]". Av 3 § framgår dina ideella rättigheter. Dessa rättigheter innefattar rätten att bli angiven som källa, samt rätten att inte få ditt verk ändrat på ett kränkande sätt, eller ändrat i större utsträckning än vad som krävs. Detta framgår också av 11 § andra stycket. Detta innebär flera saker. För det första kan du alltså kräva att bli namngiven. För det andra får den som citerat dig inte återge citatet på ett kränkande sätt. Det kan innebära att klippa och klistra i ljudfilen så att du hörs säga idiotiska eller motbjudande saker, eller att återge dig i ett kränkande sammanhang, t.ex. i reklam för något oanständigt (vilket du säkert kan räkna ut vad det skulle kunna vara). Det kan inte heller anses vara god sed att t.ex. samla ihop några av dina bästa klipp och göra en "best of"-video eller något liknande. Citatet måste vara en del av personens egna alster, t.ex. om en journalist skulle få för sig att lista "Sverige bästa podcasts" och skriva sina egna kommentarer därtill. Du måste också tåla kritik, att t.ex. vara med på en lista över "Sveriges sämsta podcasts" är inte kränkande på det sätt som avses i upphovsrättslagen. Detsamma gäller för parodier, då är det oftast okej att klippa och klistra.Vad gäller citatets omfattning finns ingen 30-sekundersregel. Hur mycket man får citera är helt beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Man får då ta hänsyn till bl.a. syftet med citatet. Säg att någon vill argumentera emot dig, och du tagit tio minuter på dig att framföra ditt argument, då måste dessa tio minuter anses vara okej att citera i samband med personens motargument. Det kan däremot inte vara okej att citera en hel låt och därefter inte kommentera något annat än "bra låt!". Allt beror på syftet med citatet och hur väl det stämmer överens med vad personen skriver eller poddar om. Mer vägledning än så kan jag inte ge dig.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Är det olagligt att hyra ut kurslitteratur?

2019-05-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Lawline,Är det lagligt att hyra ut kurslitteratur? Jag startar ett företag där jag köper in en större mängd kurslitteratur som jag sedan hyr ut till studenter för en avgift? Kan jag göra det eller bryter jag mot lagen?Ha de bra!
|Hej och tack för att du ställer din fråga till oss här på lawline!När det gäller upphovsrättsskyddat material, som kurslitteratur så hamnar vi i upphovsrättslagen. (URL) Att köpa och sen sälja begagnat material är helt i sin ordning. Däremot är det olagligt att köpa in material och hyra ut.(19 § 2 st 1 punkten URL) Detta är för att den som hyr ut inte ska tjäna pengar på upphovsrättsinnehavarens material utan tillstånd.Sammanfattningsvis, det är olagligt att hyra ut upphovsrättsskyddat material så jag råder dig att inte göra det. Du kan bli åtalad och det kan leda till skadestånd.Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!Mvh